szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieWYDARZENIA

lp.dataopis wydarzenia
1.1940-10-01 -
1940-10-01
Czerniaków o sobie: = 1.10.40 - Mówią o mnie "Gott leistet Czerniaków" (Bóg dogadza Czerniakowowi) [gra słów: czasownik "leisten" nawiązuje do nazwiska Leista]
2.1940-10-01 -
1940-10-01
1.10.40 - + 6°C.
3.1940-10-02 -
Nie ma żadnych publicznych obrzędów, nawet w największe święta. Synagogi są ciemne, nie wolno modlić się wspólnie nawet w najświętsze dla Żydów dni. Chaim nie wie, czy Judenrat próbował coś robić w tej sprawie - ale jeżeli nie, to dlatego, że z góry wiadomo iż zakaz będzie utrzymany.
4.1940-10-02 -
Autor stwierdza, że nigdy dotąd w dziejach Żydów nie było rządu tak okrutnego, by zabraniał ludziom modlić się. Sekretne miniany /grupki dziesięciu Żydów/ zbierają się - w Warszawie są ich setki. Niemcy nic o tym nie wiedzą: nie znalazł się Żyd /"nawet jeżeli urodził się w Polsce"/, który by doniósł Niemcom o zbieraniu się na zakazane wspólne modlitwy.
5.1940-10-02 -
Minjany zbierają się w pokojach, których okna wychodzą na podwórze. Nie ma kantora i chóru, pozostają jedynie modlitwy szeptem i wspólny płacz. Wspólnota jest prześladowana i osłabiona - ale wciąż istnieje.
6.1940-10-02 -
1940-10-02
2.10.40 - + 9°C.
7.1940-10-02 -
1940-10-02
W wielu podwórzach dzielnicy żydowskiej znajduje się napis: "Przysłuchujcie się pieśni" [werset z modlitwy, informujący o nabożeństwach w Sądny Dzień, kiedy miejsca w bóżnicach były odpłatne]. Słowem: handluje się miejscami w bóżnicach.
8.1940-10-02 -
1940-10-02
Wybryki karawaniarzy: = 12.05.41 - Orzeczenie dyscyplinarne z d. 10 II 41. "d. 2 października 1940 objeżdżali teren szpitali karawanem, w którym znajdowały się zwłoki noworodka, przy tym Przygoda siedział na koźle karawanu, nawołując konie do szybkiej jazdy, Rotleder zaś i Trauman siedzieli nakoniach". Kara - Rotleder zawieszony na 6 tygodni, 2 pozostali hultaje na 2 miesiące każdy.
9.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 65, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
10.1940-10-02 -
1940-10-02
Sklep elektrotechniczny. poleca po cenach najniższych: żyrandole, abażury żarówki oraz wszelkie materiały instalacyjne.
11.1940-10-02 -
1940-10-02
Szpital Żydowski na Czystem
12.1940-10-02 -
Centrala „Centosu”
13.1940-10-02 -
1940-10-02
Prezes Oddziału Warszawskiego TOZ
14.1940-10-02 -
Centrala „Jointu” w Warszawie
15.1940-10-02 -
Kierownictwo Ziomkostw (63 ziomkostwa)
16.1940-10-02 -
1940-10-02
Sekcja Opieki nad Uchodźcami i Pogorzelcami
17.1940-10-02 -
1940-10-02
Zarząd i dyrekcja ŻSS Sekretriat i Kancelaria Główna Kasa Główna, referat Budżetu i Rachuby Sekcja Pracy Społecznej
18.1940-10-02 -
1940-10-02
Centrala TOZ, Oddział Warszawski
19.1940-10-02 -
Dla Rad Żydowskich i biur materiały piśmienne i księgi handlowe
20.1940-10-02 -
Kupię stare, podarte, ręcznej roboty wełniane swetry
21.1940-10-02 -
1940-10-02
Materiały piśmienne.Przybory dla szkół ogólnych i zawoowych. Specjalność: księgi buchalteryjne
22.1940-10-02 -
1940-10-02
Jak kot będziesz widział w nocy dzięki baterii „Anoda”. Wytwórnia Baterii „Anoda”
23.1940-10-02 -
1940-10-02
Baterie, latarki i żarówki poleca wytwórnia „DYNAMO”
24.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 47, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność” pod kier. M. Pinkierta, Grzybowska 24
25.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 78, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
26.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 67, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
27.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 75, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
28.1940-10-02 -
Lat 30, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
29.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 36, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność” pod kier. M. Pinkierta, Grzybowska 24
30.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 58, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
31.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 54, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
32.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 61, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
33.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 68, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
34.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 64, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
35.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 69, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
36.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 42, urządzony pogrzeb
37.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 15, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
38.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 71, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
39.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 43, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
40.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 59, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
41.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 63, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrrzebowe „Wieczność”
42.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 84, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
43.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 50, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
44.1940-10-02 -
1940-10-02
Lat 53, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność” pod kier. M. Pinkierta, grzybowska 24
45.1940-10-02 -
St. felczer. Świeże pijawki, uchodźcom ulgi
46.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
47.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
48.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
49.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
50.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
51.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
52.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
53.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
54.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
55.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
56.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
57.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
58.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
59.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
60.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
61.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
62.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
63.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
64.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
65.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
66.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
67.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
68.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
69.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
70.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
71.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
72.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
73.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
74.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
75.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
76.1940-10-02 -
Znajduje się kuchnia ludowa
77.1940-10-02 -
1940-10-02
Szyby zwykłe matowe i prasowane najlepszej jakości oraz kit
78.1940-10-02 -
1940-10-02
Pierwszy żydowski zakład pogrzebowy. „Ostatnia Posługa” („Chesed Szel Emes”) urządza pogrzeby, przeprowadza ekshumacje i przewozy zwłok własnymi karawanami. Niezamożym bezinteresownie — Biuro czynne przez całaą dobę.
79.1940-10-02 -
1940-10-02
Biuro Pogrzebowe „Ostatnia Droga” załatwia wszelkie formalności związane z urządzaniem pogrzebów, przewozy zwłok i ekshumacje na terenie Generalnej Guberni. Dla niezamożnych najdalej idące ulgi. Przyjmujemy nekrologi do „Gazety Żydowskiej” Bezpłatne udzielanie wszelkich informacyj.
80.1940-10-02 -
1940-10-02
Pierwsze żydowskie Biuro Pogrzebowe „Wieczność”, „Necach-Weemeth”. Działalność biura obejmuje: Kompletne urządzanie pogrzebów, ekshumacje oraz przewozy zwłok w kraju i zagranicą własnymi auto-karawanami, karawanami konnymi i rowerowymi. Wszelkie zlecenia pogrzebowe wykonywane są szybko, punktualnie i tanio. Dla niezamożnych pogrzeby urządzane są bezpłatnie. na składzie wielki wybór trumien metalowych, dębowych, mahoniowych i sosnowych. przyjmujemy nekrologi do gazety Żydowskiej. Biuro czynne jest przez cały dzień bez przerwy. P.S. Krewnym, znajomym oraz tym wszystkim, których los sprowadził do Biura naszego dla załatwienia swoich spraw — z okazji Nowego Roku życzymy SZCZĘŚLIWEGO ROKU.
81.1940-10-02 -
Fryzjerka z Łodzi. przyjmuje, zakład fryzjerski
82.1940-10-02 -
1940-10-02
Wanny wiedeńskie. Wanny czynne od godz. 7 rano do 8 wieczór
83.1940-10-02 -
1940-10-02
Prawie darmo: 3 książki za zł 5,25. Byt zapewniony fabrykując — 175 przepisów domowego wyrobu mydeł, kremów, pudrów, pomadek, perfum, farb, środków przeciw poceniu, odciskom, odmrożeniom, wągrom, wiele innych artykułów. Mnemonika, spotęgowanie woli, wzmacnianie zdolności umysłowych. Tajemnice życia i śmierci. zagadka wiecznej młodości. Wysyłamy pocztą za pobraniem Wyjątkowa okazja! Czepek „ONDULO” z kauczuku, nałożony na włosy dje piękną ondulację w krótkim czasie bez potrzeby uciekania się do fryzjera. „Ondulo” jest niezbędny dla każdej Pani, dla włosów krótkich czy długich. Cena zł 3.95. Wysyłamy ze sposobem użycia, pocztą na listowne zamówienie.
84.1940-10-02 -
Najtaniej w Warszawie wprawia szyby
85.1940-10-02 -
1940-10-02
Art. optyczne dla odsprzedawców
86.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom dla Rodziny Perła
87.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom cukiernia
88.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom
89.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom materiały piśmienne
90.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom Kawiarnia „Astoria”
91.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom reparacja piór wiecznych
92.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom z Twardej 5, obecnie
93.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom Skład tapet
94.1940-10-02 -
1940-10-02
Szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim Klientom, krewnym, Znajomym i Przyjaciołom Restauracja
95.1940-10-02 -
1940-10-02
Żydzi zobowiązani się w ciągu 2-ch tygodni przenieść się do „dzielnicy żydowskiej”, której granice podane są szczegółowo, a aryjczycy tam dotychczas mieszkający dzielnicę tę muszą opuścić.
96.1940-10-03 -
Lęk przed gettem w dzielnicy żydowskiej mija: plotki mówią, że całą sprawę odłożono na miesiąc, inne, że na trzy miesiące. Samo oczekiwanie jednak jest torturą, ludzie są przestraszeni i nerwowi.
97.1940-10-03 -
Judenrat jakiś czas temu wysłał delegację do Krakowa z pytaniem o warszawskie getto - delegacji powiedziano, że rząd gubernii nie wie nic o getcie. Żydzi nie mogą w to uwierzyć. Chaim stwierdza, że na jakiś czas są "bezpieczni".
98.1940-10-03 -
1940-10-03
Rekwizycje
99.1940-10-03 -
1940-10-03
Dziś, w Rosz Haszana - ciężki nastrój. Żydom kazano opuścić kamienicę w ciągu bardzo krótkiego czasu. Za zezwolenie na wyniesienie walizki płacono dooorcy 10 zł. Również policjant polski nabijał kabzę
100.1940-10-03 -
1940-10-03
Tworzenie getta / zwiedzanie obszaru: = 3.10.40 - [grupa zwiedzających: Schubert, Bühler, Schoen i in.] Po wyjaśnieniach złożonych przeze mnie w Gminie, zwiedzili szkołę rzemieślniczą, sierociniec na Wolskiej, kwarantannę. Potem obkechali cmentarz i "Sperrgebiet". Z zapytania Schoena o produkcję odwszalni i czy mam 1000 ludzi w "milicji" sądzę, że chodzi o ghetto otwarte. (Każdy wychodzący z ghetta będzie musiał mieć świadectwo odwszenia). Zresztą sam objazd prowadzony przez Schoena jak gdyby wskazywał na to. Specjalnie podjechano do gmachu sądu na Lesznie (ma tu być przeniesiony szpital na Czystem).
101.1940-10-03 -
1940-10-03
Lat 68, zmarł. Urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe „Wieczność”
102.1940-10-04 -
Kolejne niemieckie zarządzenie wychodzi 4-10-40 r.: wszystkie polskie pomoce domowe, pracujące dla Żydów, mają się zarejestrować. Autor wie, że to wstęp do następnego rozkazu - wszelkim aryjczykom /czyli - Polakom/ służba w żydowskich domach będzie zabroniona. Zarządzenie uderzy przede wszystkim w Polki: wiele z nich zostanie bez pracy, zdane na łaskę polskich wyzyskiwaczy. W żydowskich domoach były pomocnicami - w polskich zostaną popychadłem. Żydzi żartują sobie z nowego zarządzenia o służących: "Świetnie, przynajmniej żydowskie dziewczęta znajdą wreszcie pracę".
103.1940-10-04 -
Zdaniem autora, Polacy są przez Niemców znienawidzeni bardziej, niż Żydzi. Szef okręgu warszawskiego dr Fischer powiedział kiedyś, że Polaków nienawidzą instynktownie - a Żydów na rozkaz.
104.1940-10-04 -
1940-10-04
4.10.40 - 14°C.
105.1940-10-04 -
1940-10-04
W Seuchengebiet mieszka 350.000 Żydów i 150.000 Polaków. Poza murami mieszka 75.000 Żydów. Gęstość zaludnienia jest w strefie jest 9 razy większa niż poza nią. Wyprzedaż dobytku stanowi główne źródło dochodu tysięcy, tysięcy Żydów
106.1940-10-04 -
1940-10-06
Tworzenie getta: = 4.10.40 - Wiadomości, że odprężenie na odcinku ghetta. Motyw, że Żydzi otrzymaliby darmo warsztaty i sklepy Polaków. = 5.10.40 - Znów przyniesiono wiadomość o ghecie. = 6.10.40 - Odprężenie na terenie ghetta.
107.1940-10-05 -
1940-10-05
Zaboniono piekarzom żydowskim wypiekać biały chleb
108.1940-10-05 -
1940-10-05
Do końca października trzeba się wystarać o zezwolenie na zatrudnienie służby aryjskiej - inaczej trzeba zwolnić
109.1940-10-05 -
1940-10-05
Wykupiony z rąk sekcyjnego - zwolniony od robót przymusowych za 20 zł
110.1940-10-05 -
1940-10-05
W wyłącznie żydowskich tramwajach poszczególne wozy mają zieloną tabliczkę. Jeśli w jednym zestawie tramwajowym jadą dwa wagony, w tym jeden dla Żydów, a drugi dla chrześcijan (żydowski jest zawsze z tyłu), wtedy tabliczka jest na wpół żółta.
111.1940-10-05 -
1940-10-05
Żydzi z południowych rejonów miasta zamieniają mieszkania z chrześcijanami z północnych rejonów. W południowej części miasta Żydzi siedzą na walizkach i spodziewają się, że w każdej chwili każą im stamtąd wyjść.
112.1940-10-05 -
1940-10-05
Widziałem dzisiaj, jak uczniowie szkoły im. Konarskiego bili na ulicy Żydów. Starsi chrześcijanie przeciwstawiali się i powstało z tego powodu zbiegowisko.
113.1940-10-05 -
1940-10-05
Żydom wolno chodzić w getcie od siódmej rano do dziewiątej wieczorem, a poza gettem od ósmej do siódmej, Polacy do jedenastej.
114.1940-10-05 -
1940-10-05
Dużo firm, jak "E.Wedel" usunęły wywieszki "Żydzi niepożądani". Charakterystyczne, że na firmie żydowskiej "Plutos" znajdował się napis "Żydzi niepożądani"
115.1940-10-05 -
1940-10-05
Żydom wolno wchodzić do Gmachu Poczty Głównej tylko po dziesięciu i dlatego jest na zewnątrz duża kolejka, przeważnie kobiet
116.1940-10-06 -
Podatek na szpitale Judenrat zbiera z wielkim trudem, nie chcąc naciskać na bezsilnych ludzi. Trudności w zebraniu pieniędzy powodują, że Judenrat waha się przed wprowadzeniem kolejnych opłat obowiązkowych.
117.1940-10-06 -
Judenrat decyduje, że szkoły żydowskie wznowią działalność. Ale nie jest w stanie ich utrzymywać. Powstaje pomysł ustanowienia specjalnego podatku - ale nie ma gwarancji, że uda się go zebrać w takiej ilości, by szkoły rzeczywiście mogły pracować.
118.1940-10-06 -
Prezes Rady, zdaniem Kapłana, uważa się za przywódcę - nie podlega nikomu. Nie darzy sentymentem nawet żadnej z partii. Co do prywatnych szkół - jest im oddany całym sercem, pod warunkiem, że nie żądają od niego pieniędzy.
119.1940-10-06 -
Zanim jeszcze szkoły zostaną powołane do życia, rozgorzały dyskusje o pensji nauczycieli: wspólnota nauczycielska uważa, że najniższe zarobki powinny wynosić 300 zł miesięcznie. Chaim uważa, że taka pensja jest niemal głodowa - zważywszy na inflację. Prezes Rady, który zna jej trudności budżetowe, nie godzi się jednak na tak wysokie pensje z uwagi na realia wojenne. Zamiast 300, proponuje zaledwie 130 złotych.
120.1940-10-06 -
Czerniaków pyta, w czym nauczyciele są lepsi od prawników lub innych ludzi z wyższym wykształceniem, pracujących w biurze Judenratu jedynie z 5 złotych dziennie - tym bardziej, że praca urzędników jest okresowa, nauczyciele zaś będą zatrudnieni na stałe. Nauczyciele, słysząc wypowiedź prezesa, są oburzeni - żaden nie zgłasza się do pracy.
121.1940-10-06 -
Drugi dowcip żydowski: Führer pyta Franka, jakie zło i nieszczęścia sprowadził na polskich Żydów? "Odebrałem im środki do życia, pozbawiłem ich praw, stworzyłem obozy pracy i zmusiłem ich do ciężkich robót" - oznajmia z dumą Frank - "Okradłem ich też ze wszystkiego, co miało jakąś wartość". Ale Führer nie jest zadowolony. Więc Frank dodaje: "Powołałem do życia Judenrat i Żydowskie Towarzystwo Samopomocy". Teraz dopiero wódz raczy się uśmiechnąć: "Z tym Judenratem trafiłeś w samo sedno - a Samopomoc zupełnie ich wykończy".
122.1940-10-06 -
1940-10-06
Tworzenie getta / godzina policyjna: = 6.10.40 - Podobno wczoraj przez megafon obwieszczono, że Żydzi poza murami mogą chodzić od 8 rano do 7 wieczór. W murach do 9 wieczór. Polacy do 11-tej.
123.1940-10-06 -
1940-10-09
Czerniaków o swojej planowanej audiencji u Fischera: = 6.10.40 - Dziś ma mnie przyjąć F[ischer]. Naraze nic z tego nie wyszło. = 7.10.40 - Mam być wezwany do F[ischera]. = 8.10.40 - Wciąż jestem w uroczystym stroju. [przyp. w oczekiwaniu na wizytę u gubernatora Fischera] = 9.10.40 - F[ischer] wyjechał. Podobno ma mnie przyjąć za 4 dni.
124.1940-10-07 -
1940-10-07
Aryjczyk poszukuje nieryjskiego przedsiębiorstwa. Warunki do omówienia
125.1940-10-07 -
1940-10-07
Kupię zaraz gabinet mały orzechowy lub mahoniowy
126.1940-10-07 -
1940-10-07
Rower używany kupię
127.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 80, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
128.1940-10-07 -
1940-10-07
Zamienię sklep obręb murów, komorne 50 na aryjską
129.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 49 z żoną Zosią, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
130.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 20, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
131.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 23, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
132.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 42, poszukiwana przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
133.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 72. żona Rachel, dzieci Jankiel, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
134.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 20, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
135.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 40, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
136.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 48, z rodziną poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
137.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 48, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
138.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 55, poszukiwana przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
139.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 38, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
140.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 34, z rodziną poszukiwana przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
141.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 35, żona Estera, dzieci: Zelik, Jasza, poszukiwani przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
142.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 27, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
143.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 48. żona Lena z domu Krausz, syn Misza poszukiwani przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
144.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 50, żona Frejda z d. Markowska, dzieci: Abraham-Chierne, Michel-Lejb, Chaim-Jossel, poszukiwani przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
145.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 48, wraz z rodziną, poszukiwana przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
146.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 45, dzieci: Ruth, Dawid. poszukiwana przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
147.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 53, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
148.1940-10-07 -
1940-10-07
AWANTURA W CUKIERNI została wywołana faktem, że jeden gość usiadł na obcym kapeluszu. Ktoś trzeci radził przede wszytkim oddać pognieciony kapelusz do odświeżenia do Kellera, Marszałkowska 118. Propozycja została przyjęta i kapelusz odnowiono tam niedopoznania. Droga Publiczności! Proszę pamiętać, że napiętą sytuację uratował Keller.
149.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 60, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
150.1940-10-07 -
1940-10-07
Lat 60, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą,
151.1940-10-07 -
Lat 20, poszukiwany przez krewnych zamieszkałych zagranicą, Zechce skomunikować się przez pocztę lub osobiście z biurem Żyd. centr. T-wa Emigracyjnego „Jeas”, Pl. Grzyb. 10
152.1940-10-08 -
Gdy niemiecka gazeta łódzka pisała o rozwoju przemysłowym miasta, nie wspomniała w ogóle o Żydach - tak, jakby wcale nie istnieli.
153.1940-10-08 -
Dowcip żydowski trzeci: Frank rozkazał, by w Dniu Zadośćuczynienia 5701 r. Żydzi krakowscy otworzyli sklepy. Przez jeden dzień w roku pozwolił Żydom prowadzić interes.
154.1940-10-08 -
Frank ma zjechać do Warszawy, by zainaugurować program pomocy na następną zimę. Wielkimi literami, po niemiecku, radośnie obwieszcza się jego przybycie w gazetach. Volksdeutche mają wywiesić flagi. Niemiecka Warszawa świętuje. "Niemiecka Warszawa" nie jest liczna, pisze autor - ale jeden Niemiec wystarczy za tysiąc Polaków i dziesięć tysięcy Żydów.
155.1940-10-08 -
Niemcy warszawscy czują swoją siłę i są prawdziwymi panami miasta. Wygrywają wojnę, świat należy do nich. Podbita Polska przestała być polska nawet etnograficznie: nie wiadomo, gdzie przepadło dwadzieścia milionów Polaków; niemiecka nauka, służąca nazizmowi, sprawiła że zniknęli - można spotkać na tych ziemiach ledwie 10 milionów Polaków, nie wartych zresztą uwagi. Co do Żydów - ci w ogóle się nie liczą, dla Niemców to bydło.
156.1940-10-08 -
Przybycie Hansa Franka nie odcisnęło się na życiu miasta: mieszkańcy starali się w ogóle tego faktu nie zauważać. Wszyscy ignorują tyrana, którego okrucieństwo przewyższa samego Hitlera - autor uważa, że to dobrze, to świadczy o tym, że Polacy posiadają zmysł polityczny. Pomimo wielkiej polityki i wojennych przemian - pozostali uparci.
157.1940-10-08 -
Dalej o Polakach: nie znajdzie się pośród nich ani jednego obywatela tak natchnionego społecznie, by zechciał być reprezentantem okupanta, przemawiać do swoich zwolenników i przekonywać, że muszą zaakceptować to, czego nie mogą zmienić /jak zrobili to Hacha w Czechach i Quisling w Norwegii/. Do listy kolaborujących polityków Chaim dodaje Petaina we Francji - "głupiego, starego człowieka, który z własnej woli odmawia kadisz za swój kraj".
158.1940-10-08 -
1940-10-08
8.10.40 - + 7°C.
159.1940-10-08 -
1940-10-08
Czerniaków o sobie: = 8.10.40 - Jeden z radców powiedział mi dziś, że jestem "legendą". Temu szereg lat odwiedził mnie w piwnicy, w której założyłem warsztat beretów, kupiec-przemysłowiec a głównie lichwiarz (?). Kiedy zobaczył mnie w piwnicy powiedział, że jestem "bohaterem". To zabrzmiało tak jak z Plutarcha!
160.1940-10-08 -
1940-10-08
Wdowa po lekarzu, zmarła, pogrążeni w smutku matka, rodzeństwo i rodzina
161.1940-10-08 -
1940-10-08
Absolwent gimn „Finkiel”, zm niespodziewanie Koleżanki i Koledzydługoletni administrator domów, zm lat 61 - Żona, córki, synowie, synowa i wnuczek
162.1940-10-09 -
1940-10-09
9.10.40 - + 5°C.
163.1940-10-09 -
1940-10-09
9.10.40 - Obwieszczenie Leista o schodzeniu z drogi żołnierzom na trotuarach i o godzinach policyjnych 5 - 9 w ghecie, 8 -7 poza murami.
164.1940-10-09 -
1940-10-09
Nowe zarządzenie niemieckie – zakazuje się Żydom chodzenia po ulicach poza godzinami miedzy 8 rano a 19. (tłum. własne)
165.1940-10-10 -
1940-10-10
10.10.40 - + 10°C.
166.1940-10-10 -
1940-10-10
Samobójstwa: = 10.10.40 - W ostatnich czasach mnożą się samobójstwa wśród Żydów. Niedawno otruł się Freider z żoną. Wczoraj Ludwik Bergson z żoną. 83-letni Ludwik Krakowski umarł w więzieniu.
167.1940-10-10 -
1940-10-10
Tworzenie getta: = 10.10.40 - Plan ghetta dalej w opracowaniu.Podobno dopasowuje się statystycznie obszar do 104 000 Polaków = 110 000 Żydów spoza murów.
168.1940-10-10 -
1940-10-10
10.10.40 - Żydówka Regina Judt otrzymała koncesję na kabaret.
169.1940-10-10 -
Kolejne zarządzenie niemieckie nakazuje Żydom ustępować z drogi wszystkim Niemcom - zarówno żołnierzom, jak cywilom w mundurach służb pomocniczych. Ustąpić znaczy, że Żyd ma odejść na bok dopóki Niemiec nie przejdzie. Trzeba być czujnym, nie wolno się zamyślić ani zagadać - jest już pierwsza ofiara, pobita za to, że nie ustąpiła z drogi na czas. Ludzie z lękiem wychodzą z domów, boją się spotkania nazisty.
170.1940-10-10 -
Wszyscy, których przodkowie nie wywodzą się z Synaju, mogą chodzić ulicami do 23.00. Dla Żydów poza murami godzina policyjna wyznaczona jest na 19.00 - w dzielnicy żydowskiej, za murami - na 21.00. Rankami żaden Żyd, który mieszka poza murami dzielnicy żydowskiej, nie może się pojawić na ulicy przed ósmą rano.
171.1940-10-10 -
Żydowskie tramwaje są przedmiotem szyderstwa biedaków. Tramwaje biało oznakowane - tylko dla aryjczyków - dwuwagonowe, odjeżdżają puste, choć przystanek jest pełen czekających. Gdy nadjeżdża żydowski tramwaj tłok jest taki, że niemal nie można oddychać.
172.1940-10-10 -
W żydowskim tramwaju osoba stojąca nie ma szansy usiąść - pasażer, który siedzi, nie może za to wstać. Pozostali ani nie siedzą, ani nie stoją - raczej wiszą. Chaim porównuje go z jedną z plag egipskich. W takim tramwaju infekcje szybko się roznoszą, bo ludzie są zbyt blisko siebie.
173.1940-10-11 -
Dr. , przeprowadził się
174.1940-10-11 -
Dr. , choroby dzieci z Liztmanstadt 12-41: inny numer telefonu, adres bez nru mieszkania
175.1940-10-11 -
Dr. med. choroby serca i wewnętrzne
176.1940-10-11 -
Przewozy mebli i towarów
177.1940-10-12 -
Pogłoski o współpracy Żydów z Niemcami, "95% tragarzy - jak mi opowiadano - jest narzędziem w rękach donosicieli. Są to przeważnie byli tzw. Czerwoni fracy ... teraz są to najgorsi szubrawcy... Przychodzą do Żydów do mieszkania i rabują do spółki z Niemcami.. "
178.1940-10-12 -
Mimo wszystko, Żydzi twierdzą, że najgorsze zło jeszcze na nich nie spadło - że coś powstrzymuje Niemców przed uderzeniem z całą siłą. Boją się dopiero tego, co nastąpi gdy dojdzie do wojny pomiędzy Niemcami, a Rosją i Ameryką. Wtedy Żydzi zostaną wyplenieni. Kraj bolszewików ponownie będzie nazywany stanem żydowskim, tym bardziej Stany Zjednoczone.
179.1940-10-12 -
W Nowy Rok odbyły się w ukryciu modlitwy. W bocznym pokoju nieopodal ciemnej, zamkniętej synagogi Żydzi modlili się jak Marrani w XV w., stwierdza autor.
180.1940-10-12 -
Gdy wspólnota Żydów warszawskich oddawała się modłom, dotarła wiadomość o kolejnym edykcie, najokrutniejszym z dotychczasowych: Niemcy zdecydowali o powstaniu getta. Czasowo ma być gettem otwartym, ale autor nie ma wątpliwości, że szybko zostanie zamknięte.
181.1940-10-12 -
Chaim zauważa, że w Łodzi nie od razu wprowadzono w życie zarządzenie o getcie - raczej posuwano się krok po kroku. Przypuszcza, że tak samo będzie z edyktem o getcie warszawskim. Gdy dwa tygodnie temu zarządzenie odłożono, Żydzi byli szczęśliwi: teraz staje się faktem.
182.1940-10-12 -
1940-10-31
Edykt o getcie warszawskim sformułowano w wyważonych słowach, zapewne ze względu na opinię światową - Chaim jednak wie, że to ostatnie ogniwo w łańcuchu nieszczęść i klęsk. Przed 31 października wszyscy Żydzi, żyjący poza murami dzielnicy żydowskiej, mają przenieść się w obręb murów - a wszyscy Polacy, mieszkający za murami, mają przeprowadzić się do dzielnic aryjskich.
183.1940-10-12 -
Chaim uważa, że edykt o getcie godzi bardziej w Polaków, niż w Żydów, bo mają oni wynieść się nie tylkoz dzielnicy żydowskiej, ale i z niemieckiej. Naziści chcą odseparować wszystkich: nadludzi, podludzi i niewolników osobno.
184.1940-10-12 -
Edykt o powstaniu getta ma sprawić, że 120 tysięcy ludzi będzie musiało porzucić swoje domy. Kapłan zastanawia się, gdzie w getcie pomieści się taka mas ludzi. Są pomiędzy nimi bogacze, przyzwyczajeni do pięknych apartamentów i wygodnego życia - ci z dnia na dzień staną się nędzarzami, bo ich interesy związane były z miejscem, w którym żyli, w getcie zostaną odcięte.
185.1940-10-12 -
Aryjczycy również są przygnębieni edyktem: żaden hurtownik ani kupiec nie chce przenosić się do obcej dzielnicy, nawet jeśli jest to dzielnica aryjska. Dla każdego - nie tylko dla Żyda - trudne jest życie od nowa. W Warszawie panuje panika.
186.1940-10-12 -
Żydzi, póki co, żyją w otwartym getcie - ale autor wie, że znajdą się niedługo w zamknięciu, pomiędzy murami.
187.1940-10-12 -
Naoczny świadek twierdzi, że widział niemieckiego żołnierza piszącego po niemiecku na boku jednego z tramwajów: "To tam, to tu przyjeżdżamy. Ojczyzny już wcale nie mamy!"
188.1940-10-12 -
Do Warszawy zjeżdżają setki uchodźców z Niemiec, uciekinierów spod angielskich bombardowań, na wpół oszalałe kobiety z dziećmi. Narzekają na tłustych, wygodnie żyjących krewnych, korzystających z dóbr w krajach podbitych, daleko od niebezpieczeństw.
189.1940-10-12 -
1940-10-15
Oficjalne proklamowanie getta / zamieszanie w sprawie granic: = 12.10.40 - Dziś Sądny Dzień. (...) O 10.30 posiedzenie u Makowskiego [na Daniłowiczowskiej]. Obecni: Schoen, Braun, Drost etc. Poza tym Czerniewski i urzędnik z Magistratu. (...) Oświadczono (Schoen), że w imię ludzkości, na zarządzenie gubernatora, generał-gubernatora, z polecenia wyższego tworzy się ghetto. Doręczono mi plan niemieckiej dzielnicy i oddzielnie plan ghetta. Okazuje się, że graniczne ulice ghetta przeznaczone są dla Polaków. = 14.10.40 - Ukazało się obwieszczenie Fischera o ghecie. Ulice nie są zgodne z doręczonym mi planem. Z rana delegaci Gminy byli u Haniki. Oświadczył, że z ghetta wyłączają Kercelak i sądy na Lesznie. Śto-Jerska jest w dyskusji. = 15.10.40 - Po rozmowie z Schönem [Hanika] oświadczył, że obwieszczenie w "N[owym] Kurierze Warszawskim" błędne. Miarodajny jest plan doręczony mi wcześniej. = 17.10.40 - Obwieszczenie Leista o ghetcie. [w przeciwieństwie do rozporządzenia Fischera, nie zawiera przepisów o zakazie zabierania rzeczy przy przesiedleniu - zob. Landau 17.10.40]
190.1940-10-12 -
1940-10-12
Zapowiedziano przez megafon podział miasta na 3 części: niemiecką, polską i żydowską. Do końca 10 wszyscy muszą się przeprowadzić bez mebli. W naszej kamienicy rozpacz powoli tworzy się getto dla Żydów. Telegramy nadaje się za pośrednictwem Gminy Żydowskiej, także przepustki kolejowe. Dziś, w Jom Kipur Żydzi otrzymali nader gorzki "podarek"
191.1940-10-12 -
1940-10-12
12.10.40 - + 12°C.
192.1940-10-12 -
1940-10-12
Polecenie utworzenia milicji żydowskiej: = 12.10.40 - Polecono mi utworzyć milicję żydowską z 1000 osób. Do 31 października ma być wysiedlenie dobrowolne, potem przymusowe. Mebli zabierać nie wolno. Na moje obiekcje natury finansowej odpowiedziano, że milicja może być dobrowolna, poza tym w ghecie jest dość środków materialnych.
193.1940-10-12 -
„Bocian”, nowoczesne lampy karbidowe z kloszem, hurt i detal
194.1940-10-13 -
1940-10-13
13.10.40 - + 9°C.
195.1940-10-13 -
140 000 chrześcijan winno opuścić getto. Dzisiaj cały dzień wożono meble. Gmina była oblegana przez setki ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć, jakie ulice obejmie getto słyszałem o groźbie ze strony tamtych, że w razie rozprzestrzenienia się tyfusu, zamkną getto
196.1940-10-13 -
1940-10-13
Gmina Żydowska ogłosiła werbunek 1000 policjantów żydowskich. Na razie będą oni pełnić swe funkcje honorowo. Całkowita bezradność Gminy Żydowskiej
197.1940-10-13 -
Dziś rozeszły się wieści, że nie będzie Kasy Chorych Mówi się o żydowskiej policji obyczajowej w Warszawie. Całe miasto wytapetowane jest białymi kartkami o zamianie mieszkań przez Żydów i chrześcijan Szczególnie trudne jest położenie Żydów w niemieckiej części, nie mają oni bowiem żadnej możliwości zamian swych mieszkań.
198.1940-10-13 -
1940-10-13
W Pruszkowie utworzono getto
199.1940-10-14 -
1940-10-14
14.10.40 - + 4 1/2°C.
200.1940-10-14 -
1940-10-15
Tworzenie getta / zamiana mieszkań: = 14.10.40 - W Magistracie oświadczono, że w dzielnicy Żydowskiej Magistrat otworzy 8 biur dla rejestracji mieszkań chrześcijańskich na zamianę. To samo w dzielnicy poza murami dla mieszkań żydowskich. = 15.10.40 - Nominowałem 8 delegatów do biur miejsckich celem przyjmowania do wymiany chrześcijańskich mieszkań w ghetcie, żyd[owskich] mieszkań poza ghettem.
201.1940-10-14 -
1940-10-18
Przesiedlenia do getta: = 14.10.40 - Z Pragi legiony Żydów wyruszyły do Warszawy. Na wózkach nędzne rupiecie. = 18.10.40 - A na mieście ruch, rwetes. Na wózkach wiozą kulisi ubogi dobytek nędzarzy z Pragi. Dozorcy domów i różni ludzie koniunktury biorą od nieszczęśliwych haracz.
202.1940-10-14 -
Rozeszła się plotka, że w jednej ze wspólnot żydowskich prowadzący modły przebrał się w chałat i przygotowawał do poprowadzenia współwyznawców do Neilah /ostatnie posługi podczas Yom Kippur/, gdy wpadł z nowiną chłopiec: wkrótce ma powstać getto. Żyd ściągnął chałat i wrócił na miejsce. Nie ma sensu prowadzić modłów, gdy jest jasne, że "Bramy Misłosierdzia" są zamknięte.
203.1940-10-14 -
Kapłan zastanawia się, czy to możliwe, aby Bóg opuścił Izraelitów? Nic równie strasznego nie wydarzyło się, odkąd przybył do Warszawa na stałe, 40 lat temu. Jest przekonany, że straszliwa przepowiednia Izajasza wypełnia się na jego oczach.
204.1940-10-14 -
Powstaje getto dla wspólnoty Żydów warszawskich - liczącej już pół miliona osób. Nie przewidziano miejsca dla dziesiątek tysięcy uciekinierów z prowincji. Getto ma obejmować małą dzielnicę o wąskich uliczkach: już teraz jest bardzo zatłoczone, trudno w nim znaleźć jakąkolwiek przestrzeń życiową.
205.1940-10-14 -
1940-10-14
14 listopada, w piątek wieczorem, rodzina Ryczywoła przeprowadziła sie do getta z myslą, że nazajutrz Ber wróci do pracy, do swego sklepu.Tymczasem okazało się, że getto jest zamknięte. Żandarmi stali przy drutach i bili gumami Żydow, którzy starali sie przejść na drugą stronę. Slychać było płacz i krzyki. Berowi nie udało się przejść.
206.1940-10-14 -
1940-10-14
Aryjka, poprowadzi oficjalnie interes żydowski, oferty: „Dobre Referencje”
207.1940-10-14 -
1940-10-14
Lat 52 , urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność, p kier M. Pinkierta, Grzybowska 24,
208.1940-10-14 -
Choroby wewnętrzne- 5-7 pop.
209.1940-10-14 -
1940-10-14
Duży pokój słoneczny do wynajęcia.
210.1940-10-14 -
1940-10-14
Unieważniam zgubiony talon rejestracji do robót przymusowych
211.1940-10-14 -
1940-10-14
Absolwent gimn „Finkiel”, zm niespodziewanie Koleżanki i Koledzy
212.1940-10-14 -
0000-00-00
Zarządzenie dotyczące utworzenia żydowskiej dzielnicy mieszkalnej w Warszawie" - ogłoszone przez Gubernatora warszawskiego Fischera.
213.1940-10-15 -
1940-10-15
15.10.40 - + 4°C.
214.1940-10-15 -
1940-10-16
Warunki w obozach pracy: = 15.10.40 - [relacja Kupczykiera] W jednym z obozów "komendant" polecił członkom Judenratu stanąć w środku. Naokoło nich ustawił robotników, którzy odśpiewali obelżywą piosenkę pod adresem Judenratu i moim. = 16.10.40 - [relacja Goldfeila z Dorohuska] Bity i sponiewierany, 3 razy uciekał przed goniącymi go robotnikami. Nie chcą przyjąć darów - żądają powrotu do domów. Mieli otrzymywać 2 - 2,5 zł.
215.1940-10-15 -
Autor obserwował "dantejskie sceny" na ulicach Warszawy /nie opisuje, co to były za zdarzenia/. Jest głęboko strząśnięty. Zastanawia się, czy jego naród jest bardziej grzeszny niż inne, czy rzeczywiście wszyscy umrą, zdaje sobie sprawę, że nikt na świecie losem Żydów się nie przejmuje.
216.1940-10-15 -
1940-10-15
Rozporządzenie Leista o utworzeniu dzielnicy żydowskiej
217.1940-10-15 -
1940-10-15
Incydent na ulicy - uderzony przez Niemca
218.1940-10-16 -
1940-10-16
16.10.40 - + 14°C.
219.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 62, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
220.1940-10-16 -
Kierownik Lecznicy,
221.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 73, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
222.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 23 , urządzono pogrzebb, przez Biro pogrzebowe Wieczność, p kier M. Pinkierta, Grzybowska 24,
223.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 67, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
224.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 20, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
225.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 69, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
226.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 76, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność, p kier M. Pinkierta, Grzybowska 24,
227.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 63 , urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
228.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 74 , urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
229.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 55, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność, p kier M. Pinkierta, Grzybowska 24,
230.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 41, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność, p kier M. Pinkierta, Grzybowska 24,
231.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 78, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
232.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 61, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
233.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 71, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność,
234.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 76 , urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
235.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 49, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność,
236.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 72, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
237.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 66, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
238.1940-10-16 -
1940-10-16
Lat 83, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność
239.1940-10-16 -
Dr med. choroby dzieci , godz. 2-5
240.1940-10-16 -
lekarz dentysta, obecnie. 10-14 i 16-18
241.1940-10-16 -
Dr choroby kobiece, akuszeria. 9-11, 5-8
242.1940-10-16 -
Dr med chirurg, przeprowadził się
243.1940-10-16 -
1940-10-16
Powstaje getto. 200 000 Żydów musi przeprowadzić się w obręb getta, gdzie już mieszka około ćwierć miliona Żydów, a 80 000 Polaków musi się z tego obrębu wyprowadzić. Na ulicach Warszawy rozgrywa się koszmar.
244.1940-10-17 -
1940-10-17
17.10.40 - + 4°C.
245.1940-10-17 -
Przez cały dzień Chaim zastanawia się, czy jego pisanie ma sens, czy powinien to robić. Zbyt wiele wydarzeń ma miejsce każdego dnia. Jest przekonany, że jedynie natchnione przez boga pióro jest w stanie opisać to, co dzieje się teraz w Warszawie: w pierwszych dniach Sukkot 5701 r. żydowskie ulice wypełnia "kotłujący się chaos".
246.1940-10-17 -
Ukazał się właśnie na piśmie rozkaz o tworzeniu getta w Warszawie. Okupant unika słowa "getto" - zamiast tego mowa jest o "dzielnicy żydowskiej". Ponieważ zarządzenie dotyczy też "dzielnicy polskiej" i dzielnicy niemieckiej", stwarza pozory, że wszyscy są traktowani jednakowo.
247.1940-10-17 -
Zarządzenie o getcie przytacza "humanitarne" przyczyny wydzielenia dzielnicy żydowskiej: jest tak wiele ofiar epidemii, twierdzą Niemcy, szczególnie na ulicach żydowskich, że rejon ten musi być objęty kwarantanną. Żydzi wiedzą, że to kłamstwa - ale nie mają prawa głosu.
248.1940-10-17 -
Zarządzenie wyklucza z obszaru getta ulice, które od najdawniejszych lat znane były jako żydowskie. Jednocześnie dokańczane są mury getta i nie ma wątpliwości, że nie będzie w nich przejść. Chaim wie, że zamknięte getto oznacza śmierć głodową - obóz koncentracyjny o nieludzkich warunkach bytowych.
249.1940-10-17 -
Chaim wie, co oznacza zamknięte getto: mury zakończone drutem kolczastym, bramy strzeżone przez zmieniające się straże: nikt nie może wychodzić ani się wyprowadzać. Kto zaryzykuje ucieczkę, może ją przepłacić życiem. W getcie wszystko jest zamknięte i strzeżone. Chłopom nie będzie wolno wwozić żywności przez strzeżone bramy. Nie będzie chleba dla dzieci.
250.1940-10-17 -
1940-10-17
Niemcy urządzili w Warszawie oddzielne dzielnice dla Żydów. Chaim Hasenfuss jest zmuszony zamienić mieszkanie przy ulicy Nowogrodzkiej 33, które zajmował od 1916 roku (przez 24 lata) na mieszkanie polskiego komisarza policji przy ul. Siennej 41, zostawiając komisarzowi szafę z 400 książkami.
251.1940-10-18 -
1940-10-18
Zarządzenie o dopłatach konsumpcyjnych w żydowskich kawiarniach, restauracjach itp na cele Żydowskiej Samopomocy Społecznej
252.1940-10-18 -
1940-10-18
18.10.40 - + 1°C.
253.1940-10-18 -
1940-10-18
Czerniaków o sobie: = 18.10.40 - O mnie powiadają, że wychodzę z Gminy po to, by się dowiedzieć, co się dzieje w Gminie.
254.1940-10-18 -
1940-10-18
Tworzenie getta / spory graniczne: = 18.10.40 - Dziś objazd naszych urzędników z urzędnikami Magistratu. Targi o poszczególne ulice. Kwestia narożnych domów (sklepy aryjskie), ilościowy stosunek Żydów do Polaków. Targi dla mnie wstrętne - nie brałem w nich zresztą udziału.
255.1940-10-18 -
Żydzi sądzili, że oficjalne ustanowienie getta sprawi, że ich życie stanie się nieco lżejsze: będą bezpieczni u siebie. Znów zostali zaskoczeni. W całym mieście nie ma sposobniejszego miejsca do napaści i morderstw w biały dzień, niż ulice getta: aryjczycy się stąd wyprowadzili, a Niemcy nie krępują się wobec Żydów, których nie traktują jak ludzi.
256.1940-10-19 -
1940-10-19
19.10.40 - + 1°C.
257.1940-10-19 -
1940-10-21
Tworzenie getto / zmiany granic: = 19.10.40 - Po południu rzekomo przez megafon podano, że ghetto zostało zredukowane o pas od Żelaznej, Wolność (jest w nim 24 000 Żydów na 62 000 ludności). Ghetto byłoby podzielone na dwa. Wielkie zaniepokojenie. = 20.10.40 - Z dzielnicami chaos. Pogłoska, że Wronia, a nie Żelazna ma być granicą, że Sienna zagrożona. Ludzie latają jak błędni. Jutro idę z memoriałem do Leista - treść: autorytatywne stwierdzenie granic ghetta. = 21.10.40 - Rano u Leista (Braun). Doręczyłem pismo w sprawie zmian obszaru w ghetcie. Nic o tym nie wiedział. Pokazałem "Warschauer Ztg." z notatką. Zadzwonił do dystryktu. Okazało się, że to zarządzenie gubernatora. Polecił mi, abym zawiadomił ludność żyd[owską]. Na to rzekłem, że prestige władzy nie zezwala na to. Wolę, aby władza ogłosiła. Jedyne, z czym wyszedłem, to przedłużenie wymiany do 15 listopada.
258.1940-10-19 -
Adler udaje się do Departamentu Prawnego Gminy by ubiegać się o stanowisko, ponownie zostaje poinformowany, iż nie ma już żadnych wolnych stanowisk.
259.1940-10-19 -
Adler spotyka znajomych, którzy namawiają go do wstąpienia do nowotworzącej się policji żydowskiej. Znajomi snują szerokie plany na temat przyszłej roli policji żydowskiej. Adler daje się przekonać, mimo swojej awersji do organizacji paramilitarnych i składa jedno zdaniowe podanie o prace w policji żydowskiej.
260.1940-10-19 -
Adler po raz pierwszy udaje się do nowej pracy w charakterze tymczasowego ochotnika do Służby Porządkowej.
261.1940-10-19 -
Adler opisuje tłum oczekujących na pozytywne rozpatrzenie swoich podań o pracę w Służbie Porządkowej. Adler opisuje kwalifikacje jakie powinien posiadać człowiek ubiegający się o stanowisko w Służbach Porządkowych: wiek od 21 do 40 lat (na wyższych stanowiskach mogły się zanajdować także starsze osoby), sprawność fizyzna, nianaganny charakter, znajomość pisanego i mówionego polskiego oraz jidisz (wyżsi urzędnicy zobowiązani byli także znać niemiecki). Mimo iż górna granica wieku ( 40 lat) jest restrykcyjnie przestrzegana, to zatrudniane są osoby poniżej dolnej granicy wieku ( 21 lat),i zapisywane są na listę kurierów. Specjalna rada lekarska bada stan zdrowia kandydatów do S.P
262.1940-10-20 -
1940-10-20
20.10.40 - + 2°C.
263.1940-10-20 -
1940-10-20
Janusz Korczak aresztowany za nienoszenie opaski
264.1940-10-20 -
1940-10-20
Długie kolejki ludzi stoją przed aptekami, z których wykupuje się po prostu wszystko
265.1940-10-20 -
1940-10-20
Dziś w szmatławcu polskim ukazał się obrzydliwy artykuł o szabrownikach, szmuglerach, szabes-gojach
266.1940-10-20 -
1940-10-20
Gmina Żydowska nie zamierza tworzyć własnego aparatu aprowizacji, niechaj Zarząd Miejski nadal się tym zajmuje
267.1940-10-20 -
1940-10-20
Szmugiel odbywa się nadal, zwłaszcza na cmentarzu żydowskim . Przez cmentarz przemycono krowę do getta
268.1940-10-20 -
1940-10-20
Dzisiaj znów zabierali meble z domów żydowskich. Nie zakłada się już aparatów telefonicznych u Żydów, a istniejące zabierze się
269.1940-10-21 -
1940-10-21
21.10.40 - 1°C.
270.1940-10-21 -
Kawaler l. 31, sympatyczny, średniego wzrostu, przystojny, z kulturalno-religijnego domu, były sekretarz Gm. Wyzn. Żyd. oraz długoletni kierownik Fabryki Chem. poślubi pannę do lat 30 o tych samych walorach, bez przejścia, która umożliwi mi wyjazd zagranicę (Połud. Ameryka). Poważne oferty z fotografią (ręczę za zwrot) oferty sub. „Zawsze solidny”
271.1940-10-21 -
1940-10-21
Poznam kulturalnego pana 40-50. Niezależna pani 42, cel towarzyski. oferty „Skromna”
272.1940-10-21 -
1940-10-21
Struny, przybory muzyczne, gramofonowe igły patefonowe
273.1940-10-21 -
1940-10-21
Blaszane kubełki i puszki różnych wielkości
274.1940-10-21 -
Zmarła, obywatelka m. Warszawy, lat 63, pogrzeb 10.października na Okopowej,
275.1940-10-21 -
1940-10-21
Zmarł, lat 80 -żona, dzieci, wnukowie i rodzina
276.1940-10-21 -
1940-10-21
Przejmę niearyjski interes z towarem lub bez. Aryjczyk
277.1940-10-21 -
1940-10-21
Pogotowie elektryczne, urządzenia elektrycznej siły, światła, sygnalizacji oraz przewijanie motorów
278.1940-10-21 -
Elektryk kuchenki, piecyki, żelazka, przeróbki, naprawy
279.1940-10-21 -
1940-10-21
Przeprowadzki tanio uskutecznia, zgłoszenia 17-19
280.1940-10-21 -
Lekarz dentysta przyjmuje obecnie
281.1940-10-22 -
1940-10-22
22.10.40 - 0°C.
282.1940-10-22 -
1940-10-22
Interwencja urzędu gubernatora GG w sprawie getta: = 22.10.40 - Kraków poleca stronom się porozumieć w sprawie obszaru ghetta.
283.1940-10-22 -
Zmiany granic w obrębie getta wprowadzane są codziennie - w związku z tym tysiące rodzin żydowskich żyją w panice, nie wiedząc, czy nie będą zmuszone do nagłej przeprowadzki.
284.1940-10-22 -
Niektóre rodziny żydowskie los doświadcza podwójnie: zgodnie z rozkazem musiały opuścić mieszkania w dzielnicy aryjskiej i przeprowadzić się do getta. Następnego dnia dowiadują się, że również w nowym mieszkaniu nie będą mogli pozostać. Muszą szukać następnego. W desperacji ludzie szukają ratunku w Judenracie.
285.1940-10-22 -
Urzędnicy Judenratu radzą petentom, bojącym się wysiiedleń, czekać. Ubodzy Żydzi nie chcą jednak czekać: kolejna zmiana granic getta może ich zmusić do natychmiastowego wyprowadzenia się, Niemcy nie pozwalają zabierać mebli ani żadnej własności. Prawo zabrania Żydom wyprowadzać się wraz z meblami - w praktyce, ulice Warszawy zapchane są wozami i wózkami przewożącymi meble z miejsca w miejsce.
286.1940-10-22 -
Judenrat nie jest w stanie panować nad wydarzeniami - teoretycznie ma prawo użyć siły, w praktyce nie jest w stanie wystąpić przeciw ludziom, którzy są zdesperowani i łamią postanowienia dekretu.
287.1940-10-23 -
23-10-40 r. radio podało, że zakończenie przeprowadzek ma nastąpić 31 października - tak, jak ustalono poprzednio.
288.1940-10-23 -
1940-10-23
Tworzenie getta / zmiany granic: = 23.10.40 - Znów zabrano ulicę Ceglaną. Haberbusch objeżdża miasto (Mylna etc.) i pono otrzymuje kwiaty.
289.1940-10-23 -
1940-10-23
23.10.40 - + 1°C.
290.1940-10-23 -
1940-10-23
Antagonizmy polsko - żydowskie w kontekście tworzenia getta: = 23.10.40 - Machnicki oświadczył JSS, że poważni działacze polscy - zwolennikami ghetta. [przyp. twierdzenie nie potwierdzone]
291.1940-10-23 -
1940-10-23
Dziś podawano przez megafon, że wyłączono z getta Waliców i Ceglaną... żadna ulica nie jest pewna, wszędzie bowiem istnieje coś, co może narazić tę ulicę na niebezpieczeństwa. Na Ceglanej znajduje się fabryka Ulricha wszystkich ogarnęło uczucie strasznej niepewności. Nie wiadomo, co przyniesie jutro Księża zbierają podpisy [od mieszkańców] wszystkich ulic, by mieszane ulice pozostały poza gettem. Domagają się pozostawienia poza gettem nawet Nowolipek, wyłącznie żydowskiej ulicy, a to ze względu na kościół
292.1940-10-23 -
1940-10-23
Popełnili samobójstwo z powodu nakazu przesiedlenia się
293.1940-10-23 -
W tramwaju pasażerowie to żebracy i brudasy, tramwajami przewozi się wszystkie towary W tramwajach żydowskich panuje straszny tłok, nie jest też tam zbyt czysto. Aż przykro jechać takim tramwajem
294.1940-10-23 -
1940-10-23
J.K. śle kolejny list z prośbą o ratunek dla 150 sierot wojennych. Adresat nieznany.
295.1940-10-23 -
Dla pracującej urzędniczki, bardzo ładnej, szukam matrymonialnie kulturalnego Żyda z charakterem. Wiek od l. 32. Równocześnie swat proszony o adres Oferta sub „Strona materialna ustnie”
296.1940-10-23 -
1940-10-23
Piecyk-przystawka „Praga” do każdego pieca - już przed wojną używana z doskonałym wynikiem przez oszczędne gospodynie czeskie (...) Oto atuty przystawki „Praga” - oszczędność opału spala o 60-70% mniej węgla(...) Nie tylko węgiel i koks, ale również torf i drzwo znakomicie nagrzewają piecyk „Praga”| (...) regulator ciepła i wkładki (...) niska cena i dogodne warunki umożliwiają każdemu nabycie.
297.1940-10-23 -
1940-10-23
Zmarł, lat 69, pochowany na cmentarzu przy Okopowej - żona, córka, zięć i wnuczka w nieobecności synów, córki, synowej, zięcia i wnuczki
298.1940-10-23 -
1940-10-23
Znalazcę legitymacji sądowej oraz kartek aprowizacyjnych upraszam o zwrot za wynagrodzeniem
299.1940-10-24 -
1940-10-28
Ludzie związani z Judenratem zawiadamiają zainteresowanych, że 28-10-40 r. zostanie opublikowane zawiadomienie o przedłużeniu terminu ewakuacji do 15-11-40 r.
300.1940-10-24 -
1940-10-24
24.10.40 - 0°C.
301.1940-10-24 -
Tworzenie getta trwa w całej pełni: kto żyw, opuszcza mieszkania w zabronionej strefie i szuka nowego w dzielnicy żydowskiej. Ulice są zawalone starymi gratami biedaków, szykujących się do kolejnej ucieczki. Ludzie krążą wokół nich jak cienie. Chaim ma wrażenie wszechogarniającgo chaosu.
302.1940-10-24 -
Zdaniem autora, tylko naiwni pomiędzy Polakami iŻydami zadają sobie pytanie, dlaczego świat pozwala na takie zło, dlaczego Bóg na nie pozwala. Chaim pisze, że Ten, Który Jest w Niebie - śmieje się.
303.1940-10-24 -
Krążą także pogłoski o przedłużeniu terminu przeznaczonego na ewakuacje. Jedni mówią o końcowym terminie 15.11.40 r., inni, że ostateczna data nie jest znana.
304.1940-10-24 -
Społeczność żydowską gnębią wątpliwości: czy getto będzie zamknięte, czy otwarte? Wydarzenia wskazują na możliwość obu wariantów - nikt nie wie, co myśleć. Getto zamknięte to powolna śmierć - getto otwarte jest katastrofą w znacznie mniejszym stopniu.
305.1940-10-24 -
1940-10-25
Poprzedniego dnia - w wieczór Simhat Tory, Kapłan uczestniczy w zebraniu Syjonistów w kuchni wydającej zupę przy Zamenhofa 13. Założona przez Syjonistów, służy także jako miejsce spotkań wzselkim uchodźcom, szczególnie tym z Łodzi. Przybyło ok. 50 osób, atmosfera była ciepła i przyjazna, choć zważona przez okoliczności.
306.1940-10-24 -
1940-10-24
Dziś włączono do getta z powrotem Ceglaną.
307.1940-10-24 -
1940-10-24
Prowadzono przez głośniki hecę przeciwko Żydom: oni są zarazą, ktąrą należy wyrwać z korzeniami
308.1940-10-25 -
1940-10-25
25.10.40 - + 2°C. Pochmurno.
309.1940-10-25 -
1940-10-25
Tworzenie getta / walka o granice: = 25.10.40 - Z Gminy wezwany do Schoena na 10 rano. Mohns w obecności Makowskiego oświadczył na moje wywody: 1) zmian dalszych nie będzie, 2) prolongaty nie ma, chyba że do poniedziałku 28 bm. udowodnię, że tempo przesiedlania Żydów duże. Doręczyłem notatkę o Żelaznej i Ceglanej. Potem do Schuberta - rozmowa o sznurze na szyi. Po obiedzie u pełnomocnika (Hanika) - odwojowanie części Żelaznej, części Skórzanej etc.
310.1940-10-25 -
1940-10-25
Święto Simchat Tora. Mój znajomy widział grupę Żydów w jedwabnych chałatach, którzy w drodze powrotnej z bóżnic tańczyli i śpiewali na ulicy.
311.1940-10-25 -
"Święto radości Tory" ma miejsce po roku prześladowań, jakich nie było jeszcze w historii Żydów, przyćmione powstawaniem getta. Jest już jasne, że będzie to getto zamknięte.
312.1940-10-25 -
Chaim ocenia, że pomimo zewnętrznych okoliczności święto Sukkot było wspaniałe: stało się prawdziwym przeżyciem religijnym, wewnętrznym, dla całej wspólnoty. Wszędzie zorganizowano nabożeństwa, wszystkie grupy modlitewne zebrały się i pobłogosławiono wino. Chasydzi nawet tańczyli, jak mają w zwyczaju.
313.1940-10-25 -
Surowy zakaz gromadzenia się nie spowodował zaprzestania spotkań, na których Żydzi opowiadają sobie ostatnie wydarzenia, skarżą na to, co ich spotkało i próbują zrozumieć, co myśleć o zaistniałej sytuacji.
314.1940-10-26 -
1940-10-26
26.10.40 - 0°C.
315.1940-10-26 -
1940-10-26
26.10.40 - Motłoch dziś bił Żydów.
316.1940-10-26 -
1940-10-26
Pogłoski w kontekście tworzenia getta: 26.10.40 - Woźna zapytuje, czy to prawda, że dla Żydów będą drewniane pieniądze. Pogłoski, że ksiądz na Lesznie [rozpowszechnia] ulotki o tym, żeby Polacy się nie ruszali z Leszna.
317.1940-10-26 -
1940-10-26
Krążyły pogłoski, że część Żelaznej wraca do getta, aby było połączenie między dwoma gettami
318.1940-10-26 -
Do biura S.P wchodzi oficer mówiący z galicyjskim akcentem i rozpędza kandydatów oczekujących na rozpatrzenie swoich podań, jest on w zmowie z dawnym przywództwem S.P, grozi Adlerowi i wychodzi.
319.1940-10-26 -
Adler otrzymuje od Kupczykiera rekomendację i zgodę na pozostanie na swoim stanowisku mimo wcześniejszych prób odwołania go przez Hendla. Sam Hendel otrzymuje naganę.
320.1940-10-26 -
w bolesną drugą rocznicę śmierci ukochanego Syna i Brata nabożeństwo na cmentarzu
321.1940-10-27 -
1940-10-27
Statystyka przesiedlenia w trakcie tworzenia getta: = 27.10.40 - Rano u Mohnsa. Przedstawiłem tempo przesiedlenia. 5400 mieszkań zamieniono z Żydami, 3200 w formalnym załatwianiu, czyli razem 8600 na ogólną ilość aryjskich mieszkań w ghetcie 11 567. Reszta 3000 mieszkań składa się z 2500 (stróże, personel fabryczny) nie do zamiany i 500 do zamiany. Przeniosło się 58 000 Żydów, a do 3200 + 5000 mieszkań przeniesie się 22 000 Żydów, czyli razem 80 000. Pozostaje 55 000 Żydów bez dachu nad głową. Na podstawie powyższego Mohns udał się do Schoena i gubernatora, u którego uzyskał prolongatę do 15 listopada. (...) Mohns zażądał, abym zorganizował biuro wydawania przepustek do wyjścia z ghetta na inne ulice.
322.1940-10-27 -
1940-10-27
Tworzenie Służby Porządkowej: = 27.10.40 - Wczoraj zaangażowałem na kierownika straży porządkowej podpułkownika Szeryńskiego.
323.1940-10-27 -
Jak długo getto pozostaje otwarte - istnieje możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym. Gdy Niemcy je zamkną, Judenrat będzie miał prawo decydować nie tylko w sprawach wewnętrznych: getto stanie się odrębnym narodowo organizmem, wykluczonym z życia społecznego całego narodu.
324.1940-10-27 -
Z chwilą zamknięcia getta, Żydzi przestaną płacić podatki rządowi oraz będą zwolnieni z czynszów. Przestępcy i kryminaliści nie będą obciążanikarami, ponieważ zostaną przeznaczeni do wyeliminowania. Judenrat będzie odpowiadał za Żydów i przed Żydami: zamknięte getto ma być nie tylko odrębne kulturowo, ale i administracyjnie.
325.1940-10-27 -
W zamknięciu Chaim widzi istotę tragedii dotykającej jego naród: Judenrat różni się od Rady Wspólnoty Żydowskiej, chwalebnie zapisanej w historii. Przewodniczącego Judenratu i jego pomocników uważa autor za "synów Chama", obcych duchowo własnemu narodowi, mięśniaków, narzuconych Żydom przez obcą siłę. "Większość z nich to głupki, na których nikt by nie spojrzał w normalnych czasach". Dalszy ciąg krytyki Judenratu: to ludzie nigdy nie wybrani na reprezentantów narodu i nie mogący nawet o tym marzyć, całe ich dotychczasowe życie przebiegało poza wspólnotąnie brali udziału w radościach Żydów ani ich nieszczęściach. Bez nazwiska o Czerniakowie: nikt nie zwróciłby uwagi na inżyniera, głupca nad głupcami, który zaasymilował się nie z przyczyn ideologicznych, ale czysto bytowych. Miałkie umysły, artyści pokera, wychowani w obcej kulturze. Syjonizm pozbył się ich, a ci wyrośli w górę jak cienie.
326.1940-10-27 -
Autor uważa, że nawet Niemcy nie wybierali Judenratu: zastali jego działaczy gotowach, oddanych sercem i duszą współpracy, więc po prostu pozostawili ich na miejscu.Prezes Rady, owszem, został doceniony: Niemcy przyznali mu automobil, aby lżej mu się pracowało. Gdy Niemcy zajęli Polskę, a Rada Wspólnoty Żydowskiej została opuszczona przez wielu doradców i dyrektorów, uciekających by ocalić życie - Starczyński po namyśle obsadził na stanowisku obecnego prezydenta Judenratu. Ten, gdy już "zasiadł na tronie", zgromadził wokół siebie ulubieńców i protegowanych, nikogo nie pytając o zdanie. Czy wybór przewodniczącego był właściwy, obywatele Warszawy zdecydują, gdy nastanie pokój. Gdy ważą się losy żydowskiej edukacji - naet starzy syjonistyczni działacze starają się zbliżyć do Judenratu, "Żydowskiego Rządu" i jego przywódcy.
327.1940-10-27 -
Widomo, że bliskie stosunki z Judenratem są potrzebne, bo ten oferuje setki miejsc pracy - a wśród Syjonistów wielu jest bezrobotnych. "Nasi przedstawiciele starają się więc zostać także członkami Judenratu". Czasami to się udaje. Generalnie jednak, Syjoniści unikają Judenratu: "czysty nie brata się z brudnym". Jeden z Syjonistów mówi nawet: "Tam panuje atmosfera zła, przestępczości, pachnie kryminałem. Tradycja Syjonizmu nie pozwala nam stać się częścią bandy zwanej Judenratem. To kryminaliści działający w ciemnościach, zdrajcy narodu i nasi wrogowie". Tego rodzaju mocne słowa mówiono - ale ostatecznie Syjoniści nie zdołali ustalić wspólnego stanowiska
328.1940-10-28 -
1940-10-28
Część Ciepłej, gdzie znajdują się koszary policji zostaje wyłączona z getta. Dziś staje się jasne, że akcja przesiedleńcza zostaje przedłużona do 15 listopada
329.1940-10-29 -
1940-10-29
Szeryński rozpoczyna pracę w S.P
330.1940-10-29 -
1940-10-29
29.10.40 - - 4°C.
331.1940-10-29 -
1940-10-29
Tym wszystkim, którzy oddali ostatnią poslugę.... zbolała żona
332.1940-10-29 -
Do mieszkańców ul. Grzybowskiej Domy nr 4 do 32 — Uprasza się mieszkańców wyżej wymienionych domów zarejestrować się celem zakupu na zimę kartofli w firmie .... Mieszkańcy, którzy się gdzie indziej zarejestrowali, winni stamtąd odebrać odcinki A i B i zgłosić się z Kartą ziemniaczaną do wyżej wym. firmy. Hurtowy Skład Rozdzielczy Ziemniaków — na tę ulicę „Centrala Owoców’, Sp. z o.o., W-wa, Przechodnia 2
333.1940-10-30 -
1940-10-30
30.10.40 - - 2°C.
334.1940-10-30 -
1940-10-31
Tworzenie getta / mury: = 30.10.40 - Polecono (Supinger) wstrzymać budowę nowych murów oprócz tego, co się robi. = 31.10.40 - Objazd murów przez urzędników pełnomocnika. Polecenie - wszędzie budować za wyjątkiem zachodniej strony ghetta. Mohns obiecał obwieścić prolongatę do 15 listopada dziś. (Megafony po obiedzie nadały).
335.1940-10-30 -
1940-10-30
Zakaz modlitw: = 30.10.40 - Wezwano mnie do Gestapo i zapowiedziano, że ja, Rada, modlący się i organizatorzy modłów jesteśmy odpowiedzialni za to. Nielegalny dom modlitwy mieści się, według oświadczenia Mende, Grzybowska 11 m. 79 - Rabin Najhaus.
336.1940-10-30 -
Czynsze wzrosły pięciokrotnie. Zdarza się, że człowiek, który płacił dotąd osiem złotych za dwa przeciętne pokoje, próbując wynająć inny, pojedynczy - musi zapłacić 100 złotych. Nastał też zwyczaj pobierania czynszu za kwartał z góry. Nieszczęśni uchodźcy, bojąc się, że zostaną bez dachu nad głową - płaczą i płacą.
337.1940-10-30 -
Samopomoc w getcie stara się pomagać najuboższym - ale autor stwierdza, że nie jest w stanie zaspokoić nawet jednej setnej potrzeb. Autor był zaproszony na zebranie Centrum Samopomocy, którego celem było zwiększenie udziału Żydów w projektowanych przez Centrum pracach. Zamiast przemówień, słyszał same hymny pochwalne. Mówcy łkali, a sala wraz z nimi.
338.1940-10-30 -
Na zebraniu w Centrum Samopomocy rabini z Pragi warszawskiej otwarcie lali łzy, a ich słuchacze z nimi. Ta żydowska dzielnica zamieszkiwana jest przez 50.000 ludzi - choć administracyjnie należy do Warszawy, w praktyce stanowi odrębne miasto. Żydzi prascy byli przekonani, że Niemcy stworzą tam odrębne getto. Tymczasem, zgodnie z niemieckimzarządzeniem, do 31-10-40 r. Żydzi mają opuścić Pragę. Większość mieszkających tam od setek lat rodzin to biedacy, nie mają pieniędzy na przeprowadzkę ani nie mają dokąd pójść. Wielu Polaków przeprowadza się już na Pragę, do żydowskich mieszkań, nie czakając aż upłynie wyznaczony termin. Jeden z praskich rabinów opowiada, jak jeden z uciekinierów z Pragi przybiegł do niego, doprowadzony niemal do szaleństwa - prosił o przechowanie i strzeżenie zwojów Tory, jedynej i ostatniej cennej rzeczy, jaką miała jego rodzina. Słuchacze na spotkaniu Centrom Samopomocy nie mogą powstrzymać łez.
339.1940-10-30 -
1940-10-30
200 zł nagrody. Zgubiono obok domu Żelazna 95 a walizkę zawierającą dyplomy doktorskie i dyplom nauczycielkski. Uczciwy znalazca proszony jest o zatrzymanie walizki i zwrot dyplomów pod adresem
340.1940-10-31 -
1940-10-31
31.10.40.- + 1°C.
341.1940-10-31 -
Ostatni dzień ewakuacji z poszczególnych dzielnic - tak dla Polaków, jak dla Żydów. Niemiecka gadzinówka, która wychodzi tego dnia, rzuca groźby bez pokrycia - tylko po to, aby jeszcze utrudnić sytuację i niszczyć ludziom nerwy.
342.1940-10-31 -
Otwarte getto stało się faktem. Pół miliona ludzi ściśnięto na niewielkim obszarze, w okropnych warunkach, gdzie mają żyć stłoczeni i pozbawieni dochodów.
343.1940-10-31 -
Bogate rodziny żydowskie, które dotąd mieszkały w pięcio-sześciopokojowych mieszkaniach, muszą zadowolić się jednym pokojem. Wszyscy śpieszą się, by znaleźć jakiekolwiek miejsce do życia - nie ma mowy o żadnym wyborze.
344.1940-10-31 -
Tego samego dnia wychodzi jednak kolejny, absurdalny i niepojęty, zdaniem autora - edykt. Każdy Żyd, który chce jeździć tramwajami, musi zapłacić miesięczny podatek w wysokości 5 złotych, niezależnie od opłaty za przejazd. Innymi słowy - Żyd musi mieć zgodę na jazdę tramwajem, a za tę zgodę musi płacić 60 złotych rocznie. Kto będzie jechał tramwajem bez pozwolenia, zapłaci karę: całą złotówkę, zamiast normalnej /25 gr/ ceny za bilet. Niektórzy Żydzi uważają, że przychody z nowego edyktu będą niewielkie: nikt nie zechce płacić za bilet tramwajowy całej złotówki. Chaim uważa przeciwnie: ludzie przywykną do nowej ceny i będą jeździć.
345.1940-10-31 -
1940-10-31
Nowina: Oficjalnie przedłużono utworzenie getta do 15 listopada; dodano ulice: Leszno, Wronią Żelazną, Grzybowską
346.1940-10-31 -
1940-10-31
Zarządzenie: Żydzi, którzy chcą jeździć tramwajami, muszą wykupić legitymację za 5 zł. Żydom nie wolno kupować nowych znaczków dla filatelistów
347.1940-10-31 -
Pan, który dn 31-10-40 wieczorem o godz. 19.30 zbierał dowody przed wyjazdem autem na roboty przy Lesznie, obok gmachu sądów, proszony jest o zwrot dowodu na nazwisko Berliński do GŻ
348.1940-11-00 -
0000-00-00
Wraz z całkowitym zamknięciem getta przemyt żywności został przejęty przez tzw. "mety". Były to zorganizowane placówki, tak po stronie aryjskiej jak i po żydowskiej, mieszczące się w najbliższy domach, po obydwu stronach muru. Obsługiwane były przez specjalną grupę tragarzy, policjantów polskich i żydowskich, agentów itd. Na każdej mecie pracowała określona ilośc szmuglerów - dostęp obcych był zabroniony. Porządku pilnowała policja żydowska, która pobierała za to pensję. Opłacano także komisarza policji, rejonowych, agentów. Wszystko to bardzo podwyższało cenę towarów, ale zapewaniało większe bezpieczeństwo. Towar przychodził różnymi drogami: w nocy dachami sąsiadujących domów, tajnymi kanałami w dzień, zaś wprost przez mur po przystawieniu drabiny. Mimo dobrej organizacji często zdarzały się wpadki, podczas których najczęściej ginął cały towar.
349.1940-11-00 -
0000-00-00
Getto sprawia początkowo pozytywne wrażenie. Autorka chodzi do freblówki, do ogródka nawet na przedstawienie pt. "Dobry Doktor Ojboli". Uczy się czytać i pisać pod okiem matki, ale bez widocznych rezultatów. W końcu pojawia się głód i choroby. Babcia Rózia opiekuje się wnuczką pielęgnuje i opowiada różne wydarzenia i bajki, w czasie gdy ta choruje na gangrenę, jedynym lekarstwem są okłady z wrzątku.
350.1940-11-00 -
0000-00-00
Getto składa się z dwóch obszarów: większego na północ od ul. Chłodnej i mniejszego na południe od ul. Chłodnej. W środku przebiega aryjska ul. Chłodna z niewielkim odcinkiem przeznaczonym dla żydów oddzielona z obydwu swych wylotów bramami przy których stoją posterunki żandarmów. Oba te obszary łączy wąska szyjka ulicy Żelaznej.
351.1940-11-00 -
0000-00-00
Na rogu ul. Chłodnej i na rogu ul. Leszno Niemcy niejednokrotnie bawią się w „gimnastykę” – polega to na tym, że Żyda, który takiemu żandarmowi się nie spodobał (nie dość szybko przebiega, za późno zdjął kapelusz, lepiej ubranego) stawia się twarzą do ściany i każe mu się robić przez pół godziny i dłużej przysiad z podnoszeniem rąk itp.
352.1940-11-00 -
0000-00-00
Korupcja i łapownictwo były jawne i powszechne. Celowała w tym właśnie policja. Najbardziej pospolitym, utartym wyrażeniem stało się „szafa gra” – tzn. łapówka. Policji i każdej instytucji trzeba się było okupić. W poszczególnych wydziałach gminy panował system protekcyjny przy udzielaniu wszelkich koncesji na dochodowe interesy, w których „ludzie z gminy” partycypowali jako cisi wspólnicy. Gmina sama też musiała się okupić u gestapo, SS. itd.
353.1940-11-00 -
0000-00-00
Niemcy każą Żydom wykonywać na ulicy ćwiczenia gimnastyczne i podskoki.
354.1940-11-00 -
0000-00-00
Jest rozkaz by Żydzi kłaniali się każdemu umundurowanemu Niemcowi. Za nie zdjęcie kapelusza Żydzi są bici po twarzach.
355.1940-11-00 -
0000-00-00
Niemiec bije kłaniającego mu się Żyda ze słowami: Co ja jestem twoim rabinem, że mi się kłaniasz?
356.1940-11-00 -
0000-00-00
Do Żydów strzelano jak do zająców. Strzelano do ukazujących się w oknach lub na balkonach. Znany był z tego żandarm Krüger, który miał już na sumieniu kilka tysięcy zastrzelonych ofiar żydowskich. Jeśli strzał nie był celny i człowiek został ranny w rękę lub w nogę, to mimo błagań i skomleń ofiary, dobijano ją kulką w usta lub w głowę.
357.1940-11-00 -
0000-00-00
W pierwszych dniach po zamknięcIu getta wydano kilkaset przepustek, ważnych przez miesiąc. W następnych miesiącach liczba wydawanych przepustek zmniejszała się.
358.1940-11-00 -
0000-00-00
Bram getta strzeże potrójna straż: niemiecka, polska i żydowska. Przekupując strażników podział łapówki wynosi odpowiednia 50%, 25%, 25%.
359.1940-11-00 -
0000-00-00
Straż bram getta ustala także stały cenni za szmugiel towarów zależnie od towaru i pojazdu ( samochód, platforma, wóz, wózek).
360.1940-11-00 -
0000-00-00
Czasem jeden ze strażników stojących przy bramie getta oszukuje swoich wspólników pobierając 2 opłat za przejście a tylko jedną się dzieląc.
361.1940-11-00 -
0000-00-00
Transakcje szmuglerów ze strażnikami stojącymi przy bramie getta odbywają się w języku ojczystym szmuglerów.
362.1940-11-00 -
0000-00-00
Nie wszyscy strażnicy biorą łapówki za wpuszczenie i wypuszczenie z getta, są też tacy, którzy przepuszczają bez jakichkolwiek opłat.
363.1940-11-00 -
0000-00-00
Jeden z niemieckich strażników przepuszcza dzieci przez bramę getta nie biorąc od nich żadnej zapłaty. Robi to kiedy polski i żydowski strażnik patrzą w inną stronę.
364.1940-11-00 -
0000-00-00
Niemiecki stróż, który przepuszcza dzieci przez bramę getta żeby kupiły po aryjskiej stronie chleb, kartofle, nakazuje im wracać zanim skończy się jego służba.
365.1940-11-00 -
0000-00-00
12 letni mieszkaniec schroniska, pożycza od opiekuna schroniska 100zł., które mu później oddaje, ponieważ handlując jedzeniem przyniesiony z aryjskiej strony zarabia 40-60zł. dziennie, co pozwala mu utrzymać głodującą w getcie rodzinę.
366.1940-11-00 -
0000-00-00
Weichert ze swojego ona przygląda się ruchowi szmuglerskiemu panującemu pod bramę przy Chłodnej.
367.1940-11-00 -
0000-00-00
Dzieci chowają się w bramach po obu stronach muru getta i w momencie kiedy strażnicy zajęci są sprawdzaniem dokumentów podbiegają do muru i wtedy z drugiej strony ktoś przerzuca worek z towarem. Towar jest później dzielony pomiędzy wspólników.
368.1940-11-00 -
0000-00-00
Kiedy z przerzucany z aryjskiej strony worek z towarem zahaczy o drut kolczasty, wylatują z niego kartofle, które zgromadzony tłum zbiera pod razami strażników.
369.1940-11-00 -
1940-00-00
Zakończenie prac przy budowie murów getta. Umieszczenie na murach szkła i drutów. Obstawienie wylotów niemieckimi posterunkami.
370.1940-11-00 -
0000-00-00
Schoen nie jest zainteresowany codzienną żmudną pracą nad porządkiem w getcie, komisarzem dzielnicy żydowskiej zostaje Auerswald.
371.1940-11-00 -
0000-00-00
Auerswald wypytuje często Weicherta o pracę ŻSS. Zawsze podkreśla szczególną wartość warszawskiego getta jako największego w GG.
372.1940-11-00 -
0000-00-00
Auerswald podkreśla konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Radą a ŻSS i uważa za śmieszne istnienie osobnych schronisk Rady i osobnych ŻSS, podczas gdy mogłyby one ze sobą kooperować w pozyskiwaniu i dystrybucji środków.
373.1940-11-00 -
0000-00-00
Auerswald uważa, że lepszy jest jeden nawet niedoskonały kierownik, niż 2 nie mogących się ze sobą dogadać.
374.1940-11-00 -
0000-00-00
W domu teścia Henryka G. na ul. Świętojerskiej 16 mieszkał inżynier Miron, który znał się na rolnictwie. Ogródek obsiano więc warzywami tj.: marchwią, burakami, rzodkiewką. Niestety nie zdążyły one całkowicie dojrzeć, ponieważ co biedniejsi lokatorzy przychodzili w nocy i ukradkiem wyrywali i zjadali warzywa.
375.1940-11-00 -
0000-00-00
Podniosło się znaczenie Gminy Żydowskiej. Stała się ona faktycznym rządcą w getcie. Mianowanym naczelnikiem był inżynier Czerniakow. Szarą eminencją w Gminie był znany instruktor gimnastyki Goldfajl.
376.1940-11-00 -
0000-00-00
Gmina Żydowska miała poważne zadania – przydział mieszkań, wyżywienia, wysyłania ludzi na roboty. Do jej zadań należał również rozdział kartek żywnościowych i opieka nad przesiedlonymi z aryjskiej strony.
377.1940-11-00 -
0000-00-00
Na zlecenie Gminy Żydzi niemieccy, których trzeba było zatrudniać, wybudowali na ruinach zburzonych podczas działań wojennych budynków, na ul. Nalewki 24 (róg ulicy Nalewki i ulicy Franciszkańskiej) ogród zabaw dla dzieci. Henryk G. przypuszcza, że mogła być to inicjatywa Korczaka. Było to bardzo dobra inwestycja, ponieważ z dnia na dzień przybywało dzieci bogatych i biedniejszych lub całkiem osieroconych, którymi trzeba było się zająć.
378.1940-11-00 -
0000-00-00
Część ludności, która posiadała środki finansowe, rozpoczęła jakąś działalność. Zakładano warsztaty rzemieślnicze, sklepiki z kilkoma cukierkami. Bardzo powszechne były tzw. młynki, gdzie przeszmuglowane zboże ulegało tam przemieleniu i sprzedawano je piekarzom.
379.1940-11-00 -
0000-00-00
Istniały w getcie bandy kombinatorów, którzy od właścicieli warsztatów domagali się haraczu lub tak zwanego wykupnego. Wykupne polegało na postawieniu stałego obiadu z wódką.
380.1940-11-00 -
0000-00-00
Na ulicy Miłej i ulicy Dzikiej grasował niejaki Zysiu – łobuz z obstawą.
381.1940-11-00 -
0000-00-00
Po zamknięciu getta większość ludności znalazła się w sytuacji tragicznej. Szczególnie odczuwali to przesiedleńcy z małych miejscowości, zamieszkujący w salach zbiorowych utrzymywanych z opieki społecznej.
382.1940-11-00 -
0000-00-00
Powstała w ramach żydowskiej Samopomocy Społecznej komórka pomocy dla prawników, szczególnie dla uciekinierów z Łodzi. Podzielona na sekcje adwokacką, lekarską, inżynieryjną, nauczycielską, lekarzy-dentystów i pracowników umysłowych przyjęła nazwę Wydziału Pomocy Indywidualnej. Głównymi jej inicjatorami byli: Szylkret, Milderman, Teodor Kirszrot, Józef Rozencwajg, Jerzy Gutman, Bernard Kornblit, Maks Gajzler oraz Szymon Rogoziński. Głównym zadaniem Wydziału była przede wszystkim niesienie pomocy materialnej. Praca członków nie była odpłatna.
383.1940-11-00 -
0000-00-00
Fabryka Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni T. Windygi w Warszawie przy ul. Waliców 16 podczas obmurowywania getta znalazła się w getcie – wzdłuż ul. Waliców przechodził mur.
384.1940-11-00 -
0000-00-00
Załoga Fabryki Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni T. Windygi w Warszawie przy ul. Waliców 16 składała się wyłącznie z Polaków. Po zamknięciu getta pracownicy otrzymali przepustki wydawane przez „Transferstelle” na ul. Królewskiej 13.
385.1940-11-00 -
0000-00-00
W firmie T. Windyga – Fabryce Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni pracowało około 80 – 100 Polaków.
386.1940-11-00 -
0000-00-00
Oprócz fabryki Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni T. Windygi na terenie getta znalazło się również kilka innych polskich fabryk tj. fabryka łóżek Konrad i Januszkiewicz przy ul. Grzybowskiej, fabryka atramentu Leszczyńskiego i inne.
387.1940-11-00 -
0000-00-00
W fabryce Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni T. Windygi pracowali między innymi: technik Aleksander Pasierbiński, Tomasz Pasierbiński, majster Kazimierz Śliwiński, Bogusław Bańkowski, urzędnik Kalinowski Józef (obecnie mieszka w Warszawie), dozorca Bronisław Bieliński (mieszkał na terenie fabryki), woźnica Bielecki, żona T. Windygi (ostatnio zamieszkała w Chylicach pod Warszawą), Bogusław Buchholz.
388.1940-11-00 -
0000-00-00
Janina codziennie odwiedza swoją przyjaciółkę Tosię. Przysięgły sobie, że będą się przyjaźnić do końca życia. Jeżeli jest nieposłuszna, to Matka zabrania im się widywać.
389.1940-11-00 -
0000-00-00
W lokalu przy ul. Chłodnej 42 mieszkała siostra doktora Janusza Korczaka, który codziennie ją odwiedzał.
390.1940-11-00 -
0000-00-00
Getto było pilnie strzeżone przez oddziały policji niemieckiej i SS-manów. Państwo Białkowscy mimo grożącego niebezpieczeństwa dostarczali rodzinie dr Kossowskiej – Zaryckiej żywność i leki.
391.1940-11-00 -
0000-00-00
Powoli wyczerpywały się zasoby kosztowności jakie posiadała matka Fryderyki Thepper. Zaczęli wtedy pomagać jej ludzie spoza getta. Kilkakrotnie podkradał się do getta Tadzio Strąk (Strąg), który przynosił w płóciennym woreczku białą kaszę.
392.1940-11-00 -
0000-00-00
Siostra Stanisława Szapiro, która wyszła za mąż za lekarza dentystę nazwiskiem Mautynband, przebywała w getcie skąd próbowała ją wydostać Elżbieta Szapiro. Jednak strach nie pozwolił jej ruszyć się z miejsca, została wywieziona do Majdanka, gdzie zginęła.
393.1940-11-00 -
0000-00-00
W getcie Jan Kuciński zamieszkał początkowo przy ul. Elektoralnej 35. Starał się o pracę w Zakładzie Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej, w którym dyrektorem był Abram Gepner, a naczelnikiem działu Julian Neumark. Niestety nie dostał tam pracy i zmuszony był do udzielania lekcji angielskiego, na których nieźle zarabiał.
394.1940-11-00 -
0000-00-00
Witold Wróblewski, hodowca zwierząt futerkowych, z tytułu prowadzenia ferm hodowlanych koło Grójca i na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego i oddawania skór dla Landwirtschaftliche Zentralstelle, zatrudniał pracowników z getta, poprzez których organizował dostawy żywności do getta.
395.1940-11-00 -
0000-00-00
Wszyscy koledzy z podwórka Edwarda Szulmana i on również mieli pejcze sporządzone z przewodu elektrycznego zakończonego ołowiem, z którymi się nie rozstawali nawet w nocy.
396.1940-11-00 -
0000-00-00
Wkrótce po zamknięciu getta Edward Szulman zaczął uczęszczać wraz z grupą 10-20 dzieci na komplety do budynku przedwojennej szkoły przy ul. Rymarskiej.
397.1940-11-00 -
0000-00-00
Ulica Żelazna była przedzielona murem. Jedna jej strona należała do getta, a po drugiej, aryjskiej stronie co kilkadziesiąt metrów stał żołnierz w czarnym mundurze pilnujący, aby nikt nie wydostał się z getta.
398.1940-11-00 -
0000-00-00
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej podjął akcję mającą na celu uratowanie dzieci z getta.
399.1940-11-00 -
0000-00-00
Prowadzenie kuchni dla dzieci przejął „Centos”, który zajmował się Opieką Społeczną nad dziećmi. Ilość kuchni dziecięcych w getcie znacznie wzrosła.
400.1940-11-00 -
0000-00-00
W kuchniach – szkołach wychowawcy musieli włożyć dużo pracy i energii, aby przekazać dzieciom zasady kultury życia codziennego.
401.1940-11-00 -
0000-00-00
Dużo pracy kosztowało zorganizowanie i prowadzenie kuchni przy ul. Nowolipki 35. Przychodziły tam dzieci zawszone, spuchnięte z głodu.
402.1940-11-00 -
0000-00-00
Zamożniejsi rodzice starając się odseparować swoje dzieci od innych, zawszonych posyłali je do szkół prywatnych. Jedną z takich szkół była szkoła przy ul. Nowolipki 35, którą prowadziła pani Lublinerowa, była kierowniczka szkoły powszechnej i p. p, Zylbercwajgowie.
403.1940-11-01 -
Wyższe uczelnie w Warszawie, z wyjątkiem Wolnej Wszechnicy, nie wydają Żydom odpisów dokumentów
404.1940-11-01 -
Chirurg, b. ordynator szpitala, przeprowadził się
405.1940-11-01 -
Przeprowadził się
406.1940-11-01 -
Akuszer - przeprowadził się
407.1940-11-01 -
Choroby kobiece i akuszeria, lecznica
408.1940-11-01 -
Choroby kobiece i akuszeria
409.1940-11-02 -
Autor uważa, że getto w Warszawie nie ma dla Niemców żadnej racji bytu, a getto zamknięte jest w ogóle nie do pomyślenia: zbyt wiele kościołów i budynków będących własnością rządową znajduje się na terenie getta. Nie sposób też odciąć linii tramwajowych, które łączą jeden kraniec miasta z drugim przechodząc przez getto. Od setek lat wielkie metropolie powstawały dla zaspokojenia potrzeb społecznych - tworzenie ich z przyczyn rasowych jest absurdem. Dzielenie obywateli w taki sposób jest chore.
410.1940-11-02 -
Poczwórna taksa dla Żydów w tramwajach ustanowiona została, jak otwarcie donosi gadzinówka, aby "stawić opór handlowemu talentowi Żydów". Autor zdumiewa się, że Niemcy nie tylko nie wstydzą się przyznawać, że niszczą i będą niszczyć jego naród -ale nawet się tym chwalą.
411.1940-11-04 -
Autor uważa, że Warszawa zmieniła się tak bardzo, że gdyby wrócił do miasta ktoś kto je znał przed wojną - nigdy by go nie poznał. Nie tylko Polacy pospiesznie odbudowują swoje ruiny: dziury i braki w zburzonych i spalonych domach są łatane plackami z cegieł i cementu, ślady zniszczenia są czyszczone i usuwane, zrujnowane chodniki lśnią. Okupant dumny jest z zaprowadzonego przez siebie porządku - autorowi przypomina to ład na cmentarzu.
412.1940-11-04 -
Szczególnie jednak zmieniła się żydowska część Warszawy. Każdy kto przechodzi z dzielnicy żydowskiej do aryjskiej musi mieć wrażenie opuszczania odrębnego miasta, o innym wyglądzie, stylu życia, niepodobnego całkowicie od miasta w sąsiedztwie. Żydowska dzielnica zmieniła się na gorsze: w kierunku większej brzydoty, bezguścia, braku piękna. Ona także przypomina cmentarz, po którego uliczkach snują się szkielety umarłych. Przybyli ze wszystkich stron kraju - z pustymi rękami, załamani, bez grosza i jedzenia na choćby jeden posiłek, w łachmanach.
413.1940-11-05 -
Ulice getta zatłoczone są ponad wszelkie wyobrażenie. Większość przechodniów to matki z dziecinnymi wózkami, poruszające się wzdłuż ścian budynków: parki zostały dla Żydów zamknięte.
414.1940-11-05 -
Dzieciom żydowskim nie wolno bawić się nigdzie, gdzie jest choć skrawek trawy, drzewo i ławka: autora serce boli, że nawet najmniejsze, niewinne brzdące mogą tylko przez płot zobaczyć, jak w na pół pustych parkach ich rówieśnicy wesoło się bawią. Żydowskie matki, aby zapewnić dzieciom trochę słońca, zajmują z wózkami każde wolne miejsce, gdzie jest szansa wystawienia malców na powietrze.
415.1940-11-05 -
Innym fenomenem w nowoutworzonym getcie są postacie jakby żywcem z powieści Mendele: nieprzeliczone rzsze żebraków i nędzarzy ściągnęło do Warszawy ze wszystkich stron Polski. Niektórzy to malownicze typy, jakie trudno spotkać. Tysiącami żebrzą na ulicach, szarpią za rękawy, otaczają. Chaim twierdzi, że robią to z artystyczną inwencją. Wśród żebraków można spotkać grupki dzieci, w wieku od czterech do dziesięciu lat, wysłanych na ulicę przez rodzicó, obserwujących ich dyskretnie z boku. Śpiewają, i robią to dobrze, przejmująco. Ludzie zatrzymują się z oczami pełnymi łez. Z rzadka ktoś daje grosz małemu śpiewakowi.
416.1940-11-05 -
Nieopodal śpiewa na ulicy kantor wraz z pełnym chórem: synagogi są zamknięte, więc śpiewają pod gołym niebem. Przechodnie mają aż za wiele wolnego czasu, przystają setki ludzi: koncert złożony z hymnów i wszystkich świątecznych pieśni okazuje się dobrym biznesem. Koncertują na ulicy także zespoły instrumentalne, a także muzycy z wokalistami. Czasami jakiś artysta stara się zarobić na życie na własną rękę. Wspaniały bas śpiewa arie, wszelkiego rodzaju, przez cały dzień - czasami ktoś mu nawet rzuca grosz.
417.1940-11-05 -
Tuż przy artystach handlujących talentem odbywa się handel nieszczęściem i ułomnościami: ślepi, chromi, żebracy bez ręki lub nogi, epileptycy, ludzie nadzy i ludzie pokryci ranami i wykwitami bezustannie krzyczą, by ich wspomóc.
418.1940-11-05 -
Obecna, doskonale sportretowana przez Chaima ulica getta przytłacza go - czasami ma dość własnego narodu: tak ma wyglądać dumny, odwieczny Izrael? Ale cieszy go, że wszędzie panuje hałas, ruch, na każdym kroku i rogu uparcie pulsuje życie.
419.1940-11-05 -
Dzieci w różnym wieku zaczynają być posyłane do handlowania na ulicy. Chaim widzi sześciolatka, sprzedającego "opaski wstydu". Takich małych sprzedawców trudno złapać, wyślizgują się zręcznie, a w razie wpadki ich odpowiedzialność jest niewielka. Mali sprzedawcy wypełniają ulice getta krzykami. Jedni zachwalają towar, inni uciekają przed policją, jeszcze inni błagają o litość, prowadzeni na posterunek.
420.1940-11-05 -
Patefony, płyty, kupuję każdej jakości
421.1940-11-05 -
Najradykalniejszy środek dla cierpiących na zastarzałą i największą przepuklinę, gdy nawet operacje i opaski nie pomogły, usuwa jedynie specjalsita z długoletnią praktyką dla cierpiących an rupturę za pomocą mojego opatentowanego bandaża Nr 1209, który przynosi prawdziwą pomoc mężczyznom i kmobietom. Kto już stracił nadzieję, znajdzie u mnie prawdziwą pomoc
422.1940-11-05 -
Jąkanie oraz inne zaburzenia mowy usuwa radykalnie zakład leczniczy d-ra Żyłkiewicza prospekty bezpłatnie
423.1940-11-05 -
Weneryczne, skórne,
424.1940-11-05 -
Choroby kobiece i akuszeria
425.1940-11-05 -
Weneryczne, skórne
426.1940-11-05 -
Lekarz dentysta, przeprowadził się
427.1940-11-05 -
Choroby żołądka i kiszek
428.1940-11-05 -
Przeprowadził się
429.1940-11-05 -
Przeprowadził się, st. felczer z Pragi Ząbkowskiej 54
430.1940-11-05 -
Choroby weneryczne, od 9 r. do 8 w 9-1 p.p i 3-8 w. (d. Niecała 12) przeprowadził się na Nowolipie 40
431.1940-11-06 -
Żydzi spodziewają się wszystkiego najgorszego, skoro ustanowienie getta zbiegło się z aresztowaniem Czerniakowa. Okazuje się jednak, że nie był to rozkaz odgórny, a jedynie nadgorliwość kogoś z gestapo, która nie miała poparcia przełożonych. Po kilku godzinach przewodniczący i dwie aresztowane wraz z nim osoby zostały zwolnione. Na Czerniakowa doniósł jeden z urzędników Judenratu, uciekinier z Niemiec, którego prezes zdegradował. Bez jakiegokolwiek dochodzenia agenci gestapo przyszli go aresztować, bijąc przy okazji. Zdaniem autora, to tylko drobny incydent, ale szeroko odbije się echem: oto Żydzi przekonali się, że byle ciura pośród Niemców ma prawo zbrukać ich cześć.
432.1940-11-06 -
Od czasu zarządzenia, nakazującego Żydom ustępować z drogi przed Niemcami, żołnierze wchodzący do getta żądają okazywania szacunku przez ściąganie kapeluszy i czapek. Kto nie ukłoni się lub nie zdejmie czapki, może z takiego spotania wyjść bez zębów lub oka.
433.1940-11-08 -
Choroby weneryczne i skórne moczo-płciowe mężczyźni od 9 r - 8 w. Kobiety przyjmuje lekarka godz 2-6
434.1940-11-08 -
Choroby serca i wewnętrzne przyjmuje 3-5
435.1940-11-08 -
Choroby kobiece i akuszeria godz. 3-8
436.1940-11-08 -
Przeprowadził się
437.1940-11-08 -
Okulista
438.1940-11-08 -
Przeprowadził się
439.1940-11-08 -
Chirurg, przyjmuje 17-19
440.1940-11-08 -
Przeprowadziła się
441.1940-11-08 -
Przeprowadził się
442.1940-11-08 -
Przeprowadził się
443.1940-11-08 -
Przeprowadził się
444.1940-11-08 -
Przeprowadził się
445.1940-11-08 -
Przeprowadził się
446.1940-11-08 -
Przeprowadził się
447.1940-11-08 -
Weneryczne skórne przyjmuje 12-2 i 5-8 wiecz, w niedziele 12-2
448.1940-11-08 -
Obiady wydaję
449.1940-11-08 -
Można zastać między godziną 2-5
450.1940-11-08 -
Fotografie do kart podstawowych. 3 fotografie - zł 2 adres zachować
451.1940-11-08 -
Kroju w zakresie damskiej krawiecczyzny wyucza szybko własną metodą wykwalifikowana mistrzyni
452.1940-11-10 -
Niemieckie radio z emfazą podkreśla, że w mieście nie ma getta, a raczej kwartał żydowski, podobnie jak istnieją dzielnice niemiecka i polska. Plotki krążą, że to za sprawą Roosevelta. Autor wie, że jest to dla prześladowanych pociecha - wierzyć, że ktoś potężny daleko widzi ich krzywdę, ale sam nie ma złudzeń.
453.1940-11-10 -
Wszystkie przejścia w murze, łączące jeszcze stronę aryjską z gettem, zaczynają być zamykane, ściany są teraz wyższe niż te budowane na początku. Jedynie ulice przelotowe, używane przez ciężarówki, wciąż stoją otworem. Na oczach zainteresowanych powstaje gigantyczne więzienie, w którym pół miliona mężczyzn, kobiet i dzieci ma być więzionych nie wiadomo, jak długo.
454.1940-11-10 -
Judenrat buduje masowy grób na własny koszt, stwierdza autor: oczywiście gdyby okupant nie żądał tego, Rada sama z siebie nie wpadłaby na pomysł budowania ufortyfikowanych murów, zamykających własny naród.
455.1940-11-10 -
Judenrat jest obciążany masą innej pracy, która ma służyć zorganizowaniu życia wewnątrz getta: pod nadzorem Rady powoływana jest policja żydowska, która będzie miała władzę nad zamkniętymi w getcie. 9.000 młodych mężczyzn zarejestrowało się właśnie jako kandydaci.
456.1940-11-10 -
Każdy kandydat na policjanta musi wnieść 25 złotych opłaty rejestracyjnej, którą płacą nawet najbiedniejsi, licząc na akceptację i przyszłą pensję.
457.1940-11-10 -
Judenrat prowadzi rozmowy z Polakami, którzy są właścicielami aptek w dzielnicy żydowskiej. Za murami getta znalazło się 21 aptek, w tym siedem żydowskich. Ich właściciele natychmiast po wejściu Niemców musieli zamknąć interes. Ale z chwilą, gdy powstało getto, okupanci zdecydowali pozwolić na prowadzenie w jego obrębie 11 aptek - które teraz będą mogły mieć żydowski personel.
458.1940-11-10 -
Judenrat musi rozmawiać też z polskimi zarządcami żydowskich domów: odtąd nie będzie dla nich w getcie miejsca. Domy znajdą się pod kontrolą Judenratu. Zarządcy mogą być usuwani siłą i pozbawieni środków do życia.
459.1940-11-10 -
Chaim uważa, że działania przygotowawcze Judenratu to złe znaki - najwyraźniej dzień, w którym Żydzi zostaną zagrodzeni jak bydło, siłą zmuszeni do zerwania ze światem, jakby tworzyli nieczysty obóz trędowatych - jest bliski.
460.1940-11-12 -
Dr med akuszeria i ginekologia
461.1940-11-13 -
W audycjach radiowych Niemcy wystrzegają się użycia słowa "getto": autor uważa, że nie jest wygodnie kreatorom nowego świata używać pojęć związanych ze średniowieczem. Eleganckie sformułowania przeznaczone są dla opinii publicznej, dla Żydów - rosnące wciąż wyżej mury.
462.1940-11-13 -
Autor nie ma wątpliwości, że w Warszawie powstanie zamknięte getto - choć nieco odmienne od getta w Łodzi. Sądzi, że Niemcy pozostawią kilka przelotowych ulic, które będą strzeżone przez posterunki. Ironicznie dodaje, że "Żydom pozwoli się żyć przez kilka godzin dziennie, o ile nabędą pozwolenia za stosowną cenę. Nawet powietrze trzeba będzie kupić".
463.1940-11-13 -
Żydowska Samopomoc obejmowała dotąd sześć rejonów miejskich: ponieważ nie ma już Żydów w większej części miasta, Samopomoc, aby utrzymać swoich oficjeli, żyjących z tych dzielnic - postanowiła podzielić na sześć sekcji wnętrze getta, i dochody urzędników pozostaną bez zmian.
464.1940-11-15 -
Zamknięcie getta. W żydowskiej dzielnicy - opustoszały jedynie jednoizbówki dozorców ciasnota, przeludnienie częste korekty granic - wzmaga to chaos ambulatorium TOZu - dwa rodzaje pacjentów - chirurgia - postrzeleni, interna - widma ludzkie o ziemisto-obrzękłych twarzach - tyfus ogromne rozmiary śmiertelność dziennie do 200 pogrzebów
465.1940-11-15 -
Autor pracuje po stronie aryjskiej - szmugiel do getta - żywe ptactwo, cukier - najlepsze zarobki, później kartofle, kasza, fasola, wódka, codziennie 10 paczek miodu sztucznego - wychodzi ze znajomymi - na placówce praca w koszarach na Puławskiej, on - do Hal Mirowskich Kupił sobie buty długie oficerki za 200 zł
466.1940-11-15 -
Wszelkie zarządzenia dla S.P w "Rozkazie Kierownictwa S.P" wydawanym w razie potrzeb czasem kilka razy na tydzień, otrzymyawły formę zewnętrzną. Był to maszynopis1-2 stronicowy, powielany następnie w wielu egzemplarzach.
467.1940-11-15 -
Zamknięcie ghetta oznacza koniec czerpania jakichkolwiek profitów z wojny np. handlowych, oznacza początek konania z głodu i chorób.
468.1940-11-15 -
Pojawiają się nowi rekruci, wyselekcjonowani przez Komisję S. Są to osoby bardzo dobrze wyglądające. lecz prócz nich znajduje się w tej grupie kilka osób z rekomendecji Gestapo lub Polskiej Policji. Tym ostatnim przydzielone zostają rzymskie cyfry na identyfikatorach z braku zwykłych numerów identyfikacyjnych.
469.1940-11-15 -
Przeprowadził się na ul Nowolipie... na ul Ceglaną 5 m. 8
470.1940-11-15 -
Pasy „Donisława” Jarecka, obecnie
471.1940-11-15 -
Skórne, weneryczne
472.1940-11-15 -
Przeprowadził się
473.1940-11-15 -
Wenerolog
474.1940-11-15 -
Przeprowadził się, od 3-5 potem znów - dawniej Złota 34, obecnie: szczepienia przeciw czerwonce 9-11, 4-6
475.1940-11-15 -
Przeprowadził się, przyjmuje 11-2 i 5-8
476.1940-11-15 -
Chirurg, godz. 5-6
477.1940-11-15 -
Przeprowadził się, godz. 5-7
478.1940-11-15 -
Przeprowadził się
479.1940-11-15 -
Choroby wewnętrzne i serca przyjmuje 4-7 przyjmuje codziennie od 2-3 w Lecznicy ul. Nalewki 31 (róg Gęsiej)
480.1940-11-15 -
Przeprowadził się z Pragi
481.1940-11-15 -
Przeprowadziła się choroby dzieci
482.1940-11-15 -
Choroby wewnętrzne i serca, godz 5-7
483.1940-11-15 -
Choroby serca i wewnętrzne
484.1940-11-15 -
Przeprowadził się
485.1940-11-15 -
Przeprowadził się
486.1940-11-15 -
Choroby kobiece i akuszeria
487.1940-11-15 -
Przeprowadził się
488.1940-11-15 -
Przyjmuje od 4,-6 tel prywatny 11-41-93
489.1940-11-15 -
Przeprowadził się, dr.med
490.1940-11-15 -
Przyjmuje obecnie
491.1940-11-15 -
Przeprowadził się z Senatorskiej
492.1940-11-15 -
Przeprowadził się
493.1940-11-15 -
Przeprowadził się z Prag
494.1940-11-15 -
Choroby kobiece, położnictwo przyjmuje w lecznicy Dzika 9
495.1940-11-15 -
Położnictwo i choroby kobiece, 4-7 po południu
496.1940-11-15 -
Akuszeria i choroby kobiece akuszer ginekolog, przyjmuje porody 11-2 i 4-7 w
497.1940-11-15 -
Akuszer ginekolog
498.1940-11-15 -
Przeprowadził się wznowił przyjęcia - i w Lecznicy Leszno 27
499.1940-11-15 -
Przeprowadził się
500.1940-11-15 -
Przeprowadził się ze Złotej 42
501.1940-11-15 -
Przeprowadził się
502.1940-11-15 -
Przeprowadził się przeprowadził się na Żelazną 81
503.1940-11-15 -
Przeprowadził się
504.1940-11-15 -
Przeprowadził się przyjmuje 9-1,3-6
505.1940-11-15 -
Przeprowadził się
506.1940-11-15 -
Przeprowadzili się z Chłodnej 12
507.1940-11-15 -
St. felczer
508.1940-11-15 -
Przeprowadził się z Mokotowskiej
509.1940-11-15 -
Porody - położna
510.1940-11-15 -
Lekarz dentysta
511.1940-11-15 -
Obuwie na karty zapotrzebowania
512.1940-11-15 -
Lekarz - dentysta (przesiedlony), młody, własny gabinet oczekuje propozycji. Oferty do Admin sub „Dobry Praktyk”
513.1940-11-15 -
Tanio! przerabiamy kapelusze damskie
514.1940-11-15 -
Obiady smaczne, zdrowe, tanio
515.1940-11-15 -
Zgubiła legitymację Izby Lekarskiej 4279, zwrócić - godz. 4-7
516.1940-11-15 -
Stroiciel fortepianów. Absolwent warszawskiego Konserwatorium poszukuje pracy.
517.1940-11-15 -
20 zł dziennie można zarobić sprzedając artykuł na czasie.
518.1940-11-15 -
Kupię pianino lub krótki fortepian
519.1940-11-15 -
Zaopiekuję się z prawem użytku gabinetem lekarskim, oferty „Aryjczyk”, „Ruch” Jerozolimskie 63
520.1940-11-15 -
Pokój czysty miły, dla 2-ch panów pracujących - tanio
521.1940-11-15 -
0000-00-00
Po utworzeniu specjalnej grupy przemytniczej, kierowanej przez Labana-Abrahama Lejbowicza, pierwszy w drogę wyruszył Szlojme Cygielnik z kibucu na Dzielnej. Z narażeniem życia przekroczył granicę pod Nowym Sączem, dotarł na Słowację, gdzie w przygranicznym miasteczku Bardiów zorganizował bazę przerzutową ludzi.
522.1940-11-16 -
0000-00-00
Utworzenie getta żydowskiego pod nazwą "Żydowska dzielnica mieszkaniowa"; dokumentcja życia w getcie.
523.1940-11-16 -
0000-00-00
Zamknięcie getta. Getto zostało zamknięte w nocy, osoby, które pracowały poza gettem, nie mogły udać się do swoich codziennych zajęć. Wkrótce uległo to zmianie i posterunki przez pewien czas nie utrudniały wychodzenia z getta za okazaniem przepustki. Przedsiębiorstwa, które nie zdążyły przenieść się do getta, zostały zamknięte. Również przedsiębiorstwa znajdujące się jeszcze na terenie getta miały ulec likwidacji, gdyby się stąd nie przeniosły.
524.1940-11-16 -
0000-00-00
Mieszkańcy getta zmuszeni są do płacenia rozmaitych opłat i danin ustalonych przez Gminę: składki szpitalnej, miesięcznej daniny na rzecz najuboższych, daniny meblowej (fundusz kontrybucyjny na umeblowanie urzędów niemieckich).
525.1940-11-16 -
0000-00-00
Niemcy urządzają wyścigi Żydów, ci którzy przebiegną dany odcinek niewystarczająco szybko są karani kopniakami.
526.1940-11-16 -
0000-00-00
Kilka dni po zamknięciu getta w Warszawie są wydawane przepustki.
527.1940-11-16 -
0000-00-00
Osoby usunięte z dzielnicy aryjskiej zostają dokwaterowani do mieszańców getta, często umieszczani są w lokalach zbiorowych, przekształconych z większych składów towarów.
528.1940-11-16 -
0000-00-00
Osoby usunięte z dzielnicy aryjskiej, które posiadały trochę gotówki, starały się wynająć gdzieś lokal sublokatorski, aby nie dostać się do zbiorowych sal.
529.1940-11-16 -
0000-00-00
Najlepiej było osobom z dzielnicy aryjskiej przenieść się do krewnych. Byli oni chętnie przyjmowani, gdyż każdy wolał mieć u siebie krewnego, niż obcą dokwaterowaną osobę.
530.1940-11-16 -
0000-00-00
Po wybudowaniu muru w poprzek ulicy Świętojerskiej za numerem 14, odgrodzono plac Krasińskich. Wejściem do getta stała się brama pod sądem. Bez przerwy pilnowali jej żandarmi.
531.1940-11-16 -
0000-00-00
Po zamknięciu getta Komitety Domowe postanowiły wykorzystać każdy skrawek ziemi w getcie dla zasiewów.
532.1940-11-16 -
0000-00-00
Po utworzeniu getta dr Kossowska – Zarycka wraz ze swoją rodziną została w nim zamknięta.
533.1940-11-17 -
W rzeczywistości istnieją dwa getta - i niemal nie ma łączności pomiędzy nimi: Małe i Duże Getto łączy jedynie wąska kładka ponad ulicą Chłodną, z której trudno korzystać. Autor uważa, że to celowe działanie okupanta.
534.1940-11-17 -
S.P zaczynają pracę na ulicach getta.
535.1940-11-19 -
Ponieważ nie ma łączności pomiędzy gettem a wsią - wiadomo, że wszelka żywność docierać będzie za pośrednictwem okupanta. Autor uważa, że "na 90 procent" oznacza to głód, przewiduje jako normę 10 deko podłego chleba tygodniowo.
536.1940-11-19 -
Panuje paniczny strach przed prawami czarnego rynku: bogacze, i każdy, kogo na to stać, gromadzą zapasy żywności. Tylko biedacy, którzy już są ofiarami czarnego rynku - nie mają nic i żadnej możliwości zarobienia choćby złotówki - nie gromadzą niczego i rozpaczają.
537.1940-11-19 -
Tona węgla w getcie kosztuje 800 złotych, bochenek kiepskiej jakości chleba 3 złote, litr mleka 2 złote, kilko masła 30 złotych.
538.1940-11-19 -
Zorganizowany punkt dla młodzieży przesiedleńców. Przy punkcie tym mają być utworzone warsztaty celem umożliwienia samowystarczalności zgrupowanej tam młodzieży. Pieczę nad punktem objął patronat
539.1940-11-19 -
Poszukiwany przez brata. Proszony o zwrócenie się do Wydziału Meldunkowego Gminy, Ceglana
540.1940-11-19 -
Nadesłali prace na konkurs literacki Naszej gazetki , z Warszawy:
541.1940-11-19 -
Kuchnia S.W. 58 dawniej Św -krzyska 30 - czynna w nowym lokalu
542.1940-11-19 -
Pół sklepu do wynajęcia do handlu lub do pracy w dobrym punkcie
543.1940-11-19 -
Obiady obfite, zdrowe, 2 złote. Na żądanie odsyłam do domu
544.1940-11-19 -
List od męża z Rosji, do odebrania
545.1940-11-19 -
Pokój do odnajęcia przy małej, kulturalnej rodzinie
546.1940-11-19 -
Poszukiwani, ostatnio zamieszkali w Krakowie, wyjechali wniewiadomym kierunku, zawiadomić
547.1940-11-19 -
Przeprowadził się
548.1940-11-19 -
Weneryczne, skórne, płciowe, godz. 5-8, panie 4-5
549.1940-11-19 -
Choroby wewnętrzne, 9-10 i 3-4
550.1940-11-19 -
Przeprowadził się
551.1940-11-19 -
Przeprowadził się
552.1940-11-19 -
Przeprowadził się
553.1940-11-19 -
Przeprowadziła się
554.1940-11-26 -
Przeprowadził się (dawniej Chmielna 43)
555.1940-11-26 -
Przeprowadził się
556.1940-11-26 -
Choroby wewnętrzne, przyjmuje 16-18
557.1940-11-26 -
Przeprowadził się
558.1940-11-26 -
Przeprowadził się
559.1940-11-26 -
Położna, przyjmuje cały dzień
560.1940-11-26 -
Zakład ortopedyczny B. Cukierman pf “Ortopedia” przeniesiony wykonywa: protezy precyzyjne, aparaty lecznicze, bandaże rupturowe, brzuszne itp. w zakres ortopedii wchodzące
561.1940-11-26 -
Kafli duży wybór, dachówka, papa, cement, gips, terrakota, glazura, maty trzcinowe, wapno stale na składzie
562.1940-11-26 -
Pracownia kapeluszy „Edwarda” przeniesiona z Kruczej
563.1940-11-26 -
Bieliznę męską, damską, szyję, naprawiam, przerabiam - garderobę odświeżam solidnie, tanio
564.1940-11-26 -
Fryzjerzy damscy (Alberta 4) przyjmują obecnie
565.1940-11-26 -
Długoletni znany pośrednik matrymonialny „Ape” kojarzy celowo, doborowo, partuie, dyskrecja zapewniona
566.1940-11-26 -
Inteligentna, muzykalna, kochająca dzieci, zaopiekuje się troskliwie dzieckiem, chorym. Pomoże gospodarstwie. Warunki skromne.
567.1940-11-26 -
Pomieszczenia dla uchodźców, leżące poza gettem przeniesione
568.1940-11-26 -
Pomieszczenia dla uchodźców, leżące poza gettem przeniesione
569.1940-11-26 -
Pomieszczenia dla uchodźców, leżące poza gettem przeniesione
570.1940-11-27 -
Słowo "ziemniaki" słychać szędzie, odmieniane we wszystkich przypadkach: mogą oznaczać szansę przetrwania. Chaim też obsesyjnie myśli o ziemniakach, pojawiają się w jego snach. Przed wojną ziemniaki były pożywieniem biednych. Ludowa piosenka w jidisz mówiła: "Ziemniaki, codziennie ziemniaki, w niedzielę też ziemniaki, a w szabas na odmianę kugele ziemniaczane"* - żartując z nędznej strawy. Teraz, w getcie, kto ma piwnicę napełnioną ziemniakami, czuje się jak król.
571.1940-11-27 -
W getcie nie istnieje nic, co miałoby większą wartość niż żywność: ceny ziemniaków rosną z godziny na godzinę, osiągnęły już poziom 100 złotych za 100 kilogramów. Kto nie ma gotówki, sprzedaje Polakom co może z ubrania, a uzyskane pieniądze natychmiast wymienia u tych samych Polaków na ziemniaki. Zniknęły wszelkie ambicje poza obsesyjnym pragnieniem zdobycia zapasów na ciężkie dni.
572.1940-11-28 -
W getcie nie ma już aryjczyków, stało się żydowskim królestwem: opuściła je policja i jej miejsce zajęła policja żydowska.
573.1940-11-28 -
Również wszystkie urzędy pocztowe podlegają obecnie Judenratowi i pracują w nich Żydzi.
574.1940-11-28 -
Wkrótce pojawią się w getcie własne urzędy podatkowe i zakłady użyteczności publicznej - o ile okupant nie pozbawi getta gazu i prądu. "Królestwo żydowskie" będzie wówczas pełne - tyle że zamknięte, związane, ściśnięte murami.
575.1940-11-28 -
Żydowska Samopomoc, której nikt nie wróżył sukcesów, gdy powstawała, rośnie w siłę - przynosi więcej niż 100.000 złotych miesięcznie. W getcie stała się państwem w państwie. Rządzi się własnymi prawami, nadaje sobie duży rozgłos. Administracyjnie Samopomoc nie ma żadnych powiązań z Jointem, organizacją charytatywną finansowaną przez USA. Joint nadal istnieje, choć zbiedniały, stracił na znaczeniu i zajmuje się głównie utrzymywaniem swoich własnych urzędników, szczególnie dyrektorów, twierdzi autor.
576.1940-11-29 -
Najniższe rangą w szerogo rozwiniętej Samopomocy są komitety domowe: był to pomysł organizacyjny, który odniósł sukces, obecnie każdy żydowski dom, wielki i mały, ma swój własny komitet. Na ich czele stanęli energiczni ludzie, zdolni skłonić do działania uśpione masy. Komitety domowe odniosły sukces, bo ich działacze mówią prostym językiem do prostych ludzi: trafiają do nich, umieją przekonać. W pracę angażują się wszyscy - nie ma chłopca powyżej 10-go roku życia, który by nie miał jakichś obowiązków w swoim komitecie domowym. Komitety domowe dzielą się na mniejsze podgrupy do spraw finansowych, sanitarnych, edukacyjnych, politycznych, mieszkaniowych, odzieżowych, żywieniowych - a te dzielą się na jeszcze mniejsze ciała, tak, że każdy jest czymś zajęty.
577.1940-11-29 -
Samopomoc Żydowska jest organizacją legalną, a zatem wszelkie jej odgałęzienia mają prawo do zwoływania zebrać i wprowadzania w życie swoich decyzji. Na spotkaniach pełno jest politykowania, plotkowania, zgadywania - każdy mówi, co mu leży na sercu, bez obawy, że jego słowa dotrą do niepowołanych uszu. Samopomoc wspierana jest z miesięcznych opłat które komitety domowe zbierają od swoich lokatorów na konkretne programy i cele. Niemal co miesiąc podnosi się wrzawa wokół kolejnego projektu pomocy: raz jest to akcja ratowania dzieci i hasło brzmi "miesiąc dziecka", potem nadchodzi "miesiąc świąteczny", wreszcie "miesiąc uchodźcy" /trwa właśnie w listopadzie/, "odkupienie duszy", lub projekt pozyskania pieniędzy na "rozwój społeczny". Organzacja projektów wspomagania szwankuje, ale ludzie biorący w nich udział są zadowoleni nawet wtedy, gdy sukces jest połowiczny. Przymusowe datki uczą ponosić wspólną odpowiedzialność za niedostatek, każdy dowiaduje się, że jest organiczną częścią wspólnoty.
578.1940-11-29 -
Komitety domowe pobierają miesięczne opłaty po pierwsze na Samopomoc, która wspiera kuchnie wydające zupę w getcie, po drugie, na potrzeby własnej wspólnoty domowej. Opłata nie musi być w gotówce - można dać żywność, gotowy posiłek lub używane ubrania.
579.1940-11-29 -
Przeprowadził się, felczer
580.1940-11-29 -
Przeprowadził się, choroby serca, godz 1-5
581.1940-11-29 -
Przeprowadził się z Pragi, choroby wewnętrzne
582.1940-11-29 -
Choroby dzieci,
583.1940-11-29 -
Przeprowadził się, choroby wewnętrzne
584.1940-11-29 -
Choroby nerwowe
585.1940-11-29 -
Przeprowadził się, choroby dzieci
586.1940-11-29 -
Choroby wewnętrzne, 10-12 rano, 4-6 pop.
587.1940-11-29 -
Przeprowadził się, choroby dzieci,
588.1940-11-29 -
Chirurg
589.1940-11-29 -
Przyjmuje od 3 - 4 1/2
590.1940-11-29 -
Przyjmuje 5-6
591.1940-11-29 -
Skórne i weneryczne od 3-8 w.
592.1940-11-29 -
Choroby wewnętrzne
593.1940-11-29 -
Przeprowadził się z Pragi, ginekolog akuszer
594.1940-11-29 -
Przeprowadził się, chirurg-ginekolog
595.1940-11-29 -
Przeprowadził się, akuszer-ginekolog
596.1940-11-29 -
Przeprowadził się ze Złotej 36
597.1940-11-29 -
Przeprowadziła się z Grzybowskiej 47
598.1940-11-29 -
Lekarz-dentysta
599.1940-11-29 -
Przeprowadził się, dentysta z Marszałkowskiej 139
600.1940-11-29 -
Przeprowadziła się
601.1940-11-29 -
Lekarz - dentysta
602.1940-11-29 -
Przeprowadziła się z Pragi
603.1940-11-29 -
Przeprowadziła się
604.1940-11-29 -
Przeprowadził się z Ząbkowskiej 2, dentysta
605.1940-11-29 -
Przeprowadziła się z Marszałkowskiej 123, dentystka
606.1940-11-29 -
Przeprowadził się z Al. Jerozolimskich 9, dentysta
607.1940-11-29 -
Przeprowadziła się
608.1940-11-29 -
Przeprowadził się, dentysta
609.1940-11-29 -
Wykwalifikowany zegarnistrz, 25 lat w Niemczech, Szwajcarii, autorytet w fachu przyjmie starszego, młodszego człowieka do nauki
610.1940-11-29 -
Przyjmę wszelkie reperacje - przeróbki torebek damskich, tek itp. Robota wykwintna
611.1940-11-29 -
Przeprowadził się, choroby wewnętrzne
612.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, choroby wewnętrzne i płuc
613.1940-11-29 -
Weneryczne, skórne
614.1940-11-29 -
Przeprowadził się ze Złotej 27
615.1940-11-29 -
Przeprowadził się, okulista
616.1940-11-29 -
Przeprowadził się, choroby nerwowe i wewn.
617.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, pediatra
618.1940-11-29 -
Przeprowadził się, skórne i weneryczne w lecznicy Leszno 48 g. 2-3
619.1940-11-29 -
Wewnętrzne
620.1940-11-29 -
Przeprowadził się, pediatra
621.1940-11-29 -
Przeprowadził się, okulista
622.1940-11-29 -
Przeprowadził się, ginekolog-akuszer
623.1940-11-29 -
Choroby kobiece i akuszeria
624.1940-11-29 -
Choroby kobiece i akuszeria
625.1940-11-29 -
Przeprowadził się, ginekolog tel. 2-24-84
626.1940-11-29 -
Przeprowadził się ze Złotej 23, ginekolog
627.1940-11-29 -
Choroby kobiece i akuszeria
628.1940-11-29 -
Przeprowadził się, akuszer - ginekolog
629.1940-11-29 -
Przeprowadził się, dentysta
630.1940-11-29 -
Dentystka
631.1940-11-29 -
Przeprowadził się, dentysta przyjmuje 10-7
632.1940-11-29 -
Przeprowadziła się z Jerozolimskiej 45, dentystka
633.1940-11-29 -
Przeprowadziła się z Twardej 3, dentystka
634.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, dentystka
635.1940-11-29 -
Przeprowadzoł się ze Złotej 9, dentysta
636.1940-11-29 -
Przeprowadziła się z Marszałkowskiej 60, dentystka
637.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, dentystka
638.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, dentystka
639.1940-11-29 -
Przeprowadził się ze Stalowej 35, dentysta
640.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, dentystka
641.1940-11-29 -
Przeprowadził się, dentysta z Okopowej 27
642.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, dentystka
643.1940-11-29 -
Przeprowadziła się, dentystka
644.1940-11-29 -
Przeprowadził się ze Złotej 39, dentysta
645.1940-11-29 -
Lekarz-dentysta ordynuje
646.1940-11-29 -
Przeprowadził się, dentysta
647.1940-11-29 -
Położna
648.1940-12-00 -
0000-00-00
Na początku grudnia 1940 roku powstaje Zakład Zaopatrywania. Prezesem Zakładu jest Gepner, jego zastępcą Grasberg, a reprezentantem przed władzą niemiecką Sztolcman.
649.1940-12-00 -
0000-00-00
Transferstelle - niemiecka instytucja administracji cywilnej, utworzona w grudniu 1940, istniejąca do początku 1943. Formalnie podlegała Urzędowi Komisarza Dzielnicy Żydowskiej, zajmowała się wszystkimi sparwami gospodarczymi w getcie warszawskim. W praktyce urzędnicy Transferstelle decydowali o dostawach żywności i innych materiałów do getta oraz o wywożeniu wszelkich materiałów i produktów z getta.
650.1940-12-00 -
0000-00-00
Walki między grupami gestapowców – były homeryczne i pełne komizmu – dla zastraszenia gminy z podjudzeniem 13-tki zjawili się w Gminie i brutalnie biją i zrzucając ze schodów zaaresztowali prezesa Gminy Czerniakowa i kilku radców. Swą potęgę okazuje p. Hendel, który ma znajomości u innych Niemców (z gestapo i SS) i po kilku dniach poturbowani - prezes i radcy wracają, a aresztowany jest z kolei ktoś z „13-tki”.
651.1940-12-00 -
0000-00-00
W getcie istniała „Trzynastka” – zwana tak, ponieważ siedzibę swoją mieli na ul. Leszno 13. Oficjalnie mieli oni za zdanie kontrolę wag i miar. Nieoficjalnie zaś wyprawiali świństwa, donosicielstwo i pobieranie haraczu od różnych rzemieślników.
652.1940-12-00 -
0000-00-00
W „Trzynastce” pracował słynny bokser Ander i z bliskich znajomych Henryka G. – sportowiec Lapon.
653.1940-12-00 -
0000-00-00
Po pewnym czasie w getcie pojawiła się bardziej zaufana policja żydowska tzw. policja do walki z lichwą i z przestępczością – trzynastka (nazwa ta pochodzi od siedziby policji przy ul. Leszno nr 13).
654.1940-12-01 -
Referat Rozjemczy dla spraw podnajmu lokali przy komisji Prawnej Rady Żydowskiej rozpoczął działalność
655.1940-12-01 -
0000-00-00
Getto zostaje zamkniete. Odtąd nie wolno wchodzić ani wychodzić bez specjalnych przepustek. Większość z 500 tysięcy mieszkańców getta jest biedna. Wiele ludzi straciło swój dobytek. Na ulicach jest mnóstwo żebraków i zaniedbanych dzieci błagających o kawałek chleba. Ludzi umierają z głodu. Niektórzy mdleją na ulicy i już nie wstają. Panuje epidemia tyfusu. Na co trzecich drzwiach widnieje napis - "Tyfus, wstep wzrboniony". Co miesiąc umiera około 5 tysięcy ludzi. Handel ze stroną aryjską kwitnie. Przemycane jest przede wszystkim jedzenie.
656.1940-12-02 -
Dzieci, przechodzące na aryjską stronę i z powrotem, są mądre: rodzice posyłają je, by przyniosły taniej kupione jedzenia. Zazwyczaj misja się udaje. Krewny Kapłanów, mały Emek, przynosi im z aryjskiej strony skarb - kostkę masła, za jedyne 6 złotych /w getcie kilogram masła niedawno kosztował 30 złotych/. Autor jest mu bardzo wdzięczny.
657.1940-12-02 -
Gdy bogaci gromadzą zapasy, biedacy patrzą na to z bezsilną wściekłością. Słychać zazdrosne głosy, że niech sobie zbierają, ile chcą - przyjdzie czas, że zabierze im się to siłą. Nie może być tak, by burżuje żyli wygodnie gdy inni zdychają z głodu.
658.1940-12-03 -
Liczba sprzedawców ulicznych w getcie nieprawdopodobnie rośnie. Nie sposób ich ominąć, chodzą za ludźmi jak cienie. Sprzedają wszystko, od kawałków cukru po kartki i znaczki pocztowe, których nie ma w sklepach, bo nie pzynoszą dochodu.
659.1940-12-03 -
Nie opłaca się sprzedawać znaczków, bo Niemcy pozostawili zaledwie dwa urzędy pocztowe dla 500.000 Żydów. Aby kupić pocztówkę, trzeba godzinami stać w kolejce, można też oberwać od żydowskiej policji, która pilnuje porządku.
660.1940-12-03 -
Rzemieślnicy są bezrobotni. Niektórzy próbują zdobyć posady w Joincie lub w Samopomocy. Szewcom nikt nie daje butów do zreperowania, krawcy nie mają komu szyć ubrań. Utrzymują się za dwa-trzy złote dziennie.
661.1940-12-03 -
Coraz liczniejsze rzesze ludzkie żyją z pomocy dobroczynnej, jedzą wyłącznie w kuchniach wydających zupę. Wydaje się sto tysięcy porcji dziennie.
662.1940-12-03 -
Getto potrzebuje urzędników państwowych, zatrudnia tysiące ludzi. Np. wszyscy dozorcy - aryjczycy z krwi i kości - opuścili getto, na ich miejsce zatrudniani są Żydzi.
663.1940-12-03 -
Getto daje zatrudnienie policjantom żydowskim, wyposażonym w gumowe pałki zamiast broni. Ci, którzy oberwali taką pałką, twierdzą że nie różni się od tej w wyposażeniu policji polskiej czy niemieckiej, ale ma specjalny, "żydowski smak".
664.1940-12-03 -
Autor oblicza, że ok. 4.000 młodych Żydów , usuniętych wcześniej z pracy, dostało nowe posady w getcie - a tym samym okazję do ciągnięcia korzyści z łapówek i do szmuglowania jedzenia. Z korzyścią dla nich, i dla mieszkańców getta.
665.1940-12-03 -
Kilka setek ludzi zatrudniają urzędy pocztowe. Wrócili też do pracy żydowscy poborcy czynszów, i pobierają słone opłaty. Dowcipni ułożyli nową modlitwę: "Oddaj nas Panie w ręce kamieniczników gojów, ale nie pozwól nam wpaść w łapy kamienicznika Żyda!"
666.1940-12-03 -
Praca w administracji Judenratu również daje zajęcie tysiącom ludzi: ich płace są niewielkie i nigdy nie są płacone w terminie, ale sama praca stanowi pewne zabezpieczenie. Autor cieszy się, że pracy nie brakuje i Żydzi przeżyją - wbrew zamiarom swych prześladowców.
667.1940-12-03 -
Przeprowadził się, choroby skórne, weneryczne
668.1940-12-03 -
Weneryczne, skórne
669.1940-12-03 -
Analizy lekarskie, dawniej Złota 24
670.1940-12-03 -
Przeprowadził się, kobiece i akuszeria
671.1940-12-03 -
Przeprowadził się ze Złotej 14, akuszer - ginekolog
672.1940-12-03 -
Akuszer ginekolog
673.1940-12-03 -
Akuszer ginekolog
674.1940-12-03 -
Ginekolog
675.1940-12-03 -
Dentysta
676.1940-12-03 -
Lekarz dentysta z Pragi
677.1940-12-03 -
Lekarz dentysta
678.1940-12-03 -
Lekarz dentysta z Pragi
679.1940-12-05 -
Pan Rubinsztejn, który zostaje nowym stróżem w kamienicy, jest swojakiem - ludzie nie boją się go tak, jak bali się pana Józefa. W związku z tym lękiem dochody stróża były stałe i wysokie. Pan Rubinsztejn jest traktowany pogardliwie.
680.1940-12-05 -
W podbitej Warszawie dozorcy, "Bogowie Mioteł", znaleźli się u szczytu: mieli autentyczną władzę nad wszystkimi swoimi sąsiadami. Od nich zależało, czy wskażą Niemcom bogatych mieszkańców, czy powiedzą, w którym podwórzu mieszkają bogaci Żydzi, czy zapewnią, że w ich domu są sami biedni ludzie .
681.1940-12-05 -
Gdy powstało getto, "Królowie Mioteł" zostali strąceni z tronów - musieli się wynieść. Pomiędzy nimi pan Józef, stróż w kamienicy Kapłanów. Pan Józef przeżywa tragedię: codziennie, ryzykując, przekracza granicę getta, wraca do swojego domu.Płacze na widok Żyda, który przejął jego miotłę. Autor słyszy, jak pan Józef mówi, że nie zabiorą go z Nowolipek żywego - jeśli nie w swoim domu, nie ma już po co żyć.
682.1940-12-05 -
Druga strona medalu w tragedii "pana Józefa" to fakt, że tysiące bezrobonych Żydów czekają na jego zwolnione stanowisko. Komitet domowy tuzinami odrzuca podania, motywowane zagrożeniem śmiercią głodową dzieci kandydata. Autorami podań są byli kupcy, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, właściciele ziemscy - a tylko jeden na stu może otrzymać tę pracę.
683.1940-12-06 -
Wielkie obwieszczenia głoszą wszędzie, że niemieckim żołnierzom nie wolno włóczyć się po miejscach w których mogą grozić choroby zakaźne - nawet potza gettem, nie tylko w getcie - ale żołnierze wchodzą do dzielnicy zamkniętej, aby ją plądrować. Żołnierz spotkany na ulicy getta z pewnością jest złodziejem.
684.1940-12-06 -
Niemieccy złodzieje, odkąd powstało getto, stali się liczniejsi: wiele żydowskich rodzin okradanych jest codziennie i nie mają dokąd zwrócić się o pomoc. Żołnierze mają cichą umowę z volksdeutchami, którzy służą im za przewodników. Wchodzą do każdego domu, jaki im się spodoba.
685.1940-12-06 -
Okradani Żydzi nie protestują: zdarza się, że gospodarz próbujący bronić swej własności, mordowany jest na oczach całej rodziny. Żołnierz nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności - zawsze może stwierdzić, że brudny Żyd lżył Hitlera, a on staną w obronie jego honoru.
686.1940-12-06 -
Choroby dzieci
687.1940-12-06 -
Przeprowadził się z Senatorskiej 36
688.1940-12-06 -
Profesor, udziela gry skrzypcowej początkującym, zaawansowanym, klasy wirtuozowskie
689.1940-12-06 -
Lecznica, d. Graniczna 14 lekarze wszystkich specjalności
690.1940-12-06 -
50 gr godzina! nauczycielka poszukuje pracy. Opieka nad młodzieżą. Języki trzecia-siódma
691.1940-12-06 -
Lecznica, choroby skórne, weneryczne
692.1940-12-06 -
Dr med, choroby skórne i weneryczne, przeprowadził się
693.1940-12-06 -
Przeprowadził się, choroby skórne i weneryczne
694.1940-12-06 -
Przeprowadził się ze Złotej
695.1940-12-06 -
Dr, choroby oczu, przyjmuje 1-3 i 4-7
696.1940-12-06 -
Choroby wewnętrzne i analizy lek, obecnie:
697.1940-12-06 -
Choroby uszu, gardła, nosa, przeprowadził się
698.1940-12-06 -
Choroby dzieci, obecnie:
699.1940-12-06 -
Choroby dzieci
700.1940-12-06 -
Przeprowadziła się, choroby dzieci, psychopatologia wieku dziecięcego od 5-7
701.1940-12-06 -
Choroby wewnętrzne
702.1940-12-06 -
Choroby nerwowe, godz 5-7
703.1940-12-06 -
Choroby wewnętrzne
704.1940-12-06 -
Przeprowadził się, chirurg
705.1940-12-06 -
Przeprowadził się, choroby wewnętrzne
706.1940-12-06 -
Przeprowadził się, choroby skórne i weneryczne
707.1940-12-06 -
Choroby dzieci
708.1940-12-06 -
Choroby dzieci, przeprowadził się
709.1940-12-06 -
Analizy lekarskie, dr med
710.1940-12-06 -
Przyjmuje
711.1940-12-06 -
Przeprowadził się, choroby wewnętrzne
712.1940-12-06 -
Choroby dzieci, przeprowadziła się
713.1940-12-06 -
Przeprowadził się
714.1940-12-06 -
Analizy lekarskie
715.1940-12-06 -
Choroby kobiece i akuszeria, przeprowadził się, przyjmuje 3-7
716.1940-12-06 -
Obecnie:, ginekolog
717.1940-12-06 -
Ginekolog-akuszer, obecnie:
718.1940-12-06 -
Choroby kobiece i akuszeria, obecnie:
719.1940-12-06 -
Choroby kobiece i akuszeria, dawniej Wilcza 55, obecnie:
720.1940-12-06 -
Lekarz-dentysta
721.1940-12-06 -
Lekarze-dentyści
722.1940-12-06 -
"Dentysta, przyjmuje 11-2- i 5-7; obecnie:"
723.1940-12-06 -
Dentystka, przeprowadziła się
724.1940-12-06 -
Lekarz dentysta, obecnie:
725.1940-12-06 -
Lekarz dentysta, dawniej Trębacka 5, obecnie:
726.1940-12-06 -
T-wo „Minerał”, Fabryka Wód Mineralnych i Owocowych, poleca swoje wyroby: wszelkie wody minealne, znakomite kwasy i lemoniady owocowe, pierwszorzędną zastępczą herbatę „Herbatopłyn” w różnych smakach Natychmiastowa dostawa, wysyłamy również na prowincję
727.1940-12-06 -
Z Marszałkowskiej 118, obecnie getry reperuję. Ze starych kapeluszy robię getry
728.1940-12-06 -
„Eldorado”, w gmachu b. teatru „Scala”. Od piątku 6 grudnia r.b. codziennie o godz. 5,30 po poł wielkie widowisko muzyczne pt. „In rejdł” - w kółeczku w 2 częściach (14 obrazach). teksty Szolema Alejchema, Zylbercwajga, Gordina i innych. Muzyka Ajzensztadta, Gladsztejna, Wolsztejna i innych. w soboty i niedziele o godz. 3 popoł. spec. przedstawienie popularne
729.1940-12-06 -
Fryzjer z firmy Denis, Królewska 6, obecnie
730.1940-12-06 -
Szyldy, roboty szklarskie z Grójeckiej 18, obecnie:
731.1940-12-06 -
Pracownia kapeluszy „ Edwarda” z ul Kruczej obecnie:
732.1940-12-06 -
Przeprowadził się, wewnętrzne i nerwowe
733.1940-12-06 -
Choroby skórne i weneryczne, 10-2 i 4-7
734.1940-12-06 -
Lekarz dentysta, d. Pl. Mirowski 9, obecnie:
735.1940-12-06 -
Lekarz dentysta
736.1940-12-06 -
Lekarz dentysta przyjmuje:
737.1940-12-06 -
Lekarz dentysta
738.1940-12-10 -
F-ma „Florens”, przeniesiona, poleca swoje wyroby znane z doskonałości, jak: esencje, olejki, ekstrakty, do cukrów, marmelady, ciast, barwniki żywności. Specjalności od namiastek herbaty. kawy, miodu itd, jak również wszelkie kompozycje do mydeł i wód kolońskich - wysła się również za zaliczeniem
739.1940-12-10 -
Przeprowadził się, chirurg
740.1940-12-10 -
Choroby dzieci przyjmuje w lecznicy Leszno 27 (09-41)
741.1940-12-10 -
Rentgenolog
742.1940-12-10 -
Choroby skórne i weneryczne
743.1940-12-10 -
Choroby uszu, nosa, gardła
744.1940-12-10 -
Ortopedyczna chirurgia, 4-6
745.1940-12-10 -
Choroby nerwowe, 5-7
746.1940-12-10 -
Choroby żołądka i kiszek
747.1940-12-10 -
Choroby wewnętrzne, 3-5
748.1940-12-10 -
Lekarz dentysta
749.1940-12-10 -
Lekarz dentysta
750.1940-12-10 -
Lekarz dentysta, d. Żoliborz, obecnie:
751.1940-12-10 -
Lekarz dentysta, d. Grzybowska 2, obecnie:
752.1940-12-10 -
Lekarz dentysta, obecnie:
753.1940-12-10 -
Lekarz dentysta
754.1940-12-10 -
Lekarz-dentysta, obecnie:
755.1940-12-10 -
Lekarz dentysta, d. Bielańska 21, obecnie:
756.1940-12-10 -
Pracownia gorsetów „Zofia”, d. Hoża 27, obecnie:
757.1940-12-10 -
Przybory zegarmistrzowskie, dawniej Graniczna 8
758.1940-12-10 -
Wielką nagrodę dostanie ten, kto mi wskaże dokładny adres Jakuba Lernera z Kolonii- ostatnio widzianego w Warszawie z końcem września. Zgłoszenia: Klahr, gimnazjum
759.1940-12-10 -
Prowadzi swoją pracownię
760.1940-12-10 -
Stemple - roboty drukarskie i szyldy załatwia, przyjmuje zampówienia listownie
761.1940-12-10 -
Szafę i dwa łóżka używane sprzedam
762.1940-12-10 -
Uprasza się o łaskawy zwrot zaginionej legitymacji Ubezpieczalni Społecznej, „Centos” nowa siedziba
763.1940-12-10 -
Optyk, oprawy najnowsze, fasony, szkła do okularów, reperacja okularów, binokli
764.1940-12-10 -
Porady prawne ŻTOS
765.1940-12-10 -
Wyłożono księgę zażaleń w hallu gminy - dla użytku interesantów zarządzenie Czerniakowa
766.1940-12-10 -
Administracja domów w dz.żyd przechodzi pod zarząd Rady Starszych. Jak się dowiadujemy, posady administratorów otrzymają w pierwszym rzędzie te osoby, które dotychczas zajmowały takie stanowiska i posiadają odpowiednie doświadczenie. W razie nadmiaru posad mogą być one obsadzone przez innych petentów
767.1940-12-10 -
Biuro Zofiówki przeniesione z Granicznej 13. Tamże czynna przychodnia dla umysłowo i nerwowo chorych, codziennie prócz sobót i niedziel 11-13
768.1940-12-11 -
W 1. rocznicę śmierci przy grobie nabożeństwo żałobne Żona i syn
769.1940-12-11 -
Kuchnia ludowa samowystarsczalna przeniesiona z Rymarskiej 10
770.1940-12-11 -
Sprzedaż kart tramwajowych wyłącznie w biurze Norddeutscher Lloyd
771.1940-12-11 -
Fryzjer damski, Zygmunt długoletni pracownik firmy „Józef’, Chmielna 5 i b. współwłaściciel firmy „Caro”, Hoża 40, zawiadamia Sz. panie, że z dn. 11-12-40 przyjmuje w zakładzie
772.1940-12-13 -
Laryngolog
773.1940-12-13 -
Związek Drobnych Kupców wydaje karty przemysłowo-handlowe na rok 1941
774.1940-12-13 -
Uwaga! Komietety Domowe w dzielnicy Żydowksiej! Zarząd Biura Pogrzebowego „Wieczność” M. Pinkierta postanowił w razie nieszczęśliwego wypadku śmierci urządzać pogrzeby z polecenia Komitetów Domowych dla biednej ludności żydowskiej od zł. 20- Dla wygody Komitetów otworzono filię przy Zamenhofa 11 Biura czynne bez przerwy
775.1940-12-13 -
Pierwsza pracownia opasek celuloidowych tekturowych i inynch od 1.20 tuzin. Wysyłamy wzory
776.1940-12-13 -
Rutynowana kosmetyczka poszukuje wykwintnej manikurzystki - pedikurzystki celem współpracy
777.1940-12-13 -
Materiały piśmienne. poleca : ksiągi handlowe kwitariusze itp., po cenach zniżonych. d. Graniczna 9,
778.1940-12-13 -
Sklep przeniesiony z Siennej 2
779.1940-12-13 -
Lekarz dentysta godz 4-7
780.1940-12-13 -
Choroby skórne, weneryczne, godz 5-7
781.1940-12-13 -
Choroby wewnętrzne i dzieci
782.1940-12-13 -
Choroby dzieci
783.1940-12-13 -
Choroby wewnętrzne, 4-6 wiecz
784.1940-12-13 -
Przeprowadził się, internista
785.1940-12-13 -
Choroby nerwowe i psychiczne
786.1940-12-13 -
Gastrolog, przeprowadził się z Granicznej 4
787.1940-12-13 -
Choroby wewnętrzne
788.1940-12-13 -
Przeprowadził się
789.1940-12-13 -
Dentystka,z Poznańskiej 14, obecnie:
790.1940-12-13 -
Olejki i esencje zagraniczne, do cukierków, likierów, namiastek, spożywczych, mydeł, wód kwiatowych i perfum, rum i arak, barwniki spożywcze i tłuszczowe, wanilię, kumarynę, mentol, oryginalne recepty zagraniczne, surowce dla przemysłu spożywczego i kosmeztycznego poleca „Flora”
791.1940-12-13 -
Żurnale mód, kroje, obciąganie guzików. Tkanie materiałów z powierzonej przędzy
792.1940-12-13 -
Kosmetyczka z f-my Carmen, przeprowadziła się
793.1940-12-13 -
Technik dentystyczny, przeprowadził się
794.1940-12-13 -
Optyk dypl. OCULAR, z Kredytowej róg Marszałkowskiej, przeniesiony
795.1940-12-13 -
Specjalna wytwórnia przyborów lekarskich i techniczno-dentystycznych dawniej Graniczna 15
796.1940-12-13 -
Kupuję wszelką garderobę używaną, nawet zniszczoną. płacę dobrze
797.1940-12-13 -
Kupuję używaną garderobę, bieliznę damską, męską, pościelową, obuwie 11-6 wiecz
798.1940-12-13 -
Kupuję używane ubiory męskie, damskie, płacę dobrze
799.1940-12-13 -
Choroby skórne i weneryczne
800.1940-12-13 -
Choroby wewnętrzne
801.1940-12-13 -
Przeprowadził się, choroby wewnętrzne
802.1940-12-13 -
Akuszer - ginekolog
803.1940-12-13 -
Dentystka
804.1940-12-13 -
0000-00-00
Zaczęto urządzać różne komisje nad uchodźcami. Patronaty, przytułki dla dzieci bezdomnych. Szpital żydowski na Czystem został przeniesiony do dzielnicy i urządzony w różnych punktach.
805.1940-12-16 -
Życie w getcie normalizuje się - ludzie przywykają do nieszczęścia, zdarzają się godziny, gdy zapominają o swoim losie. Po początkowym lęku i psychozie robienia zapasów w obliczu przyszłego głodu, stwierdzają, że jakoś jest: za pieniądze nadal można kupić dobre rzeczy, w oknach wystawowych sklepów w getcie leżą frykasy, od pierniczków po wyborne wina.
806.1940-12-16 -
Szmugiel przez granice getta rośnie z dnia na dzień. Daje zatrudnienie tysiącom ludzi - Żydom i Polakom, którzy zawiązują spółki przterzucające z aryjskiej strony żywność do getta. W szmuglu biorą udział także naziści. W niemieckiej nowej doktrynie nie ma mowy o pieniądzach i Hitler zdaje się nie przywiązywać do nich wagi - ale jego żołnierze nie gardzą dochodami, niektórzy myślą wręcz, że po to stworzono getto, by mogli na nim zarobić. Są jednak wyjątki: zdarzają się Niemcy nieprzekupni, szczęście szmuglerów zależy od tego, czy właściwie wybiorą strażnika, który przyjmie łapówkę. Ci którzy mają zmysł praktyczny, są przydatni - inni aż do przesady trzymają się rozkazów.
807.1940-12-17 -
Zwolnieni na własną prośbę ze Służby Porządkowej
808.1940-12-17 -
Poważna siła instruktorska - wyucza fachu krawieckiego, gwarantuje wynik
809.1940-12-17 -
Chirurg, przeprowadził się:
810.1940-12-17 -
Choroby skórne, weneryczne, przeprowadził się
811.1940-12-17 -
Choroby wewnętrzne, przyjmuje do 10.30 i 4-6
812.1940-12-17 -
Choroby skórne, weneryczne
813.1940-12-17 -
Chirurg, przyjmuje 4-6 po poł
814.1940-12-17 -
Analizy lekarskie
815.1940-12-17 -
Lekarz dentysta
816.1940-12-17 -
Dentysta, przeprowadził się z Poznańskiej 38
817.1940-12-17 -
Dentysta
818.1940-12-17 -
Okazyjne, wyprzedażowe. brakowe, reklamowe artykuły kupię ilościowo
819.1940-12-17 -
Konsumgenossenschaft (spółdzielnia ogrodniczo-warzywna) przyjmuje zlecenia na całą Gubernię Generalną w biurach Agencji Spółdzielni Dzielna 63, Pańska 25/18
820.1940-12-17 -
Ceruję sztucznie, maszynowo garderobę, swetry, pończochy, skarpety, , bieliznę - najnowszym mechanicznym sposobem, „Sfinks” Plisowanie, solejki, obciąganie guzików - potrzebna cerowaczka
821.1940-12-17 -
Pracownia czapek z Marszałkowskiej 128, obecnie
822.1940-12-17 -
Pokój niekrępujący z wygodami oraz pomieszczenie dla jednej osoby
823.1940-12-17 -
Pokój, ewent dwa, winda, telefon odnajmę, wiadomość
824.1940-12-17 -
Sublokator do wspólnego oddzielonego pokoju z oddaniem do użytku łóżka z kompletną pościelą poszukuję
825.1940-12-17 -
Dwa duże pokoje, łazienka, kuchnia, poczekalnia - do wynajęcia
826.1940-12-17 -
Pokój niekrępujący, słoneczny, łazienka, używalność kuchni, wynajmę rodzinie oraz pomieszczenie dla jednej pani
827.1940-12-17 -
Palacz-mechanik, b. długoletni pracownik miejski, specjalność: wysokie ciśnienie, szuka pracy
828.1940-12-17 -
Przyjmę posadę pielęgniarki, zastrzyki, gospodarstwo, gotowanie, referencje
829.1940-12-17 -
Krawiec damski, d. Marszałkowska 145
830.1940-12-19 -
Po szesnastu miesiącach okupacji, Żydzi radośnie świętują Chanuka: nawet wbrew decyzjom Judenratu, który próbował wydawać zezwolenia na świąteczne obchody i powołał do tego specjalne biuro. Żydzi zbojkotowali ten pomysł, "głupi Judenrat nie dostał ani grosza", pisze autor, a odbyły się setki nabożeństw. W drugim dniu Chanuki autor wziął udział w dwóch nabożeństwach. Pierwsze zotganizował komitet domowy, czyli Kapłan i jego współpracownicy - było to nabożeństwo służące zarówno obcjodom świątecznym, jak i zebraniu datków na działalność komitetu. Obchody były sukcesem, radością dla uczestników i przyniosły pożytek biedakom, dla których pracował komitet. Drugie nabożeństwo odbyło się w syjonistycznej kuchni wydającej zupę: w każde święto goście zbierają się tam wokół stolików przy herbacie i wypiekach. Ale najważniejsze, że obchody Chanukki byąy okazją do spotkania - przewodniczyli mu Kirszenbaum i Kaminar, wokół których zebrali się wszyscy przywódcy ruchu syjonistycznego w Warszawie.
831.1940-12-20 -
Skreśleni z SP, częściowo skreślenie anulowane
832.1940-12-20 -
Choroby wewnętrzne, obecnie
833.1940-12-20 -
Kupię arymometr i maszynę do pisania, nawet uszkodzone
834.1940-12-20 -
Dyplomowana w Paryżu instruktorka wyucza w krótkim czasie nowoczesną metodą kroju, szycia i modelowania
835.1940-12-20 -
Trociny piecowe najtańsze i najwydajniejsze opalanie na żądanie dostawa i montaż
836.1940-12-20 -
Salon damski Helerowej z Marszałkowskiej, farbuje siwe włosy, sprzedaje farby, wyroby z włosów
837.1940-12-20 -
Germanista, dyplomowany, niemiecki perfekt, poszukuje odpowiedniego zajęcia. korespondencja, lektura czasopism
838.1940-12-20 -
Akuszer-ginekolog
839.1940-12-20 -
Choroby dzieci, przeprowadziła się
840.1940-12-20 -
Choroby dzieci, obecnie: godz 4-5,30
841.1940-12-20 -
Choroby wewnętrzne
842.1940-12-20 -
Chirurg
843.1940-12-20 -
Choroby wewnętrzne
844.1940-12-20 -
Dawniej Widok 12, obecnie
845.1940-12-20 -
Choroby skórne i weneryczne, obecnie:
846.1940-12-20 -
Analizy lekarskie, d. pl Napoleona 1, obecnie Sienna 43 a i Dzielna 18
847.1940-12-20 -
Akuszer - ginekolog
848.1940-12-20 -
Dentystka d. Bielańska 21
849.1940-12-20 -
Lekarz dentysta
850.1940-12-20 -
Lekarz stomatolog wznowiła przyjęcia
851.1940-12-20 -
Pracownia gorsetów, d. Złota 5
852.1940-12-20 -
Technik dentystyczny, d. Miodowa 27, obecnie
853.1940-12-20 -
St. felczer z Pragi przeprowadził się
854.1940-12-20 -
Starszy felczer z Okólnika 11, obecnie
855.1940-12-20 -
Felczer przeprowadził się
856.1940-12-20 -
Położna
857.1940-12-20 -
Pracownia sukien obecnie:
858.1940-12-20 -
Eleganckie dzieci ubierają się u dyplomowanej specjalistki ubiorów dziecięcych przyjmuje także przeróbki
859.1940-12-20 -
Nabożeństwo żałobne nad grobem w rocznicę śmierci
860.1940-12-20 -
Przeniesienie Szpitala na Czystem - Oddział zakaźny w Gmachu Kwarantanny
861.1940-12-21 -
Na świątecznym spotkaniu w kuchni Syjonistów przemawiali wszyscy: Kaminar, dr Lajfuner, Kirszenbaum, dr Weisman z Suwałk, Bloch, dr Schiper i autor. Wszyscy mówili w jidisz - jedynie Kapłan "zepsuł wieczór" używając hebrajskiego.
862.1940-12-21 -
Na zebraniu w kuchni Syjonistów dr Lajfuner wygłosił mowę tak pełną żartów i dowcipów, że zebrani śmieli się z całego serca, zapominając, że są w getcie. Autor podkreśla jedną z wypowiedzi Lajfunera: wszędzie, gdzie próbowano Żydów pogrzebać żywcem, pociągali oni swoich prześladowców za sobą. Tak było w carskiej Rosji, w Polsce i w Rumunii. Nazistowskie Niemcy spotka z pewnością ten sam los.
863.1940-12-23 -
Zmarła, pochowana 24-12 - syn, synowa, wnuki
864.1940-12-24 -
Przeprowadził się
865.1940-12-24 -
Przeprowadziła się
866.1940-12-24 -
Piecyki i kuchenki elektryczne, pierwszorzędne wykonanie, każde napięcie — poleca hurt-detal
867.1940-12-24 -
Wykańczam zaległości buchalteryjne, Zakładam nowe księgi. Szybko. Dostępnie.
868.1940-12-24 -
Krawiec męski. zawiadamia, że zakład czynny jest pod nowym adresem Przyjmuje wszelkie zamówienia wchodzące w zakres krawiectwa. Uruchomiony został dział przeróbek i reperacji
869.1940-12-24 -
Gabinet kosmetyczny z Hożej 40. Pielęgnuje racjonalnie urodę, farbuje brwi, rzęsy
870.1940-12-24 -
Ważne dla pp. komisarzy i aministratorów domów. Buchalter-bilansista, znawca spraw administracyjnych, pierwszorzędna siła orgaizacyjna, zakłada księgi buchalteryjne, administracyjne, udziela poraw wszelkich sprawach związanych z księgowością administracyjną, sporządza wszelkie zestawienia i wykazy. zapytania: godz 3 do 6
871.1940-12-24 -
Suknie, płaszcze ze starych przerabiamy na nowe. Zamówienia z powierzonych materiałów. Ceny niskie. Robota wykwintna. Znan pracownia
872.1940-12-24 -
Administratorzy! Księgi domowe dla Komisarycznego zarządu prowadzi przepisowo i czysto rutynowany buchalter za minimalną opłatę.
873.1940-12-25 -
ślub z Miną żona rabina Hana Frajda - najbliższa przyjaciółka mej kochanej matki
874.1940-12-26 -
Święto Chanuka w getcie. Nigdy jeszcze w żydowskiej dzielnicy nie było tylu miejsc, w których odprawiono modlitwy hannukowe, co w obrębie getta. Niemal w każdym domu, także w pokojach, których okna wychodzą na ulicę. Autor stwierdza, że polscy Żydzi są uparci - i to im ułatwia przetrwanie.
875.1940-12-26 -
Zmarł,
876.1940-12-27 -
Lecznica - weneryczne, skórne od 10 r - 7 w.
877.1940-12-27 -
Choroby nerwowe, obenie: oraz w lecznicy Twarda 4
878.1940-12-27 -
Dr z Otwocka, obecnie: przyjmuje 4-6
879.1940-12-27 -
Choroby wewnętrzne
880.1940-12-27 -
Analizy lekarskie, dr. med
881.1940-12-27 -
Choroby wewnętrzne, obecnie:
882.1940-12-27 -
Dr med., przyjmuje 17-19 Nowolipki 52 [lecznica] 13-15
883.1940-12-27 -
Skórne, kosmetyczne, weneryczne u kobiet
884.1940-12-27 -
Chirurg, przeprowadził się godz 5-8
885.1940-12-27 -
Choroby płucne
886.1940-12-27 -
Zakład położniczo ginekologiczny TOZu, dawniej Długa 31, obecnie:
887.1940-12-27 -
Lekarz dentysta
888.1940-12-27 -
Learz-dentysta
889.1940-12-27 -
0000-00-00
Matka Generalna sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Michaela Moraczewska) przyjmuje autorkę do domu poprawczego dla dziewcząt w Warszawie.
890.1940-12-28 -
Zmarł w 18. roku życia
891.1940-12-29 -
Zmarła po długich i ciężkich cierpieniach, pochowana w Warszawie
892.1940-12-30 -
Zmarła w Warszawie po długich i ciężkich cierpieniach
893.1940-12-31 -
Kosmetyczny gabinet z Nowogrodzkiej obecnie: zabiegoi nowym systemem. Farbowanie włosów, rozświetlanie
894.1940-12-31 -
"Zmiany siedziby instytucji Centosu; Internat dla dzieci w wieku przedszkolnym z Granicznej 10, Internat z Zatrzebia k/Falenicy, kuchnia z Granicznej 12"
895.1940-12-31 -
"Zmiany siedziby instytucji Centosu; Internat „Nasz Ul” w Falenicy"
896.1940-12-31 -
"Zmiany siedziby instytucji Centosu; Główny Dom Schronienia z Leszno 127"
897.1940-12-31 -
"Zmiany siedziby instytucji Centosu; Dom Sierot z Krochmalnej 92"
898.1940-12-31 -
"Zmiany siedziby instytucji Centosu; ognisko z Przejazd 5"
899.1940-12-31 -
Lekarz-dentysta, stomatolog
900.1940-12-31 -
Lekarz-dentysta
901.1940-12-31 -
Lekarz-dentysta
902.1940-12-31 -
Lekarz dentysta, dawniej Focha 10, obecnie:
903.1940-12-31 -
Chętnie kupię dywan wschodni, figurki porcelanowe, talerze dekoracyjne. oferty: „Amator”,
904.1940-12-31 -
Papiery procentowe, kupony, kupię. Oferty: „Papiery”
905.1940-12-31 -
Piecyki, kuchenki elektryczne gwarantowane, dogodne warunki „Voltex” Prowincja za zaliczeniem
906.1940-12-31 -
Listy różnojęzyczne pisze lingwista godz: 9-11,4-5
907.1940-12-31 -
Krawiec damski, dawniej Twarda 16, Złota 59a, obecnie:
908.1940-12-31 -
Uwaga PP administratorzy! Pieczątki meldunkowe szybko, dokładnie, tanio W Cypel junior
909.1940-12-31 -
Krawiec, obecnie:
910.1940-12-31 -
Roboty drukarskie i litograficzne, stemple, szyldziki i roboty malarskie przyjmuje znany w swoim zawodzie... obecnie w drukarni „Współpraca” Na telefoniczne wezwanie zgłaszam się. Adres prywatny: Sierakowska 6
911.1940-12-31 -
Fialtelistę - zawodowca długoletnią praktyką celem współpracy poszukuję godz. 15-19
912.1940-12-31 -
Swetry, rękawice, skarpety, artystycznie wykonuję. ze starych przerabiam na nowe
913.1940-12-31 -
Unieważniam zagubione talony rejestracyjne
914.1940-12-31 -
Przyjmuje szycie sukien, okryć, przeróbki. Ceny bardzo niskie. obecnie:
915.1940-12-31 -
Pokój lub dwa łączne, oddzielne wejście, wygody, tanio wypłacalnym
916.1940-12-31 -
Poszukuję 2-3 pokoi kuchnią, wygodami do 2. piętra od gospodarza, pośrednicy pożądani oferty „B.S.”
917.1940-12-31 -
Sklepy, mieszkania, samodzielne, sublokatorskie, polecam g. 9-11, 4-5
918.1940-12-31 -
30 zł dziennie mogą łatwo zarobić agenci-tki. Fotografia
919.1940-12-31 -
Pielęgniarka wykwalifikowana przyjmie: dyżury, zastrzyki, masaże, bańki
920.1940-12-31 -
Baterie „Znicz”, „Gonda”, „Lumo”, „Słońce”, również latarki, żarówki, hurt piecyki, kuchenki, żelazka, grzałki elektryczne marki „Technoferm” Na prow. wysyłam po wpłaceniu należności z góry
921.1940-12-31 -
Krawiec damski, d. Alberta 8, obecnie:
922.1941-00-00 -
0000-00-00
Pomoc lekarska dla dzieci żydowskich w szpitalu na ul. Kopernika. Jak wspomina jeden z pracującyh tam lekarzy (dr Kanabus): 'Dzieci żydowskich przewinęło się przez oddział, liczący 50-60 łóżek, w okresie od zamknięcia getta dwanaście do piętnastu; prawdopodobnie było ich więcej [...]. Dzieciom preparowano odpowiednio wyniki badań i karty chorobowe, aby mogły pozostać w szpitalu tak długo, jak tego wymagało ich bezpieczeństwo (koniecznośc zdobycia odpowiedniego lokum na mieście itp.). Personel szpitala doskonale orientował się w tych sprawach, ani razu jednak nie zdarzyły się nie tylko donosy ani nawet pogróżki.; czasem tylko ktoś wzdychał, czy nie można by już dzieciaka wypisać.'
923.1941-00-00 -
0000-00-00
Wieści pochodzące z poszczególnych miast położonych w guberniach Generalnego Gubernatorstwa o masowych mordach i wywożeniu dziesiątek tysięcy Żydów, brak informacji co się z tymi ludzimi dzieje.
924.1941-00-00 -
0000-00-00
Autor spotyka byłego więźnia obozu w Oświęcimiu. Jest przerażony tą ludzką istotą, która bełkocze a nie mówi, nie ma włosów ani zębów i na wszystko i wszystkich patrzy błędnym wzrokiem.
925.1941-00-00 -
0000-00-00
Transport niemieckich Żydów umieszczono w budynku i ograbiono z pieniędzy i innych rzeczy osobistych. Uznano to za wyjątkową perfidię ze strony Gestapo w stosunku do Żydów.
926.1941-00-00 -
0000-00-00
Słownictwo wojenne:"łebek" - "żywy towar" wychodzący przez mety poza mury getta, "świece" - osoby stojące na straży pod murami po stronie getta, "szmelcownicy" - "różny element spod ciemnnej gwiazdy szukający łatwego zarobku" poprzez wyłapywanie po aryjskiej stronie wydostających się z getta, "szmalcowe" - łapówka płacona bądź dawana, pod postacią różnych twarów, szmalcownikowi, by uniknąć denuncjacji i zawiadomienia policji.
927.1941-00-00 -
0000-00-00
Opis choroby-tryfusu plamistego, który ze względu na straszne warunki sanitarne w gettcie rozprzestrzenił się do rozmiarów epidemii. Choroba zaczynała się dotkliwym bólem głowy i wysoką gorączką. Dla tych którzy mieli wyzdrowieć przesilenie następowało po 13-14 dniach od wystapienia [pierwszych objawów. Przez cały ten okres chorzy leżeli nieprzytomni trawieni majakami i przwidzeniami. Symptomem wychodznia z choroby był bardzo duży apatyt. Z łóżka wstawali dopiero po mniej więcej 4 tygodniach.
928.1941-00-00 -
0000-00-00
Na polecenie władz Gmina przystąpiła do formowania własnej Służby Porządkowej, mającej w istocie zamienić Policję Polską w dzielnicy. Miejsce i służba porządkowa zwalniała od pracy w tworzących się sławnych naówczas obozach pracy, obozach nie tylko ciężkiej, nieludzkiej pracy opłacanej biciem i torturami, ale jeszcze większym dobrodziejstwem męczeńską śmiercią ich oprawców.
929.1941-00-00 -
0000-00-00
Bandzie żydowskich gestapowców zachciało się przejąć władzę w gminie, a mając oparcie u władz czyniła różne wstręty ludziom dobrej woli. Sławetna owa parszywa banda zajmowała lokal przy ulicy Leszno nr 13. Stąd pochodzi jej pogardliwe przezwisko: "ty na pewno z trzynastki!"
930.1941-00-00 -
0000-00-00
Pamiętam jednego Jeszybotnika (uczył się Talmudu w jeszybocie); młodego, przystojnego, schludnie ubranego młodzieńca lat 17-20. Czyściutki milutki to był chłopaczek, pochodził z małego miasteczka, bez rodziny. On to pewnego razu, jeszcze na długo przed wojną, zjawił się w mym domu prosząc o wsparcie, gdyż jego dotychczasowy dobroczyńca gdzieś wyjechał. Co 10 dni otrzymywał ode mnie kartkę na na obiady do kuchni na ul. Twardej na 40 obiadów. Z wybuchem wojny gdzieś się zapodział. Długo go nie było widać, aż wreszcie nocy pewnej usłyszałem ciche nawoływanie pod moim adresem. (...) Wyszedłem na balkon. W mroku ulicy nie dojrzałem nikogo, za to on mnie dojrzał. Cicho, melodyjnie płynął ten głos w moim kierunku. Jeszybot spłonął, on śpi na ulicy w ruinach rozwalonego domu, tuż przy moim domu. Oberwany, głodny jest. Już dwa dni nic w ustach nie miał. Czemuś do mnie nie przyszedł? Wstydziłem się, oberwany jestem - brzmiała odpowiedź. Naprędce zrzuciłem mu żywność i prosiłem, aby po nocach nie chodził i nie budził mnie, aby do mieszkania mojego zawitał. Nie przyszedł, tylko regularnie, co drugi dzień słychać było melodyjne nawoływanie, a ja zrzucałem przygotowaną już żywność. Raz tylko jeden odwiedził mnie, ale Boże, w jakim stanie? Obdarty - istny szkielet. Dałem mu trochę odzieży i znów zaczęły się nocne ciche nawoływania. Było już bardzo zimno na dworze. Nie pomogły perswazje, aby się gdzieś urządził, że mu pomogę. Uparcie czynił swoje krępując się widocznie przede mną. Przyszedł jeszcze raz i zniknął.
931.1941-00-00 -
0000-00-00
Pierwsze transporty przesiedleńców z prowincji pod eskortą niemiecką udawały się do kąpielisk przy ul. Spokojnej i Leszno 109. Ludzi kierowano do łaźni, a w tym czasie personel techniczny dokonywał rabunku na bagażach przesiedlonych.
932.1941-00-00 -
0000-00-00
Zorganizowano "Patronat nad Przesiedleńcami Niska - Stawki", który zajął się dostarczaniem chleba, gorącej zupy, herbaty. Patronat składał się z okolicznych mieszkańców współpracujących w licznych Komitetach Domowych, a patronem z ramienia Ż. S. S. został Henryk Bryskier
933.1941-00-00 -
0000-00-00
Sektor Społeczny Ż.S.S. wydelegował kilka osób do powstałej Komisji dla Przesiedleńców przy JHK. Kilka zespołów społeczników zostało wysłanych w różne miejsca leżące poza gettem. Jeden z nich udał się na Dworzec Gdański, aby oczekiwać przybycia pociągu z przesiedleńcami, drugi udawał się do kąpieliska w celu przypilnowania porządku, trzeci na Stawki lub Leszno 109.
934.1941-00-00 -
0000-00-00
Wydział Pracy mieścił się za murem-Leszno 84-przy Arbeitsamcie, odgrodzony zasiekami kolczastymi, do Wydziału Pracy prowadził most ustawiony od chodnika do okna pierwszego piętra, przez które wchodzono do wnętrza, po obydwu stronach schodów były wykonane ściany z desek, a nad nimi dach z gęstej siatki. Słuzyło to uniemożliwieniu komunikaowania się Żydom z przechodniami idącymi nieparzystą stroną ul. Żelaznej.
935.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie zachodzą specyficzne zjawiska społeczne: "Wzbogacili się furmani, szmuglerzy, tragarze, wyżsi dygnitarze (...) wykonujący bezpośrednią pieczę nad resortami skorumpowanymi, spólnicy zespołów pracy, lekarze podejmujący się leczenia wszystkich chorób gorączkowych jako objawów tyfusu, wreszcie domy eksportowo-importowe, piekarze, rzeźnicy i szumowiny będące na usługach władz niemickich."
936.1941-00-00 -
0000-00-00
Autor opisuje próbę aresztowania go przez 2 Niemców. Próba ta miała charakter rabunkowy. Niemcy przyjęli okup w wysokości 5000 zł i poszli odegrać tę samą scenę u sąsiadów. Po wyjściu szantażystów autor telefonuje do red. G. z prośbą o powiadomienie odpowiednich władz o będącym jeszcze w toku szantażu.
937.1941-00-00 -
0000-00-00
KSP rozpoczyna starania o wprowadzenie wynagrodzeń za służbę.
938.1941-00-00 -
0000-00-00
Wprowadzenie podatku policyjnego. Przyjęcie jednolitego pogłównego, w wysokości 30 gr miesięcznie od każdego człowieka. Od 5 do 300 zł miesięcznie wynosił podatek policyjny od sklepów i przedsiębiorstw.
939.1941-00-00 -
0000-00-00
Przy życzliwości księży Franciszka Anna Oppenheim prowadzi wraz z koleżanką przedszkole na terenie ogrodu kościelnego.
940.1941-00-00 -
0000-00-00
Nadchodzą zatrważające wieści z getta łódzkiego. Kohn i Heller za pozwoleniem władz niemieckich przewożą ludzi ciężarówkami z getta łódzkiego do warszawskiego.
941.1941-00-00 -
0000-00-00
Problemy z pozbywaniem się niepotrzebnych papierów. Papiery zbyteczne to: nieodebrane przez ludzi "lipne" dokumenty, duże sztywne druki kenkart i legitymacji, rózne notatki, obliczenia kasy, tymczasowe pokwitowania opiekunów zamieniane na autentyczne, i wreszcie kategoria najczęstsza, codzienna, karteczi zawierające zamówienia na dokumenty zpodaniem personaliów, rodzaju dokumentu i hasła łącznika. w domach, gdzie mieszkali konspiratorzy ubikacje się zatykały i spuszczane w większych ilościach papiery wypływały z powrotem. Palić bez zwrócenia uwagi można było tylko zimą i to też nie wszędzie. Kłopotliwe papiery rozdzielane były zatem między łączników, którzy chodząc po mieście spuszczali je w publicznych toaletach, albo palili u znajomych w piecach.
942.1941-00-00 -
0000-00-00
Pewnego razu otrzymała Gmina w Warszawie dar w postaci uchodźców rdzenie niemieckich, byli to Żydzi niemieccy, obywatele, nierzadko chrześcijanie, którzy w ogóle nie mieli pojęcia o tym, co to jest żyd i jego religia. Trzeba im było dać zatrudnienie (Gmina się tym zajmowała). Urządzali oni ogródki dla dzieci na miejsce zburzonych domów. Jeden taki ogródek znajdował się na rogu ulicy Franciszkańskiej i Nalewek.
943.1941-00-00 -
0000-00-00
Polacy tłumnie przybywali do getta. To głównie polscy policjanci, ich rodziny, znajomi i inna szumowina skupywali za bezcen futra. Im wolno było nosić, bo wróg ich pominął. I kupowali je za grosze; karakułowe futro długie za 150 złotych, fokowe, długie za 100 złotych. A chleb wówczas kosztował 25 złotych za kilo.
944.1941-00-00 -
0000-00-00
Zdarza się, że uchodźców osiedlonych w jakiejś miejscowości przesiedla się do innej żeby zrobić miejsce dla nowego transportu. Czasem wysiedlani są miejscowi Żydzi by zrobić miejsce dla zagranicznych.
945.1941-00-00 -
0000-00-00
Księgozbiór Szura - w swoim mieszkaniu na Lesznie 56, w jednym pokoju, który miał do dyspozycji, bo drugi odnajmował sublokatorom, i w którym spał ze swoim przyjacielem Mechlisem, nagromadził kilkanaście tysięcy tomów, z których część pochodziła z resztek rozgrabionych bibliotek Grossera i "Życia". Pozostała część księgozbioru pochodziła ze zbiorów prywatnych i groszowych zakupów od ulicznych sprzedawców książek i makulatury.
946.1941-00-00 -
0000-00-00
Tysiące nędzarzy, żebraków stale biwakuje na ulicach. Upiorne postacie w brudnych łachmanach, szmatach, wychudzone twarze o rozgorączkowanych oczach i spuchniętych z głodu nogach. Z paczką jedzenia w ręku nie można przejść ulicą, bo naraz taki obdartus podbiega, wyrywa paczkę i żarłocznie i szybko pakuje sobie kawałki chleba do ust. W tym samym czasie cała rzesza innych żebraków przewraca go i usiłuje mu zabrać zdobyty chleb.
947.1941-00-00 -
0000-00-00
Z głodu i brudu wiosną 1941 roku wybuchła z zastraszającą siłą epidemia tyfusu plamistego, która zabrała do grobu więcej ludzi niż zgarnął głód.
948.1941-00-00 -
0000-00-00
Szmuglerzy – dostarczają żywność do getta.
949.1941-00-00 -
0000-00-00
„Grajek” - żydowski policjant, który potrafi wejść w kontakt z żandarmami i granatowymi policjantami.
950.1941-00-00 -
0000-00-00
W zimie 1941r. większych łapanek niemieckich nie ma, w grudniu wypuścili z obozów głodomorów wziętych w końcu lata. Łapanki są od czasu do czasu na Falenty, do obozu pracy pod Warszawą gdzie buduje się jakąś szosę itp.
951.1941-00-00 -
0000-00-00
Mistrzem w organizowaniu łapanek okazał się zastępca kierownika policji żydowskiej Jakub Lejkin.
952.1941-00-00 -
0000-00-00
Łapanki budziły przerażenie, gdyż były dokonywane przez swoich, czyli policjantów żydowskich. Łapanki te były skuteczne, gdyż w ciągu kilku dni wyłapano parę tysięcy ludzi, których z powrotem już się nie zobaczy. Z ul. Leszno 109 powracają tylko bardzo nieliczni (głównie chorzy), lub za bardzo grube pieniądze, czy tez stosunki.
953.1941-00-00 -
0000-00-00
Z obozów dochodziły okropne wieści – pracowano tam o głodzie przy robotach melioracyjnych, wodnych i fortyfikacyjnych, bito i maltretowano ludzi, a chorych zabijano, a jeśli w obozie pojawił się przypadek tyfusu to cały obóz rozstrzeliwano.
954.1941-00-00 -
0000-00-00
Pod znakiem obozów i tyfusu mijało lato 1941r., jak również ogródków kawiarnianych przy ul. Leszno z panami robiącymi kokosowe interesy.
955.1941-00-00 -
0000-00-00
Wydział Zdrowia Gminy walczył z tyfusem poprzez blokowanie domu, w którym stwierdzono wypadek tyfusu i wszystkim mieszkańcom nakazano iść do kąpieli publicznych, a następnie mieszkanie dezynfekowali. Przy bramie domu stał policjant, który strzec miał by przez cały czas blokady (do 14 dni) aby nikt nie wchodził, ani nie wychodził. Niekiedy blokady sanitarne robione były z udziałem Niemców – były one gorsze, bo gdy Niemcowi nie podobał się stan czystości mieszkania to bił niemiłosiernie mieszkańców. Blokady te jednak w ogóle nie zatrzymywały epidemii tyfusu.
956.1941-00-00 -
0000-00-00
Tyfus - olbrzymia blokada przy ulicy Krochmalnej i Ciepłej wszystkich domów na raz – całą ludność wyrzucono z mieszkań i spędzono do kąpieli, a mieszkania dezynfekowano.
957.1941-00-00 -
0000-00-00
„Składnica sanitarna”, czyli skład środków dezynfekujących posiadających monopol na dostarczanie ich do wydziału Zdrowia, zorganizowana przez kilku kombinatorów z Gminy wespół z producentami środków dezynfekujących.
958.1941-00-00 -
0000-00-00
Tyfus – zamożniejsi ludzie poszukiwali na gwałt szczepionki prof. Veigl’a, którą szmuglowano z Lwowa, a cena jej sięgała 1000zł i więcej. Szczepionkę tą sprzedawano czasami zafałszowaną. Była lekarka, której nazwiska autor nie pamięta, która potrafiła jako jedyna dokonać analizy tej szczepionki bez otwierania ampułki, za co brała 25zł. Mówiono, że na tych analizach zarobiła ponad 1000zł.
959.1941-00-00 -
0000-00-00
Marek Stok sprzedał złote obrączki ślubne i dwa srebrne lichtarze i razem z żoną zaszczepili się na tyfus szczepionką prof. Veigl’a.
960.1941-00-00 -
0000-00-00
Jesienią 1941r. spotyka się na ulicach getta dużo nowych twarzy, są to często starzy znajomi, którzy uciekli z Warszawy 6 września 1939r. Są to uchodźcy z zajętego przez Niemców Lwowa.
961.1941-00-00 -
0000-00-00
Jeżeli się było gestapowcem, to nie można było tylko pomagać. Jeśli jedną ręką kogoś się wyciągało, to drugą ręką musiało się kogoś innego pogrążyć. Jednym z gorszych gestapowców był Anders, który wydał setki ludzi, a którego Niemcy zabili na początku zimy 1942r. (jak zresztą większość gestapowców żydowskich).
962.1941-00-00 -
0000-00-00
Do GG przybywają transporty Żydów z Rzeszy, Austrii, Protektoratu, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Belgii, Holandii, Francji. Kierowani są oni przeważnie do Opola, Modliborzyc, Izbicy.
963.1941-00-00 -
0000-00-00
Po przyłączeniu województw zachodnich, łódzkiego i części warszawskiego do Rzeszy, część tamtejszych Żydów przesiedlono do GG.
964.1941-00-00 -
0000-00-00
W jednym z pawilonów w "Zofiówce" zostaje otwarty elegancki i drogi pensjonat, do którego przyjeżdżają ci, którzy mogą sobie jeszcze pozwolić na luksus. Dzięki temu udaje się podtrzymać budżet zakładu opiekuńczego.
965.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert na za złe dyrekcji "Zofiówki", że doprowadziła do takiej sytuacji, w której pod jednym dachem mieszkają pensjonariusze jedzący najwykwintniejsze dania i przymierający głodem chorzy.
966.1941-00-00 -
0000-00-00
Dyrekcja "Zofiówki" tłumaczy, że jedynie otworzenie eleganckiego pensjonatu pozwoliło przetrwać zakładowi opiekuńczemu dla chorych.
967.1941-00-00 -
0000-00-00
Chorzy w "Zofiówce" dostają także odpadki z kuchni i pozostałości ze stołów pensjonariuszy.
968.1941-00-00 -
0000-00-00
Powstaje żydowska fabryka szczotkarzy, produkujących dla wojska.
969.1941-00-00 -
0000-00-00
Szczotkarze fundują dzieciniec a ich ambicją jest by była to najlepiej wyposażona i zadbana placówka w mieście.
970.1941-00-00 -
0000-00-00
Pewnego razu Niemiec upatrzył sobie dziewczynę w domu przy ul. Siennej. Ta schowała się przed nim, a on rozwścieczony przeszukał wszystkie mieszkania i zagroził wystrzeleniem kobiet z całego domu, gdyby ona nie przyszła do niego o oznaczonej porze.
971.1941-00-00 -
0000-00-00
Bornstein nakłania prezydium ŻSS do zaciągnięcia pożyczki wewnętrznej wśród Żydów, zwrotnej po wojnie.
972.1941-00-00 -
0000-00-00
Przyznany przez Niemców kontyngent żywności dla ludności getta był minimalny i daleko niewystarczający. Starano się zatem sprowadzać artykuły żywności nielegalnymi sposobami – szmuglem.
973.1941-00-00 -
0000-00-00
W związku z przystąpieniem USA do wojny akcja poszukiwania krewnych zostaje zawieszona.
974.1941-00-00 -
0000-00-00
Akcja poszukiwania zagranicznych krewnych zostaje zakazana.
975.1941-00-00 -
0000-00-00
Po przesiedleniu do GG Żydów z Rzeszy, protektoratu i krajów sprzymierzonych, okupowanych ich krewni i znajomi ( często aryjczycy) zwracają się z prośbą do ŻSS o odszukanie swoich bliskich chcąc im przesłać paczki.
976.1941-00-00 -
0000-00-00
Władze centralne zakazują ŻSS poszukiwania wysiedlonych z Rzeszy i krajów okupowanych Żydów i podawania o nich informacji ich bliskim zza granicy.
977.1941-00-00 -
0000-00-00
Konferencja RGO, Centralnego Komitetu Ukraińskiego, ŻSS z Wyssem na temat rozprowadzania leków. Postanowiono, że leki będą przesyłane do lokalnych placówek, które będą je wydawać na recepty KOMów, KOPów i delegatur.
978.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie w Warszawie jest 10 aptek, w Krakowie 1, Radom i Częstochowa dopiero starają się o utworzenie apteki w getcie.
979.1941-00-00 -
0000-00-00
Weber nie chce się zgodzić na propozycję Weicherta by ŻSS rozprowadzała leki dla Żydów. Heller popiera Weicherta i jego wniosek przechodzi.
980.1941-00-00 -
0000-00-00
Heller załatwia by PCK po swoim formalnym rozwiązaniu i przekazaniu swych agend RGO mogło dalej działać. częściowo w ramach RGO a częściowo dalej jako PCK.
981.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert namawia Radę w Krakowie do otwarcia 2 apteki w getcie. Wybrany zostaje aptekarz jednak oczekiwanie na koncesję przedłuża się.
982.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS nie udaje się uzyskać zgody na zakupy w hurtowniach aptekarskich, udzielona zostaje im jedynie zgoda na korzystanie z leków z darów zagranicznych.
983.1941-00-00 -
0000-00-00
Oficjalny i kontrolowany ruch handlowy idzie przez Transferstelle.
984.1941-00-00 -
0000-00-00
Oficjalny handel towarowy odbywa się przez pl. Przeładunkowy.
985.1941-00-00 -
0000-00-00
Wszelkie wpłaty na rzecz Żydów idą przez Transferstelle do specjalnie utworzonego banku żydowskiego.
986.1941-00-00 -
0000-00-00
Transferstelle pobiera za swoje pośrednictwo prowizję początkowo 10% i 5%, zależnie od towarów, później dzięki interwencji BuF obniżoną do 5% i 2%.
987.1941-00-00 -
0000-00-00
Utrzymanie placu przeładunkowego i Transferstelle jest ogromnym obciążeniem finansowym i technicznym.
988.1941-00-00 -
0000-00-00
W żadnym inny getcie nie ma takich warunków by utrzymać plac przeładunkowy i Transferstelle. getto warszawskie traktowane jest specjalnie ze względu na dużą liczbę mieszkańców.
989.1941-00-00 -
0000-00-00
Getto staje się miastem żydowskim "obok" miasta aryjskiego a nie w jego obrębie. Burmistrz żydowski podlega specjalnie powołanemu niemieckiemu komisarzowi dla dzielnicy żydowskiej.
990.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada pełni coraz więcej funkcji: pobiera podatki państwowe i komunalne, inkasuje świadczenia miejskie, ma władzę administracyjną, policyjną, sądową.
991.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada przygotowuje projekt sądownictwa polubownego i przedkłada komisarzowi do zatwierdzenia.
992.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada zajmuje się całkowicie aprowizacją, rozdziałem artykułów kontyngentowych, wypiekiem chleba kartkowego, policją: handlową, przemysłową,budowlaną, porządkową, oczyszczaniem ulic, higieną i administracją budynków, przydziałem mieszkań, obroną przeciwlotniczą.
993.1941-00-00 -
0000-00-00
Zorganizowanie poczty w getcie trwa kilka tygodni, i kilka kolejnych nim zaczęła ona sprawnie funkcjonować.
994.1941-00-00 -
0000-00-00
By przygotować wypiek wstrzymano wydawanie chleba kartkowego na 3 tygodnie.
995.1941-00-00 -
0000-00-00
Wiele osób spodziewa się rozkwitu i prosperity po utworzeniu getta. Wszyscy szukają intratnych posad w Radzie - szczególnie bezrobotni inteligenci.
996.1941-00-00 -
0000-00-00
Jak grzyby po deszczu powstają w getcie kawiarnie, jadłodajnie, cukiernie, paszteciarnie, lokale rozrywkowe i domy publiczne.
997.1941-00-00 -
0000-00-00
Licząc na zysk po zamknięciu getta, ludzie łączą się w spółki, zaciagają pożyczki, otwierają liczne sklepy bogato zaopatrzone w różnorodne towary. Powstają w getcie filie sklepów istniejących po aryjskiej stronie.
998.1941-00-00 -
0000-00-00
Ci, których nie stać na otworzenie własnego sklepu handlują towarami z wózków.
999.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie można dostać wszelkie, najdziwniejsze smakołyki i wyrafinowane potrawy, w kawiarniach dają reczitale aktorzy i aktorki.
1000.1941-00-00 -
0000-00-00
Teatry w getcie wystawiają spektakle po polsku i żydowsku.
1001.1941-00-00 -
0000-00-00
Niemcy robią w getcie zdjęcia dokumentujące szczęśliwe życie Żydów warszawskich.
1002.1941-00-00 -
0000-00-00
Pod powłoką blichtru i szczęścia kryje się nędza tych, którzy w przeciwieństwie do garstki uprzywilejowanych nie mają możliwości zarobienia na wojnie.
1003.1941-00-00 -
0000-00-00
W szeregach służby porządkowej - najbardziej uprzywilejowane kasty - jest 2 tysiące funkcjonariuszy umundurowanych w czapki, paski i noszących gumowe pałki.
1004.1941-00-00 -
0000-00-00
Kawiarnie i ekskluzywne sklepy zaczynają sie likwidować. Uliczni handlarze coraz słabszymi głosami zachwalają swój towar.
1005.1941-00-00 -
0000-00-00
Chleb najpierw sprzedawany jest na bochenki, później na ćwiartki aż w końcu na kromki.
1006.1941-00-00 -
0000-00-00
Coraz więcej jest sprzedających niż kupujących. Ci którym nie udało się dostać pracy w Radzie starają wszelkimi sposobami nie stoczyć się na dno nędzy i znaleźć jakąś pracę.
1007.1941-00-00 -
0000-00-00
Polscy dozorcy domów w getcie starają się pozostać na swoich stanowiskach, jednak bezskutecznie ponieważ żaden aryjczyk nie może zamieszkać w getcie.
1008.1941-00-00 -
0000-00-00
Na zwalniające się posady po polskich dozorcach rzucają się bezrobotni Żydzi, zarówno inteligenci jak i pracownicy fizyczni. Za pośrednictwo w zanlesieniu pracy pobierane są opłaty.
1009.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydowscy dorożkarze, którym zabrano konie, lub sami je sprzedali, zaczynają wykorzystywać kontakty z polskimi kolegami i uprawiać handel międzydzielnicowy.
1010.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie zostaje bardzo mało dorożek, pojawia się więc nowy środek transportu riksza.
1011.1941-00-00 -
0000-00-00
Za kurs rikszą płaci się 2-5zł, za kurs rikszą po stronie aryjskiej 10-20zł.
1012.1941-00-00 -
0000-00-00
Riksze używane są chętnie do przewożenia paczek i tłumoków, mają poza tym tę zaletę, iż przedzierają się przez najgęstszy tłum.
1013.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie szczególnie na ulicach gdzie można chodzić tylko jedną stroną bo druga należy już do części aryjskiej, ludzie chodzą ulicami.
1014.1941-00-00 -
0000-00-00
Gdy bicie pałką przez żydowską policję nie pomaga, Niemcy bo oczyścić ulicę z ludzi strzelają w tłum.
1015.1941-00-00 -
0000-00-00
Część osób w getcie dzięki dawnym kontaktom z odbiorcami aryjskimi, żyje z rzemiosła.
1016.1941-00-00 -
0000-00-00
Do zawodów wykonywanych przez Żydów handlujących ze stroną aryjską należą: konfekcja, cholewkarstwo, kuśnierstwo, bieliźniarstwo, tapicerstwo, galanteria skórzana i metalowa.
1017.1941-00-00 -
0000-00-00
Przedsiębiorcy żydowscy nabywali surowce, lub odbierali surowce od aryjczyków, którzy później odbierali gotowy towar.
1018.1941-00-00 -
0000-00-00
Ożywienie w branży rzemieślniczej przynoszą zamówienia wojskowe.
1019.1941-00-00 -
0000-00-00
Rzemieślnicy zarabiają 25-30zł. dziennie.
1020.1941-00-00 -
0000-00-00
Samochód wojskowy podjeżdża pod dom zostawia surowce poczym odbiera gotowe produkty rzemieślnicze, przedsiębiorcy nie muszą martwić się o żadne dodatkowe opłaty poza płacami.
1021.1941-00-00 -
0000-00-00
Większość kupców żydowskich nie może obracać zarobionymi pieniędzmi tylko wydaje je na bieżące potrzeby.
1022.1941-00-00 -
0000-00-00
Bogaci sprzedają kosztowności, przedmioty wartościowe, klasa średnia przedmioty codziennego użytku, ubrania, bieliznę, pościel. Chodzące po domach handlarki skupują co się da i sprzedają po aryjskiej stronie.
1023.1941-00-00 -
0000-00-00
W domach granicznych pomiędzy gettem a stroną aryjską przebijane są ściany i mury. Tędy w nocy wychodzą z getta walizki pełne towarów, bielizny, pościeli, kap, firanek, antyków, obrazów.
1024.1941-00-00 -
0000-00-00
Przyjaciel Weicherta liczy jak długo będzie mógł żyć wysprzedając swoje rzeczy. Postanowił, że o ile do tego czasu wojna się nie skończy popełni samobójstwo. Zmarł na tyfus plamisty.
1025.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy z Rzeszy, obozu w Zbąszyniu, województwa łódzkiego to grupa osób, które w getcie żyją w najgorszych warunkach.
1026.1941-00-00 -
0000-00-00
Praktyka wysiedlania jest różna w zależności od miejscowości. Raz jest to kilka godzin na opuszczenie domu, bez możliwości zabrania czegokolwiek ze sobą, czasem dopuszczalny bagaż na osobę to 15-30kg., czasem zaś można zabrać tyle ile kto udźwignie.
1027.1941-00-00 -
0000-00-00
Podczas wysiedlenia niektórym oddziałom ŻSS udaje się wynegocjować pozwolenie na zabranie produktów pomocy społecznej.
1028.1941-00-00 -
0000-00-00
Po przybyciu do Warszawy uchodźcy kierowani są do punktów zbiorczych poza gettem, mieszczących się w pustych budynkach szkolnych przy Lesznie i Niskiej.
1029.1941-00-00 -
0000-00-00
Po przybyciu do Warszawy uchodźcy kierowani są do punktów zbiorczych poza gettem, mieszczących się w pustych budynkach szkolnych przy Lesznie i Niskiej.
1030.1941-00-00 -
0000-00-00
Z punktu zbiorczego uchodźcy kierowani są do Miejskiego Zakładu Dezynfekcyjnego, a stamtąd po dezynfekcji osób i rzeczy do getta.
1031.1941-00-00 -
0000-00-00
Wszelkie przemarsze uchodźców odbywają się pod eskortą co jednak nie przeszkadza ulicznikom w wyrywaniu maszerującym tłumoków z rąk.
1032.1941-00-00 -
0000-00-00
Dla starych i chorych uchodźców przybywających do Warszawy ŻSS podstawia na dworcu furmanki.
1033.1941-00-00 -
0000-00-00
Stu kilkudziesięciu uchodźców jest eskortowanych przez żydowską policję i 2Niemców, co chwila ulicznicy wyrywają maszerującym ich dobytek.
1034.1941-00-00 -
0000-00-00
W punkcie zbiorczym jest tak tłoczno, że ludzie stoją jedni na drugich, depcząc leżących na ziemi starców i chorych. pomimo starań policji żydowskiej nie udaje się odseparować tych przed dezynfekcją od tych po.
1035.1941-00-00 -
0000-00-00
W odkażalni rozkładana jest pościel, a co lepsze sztuki są zabierane, podczas gdy ich właściciele są pod prysznicem.
1036.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy ostrzegają się nawzajem by nie zostawiać pieniędzy w bagażu tylko zabierać ze sobą pod prysznic, ponieważ w trakcie odkażania pracownicy kradną.
1037.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert nakazuje służbie bezpieczeństwa by podczas odkażania pieniądze uchodźców były brane w depozyt a następnie oddawane im by uniknąć kradzieży.
1038.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy czekają na kąpiel na przejmującym mrozie. Gdy później mają już odchodzić muszą na gwałt szukać swoich rzeczy, ci którym nie udaje się znaleźć biorą rzeczy kogoś innego, lub odchodzą z pustymi rękoma.
1039.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy są wyczerpani, niewyspani, głodni, zrezygnowani i zobojętniali tak, że nie reagują gdy ktoś wyrywa im z rąk bagaż.
1040.1941-00-00 -
0000-00-00
Po wejściu do getta uchodźcy rozchodzą się, niektórzy, często na próżno szukają rodziny, lub znajomych inny idą do schroniska.
1041.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy, którym udało się znaleźć pracę i wyjść ze schroniska mieli szansę na przeżycie. Pozostanie w schronisku oznaczało powolne konanie.
1042.1941-00-00 -
0000-00-00
Rodzina składająca się z 6 osób ma jedną parę butów, w której 15 letni syn wychodzi do pracy, do jego powrotu wszyscy leżą na mrozie na siennikach.
1043.1941-00-00 -
0000-00-00
Matka leży na sienniku z nagą dziewczynką błagając o 10groszy na zupę, która jest jedynym pożywieniem dla nich obu.
1044.1941-00-00 -
0000-00-00
Nowoprzyjęci chłopcy leżą po 2 pod jednym kocem nadzy, ponieważ nie ma dla nich koszul.
1045.1941-00-00 -
0000-00-00
Na twardym stole we własnym kale kona chłopak.
1046.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert razem z przedstawicielami BuF wizytuje schronisko, jedna z prycz jest wysoko zasłana, po wyjściu dowiadują się, że leżą tam zwłoki zmarłych uchodźców.
1047.1941-00-00 -
0000-00-00
W 4 piętrowym schronisku nie ma kanalizacji, mieszkańcy parteru załatwiają się na podwórzu, a mieszkańcy pięter z okien.
1048.1941-00-00 -
0000-00-00
Foehl i Pfliegner mają zwiedzać z Weichertem schroniska w ostatnim momencie odwołują swoją wizytę.
1049.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert w towarzystwie Schoena mają zwiedzić 2 kuchnie, 2 punkty zbiorcze dla uchodźców i 2 schroniska.
1050.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert i Schoen zwiedzają schronisko Rady. Liczy ono 600 mieszkańców, sale zapełnione są pryczami z brudną pościelą.
1051.1941-00-00 -
0000-00-00
Z braku przydziałów schroniska nie otrzymują zupy, zupę pobierają więc w sąsiednich domach zlewają do garnka i odgrzewają.
1052.1941-00-00 -
0000-00-00
Schoen oskarża Weicherta o niegospodarność i o to, że bogaci Żydzi zabierają biednym przydziały.
1053.1941-00-00 -
0000-00-00
Kiedy Schoen dowiaduje się, że policja żydowska dostaje jasny chleb wścieka się tak, że przerywa wizytację ośrodków.
1054.1941-00-00 -
0000-00-00
Najstraszniejszym objawem u uchodźców jest pełna bierność i rezygnacja. Weichert ma wrażenie, że oni przeczuwają to co się wydarzy z narodem żydowskim.
1055.1941-00-00 -
0000-00-00
Wechert porównuje cierpienie wysiedlonych Żydów, którzy tęsknią za swoimi miejscowościami mimo, że często spotykały ich tam upokorzenia, do postawy Polaków Volksdeutschów.
1056.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert patrzy jak tęskniących za swoimi małymi ojczyznami uchodźców dziesiątkuje dur plamisty, głód, wycieńczenie, lecz przede wszystkim brak woli życia.
1057.1941-00-00 -
0000-00-00
O poranku na ulicach getta leżą przykryte gazetami zwłoki, których nikt jeszcze nie uprzatnął po nocy.
1058.1941-00-00 -
0000-00-00
Początkowo chorych na tyfus zabiera się do szpitala epidemicznego a osoby z ich najbliższego otoczenia do 3 tygodniowej kwarantanny.
1059.1941-00-00 -
0000-00-00
Podczas dezynfekcji antytyfusowej rozkradane były rzeczy inne niszczone więc ludzie starali się wykręcić od tego protekcją, lub łapówką, tak dochodziło do zarażenia całych rodzin, a później kamienic.
1060.1941-00-00 -
0000-00-00
Lokatorzy robią zbiórkę na "fundusz dezynfekcyjny" czyli łapówkę dla polskiego lekarza przeprowadzającego dezynfekcję. Taksa waha się pomiędzy 1500 do 10000zł. zależnie od zamożności mieszkańców.
1061.1941-00-00 -
0000-00-00
SKSS wszczyna śledztwo w sprawie łapownictwa polskich lekarzy przeprowadzających dezynfekcję.
1062.1941-00-00 -
0000-00-00
Oszust, przez znajomego inscenizuje wypadek tyfusu w kamienicy, a później za sowitą opłatą zwalnia kamienicę od dezynfekcji.
1063.1941-00-00 -
0000-00-00
Chorych na tyfus nie zabiera się już do szpitala, ponieważ nie ma już miejsc nawet na korytarzach, podłodze a na łóżkach leży po 2 chorych ( głowami w różne strony).
1064.1941-00-00 -
0000-00-00
na drzwiach mieszkania chorego na tyfus wieszana jest kartka po polsku i niemiecku "tyfus plamisty, wstęp wzbroniony".
1065.1941-00-00 -
0000-00-00
W kwarantannach brakuje miejsca i pieniędzy na pożywienia, ludzie więc chorują, lub uciekają.
1066.1941-00-00 -
0000-00-00
Domy, w których mieszkają zarażeni izoluje się zabijając przejścia uliczne deskami i rozciągając drut kolczasty, którego pilnuje straż.
1067.1941-00-00 -
0000-00-00
Do izolowanych domów trędowatych dostarczane jest bardzo mało pożywienia i chorzy umierają z głodu.
1068.1941-00-00 -
0000-00-00
Do gmach Rady dociera chory na tyfus mężczyzna, który wydostał się przez piwniczne okno z izolowanego domu. Mówi, że w domu ludzie umierają z głodu i sam kona. Rada postanawia zaprzestać praktyki izolowania domów z tyfusem.
1069.1941-00-00 -
0000-00-00
Nie wszyscy przebywający w tym samym domu co chory na tyfus zarażają się, a czasem i sam chory, jeśli nie jest wycieńczony głodem, wraca do zdrowia.
1070.1941-00-00 -
0000-00-00
Do rozprzestrzeniania się tyfusu w Warszawie przyczyniły się zmiany granic getta.
1071.1941-00-00 -
0000-00-00
Nikt w getcie nie wie czemu miały służyć zmiany granic getta, nie wszystkie bowiem ograniczały jego powierzchnię, czasem dodawane były jedne ulice a odcinane inne.
1072.1941-00-00 -
0000-00-00
Podczas zmiany granic getta Weichert traci swoje mieszkanie.
1073.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert czekając na przydział mieszkania rozwozi bibliotekę, meble, pościel do znajomych.
1074.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydzi muszą opuścić mieszkanie od razu, a dopiero po wyremontowaniu mieszkania pożydowskiego aryjczycy opuszczają swoje mieszkanie.
1075.1941-00-00 -
0000-00-00
Rodzina Weicherta i 3 inne mieszkające z nimi rodziny czekają 2 miesiące na przydział nowego mieszkania.
1076.1941-00-00 -
0000-00-00
Wydział Mieszkaniowy Rady jest od rana oblegany przez interesantów.
1077.1941-00-00 -
0000-00-00
Żeby utrzymać równowagę budżetową Rada przy każdej możliwej sytuacji np. przydziale mieszkania, pobiera opłatę.
1078.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada dolicza podatki10% od świadczeń za gaz, wodę, światło, opłaty za doręczenie i nadanie poczty, 40% dodatek do ceny lekarstw w aptekach, podatek od kart żywnościowych, opłaty za udzielenie pozwoleń i koncesji oraz przydział mieszkania.
1079.1941-00-00 -
0000-00-00
Od opłat za przydział mieszkania zwolnieni są niezamożni, jednak nawet zamożniejsi starają się wytargować dla siebie jak najniższą cenę.
1080.1941-00-00 -
0000-00-00
Urzędnicy Rady obniżają opłaty za łapówki i prezenty, nieprzekupni są zastraszani.
1081.1941-00-00 -
0000-00-00
Wydział Mieszkaniowy Rady musi zmienić lokal, przy tej okazji część papierów ginie, co wywołuje wściekłość mieszkańców i postępowanie dyscyplinarne wobec odpowiedzialnych za zaniedbania urzędników.
1082.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert uważa, że przeciwieństwie do stosunków jakie panowały w innych Radach, w Warszawie Czerniakow darzony był prawdziwym a nie tylko służalczym szacunkiem.
1083.1941-00-00 -
0000-00-00
Gdy córka prezesa krakowskiej Rady obchodziła urodziny jego gabinet zasłany był kwiatami. Kiedy Czerniakow obchodził 60 urodziny otrzymał jedynie kilka koszy kwiatów.
1084.1941-00-00 -
0000-00-00
Prezesa Rady jest jedyną w getcie władzą uznaną przez Niemców.
1085.1941-00-00 -
0000-00-00
Prezes Rady za terminowe i poprawne wykonanie, nawet najdrobniejszych poleceń od władz niemieckich, odpowiada osobiście.
1086.1941-00-00 -
0000-00-00
Władze nadają Czerniakowowi tytuł "burmistrza dzielnicy żydowskiej" przezywając złośliwie "królem żydowskim".
1087.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow pracuje od wczesnego poranka do późnej nocy.
1088.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow jeździ osobiście do władz we wszystkich sprawach, zajmuje się zarządzaniem i korygowaniem funkcjonowania aparatu urzędniczego Rady. Składa niezliczoną ilość podpisów codziennie, ponieważ każda decyzja musi być przez niego zatwierdzona.
1089.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow szczególnie odczuwa trudne położenie inteligencji w getcie.
1090.1941-00-00 -
0000-00-00
Wiele osób ma za złe Czerniakowowi, że wspiera także tych, którzy zrezygnowali dawniej z żydostwa i teraz z konieczności znaleźli się w getcie.
1091.1941-00-00 -
0000-00-00
Nawet umiarkowani nacjonaliści nie mogą Czerniakowowi wybaczyć, że obsadza kierownicze stanowiska chrzczonymi Żydami.
1092.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow nie pobieraj pensji za wykonywanie swoich obowiązków służbowych do czasu jak jest się w stanie utrzymać z otrzymanej w Państwowym Instytucie Rozrachunkowym odprawy.
1093.1941-00-00 -
0000-00-00
Gdy Czerniakow odmawia funkcjonariuszowi Służby Porządkowej 2 pokojowego mieszkania z kuchnią, ten przychodzi ze swoim niemieckim protektorem. Gdy i wtedy Czerniakow odmawia zostaje obrażony i zrzucony ze schodów. Nazajutrz Czerniakow zostaje przeproszony.
1094.1941-00-00 -
0000-00-00
Często zdarza się, że Żyd, który nie może czegoś załatwić w Radzie przychodzi ze swoim niemieckim protektorem. Przyczyniło się to do ugruntowania systemu opartego na protekcji a nie na uczciwym podziale.
1095.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakowowi życie zatruwa "trzynastka" - spółka 2 Żydów z Leszno 13.
1096.1941-00-00 -
0000-00-00
Trzynastka organizuje swoją własną umundurowaną służbę bezpieczeństwa, która sieje postrach w getcie.
1097.1941-00-00 -
0000-00-00
Funkcjonariusze trzynastki stawiają się ponad Radą i żadną siłą nie można się ich pozbyć.
1098.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada przejmuje od miasta obowiązek oczyszczania ulic i domów.
1099.1941-00-00 -
0000-00-00
Władze nie zezwalają Zakładowi Oczyszczania Miasta na wjazd do getta.
1100.1941-00-00 -
0000-00-00
Do przetargu na oczyszczanie ulic getta stają 2 firmy prywatne, jedna z nich ma poparcie trzynastki. Rada wybiera jednak tę drugą.
1101.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow i Lichtenbam zostają aresztowani pod zarzutem utrzymywania kontaktów z komunistami i przyjmowania od nich pieniędzy na cele Rady.
1102.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow i Lichtenbam zostają zwolnieni dopiero po interwencji wojskowego komendanta Warszawy. Lichtenbam ma zgoloną głowę i wąsy.
1103.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert słyszy jak Bischof i Emmerich chwalą Czerniakowa.
1104.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada sprawuje także pieczę nad szkolnictwem.
1105.1941-00-00 -
0000-00-00
Wyłapywani po aryjskiej stronie Żydzi są zamykani w więzieniu, a na części zostaje wykonany wyrok śmierci.
1106.1941-00-00 -
0000-00-00
Czerniakow decyduje się połączyć kierownictwo Wydziału Opieki Społecznej Rady i KOMu w ręku Wielikowskiego.
1107.1941-00-00 -
0000-00-00
Udaje się wynegocjować z władzami by przydział produktów na określoną ilość zup z opieki społecznej był ustalany na dłuższy czas a nie co tydzień.
1108.1941-00-00 -
0000-00-00
Podstawę przydziału dla ŻSS stanowi 10% potrącanych z ogólnych przydziałów dla całej ludności getta, o brakującą resztę udało się wystarać komisarzowi.
1109.1941-00-00 -
0000-00-00
Auerswald chce by zupy otrzymywali tylko pracujący Żydzi, ŻSS broni stanowiska, że z opieki społecznej powinni korzystać ci, którzy jej potrzebują.
1110.1941-00-00 -
0000-00-00
Auerswald nigdy nie zdradza swojego osobistego stosunku do zarządzeń władz.
1111.1941-00-00 -
0000-00-00
Jeszcze przed wprowadzeniem zarządzenia w życie, Auerswald pokazuje Weichertowi depeszę mówiącą o karze śmierci za opuszczanie getta.
1112.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert z przejęciem przekonuje Auerswalda by nie wprowadzał kary śmierci za opuszczanie getta. Auerswald ze spokojem tłumaczy mu, że za wszelką cenę należy zlikwidować przemyt.
1113.1941-00-00 -
0000-00-00
W Radomiu, pierwszy w GG, jest getto A i B. Nie są one otoczone murem ani drutem, tylko oznaczone tablicami. Oba getta podlegają jednej Radzie.
1114.1941-00-00 -
0000-00-00
Istniejąca w ramach KOMu ŻSS komisja artystyczna urządza imprezy podczas, których wygłaszane są referaty poświęcone twórcom żydowskim, odczytywano urywki dzieł, recytowano wiersze i śpiewano pieśni żydowskie.
1115.1941-00-00 -
0000-00-00
Podczas spotkań kulturalnych organizowanych przez KOM zbierane są pieniądze na opiekę społeczną.
1116.1941-00-00 -
0000-00-00
Komitety Domowe powołane do współpracy z KOMem przez objęcie opieki nad biednymi danego domu, urządzają także koncerty i wieczory recytacyjne z udziałem artystów żydowskich.
1117.1941-00-00 -
0000-00-00
W niedzielę urządzano koncerty symfoniczne przy udziale wybitnych muzyków.
1118.1941-00-00 -
0000-00-00
Dwoma najuroczyściej obchodzonymi corocznie w Warszawie akademiami literackimi są ta ku czci Mendele Mocher Sforim a druga I.L. Pereca.
1119.1941-00-00 -
0000-00-00
KOM i KOP w Krakowie zwracają się do władz o subwencje. Nie otrzymują subwencji. Stadthauptmann motywuje swoją odmowę kosztami poniesionymi na zamurowanie dzielnicy i stratami poniesionymi przez to, że wysiedleni Żydzi nie wnoszą już świadczeń i opłat miejskich.
1120.1941-00-00 -
0000-00-00
Przed utworzeniem getta tramwaje krakowskie były przedzielone w środku linką oznaczającą miejsca dla Żydów i aryjczyków. Po stworzeniu getta Żydom zakazano poruszania się tramwajami.
1121.1941-00-00 -
0000-00-00
Krakowski Stadthauptman nie chce zezwolić ani jednemu Żydowi na jeżdżenie tramwajami ponieważ obawia się, że to pociągnie za sobą kolejne wyjątki.
1122.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydom zabroniono korzystania z dorożek krakowskich. Dyrekcja Policji może wydać na miesiąc prawo poruszania się dorożkami. Zezwoleń takich jest ok 20 i są one odnotowywane w karcie rozpoznawczej.
1123.1941-00-00 -
0000-00-00
Rad krakowska ma dobre relacje z komisarzem dzielnicy a zakres jej obowiązków jest wąski i ściśle administracyjny.
1124.1941-00-00 -
0000-00-00
Poza Radą, zupełnie niezależną władzą w gettcie krakowskim jest Żydowska Służba Porządkowa.
1125.1941-00-00 -
0000-00-00
Dorożkarzowi, który był zamówiony dla kogoś innego i nie podjechał na jego wołanie Spira grozi, że wysiedli go z najbliższym transportem i dotrzymuje swojego słowa.
1126.1941-00-00 -
0000-00-00
Spira nienawidzi inteligencji i prowadzi otwartą wojną z prezesem Rosenzweigiem.
1127.1941-00-00 -
0000-00-00
Spira wprowadza pełne umundurowanie dla członków S.P: szara bluza z dużą żółta gwiazdą Dawida na piersi i spodnie oraz czapka z żółtą obwódkę. 7 najbliższych współpracowników Spiry tworzy Oddział cywilny i nosi bluzy ze stojącym kołnierzykiem.
1128.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie krakowskim działa wielu współpracujących z Policją Bezpieczeństwa konfidentów.
1129.1941-00-00 -
0000-00-00
Spira i Spitz układają listy osób do wywózki, obejmują one ludzi wszelkich zawodów i wieku, były to osoby, które naraziły się jakimś występkiem jakiemuś konfidentowi, lub członkowi S.P.
1130.1941-00-00 -
0000-00-00
Znany kupiec znalazł się na liście do wywózki ponieważ odmówił członkowi S.P skorzystania z telefonu.
1131.1941-00-00 -
0000-00-00
Pierwszego dnia ukazania się listy osób do wywózki można było u Spiry wymienić kogoś z listy na osobę przebywającą w areszcie. Często trzeba było zapłacić za tę przysługę.
1132.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydzi aresztowani w getcie, lub poza nim są zamykani w więzieniu O.D. Co pewien czas więzienie jest opróżniane a więźniowie wywożeni w nieznanym kierunku. rodzina po pewnym czasie otrzymuje zawiadomienie o śmierci aresztanta w jednym z obozów.
1133.1941-00-00 -
0000-00-00
Roth za pieniądze pomaga w wyciąganiu bliskich z więzienia.
1134.1941-00-00 -
0000-00-00
Roth otrzymuje uprawnienia do kontrolowania Rad i urzędów metrykalnych w dystrykcie krakowskim.
1135.1941-00-00 -
0000-00-00
Roth znajduje w księdze Rady w Rabce wydatek 400zł na ubranie dla prezesa i usuwa porządnego i spokojnego wiedeńskiego tapicera, który jest ogólnie szanowanym prezesem i zastępuje go swoim człowiekiem. Nowy prezes zostaje niedługo odwołany za nadużycia.
1136.1941-00-00 -
0000-00-00
Roth za swoje wybryki zostaje zesłany do Oświęcimia.
1137.1941-00-00 -
0000-00-00
Roth oświadcza Weichertowi, że na polecenie władz ma zająć na swoje biuro 3 z 5 pokoi zajmowanych przez ŻSS. Weichert mówi mu by przyniósł odnośne pismo, Roth się już więcej w tej sprawie nie pokazuje.
1138.1941-00-00 -
0000-00-00
Plagą krakowskiego getta są donosiciele, którzy chełpią się swoimi koneksjami i pod groźbą donosu wymuszają co chcą.
1139.1941-00-00 -
0000-00-00
Coraz więcej osób w krakowskim getcie pracuje. Niemiecki Urząd pracy przejmuje od Rady kartoteki pracujących i tworzy oddział, który chodzi po getcie przydzielając stałe, lub dorywcze zajęcia.
1140.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydów pracujących w 1941 pozostawiono na ich dawnych miejscach parcy w Krakowie.
1141.1941-00-00 -
0000-00-00
Do Urzędu Pracy w Krakowie firmy niemieckie zgłaszają zapotrzebowanie na robotników. Wchodzi w życie zarządzenie, że każdy pracownik warsztatu, lub formy musi przeznaczyć jeden dzień w tygodniu na pracę dla niemieckiego przedsiębiorstwa.
1142.1941-00-00 -
0000-00-00
Kurtki, które noszą członkowie O.D są zrobione z koców dziecięcej kolonii rabczańskiej, które były w depozycie Rady krakowskiej, i które Rada, mimo, iż nie była do tego upoważniona, wydała na polecenie O.D.
1143.1941-00-00 -
0000-00-00
Alten, lub Diament mają objąć posadę w prezydium ŻSS. Wybrany zostaje Alten.
1144.1941-00-00 -
0000-00-00
Wiceprezes Rady z jednego z krakowskich miast powiatowych (syjonista) postanawia zasiąść w prezydium ŻSS. Radzi się w tej sprawie pracownika Jointu, który dla kawału mówi mu, żeby zgłosił się w tej sprawie do Weicherta.
1145.1941-00-00 -
0000-00-00
Pan L. powołuje się Weichertowi na swoje koneksje w wysokich kręgach funkcjonariuszy niemieckich, gdy mimo tego Weichert odmawia mu posady w prezydium ŻSS, Pan L. grozi, że postara się o poparcie swojej kandydatury przez Niemców.
1146.1941-00-00 -
0000-00-00
Prezydium bardzo obawia się narzucenia sobie kandydatury Pana L. przez organy niemieckie.
1147.1941-00-00 -
0000-00-00
BuF pyta Weicherta czy Pan L. mógłby wejść do prezydium ŻSS. Weichert odmawia i BuF więcej nie powraca do tego tematu, uważając, iż ostateczna decyzja jest w gestii ŻSS.
1148.1941-00-00 -
0000-00-00
BuF w miarę rozwoju pracy ŻSS poświęca jej coraz więcej uwagi. BuF odbiera od starostów liczne listy z pochwałami pracy ŻSS.
1149.1941-00-00 -
0000-00-00
Jedna z placówek ŻSS w okręgu radomskim donosi, iż wysiedleńcy zostali w Działdowie pobici, niektórzy przybyli z połamanymi rękoma.
1150.1941-00-00 -
0000-00-00
Foehl żąda danych osób, które zostały w Działdowie pobite, łączy się z berlinem i następnego dnia komunikuje ŻSS, że zostały dokonane zmiany personalne i proceduralne by do takich wypadków nie dochodziło w przyszłości.
1151.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert jest zapraszany na posiedzenia NRO, jednak nie chce kumulować godności i proponuje na przedstawiciela ŻSS w NRO Hilpsteina.
1152.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert uzyskuje specjalny zasiłek od NRO wysokości 500000zł na potrzeby ŻSS.
1153.1941-00-00 -
0000-00-00
Posiedzenia prezydium ŻSS, NRO, RGO, UKC, odbywają się w lokalu BuF. Członkowie, którzy mieszkają poza Krakowem otrzymują wtedy oficjalne zaproszenia od rządu.
1154.1941-00-00 -
0000-00-00
Na comiesięczne posiedzenia prezydium ŻSS przyjeżdżają wszyscy jego członkowie niezależnie od grożących im przykrości, na które Żydzi są narażeni jeżdżąc koleją.
1155.1941-00-00 -
0000-00-00
3 Żydów jadących do prezydium ŻSS z Izbicy w okręgu lubelskim zostało ciężko pobitych na stacji kolejowej.
1156.1941-00-00 -
0000-00-00
Funkcjonariusz straży kolejowej w Radomiu bije dotkliwie kierownika krakowskiego biura Jointu. Diament interweniuje u władz miejscowych w tej sprawie.
1157.1941-00-00 -
0000-00-00
Posiedzenie prezydium ŻSS jest poprzedzone złożeniem sprawozdania z osiągnięć minionego miesiąca i sprawozdania kasowego przez wszystkich członków. Następnie następuje porządek obrad, każdy punkt poprzedzony jest referatem.
1158.1941-00-00 -
0000-00-00
Protokół z posiedzenia prezydium ŻSS jest przedstawiany BuF.
1159.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert powraca do kwestii zmienienia języka korespondencji wewnętrznej prezydium z niemieckiego na żydowski. Foehl pyta wszystkich członków prezydium jakim językiem się posługują - wszyscy odpowiadają, że żydowskim.
1160.1941-00-00 -
0000-00-00
Jonit może otrzymywać dary i pieniądze, ale rozdziela je ŻSS swoim placówkom. ŻSS przy rozdziale darów i subwencji współpracuje z Jointem.
1161.1941-00-00 -
0000-00-00
Członkowie prezydium wizytowali miejscowe placówki w celu; nawiązywania osobistych kontaktów z kołami kierowniczymi, sprawdzania działalności KOPów, KOMów i delegatur, zaznajomienia się z potrzebami podopiecznych.
1162.1941-00-00 -
0000-00-00
Prezydium ŻSS proszone jest czasem o pomoc w negocjacjach z władzą, lub z miejscową Radą.
1163.1941-00-00 -
0000-00-00
Członkowie prezydium jeżdżą na wizytację do miejscowości położonych blisko ich miejsca zamieszkania.
1164.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert z ramienia prezydium wizytuje Warszawę, Kielce, Częstochowę, Radom, Wieliczkę, Bochnię, Rabkę.
1165.1941-00-00 -
0000-00-00
Kieleckie getto powstało stosunkowo wcześnie, w obrębie kilku najbrudniejszych w mieście ulic.
1166.1941-00-00 -
0000-00-00
W kieleckim getcie panują napięte stosunki pomiędzy miejscowymi Żydami a uchodźcami z Wiednia.
1167.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcom z Wiednia trudno się przyzwyczaić się do ciasnoty, brudu i fatalnych warunków panujących w getcie kieleckim, mają więc oni ciągle pretensje do rady, KOMu i miejscowych Żydów.
1168.1941-00-00 -
0000-00-00
Kieleccy Żydzi mają żal do uchodźców z Wiednia, że skarżą się oni nie tylko do instytucji żydowskich, ale także donoszą Niemcom.
1169.1941-00-00 -
0000-00-00
Kieleccy Żydzi uważają, że wśród uchodźców wiedeńskich jest wielu donosicieli i kolaborantów.
1170.1941-00-00 -
0000-00-00
Kieleckie getto jest zamknięte a przejście prowadzące do getta jest zabite deskami. Pilnuje go żydowski policjant bardzo uważnie kontrolujący wychodzących i wchodzących.
1171.1941-00-00 -
0000-00-00
Pelz zostaje aresztowany a następnie wywieziony do Oświęcimia, podobno przyczyną jest odrzucenie przez niego ( jako dyrektora szpitala żydowskiego) zapłaty od okolicznej Rady za miejscowych chorych bez uprzedniego skonsultowania tej decyzji z władzami.
1172.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert przypuszcza, że bezpośrednią przyczyną aresztowania Pelza były donosy zwaśnionych kieleckich koterii.
1173.1941-00-00 -
0000-00-00
W Kielcach działa zarówno KOP jak i KOM.
1174.1941-00-00 -
0000-00-00
Lewi zostaje prezesem Rady w Kielcach.
1175.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert nocuje u Lewiego, na posłaniu syna Lewiego. Wczesnym rankiem spotyka żonę Lewiego, która trzyma w rękach całą mokrą od potu koszulę męża i dzieli się z Weichertem swoimi obawami, że mąż niedługo umrze od nadmiaru stresu.
1176.1941-00-00 -
0000-00-00
W Radomiu praca KOMu jest bardzo rozległa.
1177.1941-00-00 -
0000-00-00
KOM Radomski pozyskuje środki od Starosty Miejskiego i prezesa Rady.
1178.1941-00-00 -
0000-00-00
KOM radomski podzielił miasto na kilka obwodów opieki społecznej, każdy z nich był pod opieką oddzielnej komisji, która dba o podopiecznych danego obwodu.
1179.1941-00-00 -
0000-00-00
Dzięki decentralizacji radomskiego KOMu udaje się więcej osób zaangażować w pracę społeczną.
1180.1941-00-00 -
0000-00-00
W Radomiu działa kilka kuchni ludowych ( wydających zupę i chleb), ambulatoria, schroniska i sierocińce, (które udzielają pomocy materialnej i w produktach żywnościowych, prowadzą kursy rzemieślnicze oraz ogród warzywny).
1181.1941-00-00 -
0000-00-00
W Radomiu getto zostało utworzone dość wcześnie. Nie było ono obmurowane, ani zamknięte, lecz oznaczone tablicami.
1182.1941-00-00 -
0000-00-00
W Radomiu są 2 getta, oddalone od siebie o 2km., podlegają tej samej Radzie, jednak przejście między nimi jest możliwe jedynie za okazaniem przepustki.
1183.1941-00-00 -
0000-00-00
W radomskim getcie B mieszka ok. 8000 Żydów w starych, zniszczonych domach.
1184.1941-00-00 -
0000-00-00
Radomski KOM otwiera w getcie B specjalny komitet opieki społecznej, kuchnię ludową i ambulatorium.
1185.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert chwali pracowników radomskiego KOMu za operatywność i kreatywność w wymyślaniu nowych rozwiązań.
1186.1941-00-00 -
0000-00-00
Gdy do Radomia napływają bezdomne dzieci, dla których nie ma już miejsca w sierocińcach, KOM organizuje schronisko dla dzieci, gdzie otrzymują one jedzenie, naukę pisania, czytania oraz opiekę nauczycielską.
1187.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS ofiarowuje radomskiemu schronisku dla dzieci 25 koców ponieważ dzieci w schronisku śpią po troje na pryczy przykryte jednym kocem.
1188.1941-00-00 -
0000-00-00
Dzieci, które uciekły z getta warszawskiego i po aryjskiej stronie nie umiały się utrzymać na konkurencyjnym rynku handlarzy papierosów, ruszały w świat. Część z nich kończyła w radomskim schronisku dla dzieci.
1189.1941-00-00 -
0000-00-00
Część dzieci z różnych stron kraju wędrowała do radomskiego schroniska dla dzieci głodując i marznąć po drodze.
1190.1941-00-00 -
0000-00-00
O części dzieci z radomskiego schroniska nie wiadomo skąd pochodzą.
1191.1941-00-00 -
0000-00-00
12 letni chłopiec wysiedlony z rodzina z terenów przyłączonych do Rzeszy, uciekł z transportu. Tułał się po wsiach, aż zaopiekowała się nim kolonistka niemiecka, której pomagał w gospodarstwie. Ukrywała go mimo, iż wiedziała, że jest Żydem. Kiedy wprowadzono zapis o karze śmierci za ukrywanie Żydów, kobieta się zlękła i wysłała chłopca do Radomia.
1192.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada dystryktowa ma reprezentować Rady całego dystryktu wobec władz niemieckich.
1193.1941-00-00 -
0000-00-00
Diament prezes Rady dystryktowej uważa się za uprawnionego do interweniowania u władz w imieniu innych Rad w dystrykcie a także do ingerowania w wewnętrzne sprawy tych Rad.
1194.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada radomska podejmuje się na polecenie władz wysiedlenia 2000 z 30000 Żydów. Wysiedlony ma być "element asocjalny, będący ciężarem dla opieki społecznej".
1195.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada radomska nakazuje Radom powiatu buckiego przygotować się na przyjęcie wysiedlonych Żydów radomskich. Każda rodzina wysiedlona, zależnie od ilości osób, dostaje 50-200zł.
1196.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada radomska załatwia furmanki, na których zostają wywiezieni radomscy Żydzi.
1197.1941-00-00 -
0000-00-00
Wiele osób ma za złe Radzie radomskiej, że współdziała przy wysiedleniu.
1198.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert jedzie do Częstochowy, żeby pomóc w tworzeniu tamtejszego KOMu.
1199.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert uważa, że Częstochowa jest dumnym miastem pełnym zarozumiałych ludzi.
1200.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie cały czas istnieje, pomimo, iż w innych miastach zakończyła już swoją działalność partia syjonistów- socjalistów Farajnikte.
1201.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie Rada i działacze TOZ rywalizują między sobą o przewodnictwo w KOPie. Każdej z frakcji zależy na tym by ta druga nie otrzymała prezesury.
1202.1941-00-00 -
0000-00-00
Zarówno Rada jak i TOZ prowadzą w Częstochowie pracę społeczną na wysokim poziomie, jednak nie chcą się pogodzić co do powstania KOPu.
1203.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert w Częstochowie wysłuchuje zwaśnionych stron, wizytuje zakłady opiekuńcze.
1204.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert uważa, że w Częstochowie prezesem KOPu powinien zostać prezes Rady, wspierać powinno go po 2 członków z Rady i TOZ, i powinien zostać powołany energiczny dyrektor, który odciążałby prezesa w jego obowiązkach.
1205.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie członkowie Rady chcą by działalność opiekuńcza była firmowana przez Radę by otrzymała ona rekompensatę za to jak źle jest spostrzegana w społeczeństwie.
1206.1941-00-00 -
0000-00-00
Położenie ekonomiczne Żydów z Częstochowy jest lepsze niż w innych miastach GG.
1207.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie działają fabryki, pomimo, iż zostały one odebrane żydowskim właścicielom to cały czas większość społeczeństwa pracuje.
1208.1941-00-00 -
0000-00-00
Część Żydów częstochowskich posiada jeszcze dawne kapitały i żyje z ich wyprzedawania.
1209.1941-00-00 -
0000-00-00
Krawcy, szewcy, kuśnierze częstochowscy pracują w 2 firmach polskiej i niemieckiej. Zamieszkują oni duży budynek poza gettem i są przezywani Judische Volksdeutsche.
1210.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie działa ogólna kuchnia ludowa i kuchnia dla pracowników Rady.
1211.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie istnieje tak zwana kuchnia łódzka - założona przez wysiedleńców z Łodzi.
1212.1941-00-00 -
0000-00-00
Ogólna kuchnia ludowa w Częstochowie wydaje zupę i chleb, kuchnia dla pracowników w fabrykach niemieckich 2-3 razy w tygodniu dodaje do zupy mięso, kuchnia "łódzka" jest samowystarczalna.
1213.1941-00-00 -
0000-00-00
Schroniska częstochowskie są urządzone w dużych bożnicach, mają prycze i sienniki, są utrzymane w czystości.
1214.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie są 2 szpitale - ogólny i epidemiczny, zakład dezynfekcyjny, ambulatoria - początkowo osobne Rady i TOZu a później połączone.
1215.1941-00-00 -
0000-00-00
W częstochowskim sierocińcu dzieci są dobrze odżywione i schludnie ubrane.
1216.1941-00-00 -
0000-00-00
Sierociniec dla dzieci pracujących w Częstochowie, mieści się w dawnej szkole. Prowadzony jest on w duchu żydowskiego szkolnictwa świeckiego z przed wojny
1217.1941-00-00 -
0000-00-00
Do częstochowskiego Domu Starców zostaje przyjęty mężczyzna, który jako opłatę wnosi 3 krowy, z których sierociniec i szpital epidemiczny otrzymują mleko.
1218.1941-00-00 -
0000-00-00
Szkoła przemysłowo-rzemieślnicza ( ślusarka i stolarka) Towarzystwa szerzenia pracy rzemieślniczej wśród Żydów ORT, wznawia pracę i otrzymuje znaczne subwencje od prezydium ŻSS.
1219.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert odwiedzając placówki opieki społecznej rozmawia z podopiecznymi, wszyscy oni chwalą pracowników częstochowskich za oddanie pracy.
1220.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert tworzy KOM w Częstochowie.
1221.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie żydowska Służba Porządkowa jest służbą podporządkowaną Policji Polskiej.
1222.1941-00-00 -
0000-00-00
Delegatura ŻSS w Rabce pracuje bardzo wydajnie.
1223.1941-00-00 -
0000-00-00
W Rabce jest ok. 600 Żydów, z czego większość utrzymuje się sama.
1224.1941-00-00 -
0000-00-00
Delegatura rabczańska prowadzi kuchnię ludową, przydziela produkty żywnościowe rodzinom, a czasem zasiłki na prowadzenie gospodarstwa.
1225.1941-00-00 -
0000-00-00
Jako że w delegaturze pracuje Krakowianin i Krakowianka, społeczność rabczańska jest przychylnie nastawiona do wysiedleńców z Krakowa.
1226.1941-00-00 -
0000-00-00
Grupy trzymających się razem uchodźców wysiedlonych z jednej miejscowości wystosowują żądania pod adresem dyrekcji kuchni ludowych, których ta nie jest w stanie zaspokoić, co prowadzi do konfliktów.
1227.1941-00-00 -
0000-00-00
Na 600 Żydów mieszkających w Rabce, 400 to uchodźcy z Krakowa, płacą oni świadczenia na rzecz Rady.
1228.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy z Krakowa w Rabce nie pracują tylko spieniężają swój dobytek, obawiają się więc o swoją sytuację materialną, zważywszy iż muszą płacić świadczenia Radzie.
1229.1941-00-00 -
0000-00-00
Rabka zostaje uznana za niemieckie uzdrowisko i Żydzi mają zostać z niej wysiedleni.
1230.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada namawia rabczańskich Żydów by jak najmniej pokazywali się na ulicach by nie przypominać Niemcom o swoim istnieniu i nie przyspieszać tym samym wysiedlenia.
1231.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert stara się o odzyskaniu budynku kolonii dziecięcej w Rabce, który został zwolniony przez Szkołę Policyjną, która go wcześniej zajmowała. Podanie pozostaje bez odpowiedzi.
1232.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert jeździ z Krakowa do Warszawy raz na miesiąc na kilka dni, odwiedza wtedy Szereszewskiego i Schippera.
1233.1941-00-00 -
0000-00-00
Na podstawie umowy z Radą, Służba Porządkowa ma żebrzące lub bezdomne dzieci kierować do sierocińca na ul. Kaczej.
1234.1941-00-00 -
0000-00-00
Dzieci żebrzące na ulicy początkowo próbują się wykupić od doprowadzenia ich do ochronki a później są szczęśliwi, że skończyło się ich uliczne życie.
1235.1941-00-00 -
0000-00-00
Powstaje Rada Zdrowia z połączonych Wydziału Zdrowia Rady i Wydziału Zdrowia KOMu, jej przewodniczącym jest Hirszfeld.
1236.1941-00-00 -
0000-00-00
Rozwija się sieć kursów doszkalających. W ciągu 3-6 miesięcy przygotowują one do pracy w warsztacie, lub fabryce. Bierze w nich udział zarówno młodzież jak i starsi bezrobotni.
1237.1941-00-00 -
0000-00-00
Szczególnie trudne jest przeniesienie się w obręb getta dla 3 zakładów zamkniętej opieki: Zakładu Sierot, Domu Schronienia, Szpitala Żydowskiego.
1238.1941-00-00 -
0000-00-00
Zakład Sierot prowadzony przez Korczaka mieści się w gmachu specjalnie dla niego zaprojektowanym.
1239.1941-00-00 -
0000-00-00
Część budynków należących do Domu Schronienia dalej służy domowi starców a część podczas wojny zmieniła swoje zastosowanie.
1240.1941-00-00 -
0000-00-00
Szpital Żydowski na Czystem był początkowo szpitalem Gminy Wyznaniowej Warszawskiej, później przejęty został przez Magistrat Warszawski a później przez Radę. Podczas przenoszenia go do getta większość urządzeń nie została zabrana.
1241.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie znajdują się 2 kościoły ( Leszno, pl. Grzybowski) dla chrzczonych Żydów i chrześcijan pochodzenia żydowskiego.
1242.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie znajdują się 2 kościoły ( Leszno, pl. Grzybowski) dla chrzczonych Żydów i chrześcijan pochodzenia żydowskiego.
1243.1941-00-00 -
0000-00-00
Początkowo po getcie jeździ tramwaj z gwiazdą żydowską, a później omnibus konny Kohn i Heller. Jest on zawsze przepełniony i nazywany jest " chata za wszą".
1244.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada wydaje co miesiąc sprawozdanie ze swojej działalności ( wydaje je wydział statystyczny Rady), jest ono powielane w 100 egzemplarzach.
1245.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS namawia KOPy do zwoływania zjazdów powiatowych, doradców przy szefach dystryktów namawia do zwoływania narad dystryktowych z udziałem KOPów, KOMów.
1246.1941-00-00 -
0000-00-00
W zjazdach powiatowych biorą udział doradca danego dystryktu, członkowie KOPu, członek prezydium ŻSS.
1247.1941-00-00 -
0000-00-00
Przejazd kolejami na terenie GG był Żydom zabroniony, w szczególnych wypadkach Stadthauptmann lub Kreishauptmann mógł udzielić przepustki na jednorazowy przejazd pociągiem osobowym.
1248.1941-00-00 -
0000-00-00
Członkowie prezydium ŻSS mają przepustki ze stałą ważnością, najpierw trzy, później dwu i jednomiesięczne na pociągi pospieszne.
1249.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert w swoich podróżach kolejowych nie spotyka nigdy więcej niż 3-4 Żydów.
1250.1941-00-00 -
0000-00-00
Członkowie ŻSS, dyrektorzy i inspektorzy Jointu jeżdżą koleją na jednorazowych przepustkach w sprawach służbowych.
1251.1941-00-00 -
0000-00-00
To czy Żydowi uda się dostać do autobusu zależy nie tylko od przepustki, ale i od dobrej woli kierowcy.
1252.1941-00-00 -
0000-00-00
W przepełnionych autobusach najpierw zajmują miejsce Niemcy, potem Polacy często dla Polaków nie starcza już miejsc, więc Żydzi nie mają nawet co się starać o dostanie się.
1253.1941-00-00 -
0000-00-00
Tisch jedzie z wizytacją do Buska. Kolej dojeżdża do Kielc skąd trzeba dojechać 51km autobusem, pomimo przepustki żaden z kierowców nie chce go zabrać i musi on wracać do Krakowa.
1254.1941-00-00 -
0000-00-00
Po Weicherta w Kielach wyjeżdża prezes KOPu, rozmawia on z kierowcą autobusu jadącego do Buska i kierowca zgadza się by 3 delegatów wsiadło razem z Polakami.
1255.1941-00-00 -
0000-00-00
Naczelnik KOPu cieszy się takim poważaniem ( był malarzem pokojowym i zdobył sobie renomę jako wybitny fachowiec), że kierowcy autobusów wpuszczają każdą osobę, którą on poleci.
1256.1941-00-00 -
0000-00-00
KOP w Busku należy do najlepszych. Prowadzą go Nadler, lekarka - aryjka ( przed wojną pracowała w sanatorium dla dzieci "Górka", wdowa po żydowskim lekarzu żołnierzu W.P), starszy kupiec, krawiec, malarz pokojowy.
1257.1941-00-00 -
0000-00-00
KOP w Busku otrzymuje od Kreishauptmanna przydział żywności dla wszystkich zakładów w powiecie.
1258.1941-00-00 -
0000-00-00
Kreishauptmann z Buska proponuje przewodniczącemu KOPu objęcie kierownictwa Powiatowej Rady Żydowskiej, ten jednak odmawia.
1259.1941-00-00 -
0000-00-00
Przynajmniej raz w miesiącu członek KOPu w Busku wizytował delegatury, często też przyjeżdżają członkowie delegatur do Buska.
1260.1941-00-00 -
0000-00-00
Podcza zjazdu w KOPie buskim czytane jest sprawozdanie z działalności złożone przez sekretarza, oraz z działalności delegatur, referaty o głównych dziedzinach pracy. Było po 2 przedstawicieli delegatur, prezesi Rad powiatu oraz wybitni działacze okręgu.
1261.1941-00-00 -
0000-00-00
Zjazd w KOPie buskim otwarty jest w języku polskim a później na życzenie uczestników w żydowskim.
1262.1941-00-00 -
0000-00-00
Miejscowa ludność Buska przysłuchuje się przez 2 dni zjazdu obradom w KOPie.
1263.1941-00-00 -
0000-00-00
Jedyna rzecz, która robi na Weichercie złe wrażenie podczas zjazdu w Busku jest zwyczaj powitań i komplementowania prezydium ( w tym jego samego) i KOPu.
1264.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert wygłasza w Busku płomienne przemówienie o roli braterskiej pomocy w tragicznych czasach i o bezinteresowności. Czuje zrozumienie ze strony audytorium.
1265.1941-00-00 -
0000-00-00
W Busku jako w mieście powiatowym władze nie pozwalają na rozmieszczanie schronisk dla uchodźców, nieliczni są rozmieszczani w prywatnych mieszkaniach.
1266.1941-00-00 -
0000-00-00
Delegatury buskie prowadzą kuchnie ludowe, dożywianie dzieci ( dostają one mleko, lub białą kawę i białą bułkę z marmoladą).
1267.1941-00-00 -
0000-00-00
Podczas śniadania w buskim schronisku wychowawczyni prowadzi z dziećmi pogawędkę.
1268.1941-00-00 -
0000-00-00
W Pińczowie schronisko dla uchodźców jest przestronne, lecz brakuje w nim bielizny i odzieży ( szczególnie damskiej). Miejscowi Żydzi już nie mają co oddawać podczas organizowanych zbiórek.
1269.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert wysyła do Pińczowa z zapasów prezydium bieliznę i odzież.
1270.1941-00-00 -
0000-00-00
W Pińczowie wiele domów zostało spalonych podczas działań wojennych, pogorzelcy gnieżdżą się w budach i piwnicach.
1271.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert przygląda się zbiórce w Pińczowie podczas święta szałasów.
1272.1941-00-00 -
0000-00-00
Joint w przeddzień święta szałasów otrzymuje jako dar z zagranicy jabłka i gałązki palmowe.
1273.1941-00-00 -
0000-00-00
Do Pińczowa z Buska przywieziono kilka jabłek i gałązek palmowych, czekają na nie zgromadzeni w bożnicy.
1274.1941-00-00 -
0000-00-00
Jabłka i gałązki są w Pińczowie dawane za datek na opiekę społeczną.
1275.1941-00-00 -
0000-00-00
W Chmielniku młody lekarz urządza szpital epidemiczny z odkażalnią.
1276.1941-00-00 -
0000-00-00
Lekarz w Chmielnika jest dumny, że udało mu się utrzymać przy życiu 11 z 12 chorych.
1277.1941-00-00 -
0000-00-00
W Chmielniku, w którym ludność żyła z tuczenia gęsi, po odebraniu im tego zajęcia i napływie wielu uchodźców poziom życia bardzo spada.
1278.1941-00-00 -
0000-00-00
W Chmielniku prezes Rady wsadza bogaczy do więzienia aż się zdecydują wypłacić pieniądze na wsparcie biednych.
1279.1941-00-00 -
0000-00-00
Uwięzieni w Chmielniku bogacze proszą Weicherta o wstawiennictwo, ponieważ nie są takimi bogaczami za jakich się ich uważa tylko padli ofiarą donosów sąsiedzkich.
1280.1941-00-00 -
0000-00-00
W Stopnicy i Pacanowie uchodźcy z Łodzi zostali zakwaterowani w kramikach, w których otworzyli sklepy i zakłady rzemieślnicze.
1281.1941-00-00 -
0000-00-00
W wielu miejscowościach można spotkać wysiedlonych z Krakowa, którzy wysprzedają swoje rzeczy, lub żyją z tego co przysyłają im krewni.
1282.1941-00-00 -
0000-00-00
Tragarz z Będzina po przebytym tyfusie nie może ciągle wrócić do pełni sił.
1283.1941-00-00 -
0000-00-00
Lekarz Polak oddaje dziennie 3 bezpłatne wizyty do dyspozycji Żydów. Gdy znajomi robią mu wyrzuty, mówi, że wszystko sobie zapisuje i po wojnie odbierze je w dolarach od Jointu.
1284.1941-00-00 -
0000-00-00
Goldszmidowa dojeżdża do pacjentów furmanką, taki wyjazd z Buska oznacza dla niej zwykle zostawienie pracy i dzieci na całą dobę.
1285.1941-00-00 -
0000-00-00
Koła Kobiet tworzą się częściowo samorzutnie, częściowo za namową prezydium ŻSS. Tworzą je działaczki społeczne, głównie w dziedzinie opieki nad dziećmi i akcjach zbiórkowych.
1286.1941-00-00 -
0000-00-00
Koła Młodzieży powstają częściowo samorzutnie, częściowo za namową prezydium. Tworzą one zwykle komisje sanitarne, kolumny dezynfekcyjne, przeprowadzają akcje czystościowe w schroniskach, kuchniach ludowych.
1287.1941-00-00 -
0000-00-00
Grupa wysiedlonych kobiet z Wiednia i Badenu tyła się kilka miesięcy po kielecczyźnie, po drodze chowały swoich zmarłych, sprzedawały rzeczy i postanowiły przez Czechy wrócić do Wiednia pieszo, lub furmankami.
1288.1941-00-00 -
0000-00-00
Kobiety wysiedlone z Wiednia wolą wrócić do ojczyzny i mieszkać w więzieniu, lub pracować przymusowo niż tułać się w obcych stronach.
1289.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert przebywa na kuracji zdrowotnej w Solcu-Zdroju. Choruje na zapalenie tęczówki.
1290.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert czyta "10 dni Musa Dah" F. Verfla, jest wstrząśnięty opisem wysiedlenia Ormian przez Turków.
1291.1941-00-00 -
0000-00-00
Przyłączenie Małopolski Wschodniej do GG - utworzenie dystryktu Galicja.
1292.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert oświadcza BuF, RGO, UKC, ŻSS, że bedą mogły rozszerzyć swoją działalność na Galicję.
1293.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert poznaje w Domu Sierot Merackiego.
1294.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada lwowska przenosi się z budynku przy ul. Bernsteina do Domu Ludowego.
1295.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada zajmuje kilka pokoi gmachu na najwyższym piętrze są meble i inne przedmioty z mieszkań żydowskich, które ma ona obowiązek dostarczać na żądanie władz niemieckich.
1296.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada lwowska skupuje od kupców naczynia, porcelanę, płótno i inne przedmioty.
1297.1941-00-00 -
0000-00-00
W lwowskiej Radzie większość stanowią syjoniści, poza nimi jest 1 lub 2 ortodoksów i 1 prawicowiec.
1298.1941-00-00 -
0000-00-00
Lwowska Rada dostarcza władzom świadczeń rzeczowych i osobistych.
1299.1941-00-00 -
0000-00-00
We Lwowie rada nie sporządziła spisu ludności i nie jest przygotowana do powoływania robotników na żądanie władz. W związku z tym robotnicy brani są z łapanek organizowanych przez Służbę Bezpieczeństwa.
1300.1941-00-00 -
0000-00-00
Służba Bezpieczeństwa robi łapanki na ulicach żeby dostarczyć robotników do pracy. Czasem schwytanego można wykupić za pieniądze - czasem składa się na to cała kamienica, w której mieszka.
1301.1941-00-00 -
0000-00-00
Jeśli Służbie Bezpieczeństwa nie uda się dostarczyć wystarczającej ilości Żydów do obozu pracy, ich samych czeka obóz pracy.
1302.1941-00-00 -
0000-00-00
40 lwowskich członków Służby Bezpieczeństwa zostaje wysłanych do obozu pracy, 3 z nich umiera.
1303.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada we Lwowie nie ma bogatych płatników ze sfer mieszczańskich, którzy mogliby wspomagać finansowo jej działalność.
1304.1941-00-00 -
0000-00-00
Żeby zebrać pieniądze na zapłacenie 2 kontrybucji, Rada lwowska tworzy okręgowe komisje szacunkowe, które mają obliczyć należną kwotę od każdego mieszkańca okręgu.
1305.1941-00-00 -
0000-00-00
Radzie lwowskiej udaje się utargować z władzami zmniejszenie kontrybucji o 50% jednak nie podaje tego do publicznej wiadomości. Nadpłata ma zostać przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Rady.
1306.1941-00-00 -
0000-00-00
Zostają wyznaczone - szczupłe granice getta lwowskiego, część Żydów na opuścić dobrowolnie miasto.
1307.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert na lobbować w BuF o poszerzenie granic getta lwowskiego.
1308.1941-00-00 -
0000-00-00
W BuF we Lwowie Weichert spotyka Foehla, który popiera jego wniosek o rozszerzenie getta lwowskiego.
1309.1941-00-00 -
0000-00-00
We Lwowie Rada dużo uwagi poświęca opiece indywidualnej, przejęła także 2 szpitale i 2 sierocińce, jednak nie otworzyła żadnej kuchni ludowej.
1310.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada lwowska wspiera repatriantów uzyskując dla nich przepustki na wyjazd i udzielając im pomocy finansowej.
1311.1941-00-00 -
0000-00-00
Życie Żydów lwowskich jest bardzo ciężkie z powodu braku bezpieczeństwa osobistego, drożyzny, problemów aprowizacyjnych.
1312.1941-00-00 -
0000-00-00
Doradce przy gubernatorze we Lwowie zostaje złapany na ulicy i na kilka godzin zatrudniony do przenoszenia paczek.
1313.1941-00-00 -
0000-00-00
Schaf zostaje zatrudniony do wynoszenia zarekwirowanych mebli z własnego mieszkania.
1314.1941-00-00 -
0000-00-00
Starsi Żydzi są wyłapywani na ulicach Lwowa i wywożeni w nieznanym kierunku.
1315.1941-00-00 -
0000-00-00
Codziennie w pewnych godzinach na wiadukcie prowadzącym do getta wyłapywani są starsi Żydzi i wywożeni z Lwowa w nieznanym kierunku.
1316.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydzi obawiając się napaści i kradzieży nie wychodzą po zmroku na ulice Lwowa.
1317.1941-00-00 -
0000-00-00
Obawiając się kradzieży Weichert chodzi po ulicach Lwowa z papierami zawiniętymi w gazetę zamiast nosić je w teczce.
1318.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert musi zaniechać wyjazdu do Stanisławowa i Stryja ze względu na trudności komunikacyjne. Rozmawia z tamtejszymi Radami telefonicznie.
1319.1941-00-00 -
0000-00-00
W Stanisławowie ludność ukraińska jest nieprzychylnie nastawiona do Żydów, częste są ataki na żydowskie rodziny a także na całe grupy rodzin.
1320.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert ma za zadanie w Lwowie mianować doradcę przy gubernatorze, omówić z nim plan działań, przygotować skład personalny KOMu i KOPu.
1321.1941-00-00 -
0000-00-00
Rothfeld mówi, że jeśli Landau zgodzi się być doradcą przy gubernatorze to będzie miał pełne poparcie Rady.
1322.1941-00-00 -
0000-00-00
Landau czyta materiały na temat KOPu i KOMu, które zostawił mu Weichert. Ostatecznie godzi się przełamać dotychczasową izolację od spraw społecznych i zostać doradcą przy gubernatorze.
1323.1941-00-00 -
0000-00-00
Kandydatura Landaua na doradcę przy gubernatorze spotyka się z przychylną reakcją BUF we Lwowie i w Krakowie.
1324.1941-00-00 -
0000-00-00
Rothfeld pod wpływem swoich podwładnych ( syjonistów) zaczyna niechętnie patrzeć na kandydaturę Landaua na stanowisko doradcy przy gubernatorze.
1325.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert spotyka się z radnymi, którzy są przeciwko kandydaturze Landaua. Nie wierzą oni w owocną współpracę z osobą, która ma inne przekonania niż syjonistyczne.
1326.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert uważa, że radni, którzy są przeciwko kandydaturze Landaua kierują się tylko zawiścią.
1327.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert powołuje Landaua jako doradcę przy gubernatorze a Rothfelda jako jego zastępce. BuF akceptuje takie rozwiązanie.
1328.1941-00-00 -
0000-00-00
Rothfeld choruje i cały ciężar organizacji KOPów i KOMów spada na barki Landaua, któremu udaje się jednak przedstawić projekty organizacji pracy opiekuńczej przed prezydium ŻSS.
1329.1941-00-00 -
0000-00-00
Landau wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków w powiecie lwowskim i w kontaktach z władzami.
1330.1941-00-00 -
0000-00-00
Władze zwracają się do prezydium ŻSS we wszystkich sprawach dotyczących Żydów nawet jeśli nie dotyczą one bezpośrednio opieki.
1331.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS podkreśla, że prymitywna opieka - dawanie jedzenia, odzieży, schronienia, leków, pieniędzy - powoduje, iż pojawiają się żebracy niezdolni do pracy.
1332.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS chce promować pomoc konstruktywną , mobilizującą do aktywności - np. zasiłki na otwieranie warsztatów.
1333.1941-00-00 -
0000-00-00
Foehl mówi Weichertowi, że ma się on zgłosić do Wydziału Głównego Gospodarczego Rządu.
1334.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS postanawia się zwrócić do NRO o pożyczkę.
1335.1941-00-00 -
0000-00-00
Foehl nie popiera pomysłu by ŻSS zaciągało pożyczkę w NRO ponieważ uważa, że każda organizacja powinna radzić sobie w ramach przyznanych jej funduszy.
1336.1941-00-00 -
0000-00-00
NRO ma udzielić ŻSS pożyczki wysokości 500000zł. zwrotnej po 50000zł miesięcznie. Ronikier obiecuje, że NRO będzie brało każdorazowo pod uwagę stan kasy ŻSS przy ustalaniu spłat.
1337.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert przedstawia w Wydziale Głównym Gospodarczym profity jakie mogą wyniknąć z zatrudnienia rzemieślników żydowskich - szczególnie iż kadry są cały czas doszkalane na kursach specjalizacyjnych.
1338.1941-00-00 -
0000-00-00
Wydział Główny Gospodarczy Rządu prosi o przedstawienie materiałów dotyczących możliwości produkcyjnych poszczególnych gett żydowskich.
1339.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS posiada materiały dotyczące możliwości produkcyjnych gett w Warszawie, Krakowie i Radomiu, o dokumenty dotyczące pozostałych gett zwraca się do swoich placówek.
1340.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS dostarcza do Wydziału Gospodarczego materiały dotyczące możliwości produkcyjnych 90 gett żydowskich.
1341.1941-00-00 -
0000-00-00
Na czele rządu GG stoi Generalny Gubernator i jego 2 zastępców - sekretarzy stanu.
1342.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert zostaje zaproszony na spotkanie z Emmerichem.
1343.1941-00-00 -
0000-00-00
Emmerich chce udzielić wyższych zamówień rzemieślnikom żydowskim we wszystkich miejscowościach GG. Zależy mu dobrej organizacji pracy i wyznaczeniu kierowników, którzy dbaliby o terminowe wykonywanie zleceń.
1344.1941-00-00 -
0000-00-00
Część bardziej wykwalifikowanych rzemieślników żydowskich utrzymuje się przy swoich warsztatach ( czasem nawet poza gettem) pracując dla Polaków, Niemców. Mniej wykwalifikowani pracują w getcie dla Żydów.
1345.1941-00-00 -
0000-00-00
W Częstochowie firma polska i niemiecka zatrudniają wielu żydowskich krawców i szewców - pracują oni i mieszkają w domu poza gettem.
1346.1941-00-00 -
0000-00-00
Powstają nowe zrzeszenia rzemieślnicze, które zajmują się obsługa niemieckich klientów.
1347.1941-00-00 -
0000-00-00
W Warszawie czynni są bardzo nakładcy polscy i żydowscy zamawiający prace rzemieślnicze.
1348.1941-00-00 -
0000-00-00
Na rynku pojawiają się duże firmy niemieckie - w Warszawie : Toebbens, Schultz, w Krakowie : Zentrale fur Handwerks Lieferungen. Udzielają one zamówień żydowskim zrzeszeniom i związkom rzemieślniczym.
1349.1941-00-00 -
0000-00-00
Niemcy starają się ograniczyć samodzielność rzemieślników żydowskich pracujących we własnych warsztatach, lub swoich mieszkaniach.
1350.1941-00-00 -
0000-00-00
W Warszawie przy dobrej koniunkturze i pilnych dostawach rzemieślnik zarabia dziennie 25-30 zł., normalna stawka wynosi 5-6 zł. dziennie.
1351.1941-00-00 -
0000-00-00
Chleb w Warszawie - w getcie, kosztuje ponad 6 zł. za bochenek.
1352.1941-00-00 -
0000-00-00
Co tydzień ŻSS przesyła Gaterowi zestawienie przeciętnych cen rynkowych w getcie najważniejszych artykułów.
1353.1941-00-00 -
0000-00-00
Rzemieślnicy, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie stawek ustalonych w oparciu o ceny urzędowe, są poszkodowani ponieważ w getcie siła nabywcza ich wynagrodzeń jest znikoma.
1354.1941-00-00 -
0000-00-00
Zamówienie dla getta warszawskiego idą przez Radę, która organizuje zrzeszenia rzemieślnicze.
1355.1941-00-00 -
0000-00-00
Strona niemiecka skarży się na zbyt biurokratyczne i ociężałe pośrednictwo Rady w zamówieniach dla getta warszawskiego. Rada usuwa się z pośrednictwa i od tego momentu Transferstelle kontaktuje się ze zrzeszeniami rzemieślników.
1356.1941-00-00 -
0000-00-00
Burghardt chce rozmawiać z Weichertem na temat tego czy Żydzi powinni nadal pracować w swoich pracowniach rzemieślniczych zrzeszając się celem przyjmowania większych zamówień, czy też należy zatrudniać Żydów w dużych warsztatach systemem fabrycznym.
1357.1941-00-00 -
0000-00-00
Po Warszawie krążą plotki o masowych wysiedleniach, wszyscy upatrują ratunku w pracy u niemieckiego pracodawcy.
1358.1941-00-00 -
0000-00-00
Firmy niemieckie Toebbens i Schultz zatrudniają masowo warszawskich Żydów.
1359.1941-00-00 -
0000-00-00
Firmy Zentrale fur Handwerks Defrungen w Krakowie i Landische Konfektion w Tarnowie, warsztaty Greiwera w Bochni, przymierzają się do masowego zatrudniania Żydów.
1360.1941-00-00 -
0000-00-00
Niemieckie przedsiębiorstwa zatrudniają drobną ilość rzemieślników żydowskich o pełnych kwalifikacjach oraz naprędce douczonych rzemieślników rekrutujących się z pośród wolnych zawodów, kupców, pracowników umysłowych.
1361.1941-00-00 -
0000-00-00
Burghardt zna dogłębnie sprawy rzemieślnicze i jest bardzo poważany przez polskich rzemieślników.
1362.1941-00-00 -
0000-00-00
Burghardt uważa rzemieślników żydowskich za potrzebnych i broni ich samodzielności co uważa za podstawę wydajności.
1363.1941-00-00 -
0000-00-00
Burghardt ku swojej osobistej rozpaczy na polecenie wyższych władz musi podpisać zarządzenie o rozwiązaniu żydowskich związków rzemieślniczych i przejęciu ich majątków.
1364.1941-00-00 -
0000-00-00
Rozwiązanie związków rzemieślniczych jest dotkliwym ciosem dla społeczności żydowskiej ponieważ związki przyjmowały zamówienia zewnętrzne dzieląc je między swoimi członkami, a z czasem także pomiędzy niezrzeszonych, lub świeżo przyuczonych rzemieślników.
1365.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert stara się o przekazanie majątków po zrzeszeniach rzemieślniczych miejscowym placówkom ŻSS - które przeznaczyłyby je na cele rzemieślnicze ( tworzenie warsztatów zbiorowych).
1366.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert prosi Gatera o poparcie wniosku o przydział skóry i spodów do wyrobu 50000 par drewniaków ( po 10000 na każdy dystrykt). Gater popiera wniosek.
1367.1941-00-00 -
0000-00-00
Kwestia przydziału materiałów do wyrobu drewniaków przeciąga się bardzo pomimo licznych telefonów i osobistych wizyt Weicherta.
1368.1941-00-00 -
0000-00-00
Po włączeniu do GG Małopolski Wschodniej, powiększyła się ilość ludności ukraińskiej ( o kilka milionów) wobec tego dążono do zmiany procentowego podziału przydziałów z RGO. Ukraińcy mieli dostać więcej kosztem Polaków i Żydów.
1369.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS postuluje by w związku z fatalną sytuacją Żydów to Polacy pokryli dopłatę do ukraińskiej pomocy społecznej.
1370.1941-00-00 -
0000-00-00
Polacy proponują by Żydzi zamiast 17% otrzymywali 12%. Nie udaje się ustalić wspólnego stanowiska i kwestia dopłaty dla ludności ukraińskiej zostaje przeniesiona na posiedzenie Naczelnej Rady Opiekuńczej.
1371.1941-00-00 -
0000-00-00
Spór o dopłatę dla ludności ukraińskiej ma rozstrzygnąć BuF.
1372.1941-00-00 -
0000-00-00
Często Warszawa pochłania 30-50% całego budżetu ŻSS.
1373.1941-00-00 -
0000-00-00
Po likwidacji Jointu ŻSS stara się pozyskać dodatkowe źródła finansowania.
1374.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS nie chcąc obciążać się powojennymi zobowiązaniami finansowymi i nie chcąc narażać swoich wierzycieli na straty, odrzuca pomysł pożyczki wewnętrznej.
1375.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS występuje do władz o udzielenie zezwolenia na rozpisanie pożyczki na okaziciela wśród Żydów na cele opiekuńcze. Pożyczka miała mieć wysokość 5000000zł. i być zwrotna po wojnie.
1376.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS powołuje komisję fachowców, która ma opracować techniczne warunki pożyczki i w razie powodzenia pierwszej akcji rozpisać kolejną pożyczkę.
1377.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert spotyka się z Młynarskim żeby uzyskać fachowe wskazówki w kwestii pożyczki.
1378.1941-00-00 -
0000-00-00
Foehl wyraża zgodę na rozpisanie pożyczki wewnętrznej wśród Żydów a także wstawia się za ŻSS w tej sprawie u Policji Bezpieczeństwa.
1379.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS napotyka trudność ponieważ aby rozpisać pożyczkę wewnętrzną należy wnieść opłatę stemplową wysokości 1% pożyczki, w tym wypadku 50000zł., których ŻSS nie posiada.
1380.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert znajduje w polskim prawie podstawę do zwolnienia pożyczki wewnętrznej z opłaty stemplowej - zwolnione są od niej instytucji charytatywne.
1381.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS pracuje nad wypracowaniem planu technicznego warunków nabycia i amortyzowania pożyczki oraz powołaniem komitetów, które mają się zająć lokowaniem pożyczki.
1382.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS wypuszcza obligacje po 50zł, 100zł ( 4 razy 25 zł) a także część subwencji dla swoich placówek wypłaca w obligacjach.
1383.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS znając drażliwość Warszawiaków postanawia powołać druga komisję bankowców także w Warszawie ( pierwsza istnieje już w Krakowie).
1384.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert ma stworzyć komitety propagujące pożyczkę wewnętrzną w Warszawie, Częstochowie, Radomiu.
1385.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert z Jaszuńskim zgłaszają się do Rady warszawskiej z prośbą o zwołanie spotkania osób zainteresowanych lokatą pożyczki, spośród tego grona ma zostać wybrany komitet propagujący pożyczkę.
1386.1941-00-00 -
0000-00-00
Jaszuński z zespołem ekspertów z Warszawy ustala ostateczny regulamin pożyczki na podstawie projektu krakowskiego komitetu bankowców.
1387.1941-00-00 -
0000-00-00
Pożyczka wewnętrzna jest nieoprocentowana początkowo i dopiero 6 miesięcy po zakończeniu działań wojennych ma być oprocentowana 6%. Zwrot ( co kwartał) ma nastąpić w ciągu 3 lat począwszy od 16 miesiąca po zakończeniu wojny.
1388.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS zastanawia się czy podstawa prawna pożyczki nie jest zbyt krucha i czy sąd nie podważy ważności transakcji dokonanych przy jej lokowaniu.
1389.1941-00-00 -
0000-00-00
Działacze ŻSS rozważają czy uda się znaleźć nabywców na pożyczkę, czy Warszawiacy powinni brać udział w pożyczce, z której zyski będą przeznaczone na wspieranie innych miejscowości.
1390.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert dowiaduje się, że Rada także planuje ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na rozpisanie pożyczki.
1391.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert i Jaszuński postanawiają propagować pożyczkę bez pomocy i udziału Rady.
1392.1941-00-00 -
0000-00-00
Prezydium ŻSS przypomina miejscowym delegaturom by starały się o fundusze od władz miejscowych np. Stadthauptmannów, Kreishauptmannów.
1393.1941-00-00 -
0000-00-00
Podstawą do przydzielania subwencji dla KOPów i KOMów od władz lokalnych, jest polskie prawodawstwo samorządowe.
1394.1941-00-00 -
0000-00-00
Magistraty miejskie i gminy wiejskie czerpią pieniądze na pomoc społeczną z dochodów ogólnych, dodatków i świadczeń przeznaczonych na opiekę.
1395.1941-00-00 -
0000-00-00
Żydzi zostali wyłączeni z komunalnej opieki społecznej, pomimo, iz nadal ponosili wydatki na rzecz związków komunalnych.
1396.1941-00-00 -
0000-00-00
Stadthauptman udziela kilkakrotnie milionowej subwencji Radzie warszawskiej, w Krakowie odmawia KOMowi subwencji.
1397.1941-00-00 -
0000-00-00
BuF wydaje okólnik do Stadhauptmannów i Kreishauptmannów żeby udzielali oni subwencji KOPom i KOMom, jednak zarządzenie to nie jest przestrzegane.
1398.1941-00-00 -
0000-00-00
KOPy otrzymują czasem od władz duże przydziały żywności, co ma o wiele większą wartość niż gotówka.
1399.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS spotyka się z pozytywnym przyjęciem ze strony władz administracyjnych. Przedstawicielom ŻSS wolno wchodzić bez przeszkód do budynków oznaczonych: Żydom wstęp wzbroniony.
1400.1941-00-00 -
0000-00-00
Tish pomimo, iż jest umówiony na 10 czeka na Kreishauptmanna w Tomaszowie Mazowieckim, do wieczora. Gdy urzędnik przychodzi robi Tishowi wymówki, czemu on jako Żyd wszedł do budynku.
1401.1941-00-00 -
0000-00-00
W gettach powstają ajencje pocztowe. Pracują w nich sami Żydzi. Urzędnik ajencji odbiera z urzędu pocztowego pocztę dla Żydów i wysyła nadawaną w getcie.
1402.1941-00-00 -
0000-00-00
Rada czerpie zyski z opłat za nadawanie i dostarczanie korespondencji.
1403.1941-00-00 -
0000-00-00
W Janowie Lubelskim Kreishauptmann oddaje dochody z opłat pocztowych placówkom ŻSS.
1404.1941-00-00 -
0000-00-00
BuF prosi Weicherta by skontatkował się on z Niemiecką Pocztą Wschodu żeby dowiedzieć się czy ŻSS mogłoby przejąć dochody z poczty.
1405.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS by nie wchodzić w konflikt z Radami, które kontrolują dochody z poczty ani nie brać na siebie funkcji administracyjnych postanawia nie przejmować dochodów z poczty.
1406.1941-00-00 -
0000-00-00
Na terenie Małopolski Wschodniej popularyzuje się nazwa ŻSS po niemiecku JSS.
1407.1941-00-00 -
0000-00-00
Władze dochodzą do wniosku, że niemiecki skrót JSS zbyt kojarzy się z SS co uwłacza godności SS i nakazały przemianowanie na JSH a także dokonanie zmian na papierach i pieczęciach.
1408.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS ( JSS) obawia się kosztów związanych ze zmianą nazwy na JSH.
1409.1941-00-00 -
0000-00-00
ŻSS udaje się utrzymać dawną nazwę musi tylko ze skrótu usunąć S czyli po polsku ŻS a po niemiecku JS.
1410.1941-00-00 -
0000-00-00
Pierwszy transport Żydów niemieckich i czeskich szedł zimą kilkadziesiąt kilometrów do miejsca osiedlenia, także większość nie doszła do celu.
1411.1941-00-00 -
0000-00-00
Ze stacji kolejowej do miejsca przeznaczenia uchodźcy transportowani są częściowo furmankami.
1412.1941-00-00 -
0000-00-00
Początkowo uchodźcy mogą korespondować z pozostałymi za granicą krewnymi i otrzymywać od nich pomoc, później taka korespondencja została zakazana.
1413.1941-00-00 -
0000-00-00
Delegacja uchodźców z Izbicy - kierowana przez dyrektora banku w Pradze, oraz Blitza- przyjeżdża do prezydium.
1414.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy są w Izbicy umieszczani w ciasnych i przeludnionych mieszkaniach miejscowych Żydów. Część uchodźców pracuje w warsztatach, a część na szosach.
1415.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy przebywający w Izbicy częściowo utrzymują się z otrzymywanych zza granicy paczkę, a częściowo z wysprzedawania swojego dobytku.
1416.1941-00-00 -
0000-00-00
W społeczności uchodźców z Izbicy, przedmioty po zmarłych nie stanowiły własności krewnych, którzy byli na miejscu, lecz przechodziły na rzecz ogółu wysiedlonych. W ten sposób starano się uchronić od śmierci głodowej uchodźców, którzy nie są wspierani z zewnątrz i nie mają nic do sprzedania.
1417.1941-00-00 -
0000-00-00
Uchodźcy z Izbicy skarżą się, że nie wszystko co jest do nich wysyłane w paczkach trafia do ich rąk, część jest przejmowana przez Radę, sprawującą kontrolę nad pocztą.
1418.1941-00-00 -
0000-00-00
Blitz chwali się, że udaje mu się utrzymać ład wśród wysiedlonych ponieważ kiedy jest ich już za dużo to prosi władzę o dalsze przesiedlenie. Ostatnio poprosił o wysiedlenie 4000 starych i chorych uchodźców, zostali oni wysiedleni "w nieznane".
1419.1941-00-00 -
0000-00-00
Z Modliborzyc, Opola, Międzyrzeca nadchodzą do prezydium ŻSS informacje, że liczba uchodźców idzie w tysiące a placówki i Rady nie są w stanie poradzić sobie z tak wielką ilością.
1420.1941-00-00 -
0000-00-00
Pomiędzy miejscowymi Żydami a uchodźcami dochodzi do ciągłych konfliktów, których nie udaje się załagodzić przedstawicielom ŻSS.
1421.1941-00-00 -
0000-00-00
Od momentu powstania getta warszawskiego istnieją w nim samoistne, zrzeszone, zbiorowe warsztaty rzemieślnicze pracujące dla żydowskich, lub polskich nakładców.
1422.1941-00-00 -
0000-00-00
Większa część ludności w getcie pozostała bez środków do życia. Obok żebraków proszących o jałmużnę, powstała grupa nędzarzy, która wyrywała z rąk, szczególnie kobietom, torby z żywnością. Wyrywali i uciekali pakując sobie jedzenie do ust.
1423.1941-00-00 -
0000-00-00
Dzień w dzień można było znaleźć na ulicach zmarłych z głodu. Przykrywano ich papierem do chwili przyjazdu wozu, który zabierał ich na cmentarz. Szkielety te chowano zbiorowo. Cmentarz na ul. Okopowej okazał się za mały, więc dołączono do niego boisko sportowe „Skry”.
1424.1941-00-00 -
0000-00-00
Obok skrajnej nędzy, w getcie było też inne życie. Był wytworny lokal w hotelu na ul. Nowolipie.
1425.1941-00-00 -
0000-00-00
Obok skrajnej nędzy, w getcie było też inne życie. Był teatr na ul. Leszno róg ul. Solnej. Utworzona została orkiestra symfoniczna ze słynnym dyrygentem wiedeńskim. Wolno im było grać tylko utwory kompozytorów żydowskich – ponieważ było ich wiele, nie było więc problemu z programem.
1426.1941-00-00 -
0000-00-00
Henryk G. obejrzał w teatrze w getcie kilka wystawianych tam sztuk. Występowali tam popularni artyści tj. Grodzieńska, Włast, Zwierz. Wystawiane były komedie i satyry na aktualne warunki mieszkaniowe.
1427.1941-00-00 -
0000-00-00
Na ul. Leszno 40 utworzono zespół składający się ze śpiewaczek i tancerzy.
1428.1941-00-00 -
0000-00-00
Na co dzień dla ogółu ludności znalazł się w getcie błazen, który rozweselał przechodniów. Był on nie mniej popularny niż Czerniaków. Nazywał się Rubinsztajn. Śpiewał, chodząc po ulicy, piosenkę o tym jak nie należy oddawać kartek żywnościowych. Mimo woli, nawet najgorszy nędzarz musiał się uśmiechnąć gdy słyszał Rubinsztajna. Nikt się go nie czepiał, więc mógł on swobodnie poruszać się po dużym i małym getcie. A kto był w stanie podrzucał mu coś do jedzenia.
1429.1941-00-00 -
0000-00-00
Władze zwracają ŻSS uwagę, że przystąpienie USA do wojny spowoduje zaostrzenie polityki wobec Żydów i rozwiązanie organizacji żydowskich.
1430.1941-00-00 -
0000-00-00
Weichert uważa, że nie ma powodu reklamować pracy ŻSS i nawiązywać kontaktów w Gazetą Żydowską.
1431.1941-00-00 -
0000-00-00
Prezydium ŻSS decyduje się na podawanie dziennikarzowi Gazety Żydowskiej informacji o swojej działalności i o sposobie rozprowadzania dotacji.
1432.1941-00-00 -
0000-00-00
Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady w Wieliczce zostaje 2 mężczyzn, pochodzących z Krakowa.
1433.1941-00-00 -
0000-00-00
Finder postanawia zatrudniać Żydów przy wydobywaniu torfu.
1434.1941-00-00 -
0000-00-00
Masowe wysiedlenia w Galicji rozpoczynają się bardzo wcześnie w tym w Tynie, Komarnie, Stanisławowie.
1435.1941-00-00 -
0000-00-00
W odwecie z zamach nożowy na Niemca we Lwowie, zostaje powieszonych na gmachu Rady 11 członków O.D oraz prezes Rady. Nim założono Landesbergowi pętlę na szyję zapytał: Za co mi się to należy, czy nie pracowałem uczciwie?, na to otrzymuje odpowiedz: Tak, ale jednak jesteś Żydem.
1436.1941-00-00 -
0000-00-00
Przychodził do rodziny Pietrow między innymi Siewanowicz. Pewnego razu wspominał, że uciekającymi jeńcami rosyjskimi zaopiekowała się jakaś kobieta. Nadmienili oni wtedy, że gdyby spotkali jeńca, który uciekł z obozu, chętnie by się nim zaopiekowali.
1437.1941-00-00 -
0000-00-00
Wobec wyrażenia pomocy jeńcom przez rodzinę Pietrow, Siewanowicz pracujący w szkole na ul. Elbląskiej w charakterze palacza, przyprowadził im jeńca – Pawła Grigoriewicza, radiokinotechnika z Uralu, który uciekł z obozu w Siedlcach. Przebywał on u nich 2 tygodnie, poczym zawieźli go na Pragę do jego opiekuna Amerykanina, który przywiózł go do Warszawy.
1438.1941-00-00 -
0000-00-00
W kilka miesięcy po zamknięciu getta Tadeuszowi Golcowi udało się, jako przedstawicielowi firmy – Farbyki Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni T. Windygi, uzyskać zezwolenie władz niemieckich (wydane przez Probsta z pałacu Brulla) na zbudowanie bramy w murze gettowskim naprzeciwko bramy fabrycznej. Zezwolenie to opiewało na prawo używania tej bramy pod osobistą odpowiedzialnością właściciela firmy w celu wpuszczenia przez nią do firmy klientów i ich transportu.
1439.1941-00-00 -
0000-00-00
Ludwika Wiśniewska razem z mężem prowadzili owocarnię przy ul. Stalowej.
1440.1941-00-00 -
0000-00-00
Gertruda Butow objęła posadę jako "Leiterin” w Hitler Jugendheimes (H.J.) dla młodocianych pod kierownictwem SS.
1441.1941-00-00 -
0000-00-00
W zakładzie – domu w którym pracowała Gertruda Butow kolumna żydowska z getta musiała codziennie wykonywać wszelkie ujemne roboty. Friedmann prowadził tą kolumnę.
1442.1941-00-00 -
0000-00-00
Po powrocie z lagru Auentore [??] do Będzina organizował w szopie oddział kuśnierski – udało mu się to z pomocą Kaminskiego i ówczesnego niemieckiego Leitera Rosnera.
1443.1941-00-00 -
0000-00-00
Początek schronienia przed śmiercią z rąk hitlerowców dał Marian Woźniak u siebie w Mińsku Mazowieckim takim osobom jak: Kornblum (Borkowska Anna), Kornblum Perla (Borkowska), Furmańska Mala (Gicelska Maria), Grinszpan Regina (Ciesielska Jadwiga), Irka, Zofia, Zawadzka, Róża (Kamińska Zofia), Kamienny (Kamiński Adam), Danka.
1444.1941-00-00 -
0000-00-00
Utworzono nową sekcję ŻTOS -szóstą, dla części getta, która była zaludniona najbiedniejszymi mieszkańcami. Granica tej dzielnicy znajdowała się na ulicy Nowolipki 29. W jej obrębie znajdowały się takie ulice jak: Dzielna, Pawia, Smocza, Gęsia, Miła, Lubeckiego, Ostrowska i Niska. Trzy ostatnie ulice zamieszkiwali najbiedniejsi Żydzi.
1445.1941-00-00 -
0000-00-00
W szóstej dzielnicy ŻTOS mieszkało ponad 100,000 ludzi i znajdowało się tam około 250 budynków. Trafiło tu wiele nowych rodzin, które nie miały żadnego źródła dochodu ani żadnej własności - były nieprzystosowane do życia w nowych warunkach. Bieda, przeludnienie i chaos były niemożliwe do opanowanie przez ŻTOS, dlatego trzeba było szukać natychmiastowej pomocy gdzie indziej. Nadeszła dzięki utworzeniu Komitetów Mieszkaniowych.
1446.1941-00-00 -
0000-00-00
Pierwotnie Komitety Mieszkalne miały być częścią ŻTOS. W praktyce, jednak nie udało się wcielić tego pomysłu w życie i wkrótce komitety stały się autonomicznymi organami.
1447.1941-00-00 -
0000-00-00
Mąż Doroty Miler był w Białymstoku do jesieni 1941 roku. Potem udało mu się przedostać do Warszawy.
1448.1941-00-00 -
0000-00-00
Prawnik T. chciał wiedzieć czy jeżeli wstąpi do żydowskiej policji, to zostanie wyrzucony z ŻTOS-u. Autor powiedział, że nie istnieją żadne postanowienia w tej sprawie, ale dał koledze do zrozumienia, że nie jest to dobry pomysł. Autor miał wrażenie, że kolega posłuchał jego rad. Jednak podczas akcji deportacyjnej ujrzał go w mundurze policyjnym.
1449.1941-00-00 -
0000-00-00
Od 1941 roku cmentarz żydowski nie leżał w obrębie getta. Właśnie tam odbywał się handel jedzeniem. Pracownicy zakładów pogrzebowych szmuglowali jedzenie w karawanach, opróżnionych ze zwłok ludzi, którzy umarli na tyfus lub jakąś inną chorobę. Głód zmuszał do kupna takiego jedzenia.
1450.1941-00-00 -
0000-00-00
Uruchomiono „tramwaj widmo”, który krążył po Warszawie i jadąc tuż za tramwajem pasażerskim zbierał wiszących na stopniach lub tych którzy zaniechali wsiadania do pełnego tramwaju. Obsadę tego tramwaju stanowili przeważnie kontrolerzy niemieccy. Ściąganych ze stopni i zabieranych z ulicy pasażerów bito do utraty przytomności i wyrzucano w biegu na bruk lub odstawiano do gestapo na Al. Szucha. Ruch Oporu postanowił ukrócić brutalne i nieludzkie postępowanie Niemców wobec pasażerów i zlikwidować „tramwaj widmo”. W tym celu wyznaczono specjalne grupy bojowe, wśród których była również grupa „Deski”. Wielokrotne zasadzki na „tramwaj widmo” nie dawały rezultaty. Tramwaj ten przeważnie nie docierał na wyznaczone marszruty lub w połowie wyznaczonej trasy zawracał. Dopiero podczas czwartej zasadzki na „tramwaj widmo” w porozumieniu i przy ścisłej współpracy telefonicznej udało się grupom bojowym uchwycić go na Placu Starynkiewicza. Stoczono tam walkę z kontrolerami niemieckimi – zabito dwóch Niemców, a tramwaj został zniszczony.
1451.1941-00-00 -
0000-00-00
Irena Kucharzak czuwała nad bezpieczeństwem i podtrzymywała na duchu ukrywających się Żydów na ul. Chłodnej 15, a później na ul. Grzybowskiej 29. Miejsca ich pobytu były otoczone ochroną zbrojną.
1452.1941-00-00 -
0000-00-00
Zarówno na ul. Chłodnej 15, jak i później na ul. Grzybowskiej 29 do ukrywających się tam Żydów przychodził „Bednarz” – rozmawiał z nimi i pytał się, czy nie dzieje się im krzywda.
1453.1941-00-00 -
0000-00-00
Pierwszymi Żydami, którym Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio meldunki była rodzina Żelazko (nazwisko Żelazkowski lub Żelazowski), fryzjer z Grochowa, następnie żona sędziego Melchiorowa oraz inżynier Chajkin z 5-letnią córką i inni.
1454.1941-00-00 -
0000-00-00
Żonę sędziego Melchiorową Stefan Mikołajewski zameldował przy ul. Dobrowoja 3.
1455.1941-00-00 -
0000-00-00
Chajkina z 5-letnią córką po otrzymaniu odpowiednich dokumentów Stefan Mikołajewski skierował do Międzyrzecza, do kierownika stacji kolejowej – Czesława Wardaka.
1456.1941-00-00 -
0000-00-00
Chajkin po ulokowaniu córki w Międzyrzeczu wrócił do Warszawy, aby ratować resztę swojej rodziny. Został jednak rozpoznany jako Żyd i przesłany do getta.
1457.1941-00-00 -
0000-00-00
Przed zamknięciem w getcie Chajkin przekazał Stefanowi Mikołajewskiemu wiele osób, którym Stefan wystawił metryki urodzenia, dostarczył odcinki zameldowania, a nawet kenkarty.
1458.1941-00-00 -
0000-00-00
Kierownikiem biura meldunkowego na Grochowie przy ul. Paca był Ryszard Sztraus.
1459.1941-00-00 -
0000-00-00
Przy meldowaniu Żydów po stronie aryjskiej i pracy przy dokumentach pomagali: Ludwik Mikołajewski, jego żona Regina, żona Stefana Mikołajewskiego – Helena, Stanisław Stefański, Piotrowska i inni.
1460.1941-00-00 -
0000-00-00
Pewnego razu Stefan Mikołajewski spotkał w getcie Chajkina, który powiedział mu, że pracuje w Zarządzie Gminy Żydowskiej.
1461.1941-00-00 -
0000-00-00
Warunki w getcie były coraz trudniejsze – wycofano tramwaje z getta, wzmocniono kontrolę bram wejściowych oraz wokół muru. Kontakty z gettem odbywały się za pośrednictwem rodziny Berłowskich. Za ich pośrednictwem dostarczane były do getta nadal środki apteczne i żywność oraz przekazywano dokumenty.
1462.1941-00-00 -
0000-00-00
Stanisław Stefański dokonywał zmiany nazwisk w oryginalnych kenkartach przez usuwanie środkami chemicznymi odpowiednich rubryk i wpisywania nowych danych.
1463.1941-00-00 -
0000-00-00
Kierownikiem wielkiego warsztatu krawieckiego – szopu Többensa przy ul. Leszno, zatrudniającego młode kobiety – był Bauch.
1464.1941-00-00 -
0000-00-00
Ulica Karmelicka i inne wylotowe ulice z dużego do małego getta były zatłoczone. Chodząc tymi ulicami było tak ciasno jak podczas pochodu.
1465.1941-00-00 -
0000-00-00
Najgorzej było Żydom wpędzonym do getta z prowincji, ponieważ odebrano im wcześniej cały dobytek. Los ich był straszny – umierali śmiercią głodową.
1466.1941-00-00 -
0000-00-00
Ulice getta zasiane były trupami. Codziennie wozy objeżdżały ulice getta i wywoziły trupy – szkielety na cmentarz przy ul. Gęsiej. Tam naraz kopane były mogiły dla setek ludzi.
1467.1941-00-00 -
0000-00-00
Leon Bukowiński obronił używając broni palnej Liberową z synem przed 3 szantażystami w Al. Waszyngtona podczas przewożenia ich na Pragę.
1468.1941-00-00 -
0000-00-00
Rodzina Igrów, składająca się z 8 osób pochodzących z Sosnowca, została ulokowana przez Leona Bukowińskiego w bezpiecznym miejscu przy ul. Karowej.
1469.1941-00-00 -
0000-00-00
W 1941/42 roku Ela Perkiel, mając 17 lat, została wyprowadzona z getta przez Zofię Pieńkiewiczową (Zulę), która się nią serdecznie zaopiekowała.
1470.1941-00-00 -
0000-00-00
Jerzy Śliwczyński ułatwił w 1941 roku wyjście z getta dr Makowskiemu i jego rodzinie.
1471.1941-00-00 -
0000-00-00
Antonina Bakman – Popłońska przeszła z getta na stronę aryjską. Bardzo często przychodziła wtedy do Walerii Gałeckiej na ul. Twardej 55a m. 26, gdzie spotykała ukrywających się Żydów.
1472.1941-00-00 -
0000-00-00
U Walerii Gałeckiej przez kilka lat ukrywała się Marysia Jedynakowa z kilkumiesięcznym dzieckiem.
1473.1941-00-00 -
0000-00-00
Dr Andrzej Trojanowski i jego żona Stenia uratowali od śmierci i opiekowali się do końca wojny Robertem Rowińskim i jego siostrą.
1474.1941-00-00 -
0000-00-00
W getcie rozpowszechniony był proceder kradzieży chusteczek do nosa. Skradzione, brudne chusteczki sprzedawali później na ulicach mali chłopcy.
1475.1941-00-00 -
0000-00-00
Matka Edwarda Szulmana wraz z nim zaczęła wychodzić z getta, dzięki znajomemu, który miał przepustkę na wyprowadzanie z getta określonej liczby robotników do pracy w tzw. Królikarni na Mokotowie. Edward będąc dzieckiem, mógł niezauważenie przechodzić przez wachę i zostawać na noc u jednego ze stałych pracowników Królikarni.
1476.1941-00-00 -
0000-00-00
Początkowo drogę do Królikarni z ul. Żelaznej na ul. Puławską grupa pracowników żydowskich pokonywała pieszo. W drodze powrotnej jechali wozem konnym.
1477.1941-00-00 -
0000-00-00
Na podwórku przy ul. Żelaznej 80 zamieszkał wariat „Meszugener”. Każdemu pomagał, rąbał drzewo, bawił się z dziećmi. Zmarł w wyniku zakażenia gangreną.
1478.1941-00-00 -
0000-00-00
Alicja Adamska kontaktowała się w Sądach z adwokatem Guttmacherem, mieszkającym w getcie.
1479.1941-01-00 -
0000-00-00
Niemcy ogłaszają, że każdy Żyd złapany po stronie aryjskiej, bez przepustki, podlega karze śmierci.
1480.1941-01-00 -
0000-00-00
Ż. S. S. organizuje pomoc dla przesiedleńców w tzw. Punkcie Etapowym przy ul. Niskiej 20 - Stawki 21. Autor wraz z kilkunastoma młodymi ludźmi zostaje wysłany do pomocy. Drugi Punkt Etapowy mieścił się przy ul. Leszno 109.
1481.1941-01-00 -
0000-00-00
"Komisja dla Przesiedleńców" roztacza opiekę nad transportami. W budynku przy ul. Stawki-Niska społecznicy ustanawiają dyżury na każym piętrze, porządkowych na korytarzach i salach. Mieszkańców jednego miasteczka umieszczano w jednej sali, aby w razie potrzeby wg ziomkostw łatwiej znaleźć poszukiwanego. Autor opisuje fatalne warunki sanitarne: pęknięte rury wodociągowe, fekalia na korytarzach.
1482.1941-01-00 -
0000-00-00
Do chorych przesiedleńców przebywających w punkcie przy ul. Stawki 21-Niska 20 wzywa się lekarzy dyżurnych lub pielęgniarki ze szpitala żydowskiego przy ul. Stawki 6. Później po porozumieniu z TOZem powołano kilku lekarzy i sióstr, ustalono dyżury, wyznaczono lekarza miejscowego.
1483.1941-01-00 -
0000-00-00
Po kilku interwencjach przydzielono przesiedleńcom karty żywnościowe, co stworzyło jednak nowe pole do nadużyć. Próbowano sprzedawać karty, a chleb zakupiony za zdobyte w ten sposób pieniądze, zjadano jednorazowo. Chcąc zapobiegać takim sytuacjom oddano karty żywnościowe do dyspozycji Patronatu, który wydawał codzienne porcje.
1484.1941-01-01 -
Teren getta podzielony na 6 rejonów policyjnych (od 1 stycznia 41r.). Na czele rejonu stał kierownik w stopniu obwodowego, z dwoma zastępcami podobwodowymi. Zastępcy kierownika rejonu: jeden liniowy (nadzór nad służbą w terenie), drugi administracyjny (kierowanie kancelarią i grupami dzielnicowymi). W rejonie prócz kierownictwa były 3 plutony, dzielnicowi oraz funkcjonariusze kancelarii. W plutonie dowódca był w randze podobwodowego, jego zastępca -- "grupowy na pluszu", 3 grupy z grupowymi dzielące się każda na 3 selekcje z selekcyjnymi oraz łącznicy. Przeciętnie w plutonie 45-50 ludzi. Rejony dzieliły się na dzielnice. W rejonie był 1 sekretarz, 2 instruktorów, 3 dyżurnych (pracowali całą dobę), 2-3 pisarzy, 2 referenci Seporu i Funduszu, pracownicy kuchni i inkasenci. W ten sposób w kancelarii rejonu ok. 14-15 osób, a w terenie rejonu -- 180-200 funkcjonariuszy. W rejonach ok. 40 osób personelu pomocniczego (maszynistki, bufetowe, sprzątaczki- przeważnie uchodźcy). W kancelarii był rozdzielnik, który pluton ma tego dnia służbę. Początkowo służba trwała nieprzerwanie przez 8 godz., potem zmiana co 4 godz., wreszcie 8-godzinna służba z podmianą, tzn. tam, gdzie obsada wynosiła 4 wyznaczano 6-ciu policjantów, by dwóch zmieniających się co 2 godz. było w rezerwie. Zadaniem plutonów liniowych było wystawianie posterunków (na wylotach, przy parkanach). Najważniejsze zadanie służbowe -- zapobieganie szmuglowi --- zamieniono rychło na zadanie, jak ułatwić szmugiel. (Zyski ze szmuglu "pulę" dzielił cały pluton) . Dalsze czynności plutonów liniowych: regulacja ruchu, wystawianie posterunków w urzędach Rady, eskorta przy transportach, patrolowanie ulic w nocy. Dzielnicowy pojawiał się dwa razy w każdym domu (rano i wieczorem). Dział administracyjny rejonu: sekretarz nadzorował korespondencję i księgi (księga stacyjna - gdzie stacjonował w danym dniu dany funkcjonariusz, księga zatrzymań, zameldowań o przestępstwie itp), wysyłał sprawozdania do KSP, utrzymywał ścisły kontakt z właściwym terytorialnie komisariatem PP. Pewna liczba policjantów była na stałe przydzielona do pewnych wydziałów jako konwojenci: do Zakł. Zaop., do Wydz. Węglowego i Handlowo-Przemysłowego, do Referatu Techniczno-Budowlanego, do przedsiębiorstwa wywozu śmieci. Tych policjantów nazywano "furmanami". Od jesieni 41r. przydzielano policjantów jako porządkowych do szopów. (wiosną 42r. w każdym szopie było od kilku do kilkunastu werkschutzów.).
1485.1941-01-01 -
Aryjscy dozorcy opuszczają teren getta zabierając ze sobą miotły, szpadle, wiadra na wodę,
1486.1941-01-01 -
Od 1-01-41 będzie czynne biuro podróży - „Hamburg-Ameryka-Linie”
1487.1941-01-01 -
Nowa taryfa telegraficzna. Najniższą stawką za telegram jest dziesięciokrotna opłata od wyrazu, ale zwykłe telegramy prasowe w obrocie krajowym 3 złote. Opłaty od wyrazu wynoszą w obrocie krajowym: zwykłe tel miejscowe....15 gr międzymiastowe..........30 gr prasowe.....................15 gr pilne tel miejscowe........30 międzymiastowe..............60 prasowe......................30 telegramy meteorologiczne....15 Za obrót krajowy uważa się komunikację w obrębie GG i z GG do Rzeszy Niemieckiej
1488.1941-01-01 -
0000-00-00
Przeniesienie siedziby KSP z gmachu przy ulicy Prostej, do siedziby przy ulicy Krochmalnej. Getto zostaje podzielone na 6 rejonów.
1489.1941-01-01 -
0000-00-00
Opis rejonów getta podlegających poszczególnym jednostkom SP
1490.1941-01-02 -
Nowy rok nie przynosi Żydom nadziei: w poprzednim wypatrywali ratunku z zewnątrz każdego dnia, teraz znają siłę wroga i słabość sojuszników. Wiedzą, że walczą z sobą dwie ogromne siły - dopóki jedna nie zwacięży, ratunku dla nich nie będzie.
1491.1941-01-02 -
Zmarła, pochowana w Warszawie
1492.1941-01-02 -
dr med położnictwo i chor kobiece godz 4-7
1493.1941-01-03 -
Dentysta, obecnie:
1494.1941-01-03 -
Dentysta
1495.1941-01-03 -
Maszynę do pisania i liczenia kupię 10 rano i 15.30 do 17.
1496.1941-01-03 -
Wszelkie naprawy piecyków, grzejników, grzałek zł 2.50 wykonywa sklep elektrotechniczny
1497.1941-01-03 -
Szybko - tanio urządzenie kawiarń, sklepów, mieszkań oraz remonty wykonywa przedsiębiorca obliczający taniej niż poszczególni majstrowie. Projekty bezpłatnie
1498.1941-01-03 -
Nauczamy krawiecczyzny, konfekcji dziecięcej, modniarstwa i gorseciarstwa
1499.1941-01-03 -
Chiromanta wszechświatowej sławy. przyjmuje od 10 rano do 8 wieczór. Gdzie tysiące osób przekonało się, że jasnowidzenie jest darem nieba. Na zasadzie niebywałego jasnowidzenia, rozległej wiedzy tajemnej, głębokiej intuicji rozwiązuje zawiłe problemy życiowe, określa charakter, wady, zalety, wyjaśnia przeszłość, teraźniejszość, odgaduje przyszłość, losy, przeznaczenie każdej osoby, mówi o osobach oddalonych
1500.1941-01-03 -
Zapalniczki, piecyki, poduszki elektryczne, maszyny biurowe naprawiam
1501.1941-01-03 -
Kołdry, bieliznę, poduszki oraz gorseciarstwo szyję - przerabiam - tanio - dobrze „Czesława”
1502.1941-01-03 -
Uwaga gospodynie! Z dniem 3 bm rozpoczynamy sprzedaż marmolady jarzynowej „Karmel” o smaku pomarańczoweym cena za 1 kg marmolady zł 3.80 ze względu na ograniczone ilości surowca klienci detaliczni zakupywać mogą maximum 2 kg marmolady
1503.1941-01-03 -
(Dawniej Przejazd 5 m. 42) obecnie prowadzi pracownię:
1504.1941-01-03 -
Skład mat. chem „Sanikos” z Wilczej, obecnie: dogodne wejście: Grzybowską, Walicowem, Krochmalną Przyjmuje zamówienia listownie
1505.1941-01-03 -
Choroby dzieci
1506.1941-01-03 -
Lekarz-dentysta, obecnie:
1507.1941-01-03 -
Przychodnia specjalna dla chorycg na serce dra med. Pawła Wołka przeniesiona została z Alberta (Niecała) 4 na: przyjęcia od 10 rano do 6 wiecz
1508.1941-01-07 -
Wzorowe „schronisko dla przesiedleńców”. 3 piętra, duże widne sale [b. szkoła] mieszka 266 Żydów utworzono Koło Młodzieży urządzono wieczór chanukowy
1509.1941-01-07 -
Znalezione 3 podrzutki - 2 przy domu Muranowska 16, 1 - przy Zamenhofa. oddano do schroniska przy Śliskiej 39
1510.1941-01-07 -
Wybuchł pożar na skutek zapalenia się sadzy w rurze żelaznego piecyka. Dyżurny porządkowy wezwał IV Komisariat PP oraz oddział Straży Ogniowej, która natychmiast przybyła i pożar zlokalizowała
1511.1941-01-07 -
Wyrwał przechodzącej kobiecie 2-kilowy bochenek chleba i zaczął uciekać, jedząc go w biegu. Zatrzymano go, przy czym okazało się, że czyn swój powłnił on od wpływem głodu kilkudniowego. Doprowadzony do SP został nakarmiony, po czym przeprosił ofiarę swej napaści i obiecał poprawę
1512.1941-01-07 -
Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych, obecnie: 5-7
1513.1941-01-07 -
Obuwie na karty zapotrzebowania, obecnie: (d. Wierzbowa 9)
1514.1941-01-07 -
Krawiec damski, d. Zielna 16 róg Siennej 3, obecnie:
1515.1941-01-07 -
Kosmetyczny gabinet przyjmuje 10-2- i 5-8 przyjmuję uczennice [11-03-41]
1516.1941-01-07 -
Buchalter korespondent załatwia sprawy administracyjne domów, przedsiębiorstw itp. przepisywanie na maszynie, korespondencja, buchalteria
1517.1941-01-07 -
Nowoczesnego żydowskiego udziela rutynowany nauczyciel od 11 i 2-5
1518.1941-01-07 -
Uruchomiono ekspozyturę Urzędu Podatkowo-Stemplowego. Wszyscy płatnicy podatkowi, zamieszkali w dzielnicy żydowskiej winni w wszelkich sprawach dotyczących podatków od stempli, spadków i darowizn zwracać się do tej ekspozytury Wzywam ponownie wszystkich żydowskich płatników podatkowych, by swoje nowe adresy podali do wiadomości lokalnych Urzędów podatkowych
1519.1941-01-10 -
Plan Ledermana podziału getta na 6 dystryktów.
1520.1941-01-10 -
Powstaje 6 dystryktów S.P. Kwatera główna S.P zostaje zreorganizowana i powstaje Kompania Rezerwy i Departament Służby i Szkolenia.
1521.1941-01-10 -
Warsztaty chaluców: warsztat szewski “sandlaria”, szczotkarnia (szczotki do obuwia, podłóg, do czyszczenia bydła domowego), krawiecki, fryzjernia - połowa ściany lustro - pozostałą połowę pokrywają szeregi pięknie dobranych fotografii palestyńskicgh. Chalucowie wzdychają patrząc na słoneczne zdjęcia.
1522.1941-01-10 -
Gołoledź w Warszawie (duże mrozy), ofiary:
1523.1941-01-10 -
Do NW idącego w towarzystwie R R przystąpił z tyłu jakiś osobnik i uderzył go w głowę - bójka na Lesznie. Interwencja policji powód - osobiste obrachunki
1524.1941-01-10 -
Wybiegł na jezdnię, bez opieki, dostał się pod koła wozu - ciążkie rany
1525.1941-01-10 -
Choroby skórne, weneryczne, d. Senatorska 24, obecnie:
1526.1941-01-10 -
Lekarz dentysta przyjmuje obecnie
1527.1941-01-10 -
Nie chcesz kłótni z gospodynią, chcesz spokój i wygodę, to wynajmij pokój w hotelu Bocko, pokoje od 40 zł miesięcznie
1528.1941-01-10 -
Swat religijny poszukiwany
1529.1941-01-10 -
Hotel „Britania”, pokoje do wynajęcia, miesięcznie - centralne ogrzewanie, wszelkie wygody, ceny od zł 110
1530.1941-01-10 -
Fryzjer damski, obecnie przyjmuje:
1531.1941-01-14 -
„Akcja przeciwstrupniowa TOZu” Stacja Przeciwstrupniowa i Poradnia Dermatologiczna porad 8029 - dzieci 49% ilość przyp wyleczenia strupnia (favus) 259 wyleczenie grzybka (scabies) 2495 doświadczeni lekarze:
1532.1941-01-14 -
Czynne pralnie TOZu przyjmują bieliznę do prania na wagę 1 kg - 1,65 zł pralnie przyjmują bieliznę codziennie 9-14 z wyjątkiem sobót (dawniej niedziel) i świąt. Wydawanie bielizny - po 10 dniach 9-15
1533.1941-01-14 -
Dom Sierot przy ul. Krochmalnej 92, jeden z najpopularniejszych tego typu instytucji w Polsce, został przeniesiony. Ilość dzieci korzystających z internatu zwiększona ze 100 do 150
1534.1941-01-14 -
Skład Apteczny zezwolił właścicielom drogerii na obsługiwanie klientów w swoim sklepie.
1535.1941-01-14 -
Akcja wśród prywatnych lekarzy - referat Lecznictwa Gminy uzyskał od 150 lekarzy 2500 bezpłatnych porad u siebie w domu oraz 690 wizyt u chorych na mieście. Ponadto dysponowano 4800 poradami i wizytami ulgowymi Najważniejsze - lekarstwa dla ubogich
1536.1941-01-14 -
Choroby nerwowe, dawneij Wielka 14, obecnie: g 5-7
1537.1941-01-14 -
Lekarz dentysta z Marszałkowskiej 108, obecnie:
1538.1941-01-14 -
Lekarz dentysta, obecnie:
1539.1941-01-14 -
Pierzynę w doskonałym stanie, 4 kg puchu tanio sprzedam
1540.1941-01-14 -
Maszyny do pisania. Naprawa, konserwacja
1541.1941-01-14 -
B. pieleęgniarka etatowa szpitala Starozakonnych, przyjmie wszelkie zastrzyki, zabiegi, dyżury
1542.1941-01-17 -
Skarpetki podarte reperuje „Cerolit”, taniej, lepiej, prędzej. Sprzedają drogerie. Hurtowo prowincja. Wytwórnia:
1543.1941-01-17 -
Uruchomiono kurs mechaniki samochodowej dla 30 osób
1544.1941-01-17 -
Kradzież w tramwaju linii 28 (od pl. Muranowskiego do Żelaznej). Pasażerowie zauważyli brak portfeli i inynch przedmiotów młody chłopiec wpadł pod koła tegoż tramwaju na rogu Zamenhofa i Dzielnej na Żelaznej wypadła z niego kobieta, odniosła obrażenia na całym ciele
1545.1941-01-17 -
Wybuchł pożar w mieszkaniu spowodowany wadliwą instalacją pieca. Wskutek szybkiej interwencji czwartego oddziału straży pożarnej, pożar zlokalizowano
1546.1941-01-17 -
Kradzieże z piwnic: zastawa stołowa oraz ziemniaki
1547.1941-01-17 -
Kradzież z piwnicy: 100 kg węgla i 100 kg ziemniaków
1548.1941-01-17 -
Przechodzący ulicą rozpoznał u handlarza sprzedającego kalosze swoją własność, gdyż były oznaczone inicjałami. oddał handlarza w ręce policji. Ten usiłował zbiec. Podczas ucieczki potknął się, dzięki czemu został ujęty. Okazało się- że cały towar został zakupiony u Ch.F na Stawki. rewizja w tym mieszkaniu przyniosła bogaty plon. Znaleziono mianowicie wielką ilość trzewików damskich i męskich, płaszczy, ubrań, futer i tp
1549.1941-01-17 -
Magiel elektryczny wydzierżawię za kaucją 2000 zł lub sprzedam . Wiadomość: dozorca, 5-7
1550.1941-01-17 -
Młoda, uczciwa, lubiąca dzieci, poszukuje pracy w gospodarstwie do pomocy pani prosić Irenę
1551.1941-01-17 -
Położna
1552.1941-01-17 -
Znaleziono dokumenty na nazwisko, poprzednio zamieszkałego w Warszawie, ul. Zygmuntowska 14, ur. w Gorlicach. Dyplom doktorski, kilka świadectw szkolnych, fotografie i listy, karta ubezpieczeniowa oraz kilka legitymacji i paszportów zagranicznych. Można odebrać:
1553.1941-01-17 -
Każda pani otrzyma bezpłatną poradę oraz próbkę racjonalnie dobranych kosmetyków w perfumerii Zamówienia hurtowe wysyłamy za zaliczeniem pocztowym
1554.1941-01-17 -
Krawiec męski przyjmuje obstalunki i przeróbki
1555.1941-01-17 -
Wytwórnia nożnych korków i wyściółek do obuwia
1556.1941-01-17 -
Dziś i codziennie o godz. 5.45 po poł, w sobotę o godz. 3 popoł i o godz. 5 .45 WSPANIAŁA KOMEDIA MUZYCZNA „Di Mazeldyke Chasene” w dwóch aktach i z prologiem w roli głównej REGINA CUKIER
1557.1941-01-17 -
„Hemostop”, sztyft do tamowania krwi w oprawkach bakelitowych i luzem dla fryzjerów, manikurzystek. Hurtowo prowincja: Tamże sztyft uszlachetniający Smak papierosa, sztyfty migrenowe od kataru - tylko Hurt!
1558.1941-01-17 -
Lekarz dentysta
1559.1941-01-17 -
Lekarz dentysta, dawniej Poznańska 38, obecnie:
1560.1941-01-17 -
Lekarz dentysta
1561.1941-01-18 -
Nowa premiera w teatrze Eldorado. Wiejska dziewczyna (Dus Dorfs Mejdł)
1562.1941-01-20 -
Pierwsza rocznica śmierci - nabożeństwo rewir 65 rz II żona, syn, córeczka
1563.1941-01-21 -
Nowa premiera w teatrze Eldorado „Na szczęśliwym ślubie” (Di mazełdyke chasene)
1564.1941-01-21 -
Lekarz dentysta, obecnie:
1565.1941-01-21 -
Piecyki, kuchenki „Sonnyphon” elektryczne oraz wszystkie części do grzejnictwa, jako też artykuły elektrotechniczne poleca po cenach hurtowych
1566.1941-01-21 -
Sklep w najruchliwszym punkcie poszukuje wspólnika
1567.1941-01-21 -
Zgubiono dowód osobisty MM, metrykę JZ, odcinki meldunkowe 3 na Menn, 3 na Zingfogel. Wynagrodzenie
1568.1941-01-21 -
Buchalter-korespondent niemiecko-polski zakłada , prowadzi księgi handlowe, administracyjne, sporządza bilanse, zeznania, wykazy
1569.1941-01-21 -
Skradziono Sekcji Opieki, Tłomackie 11, 2 piętro, torbę damską. Uprasza się o zwrot dokumentów z dowodem osobistym za wynagrodzeniem
1570.1941-01-21 -
Renotyp (Krak. Przedm. 16-18), obecnie: drukujemy na powielaczu wszelkie druki, okólniki od 50 sztuk
1571.1941-01-21 -
Obuwie wilgotne powodem ciężkich zaziębień!!! Uszczelniam pod gwarancją szybko, tanio, przepuszczające wilgoć obuwie sport i zwykłe
1572.1941-01-21 -
Inteligentna, panna, stanowisko, posag, zapozna solidnego pana do 50-ciu. Oferty Administracja Warszawska
1573.1941-01-21 -
Przystojna zapewni utrzymanie z mieszkaniem panu kulturalnemu od lat 30. Wzrost wysoki Oferty „matrymonialne”, do Admin. Warszawskiej
1574.1941-01-21 -
Pokój przy rodzinie dla 2-ch osób odnajmę
1575.1941-01-21 -
Wyroby fabr. gilz „SOKÓŁ” Wronia 69 są do nabycia w dzielnicy żydowskiej po cenach fabrycznych
1576.1941-01-21 -
„TRZY KROPLE” wybielają i udelikatniają ręce. Zapobiegają odmrożeniu i spierzchnięciu skóry. Polecane przez lekarzy. Lab. „RODOS”,
1577.1941-01-24 -
Lekarz dentysta [z Otwocka], obecnie:
1578.1941-01-24 -
Położna, obecnie: , przyjmuje cały dzień
1579.1941-01-24 -
Hennowanie brwi i rzęs, regulacja brwi
1580.1941-01-24 -
Architekt (projekty sklepów, kawiarń, remonty, zatwierdzenia). Buchalter bilansista, siła pierwszorzędna (sprawy skomlikowane) Absolwent matematyki — poszukują pracy (tanio!)
1581.1941-01-24 -
Panu Sz i córce z powodu nagłej śmierci ich Żony i Matki wyrazy szczerego współczucia składa.. Pamięć o Niej pozostanie stale w naszych sercach
1582.1941-01-24 -
Choroby kobiece i akuszeria, obecnie:
1583.1941-01-24 -
Lekarz-dentysta, obecnie:
1584.1941-01-24 -
Skład opałowy Poznańska 6, obecnie
1585.1941-01-24 -
Krawcowa przyjmuje obstalunki, artystycznie reperuje, odświeża garderobę
1586.1941-01-24 -
Olejki naturalne: miodowy, herbaciany, kawowy, czekoladowy, wszelkie owocowe do produkcji cukrów, marmolad, lemoniad, namiastek spożywczych oraz kwiatowe do mydeł, wód kwiatowych i perfum, wanilinę, kumarynę, mentol, esencje skoncentrowane (od 30- zł), rum i arak (od 15- zł), barwniki nietrujące. Poleca w oryginalnym opakowaniu najprzedniejszych firm zagranicznych Zamiejscowe zamówienia za zaliczeniem pocztowym
1587.1941-01-24 -
MATKI!! Dla Waszych dzieci produkujemy MIÓD ODŻYWCZY o wybornym smaku, na czystym cukrze cena słoika zł 7.-, słoik próbny, zł 3.80 - Uwaga: cena naszej marmolady jarzynowej wynosi nadal zł 3.80 za kg Polecamy również nasze marmolady owocowe wysokiej jakości
1588.1941-01-24 -
Lesznica dla zwierząt
1589.1941-01-26 -
Pocieszające wieści docierają do getta z Afryki - Żydzi wierzą w swą dobrą gwiazdę i bliski koniec prześladowców. Wiadomości o klęsce sojuszników Hitlera budzi nadzieję; uważają ją za początek końca.
1590.1941-01-28 -
Zmarł jeden z najwybitniejszych uczonych-talmudystów
1591.1941-01-28 -
Uruchomiono przy Radzie Żydowskiej Biuro Akcji Doraźnych. Obejmuje m.in. referat Przesiedleńców i Akcję Zbiórkową na rzecz Obozów Pracy
1592.1941-01-28 -
Warsztaty chalucowe przeniesione z Długiej 27... czynne następujące warsztaty: szewski, krawiecko-damski i męski, szczotkarski, stolarski. Przyjmuje się także wszelkie przeróbki oraz poprawki kuśnierskie pracuje młodzież przesiedleńcza
1593.1941-01-28 -
A.Cz postanowił nałożyć daninę - 2 zł miesiącznie na rzecz najuboższych. Wpływy z tej daniny bądą przeznaczone wyłącznie na strawę dla głodujących. Wpłaty przypadające na miesiąc bieżący winny być wniesione na ręce administratorów domów w przeciągu 48 godzin od daty niniejszego wezwania, odtąd zaś regularnie co miesiąc przed upływem 15 każdego miesiąca
1594.1941-01-28 -
Godz. otwarcia sklepów: 8-19. , w sobotę i dn przedświąteczne: sklepy spożywcze, wędliniarnie, owocarnie i piekarnie do 19.30, stoiska i kioski z wodą sodową, mineralną i napojami chłodzącymi, konsumowanymi na miejscu 8-20 uliczna sprzedaż dzienników i czasopism oraz wyrobów tytoniowych 7-20 zamykanie przedsiębiorstw gastronomicznych - o 20. w sklepach z mlekiem i i wyrobami mleczarskimi w niedz i święta 7-10 rano dozwolone
1595.1941-01-28 -
Okradziono sklep spożywczy, zabrano większą ilość marmolady. Podejrzanych o kradzież oddano do dyspozycji policji polskiej
1596.1941-01-28 -
Gry skrzypcowej udziela profesor z Łodzi Zgłoszenia czwarta do szóstej
1597.1941-01-28 -
St felczer, obecnie:
1598.1941-01-28 -
Potrzebna służąca do 3 osób, doskonałe gotowanie, pranie, najwyżej 45 lat, długie świadectwa
1599.1941-01-28 -
Doświadczonego ceramika specjalisty wyrobów szamotowych poszukujemy zgłaszać godz 18-20
1600.1941-01-28 -
Znany buchalter-korespondent różnojęzyczny, kierownik kursów poszukuje pracy, naucza buchalterii, języków
1601.1941-01-28 -
Olejki, esencję, barwniki, Wanilinę, karmel palony dla cukiernictwa, lemoniad, marmelad, miodu itp, również do kosmetyków, poleca: firma Stanisław Stupski[Słucki} (egzystuje od 1911 r.) wysyłka za zaliczką pocztową
1602.1941-01-31 -
31 stycznia 41 Gmina dostaje rozkaz utworzeniana 6 lutego warsztatów szewskich, rymarskich itp. Z ramienia Gminy zajmuje się tym Elper, który ma swój warsztat rymarski - chodzi po cholewkarzach i namawia ich, żeby z maszynami przenieśli się na Leszno 70. Robotę Niemcy dali dopiero w maju, do maja ludzie pracowali prywatnie. Odbyło się zebranie kierowników, czy pracę sabotować - nie było zgody. Bogaci byli za sabotażem, bo w razie wsypy mogli uciekać na aryjską stronę, biedniejsi bali się.
1603.1941-01-31 -
Tego dnia do getta przybyły 3.000 uciekinierów z Pruszkowa i innych miast Polski. Trzeba było przygotować nowe miejsca, 120 powstałych wcześniej schronisk nie wystarczało. Autor wie, że są one jedynie wylęgarnią chorób i epidemii. Wygnani Żydzi zostali zerwani z łóżek przed świtem, Niemcy nie pozwolili im zabrać pieniędy ani dobytku, zanim ruszyli na wygnanie, wszystkie kieszenie i zakamarki ubrań oraz ciał zostały przeszukane. Pomimo mrozu, odmówiono im okryć, niektórzy nie mieli nawet butów.
1604.1941-01-31 -
Getto ze wszystkich stron otacza dzielnica aryjska: uchodźcy, którzy szli wdłuż wyznaczonych granic, zostali przeszukani ponownie. Cokolwiek udało im się uchronić przed Niemcami, zostało im odebrane - ludzie przeszukiwali nawet inwalidów i kaleki na wózkach, a jeżeli ktoś miał coś do jedzenia - także był natychmiast okradany.
1605.1941-01-31 -
Dla wyszkolenia sekretarzy rabinów, prowadzących księgi metrykalne, Rada Ż. zorganizowała kurs instrukcyjny, na którym wykładać będą fachowcy w tej dziedzinie. Po ukończenium kursu i zdaniu specjalnego kolokwium, słuchacze otrzymają odpowiednie zaświadczenie o ich kwalifikacjach
1606.1941-01-31 -
Sprzedawcy lodów przystąpili do utworzenia jednolitej organizacji przy Centrali detalicznych i Drobnych Kupców Odbył się szereg narad, postanowiono przeprowadzić odp. rejestrację - codziennie w godz 10-3 popoł
1607.1941-01-31 -
Włamanie do sklepu spożywczego, na ok 500 zł
1608.1941-01-31 -
Specjalista chorób serca, 10-12, 16-20
1609.1941-01-31 -
Rentgenolog
1610.1941-01-31 -
Choroby dzieci i wewnętrzne
1611.1941-01-31 -
Lekarz dentysta
1612.1941-01-31 -
Tapczany stare kupuję. Pracownia łóżek metalowych
1613.1941-01-31 -
Rolmopsiki konserwowane w puszkach, w marynacie, częstochowskie. Żądać wszędzie
1614.1941-01-31 -
Etykiety do cukierków, celofan, makatki (kucharki), piotrusie itp. w składzie papieru
1615.1941-01-31 -
Unieważniam skradziony paszport i dokumenty osobiste na nazwisko
1616.1941-01-31 -
Położna - masażystka, dawniej Marszałkowska 129, obecnie:
1617.1941-01-31 -
Przychodnia specjalna dla chorych na płuca i serce dawniej Senatorska nr 28/30 wezwania na miasto rentgen: prześwietlenia i zdjęcia płuc i serca
1618.1941-02-00 -
0000-00-00
W getcie jeździ jedna żydowska linia tramwajowa.
1619.1941-02-00 -
0000-00-00
Każdy Żyd do 60 roku życia ma przepracować przynajmniej 1 dzień tygodnia przy usuwaniu śniegu z ulic.
1620.1941-02-00 -
0000-00-00
Rada krakowska obiecuje, że Żydzi, którzy wykażą się, że przepracowali wszystkie dni tygodnia przy sprzątaniu śniegu będą mieli szansę na pozostanie w Krakowie.
1621.1941-02-00 -
0000-00-00
Wszyscy Żydzi sumiennie odpracowują tygodnie przy sprzątaniu śniegu, komu nie pozwala na to stan zdrowia wysyła zastępcę ( sowicie opłaconego), żeby otrzymać podpis na karcie potwierdzającej udział w odśnieżaniu.
1622.1941-02-00 -
0000-00-00
BuF uzyskuje dla Weicherta jako nie-krakowianina zwolnienie z akcji odśnieżania ze względu na stan zdrowia.
1623.1941-02-00 -
0000-00-00
W środy urzędy są nieczynne.
1624.1941-02-01 -
Judenrat ustanawia specjalny podatek na utrzymanie szpitala na Czystem. Każdego miesiąca każdy komitet domowy ma go zbierać pośród swoich mieszkańców, ci mają dawać, ile chcą i mogą. Przy rosnącej biedzie, nie udaje się zebrać nawet połow potrzebnej sumy. Co jakiś czas, wobec niemożności ściągnięcia podatków na szpital, Judenrat jest zmuszony wzywać do zbiórki prześcieradeł, koców i poduszek, noży i widelców. Los chorych jest w związku z tym nie do pozazdroszczenia. Ponieważ nie było w getcie miejsca na przeniesienie całego szpitala z Czystmj, rozdzielono poszczególne cztery oddziały i każdemu dano inny budynek. Np. interna została przeniesiona do pustego szkolnego budynku na Stawkach.
1625.1941-02-01 -
Uruchomiono w getcie Biuro Inkasa dla Ubezpieczalni Społecznej. Inkaso zaległych składek i bieżących należności na rzecz Ubezpieczalni. RŻ pobiera dodatkowo 5 proc na koszty biurowe
1626.1941-02-02 -
Nowa kuchnia ludowa. Otwarcie kuchni imieniem znanego działacza społecznego A.St Prywesa. Kuchnia wydawać będzie kilkaset porcyj obiadów dziennie
1627.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1628.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1629.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1630.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1631.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1632.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1633.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1634.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1635.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1636.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1637.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1638.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1639.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1640.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1641.1941-02-03 -
Podział okręgów rabinicznych
1642.1941-02-03 -
Skradziono 2 futra
1643.1941-02-03 -
Przez okno wystawowe włamali się do herbaciarni wynosząc wędliny i art spożywcze
1644.1941-02-03 -
Okradziono sklep spożywczy na sumę ok 400 zł
1645.1941-02-03 -
8-letnia córeczka JP stała w bramie domu Pańska 13, gdy podszedł do niej obcy mężczyzna, który rozmaitymi obietnicami zwabił dziewczynkę do bramy domu Pańska 45. Tam osobnik ten zabrał dziecku płaszczyk futrzany i zbiegł
1646.1941-02-03 -
Kawiarnia została otwarta i zaprasza Sz. Gości
1647.1941-02-03 -
Elektryczne kuchnie, piece, sło,ca gwarantowane - ceny fabryczne oraz naprawa wszelkich grzejników, warsztat elektrotechniczny „Elza”
1648.1941-02-03 -
Sklep ładnie urządzony na ul. Leszno posiadam. Oczekuję propozycji. Wiadomość:
1649.1941-02-03 -
Wykwalifikowana nauczycielka niemiecki perfekt, poszukuje zajęcia
1650.1941-02-03 -
Pracownia okryć damskich, d. Królewska 31, obecnie: przyjmuję przeróbki
1651.1941-02-03 -
Sprzedaż hurtowa i detaliczna marmolady jarzynowej Karmen
1652.1941-02-05 -
W ciągu kilku dni cały Grodzisk opustoszał, mieszkańcy znaleźli się na wygnaniu. 5-02-41 r. Departament Zdrowia z Warszawy wysłał przedstawicieli do Grodziska celem przeprowadzenia "dezynfekcji" dobytku nielicznych Żydów, jacy tam pozostali - rzemieślników pracujących dla wojska - oraz "wyparzenia" ich samych w łaźni. Żydzi z Grodziska i okolic na ochotnika zgłaszali się do "dezynfekcji", przekonani, że po przybyciu do Warszawy będą traktowani jak "oczyszczeni". Tymczasem część transportu rzeczywiście zdołała uniknąć dezynfekcji powtórnej, ale ostatnia grupa - 600 osób - która pozostawała w Grodzisku do 12-02-41 - została przewieziona do stolicy jak partia towaru, i "zdezynfekowana" ponownie.*W marcu przebywa jeszcze w Grodzisku około 60 żydowskich rzemieślników, zatrudnionych przy pracach stolarskich na rzecz wojska.Część uchodźców z Grodziska zatrzymała się w getcie u krewnych, część znalazła przytułek w schroniskach dla uchodźców, wielu nie ma nadal dachu nad głową.
1653.1941-02-07 -
Dr med, obecnie:
1654.1941-02-07 -
Z polecenia Władz Rada Żydowska urządza Biuro Inkasowe dla inkasowabnia składek i zaległości u Żydów na rzecz Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie. Do tego celu Rada Żydowska przejmuje gmach Ubezpieczalni Społecznej
1655.1941-02-07 -
Kuchnia Społeczna SamoWystarczalna 55, subwencjonowana przez ŻTOS, która wydaje pożywne i smaczen obiady po cenach ustalonych przez referat Kuchen Samowystarczalnych ma możność zaopatrywania Komitetów Domwych w zupy pożywne po cenach własnego kosztu. Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Kuchni 10-12, 15-17
1656.1941-02-07 -
Z mydlarni ukradli większą ilość świec i różne artykuły na sumę 800 zł
1657.1941-02-07 -
"Ekspedycja i biuro zleceń Nadawanie: listów poleconych, przekazów pieniężnych i przesyłek pocztowych. Wpłaty i przelewy na P.K.O. Szybkie załatwianie wszelkich zleceń. Zlecenia mogą być wykonywane na telefoniczne żądanie;Zawiadomienia i przywołania do telefonu"
1658.1941-02-07 -
Materiały piśmienne, pióra wieczne
1659.1941-02-07 -
Lekarz dentysta 10-14, 16-19
1660.1941-02-07 -
Taśmy metalowe przyjmuję do cięcia z dokładnością 0,1, mm szerokości 15-200, grubości 0,1 - 2,5 mm. Solidne, szybkie wykonanie
1661.1941-02-07 -
Szopa murowana 35m2 na skład do wynajęcia
1662.1941-02-07 -
Buchalter zaprzysiężony z doświadczeniem w różnych kierunkach handlu, przemysłu i bankowości, poszukuje pracy, udziela porad w rozmaitych sprawach, naucza
1663.1941-02-07 -
Troski i zmartwienia powodują zmarszczki. Panie, które dbają o swój wygląd stale stosują hormonowo witaminowy krem „Merle Blanc”wyrobu lab. RODOS
1664.1941-02-07 -
Kawiarnia-restauracja „Nowoczesna” poleca dania gorące z maszyny od zł 2.- zupy z pieczywem wydawane cały dzień zł 1.50, sałatki i wędliny na wynos Wieczorem koncertuje zespół 7-osobowy Artura Golda. Codziennie przy pianinie znany z występów w radio W. Szpilman Lokal czynny od 9 rano do 8 wiecz. Sale dobrze ogrzane
1665.1941-02-11 -
Nowy punkt schroniskowy dla przesiedleńców
1666.1941-02-11 -
Wagi dziesiętne, stołowe, precyzyjne, odważniki. Ceny niskie
1667.1941-02-14 -
Nowa siedziba Komisji Prawnej tamże urzęduje wydział Zabezpieczonych Nieruchomości
1668.1941-02-14 -
Dr med. choroby wewnętrzne z Żelaznej, obecnie:
1669.1941-02-14 -
Starszy felczer
1670.1941-02-14 -
"Dziś w piątek, o 5.45 w sobotę o 3 po południu i o 5.45 Premiera; „Dus Dorfs Mejdł” premiera w 2 aktach I. Majzla, reż. K. Cymbalist w roli tytułowej Regina Cukier bilety w kasie teatru od godz. 2-ej"
1671.1941-02-14 -
Kompozytor I. Kagan angażuje się na imprezy urządzane przez Komietety Domowe. Wiadomość:
1672.1941-02-14 -
Dr med, zaburzenia mowy i głosu , dawniej Fredry 4, obecnie:
1673.1941-02-14 -
Lekarz dentysta dawniej Marjańska 5, obecnie:
1674.1941-02-14 -
Natychmiastowa pomoc finansowa. Bazar likwidacyjny Wszystko - sprzedasz - kupisz
1675.1941-02-14 -
Dr z Krynicy, choroby serca, wewnętrzne, szczepienia przeciwdurowe 11-14
1676.1941-02-16 -
Gruntownie przebudowana kuchnia „Centosu” - mieszczą się tu też dwa ogniska Centosu dla dzieci w wieku przedszkolnym - do niedawna żywiło się 1000 dzieci. Obecnie - 4000 uroczysta inauguracja
1677.1941-02-18 -
Przyjmuje się tylko karty pocztowe, i to wyłącznie w językach: niemieckim i polskim. Karta - gr 30 plus jeden złoty opłaty specjalnej
1678.1941-02-18 -
Unifikacja kuchen dziecięcych - wszystkie podlegają Centosowi: 24 kuchnie, 12 ognisk, 20.000 dzieci przegląd wszystkich kuchen z punktu widzenia zracjonalizowania ich gospodarki w myśl potrzeb oszczędnościowych
1679.1941-02-18 -
Przeniesienie wydz Ewidencji Ludności Żydowskiej do nowego lokalu - 7 pokoi do dyspozycji
1680.1941-02-18 -
"Rozkład jazdy tramwajów: linii 28: Odjazd z pl. Muranowskiego, pierwszy 6.00, ostatni 20.42, odjazd z ul. Żelaznej - pierwszy 6.23, ostatni 20.14. Pociągi tramwajowe kursują co 10-12- minut Linia 15: Odjazd z pl Muranowskiego pierwszy 6.06, ostatni 20.06; Odjazd z ul. Chłodnej p. 6.32, os 20.40. Pociągi tramwajowe linii 15 kursują co 26 minut"
1681.1941-02-18 -
Ukradziono palto futrzane wartości kilkuset zł, SP wykryła kradzież i schwytała złodziejkę
1682.1941-02-18 -
U fabrykanta kapeluszy ukradziono 95 kapeluszy wwartości 1000 zł. SPŻ wykryła złodzieja, którego oddano w ręce Policji Polskiej w VIII Komisariacie
1683.1941-02-18 -
Przy ul Gęsiej 14 upadł, doznając złamania ręki - ofiara ślizgawicy. Pogotowie udzieliło pierwszej pomocy
1684.1941-02-18 -
Poślizgnął się i złamał prawą nogę
1685.1941-02-18 -
Poślizgnął się - wstrząs mózgu. W stanie ciężkim przewieziono go do domu, gdzie udzielono mu natychmiastowej pomocy lekarskiej
1686.1941-02-18 -
Potknęła się, złamała lewy obojczyk
1687.1941-02-18 -
Od kilku dni gwałtowna odwilż. Na podwórzu spadł ogomny sopel i ranił przechodzącego. Ofiarę odwilży odwieziono na pogotowie Ratunkowe
1688.1941-02-18 -
Napływ przesiedleńców w coraz szybszym tempie. Przybyli przesiedleńcy z Piaseczna, Jeziorny, Włoch- Karczewia, Rudek, Pruszkowa, Błonia, Żyrardowa, Mszczonowa RŻ umieściła ich w różnych domach i punktach schronienia. Stawki - 1500 obiadów dziennie Wielka część schronienie u krewnych lub innych osób prywatnych
1689.1941-02-18 -
Potrzebna reprezentacyjna ekspedientka do perfumerii z praktyką
1690.1941-02-18 -
10 nożyków 75 gr, pasta „Pulsa” 80, szampon „Elida” 50, torebki mięte 10, mydełka eliksirowe 25, kalodont 100, termometry 250, żarówki Philipsa 150, baterie 85 perfumeria
1691.1941-02-18 -
Pokój duży, wygodny do wynajęcia
1692.1941-02-19 -
Późnym popołudniem w getcie po chodniku na Karmelickiej ludzie przesuwają się jak cienie. Gdy na skrzyżowaniu z Dzielną pojawia się Niemiec - chodnik pustoszeje. Kilku Żydów szybko zdejmuje kapelusze. Jednego z tych Żydów Niemiec wali po głowie - kapelusz Żyd wciąż trzyma w rękach. Zdjąć czapkę to za mało, trzeba przecież jeszcze zwolnić chodnik i utrzymać dystans.
1693.1941-02-19 -
Tłum gromadzi się na ulicy wokół dwóch Żydów, którzy zaciekle się biją. Poszło o chleb, którego bochenek jeden niósł ulicą, a drugi podkradł się i zabrał. Okradziony pobiegł za złodziejem i dopadł go. "Jestem tak samo głodny jak i ty, dlaczego mnie okradasz? Idź do bogaczy" - powiedział okradziony. Uliczna bójka przerodziła się w kłótnię, zebrani gapie podzielili się na dwa obozy. Student zacytował Biblię: "Ludzie nie mają w pogardzie złodzieja, jeżeli kradnie by zaspokoić swoją duszę gdy jest głodny". Wszyscy uznali, że król Salomon miał rację.
1694.1941-02-20 -
Zgubił w kąpielisku miejskim przy ul. Spokojnej książeczkę wojskową, metrykę urodzenia i książeczkę Ubezpieczalni Społ.
1695.1941-02-21 -
Ofiary ślizgawicy
1696.1941-02-21 -
SPDŻ od każdej paczki przy wydawaniu pobiera 1 zł - zawiera: opłata na rzecz Poczty Niemieckiej za dostawę paczek do dzielnicy żydowskiej oraz opłata na rzecz Składnicy poczt. Paczki żywnościowe o wadze mniejszcej dostarczane do domu w dniu nadejścia - dodatkowo 0,50 zł. Większe - wydawane tylko w Składnicy iepła 20. Paczki pobraniowe nie są w ogóle dostarczane do Dz Żyd. Dużo paczek - tłok. w najbliższym czasie uruchomione będą filie
1697.1941-02-21 -
skrzynki pocztowe do listów zwykłych (do GG i Rzeszy) znajdują się: brama Gminy Grzybowska 26 na rogu ul. Leszna i Karmelickiej na rogu Pańskiej i Mariańskiej w bramie Biura Pocztowego Zamenhofa 19 w hallu Biblioteki Judaistycznej, Tłomackie 5
1698.1941-02-21 -
Wydział Techniczno-Budowlany przy RŻ opracował projekt mostu między ulicami Zimną i Rynkową dla przejścia pieszych. W ten sposób ulica Żelazna zostałaby odciążona od ruchu pieszego, a droga między okolicą Grzybowska-Twarda a Nalewki-Zamenhofa byłaby znacznie skrócona
1699.1941-02-21 -
RŻ urządziła magazyn , gdzie gromadzone i wydawane są rzeczy przesiedleńców:
1700.1941-02-21 -
W nocy w sklepie - patrol zauważył połamane kraty, złodzieje spłoszeni
1701.1941-02-21 -
Włamanie w nocy, towar w workach, spłoszeni przez SP
1702.1941-02-21 -
Wyszedł z domu i nie powrócił, Wszelki ślad po nim zaginął. Ojciec prosi o wiadomość
1703.1941-02-21 -
Wyszedł z domu celem udania się do siostry. Dotyczas nie wrócił, a wszelki ślad po nim zaginął. Ktoby coś o nim wiedział, proszony jest o doniesienie rodzinie
1704.1941-02-21 -
Pracownia sukien i okryć damskich, d. Chmielna 49, obecnie: ceny przystępne
1705.1941-02-21 -
Ważne dla zegarmistrzów! zakład zegarmistrzowski i optyczny p.t przyjmuje wszelkiego rodzaju szkiełka podłużne dla zegarków ze szkła oraz celuloidu Cena konkurencyjna po 1 zł
1706.1941-02-21 -
Gorseciarka, dawniej Zielna 27, obecnie:
1707.1941-02-21 -
Tramwaje kursują tylko na 1 linii. Wozy nie posiadają numerów, lecz są zaopatrzone w niebiesko-białe gwiazdy Dawida. Wagony kursują w odstępach 10-minutowych na trasie: Plac Muranowski-Muranów-Zamenhofa - Dzielna - Karmelicka - Leszno - Żelazna - Chłodna i z powrotem
1708.1941-02-22 -
Zgubiono dokumenty. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot za wynagrodzeniem godz. 4-6
1709.1941-02-25 -
Ostatnio banda wyrostków okrada przechodniów „na gazetę”. Sprzedawają oni gazetę najnowszą po cenie 5 gr (zamiast 20 gr), motywując to tym, że rzekomo nie mogą jej zwrócić do wydawnictwa. Sprzedawaną gazetą przykrywają oni w zręczny sposób torebki kupujących i opróżniają je z pieniędzy
1710.1941-02-25 -
Pobity, doznał uszkodzenia oka na skutek napaści
1711.1941-02-25 -
Kobiece, akuszeria, choroby pęcherza i dróg moczowych u kobiet godz 3-7
1712.1941-02-25 -
Gramofony walizkowe, płyty, kupuję jedenasta-piętnasta, dzielnica żydowska
1713.1941-02-25 -
Zaginionych wojennych listownie, całe Gen Gub. Załączyć szczegóły, znaczek
1714.1941-02-25 -
"Proszki i olejki do pieczena , cukier waniliowy, esencje owocowe i rumowe oraz różne namiastki poleca: ;Wysyłamy również za pobraniem pocztowym"
1715.1941-02-25 -
Pracownia sukien „Regina” czynna
1716.1941-02-25 -
Okradziony w tramwaju nr 28: portfel, dowód osobisty, karty aprowizacyjne na 01 i 02, bony ob iadowe
1717.1941-02-27 -
Wyszedł z domu i nie wrócił. Informacje i doprowadzenie: informacje do ojca
1718.1941-02-28 -
Niemcy często wchodzą do getta by mścić na Żydach swoje niepowodzenia na frontach. Autor jest świadkiem takiej sceny, ponieważ uciekający tłum wciska go w podwórze. Tłum ogarnięty jest paniką, choć, relatywnie, niebezpieczeństwo nie jest już tak wielkie dla tych, co ukryli się po kątach podwórza. To ostatni uciekinierzy są poranieni, podrapani, ich plecy spływają krwią. Po kilku minutach ludzie rozchodzą się - także ofiary idą w swoją stronę - napływają nowi przechodnie i życie płynie, jakby nic się nie stało.
1719.1941-02-28 -
Chaim stara się obserwować Niemców z ukrycia - idzie więc za tym, który wywołał panikę na ulicy. Kogokolwiek spotka na swojej drodze, bije batem. Ludzie starają się chronić - ulica wygląda absurdalnie: przed Niemcem jest kompletna pustka, tłum tłoczy się za jego plecami. Dwaj Żydzi, którzy nie byli dość ostrożni i weszli w drogę Niemcowi z batem, zostali okrutnie pobici, choć zdjęli czapki na jego widok i złożyli mu ukłony.
1720.1941-02-28 -
Od godz. 1 do 3. wzmaga się specjalnie porządek na Karmelickiej, żeby nie dać tamtym pretekstu do bicia Żydów w drodze na Pawiak. Mówią, że codziennie tam jadą, żeby bić więźniów
1721.1941-02-28 -
W cukierniach i akwiarniach nowy sposób zarobkowania: stoi kobieta i wypożycza opaski. Dostaje za to 10-20 gr
1722.1941-02-28 -
Do przechodzącej ul. Solną Miriam S. zwrócił się jakiś osobnik z prośbą o wsparcie. Gdy wyjęła portmonetkę, rzekomy żebrak wyrwał ją i rzucił się do ucieczki w stronę Elektoralnej. Pogonili za nim przechodnie i świadkowie zajścia, po krótkim pościgu ujęli rabusia. Odebraną portmonetkę wraz z zawartości oddano właścicielce
1723.1941-02-28 -
Choroby skórne, weneryczne godz 10-2,4-7
1724.1941-02-28 -
Ważne dla lekarzy dentystów i techników Monter-elektryk przyjmuje do naprawy aparaty elektromedyczne, maszyny dentystyczne, piece do wypalania koron itd
1725.1941-02-28 -
Zguby: książeczka wojskowa, talon rejestracyjny oraz potwierdzenie dugiej rejestracji - unieważniam Za zwrot wynagrodzę
1726.1941-02-28 -
0000-00-00
Heinrich nakazuje Weichertowi zostać w Krakowie i wydaje mu pisemne pozwolenie na pozostanie.
1727.1941-03-00 -
0000-00-00
Kolejka do urzędu Rockera ciągnie się aż po ulicy, jednak Weichertowi udaje się dostać do niego natychmiast.
1728.1941-03-00 -
0000-00-00
Weichert otrzymuje pozwolenie pozostania dla pracowników prezydium ŻSS, a także KOMu, KOPu, CENTOSu, TOZu, zakładów opiekuńczych.
1729.1941-03-00 -
0000-00-00
Rocker otrzymuje tajne i prywatne informacje o działaczach żydowskich od Rotha.
1730.1941-03-00 -
0000-00-00
Rocker ma wybitną pamięć pamięta szczegóły na temat każdego petenta, spośród kilku tysięcy podań.
1731.1941-03-00 -
0000-00-00
Na ulicach Żydzi są legitymowani i ci, którzy nie mają zezwolenia na pobyt w Krakowie, są wysyłani najbliższym transportem niezależnie czy pochodzą z Krakowa czy nie.
1732.1941-03-00 -
0000-00-00
2 pracowniczki biura buchalterii Jointu, które przyjechały do Krakowa sprawdzić księgi rachunkowe zostały zgarnięte z ulicy i wywiezione do Tarnowa, skąd zezwolono im na powrót do Warszawy dopiero po interwencji BuF.
1733.1941-03-00 -
0000-00-00
Weichert porównując wysiedlenie Żydów z Krakowa, do którego przygotowania trwały pół roku z późniejszymi wysiedleniami kiedy w ciągu dnia opróżniano całe miejscowości z Żydów, nie może zrozumieć tej skrupulatności.
1734.1941-03-00 -
0000-00-00
Wbrew oczekiwaniom krakowskiej Rady getto nie zostaje powiększone i nie ma dodatkowych przydziałów mieszkań.
1735.1941-03-00 -
0000-00-00
Weichert występuje o przydział biura dla ŻSS i mieszkania dla siebie w getcie.
1736.1941-03-00 -
0000-00-00
Feoehl informuje Weicherta, że biuro ŻSS może pozostać poza gettem. Weichert uważa to za niewskazane, ponieważ mogłoby zostać odebrane jako wywyższanie się, oderwałoby to ŻSS od petentów, pracownicy ŻSS musieliby wcześniej wychodzić z pracy żeby zdążyć do getta.
1737.1941-03-00 -
0000-00-00
ŻSS przenosi się na Józefińską.
1738.1941-03-00 -
0000-00-00
Jedyną żydowską placówką, która pozostała poza gettem była "Gazeta Żydowska".
1739.1941-03-00 -
0000-00-00
Czermakow chce wydawać dziennik w Warszawie, "Gazeta Żydowska" sprzeciwia się temu ze względów koniunkturalnych.
1740.1941-03-00 -
0000-00-00
Krążą plotki, że "Gazeta Żydowska" inspirowała zarządzenie zabraniające Żydom kupowania innych gazet, by tym sposobem zapewnić sobie monopol.
1741.1941-03-00 -
0000-00-00
Getto krakowskie nie jest szczelnie zamknięte. Żydzi mogą wychodzić do pracy poza gettem.
1742.1941-03-00 -
0000-00-00
Wielu Żydów zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach, które przed wojną do nich należały a teraz są zarządzane przez powierników.
1743.1941-03-00 -
0000-00-00
Żydowscy rzemieślnicy ( krawcy, kuśnierze, szewcy) mający polską i niemiecką klientelę utrzymują swoją działalność poza gettem krakowskim.
1744.1941-03-00 -
0000-00-00
Pracujący poza krakowskim gettem otrzymują bez trudu odnawiane co miesiąc przepustki na opuszczenie getta.
1745.1941-03-00 -
0000-00-00
Osoby nie pracujące otrzymują w Dyrekcji Policji przepustki uprawniające od opuszczania krakowskiego getta - ważne na miesiąc. Później zostały wprowadzone dzienne przepustki, wydawane na wartowni, przy branie głównej.
1746.1941-03-00 -
0000-00-00
Karty rozpoznawcze ( Kennkarte0 obowiązują wszystkich Żydów powyżej 14 lat. Wydaje je Stadthauptmann. Były one żółte, są większe od kart ludności polskiej i składają się z 3 części.
1747.1941-03-00 -
0000-00-00
Krakowscy Żydzi obawiali się czy nie będą cierpieli głodu, jednak ich obawy okazały się bezpodstawne. Dowóz żywności był sprawny a różnice w cenach pomiędzy gettem a stroną aryjską niewielkie.
1748.1941-03-00 -
0000-00-00
Życie w krakowskim getcie układa się dość dobrze, pomimo przeludnienia wypadki chorób epidemicznych są sporadyczne.
1749.1941-03-00 -
0000-00-00
Rada na I piętrze krakowskiej fabryki czekolady "Optima" urzadza salę teatralną. Gdzie odbywają się koncerty i planowane są przedstawienia.
1750.1941-03-00 -
0000-00-00
Krakowska bursa rzemieślnicza raz na tydzień w niedzielę opróżnia dużą sypialnię chłopców i zamienia ją na salę koncertową.
1751.1941-03-00 -
0000-00-00
W lokalu przybożniczym urządzane są koncerty religijne.
1752.1941-03-00 -
0000-00-00
Krakowscy artyści pracujący na codzień fizycznie w placówkach niemieckich, chętnie dają wieczorami koncerty.
1753.1941-03-00 -
0000-00-00
Na polecenie komisarza dzielnicy wszystkie napisy w getcie są po żydowsku.
1754.1941-03-00 -
0000-00-00
Brama getta krakowskiego zostaje zaprojektowana przez Stendiga.
1755.1941-03-00 -
0000-00-00
Przed wojną w Krakowie, nawet na Kazimierzu, nie posługiwano się napisami po żydowsku i dlatego tutejsi malarze szyldów nie znają zasad pisowni żydowskiej ani starej ani nowej.
1756.1941-03-00 -
0000-00-00
Napisy w krakowskim getcie pełne są błędów językowych i ortograficznych, Weichert proponuje powołanie komisji 3 osobowej, która będzie udzielała informacji umieszczającym napisy.
1757.1941-03-01 -
0000-00-00
Wielu Żydów krakowskich zostaje wysiedlonych do Tarnowa.
1758.1941-03-02 -
Żydzi w getcie żyją polityką: trwają niekończące się spory, każdy fakt jest dokładnie omawiany i porównywany z innymi, wysnuwane są coraz to inne hipotezy. Chaim wie, że od losu wojny zależy przyszłość Żydów - znaleźli się między młotem i kowadłem. Jeżeli kraje demokratyczne przegrają, a wygra nazizm - lepiej, by Żydzi popełnili samobójstwo.
1759.1941-03-02 -
Getto przeżywa szok na wieść o tym, że Bułgaria przystąpiła do Porozumienia Trójstronnego. Żydzi intuicyjnie czują, że Wielka Brytania poniosła porażkę dyplomatyczną - niemiecka prasa o tym się rozpisuje. Faktem jest jednak, że postępowa, liberalna Bułgaria dała się wchłonąć nazistom, tak jak wcześniej Rumunia, a po niej zapewne padnie Grecja. Kapłan zdaje sobie sprawę, że los bułgarskich Żydów będzie straszny. Pogorszy się też los Żydów w Polsce - bo każde zwycięstwo Niemców przesądza o ich losie. Złe wieści niweczą nadzieje związane z dobrymi wieściami o klęsce niemieckiej w Afryce Północnej.
1760.1941-03-02 -
Zaginął informacje do Elzy Forszner
1761.1941-03-04 -
Okradli skład desek, przekazano ich PP
1762.1941-03-04 -
Zarządzenie Władz GG zezwalające na zbieranie się Żydów do wspólnej modlitwy w mieszkaniach prywatnych i domach modlitwy podczas świąt żydowskich: Święta Wielkanocne (4 dni), Zielone Świątki (2 dni), Nowy Rok (2 dni) Sądny Dzień (1 dzień), Święta Kuczek (4 dni). Wielka Synagoga będzie czynna w nadchodzące święta Szwuoth - 1-06. Na razie odbywać się mają tylko nabożeństwa dzienne, w soboty i święta o 8.15, w dnie powszednie o 8.00. Wstęp za kartami, które są do nabycia w dnie powszedne w kancelarii Synagogi oraz w gmachu Biblioteki Judaistycznej (Tłomackie 5). Członkowie poza kartami wstępu opłacają swoje miejsca za kwitami miesięcznymi, wydawanymi przez Kancelarię Synagogi w godz. 10-15
1763.1941-03-04 -
Pierwszy w dzielnicy wypadek zabójstwa. W czasie sprzeczki na tle porachunków pieniężnych - uderzony w głowę kłodą drewnianą. W kilka godzin, nie odzyskawszy przytomności, zmarł. Sprawca zbiegł Dochodzenie prowadzi policja polska
1764.1941-03-04 -
Włamanie do pralni. Przepiłowali żelazne żaluzje wejściowe, wynieśli bieliznę wartości około 12 000 zł
1765.1941-03-04 -
Okradziono dwa sklepy na łączną sumę kilku tysięcy zł
1766.1941-03-04 -
Schwytany na gorącym uczynku kradzeży palt i sukien, oddany policji polskiej
1767.1941-03-04 -
Z niewiadomej przyczyny popełniła samobójstwo. zeskoczyła z 4. piętra domu przy Leszno 49, śmierć na miejscu
1768.1941-03-04 -
W bramie domu zmarł nagle. Przyczyna śmierci nieustalona
1769.1941-03-04 -
Od kilku dni brak wiadomości o następujących osobach:
1770.1941-03-04 -
Według ostatnich danych jest w W przeszło 500 „kącików” - ponad 15 tys dzieci
1771.1941-03-04 -
Patefony, płyty używane, kupuję, naprawiam Grzybowska 16 m. 31 Leszno 28 m. 10
1772.1941-03-04 -
Krawiec męski zawiadamia, że pracownia jest nadal czynna ceny niskie robota solidna, dział przeróbek
1773.1941-03-07 -
Miało miejsce wydarzenie polityczne dotyczące Polaków - ale odbiło się także na życiu getta. Nienawiść NIemców do Polaków rośnie z dnia na dzień - początkowe komplementy pod ich adresem poszły w niepamięć. 7-03-41 r. zginął Volksdeutsch, wcześniej obywatel polski, zdrajca i szpieg, którego Niemcy obsadzili na stanowisku dyrektora warszawskich teatrów. Anonimowy Polak zastrzelił go w jego własnym mieszkaniu "jak psa". Nie jest jasne, czy zabójca kolaboranta działał na własną rękę, czy był wysłannikiem tajnej organizacji - w każdym razie o wydarzeniu jest w Warszawie głośno. Autor stwierdza, że zrobiło to wrażenie na okupantach: idioci, sądzili, że Polacy ich kochają, że są zadowoleni z pognębienia Żydów, z którego mają przecież korzyści. Nagle okazało się, że ich pozycja na obcej ziemi jest niepewna.
1774.1941-03-07 -
Dr, wewnętrzne i przemiany materii
1775.1941-03-07 -
Unieważniamy zagubione talony rejestracyjne
1776.1941-03-07 -
Laboratorium chemiczne.... istniejące od 25 lat, poleca znane ze swej dobroci: olejki, esencje do cukrów, ciast, marmelad, lemoniad, wódek, ekstzrakt do czaenego piwa oraz ekstrakty kwasowe jak również barwniki do celów spożywczych. Wysyłamy na żądanie za zaliczeniem poczt.
1777.1941-03-07 -
Pedicure Tosia, długoletnia pracownica firmy Bata, Kowalski przyjmuje:
1778.1941-03-07 -
Choroby wewnętrzne i dróg moczowych 5-7
1779.1941-03-07 -
Optyk, dawniej Graniczna 13 obecnie:
1780.1941-03-07 -
Niezwykła afera oszukańcza Do przechodzącej ulicą Twardą Ch.S podszedł jakiś nieznajomy osobnik, zapytując o adres najbliższej spółdzielni... Potem podszedł drugi i spytał, o co pytał tamten. Ona wszczęła alarm, wezwała policję. Okazało się, że podobne zdarzenie spotkało jej ojca we wrześniu 1940. Podszedł do niego jeden facet, potem drugi - wcisnął mu jakąś biżuterię, która okazała się bezwartościowa. Sprowadzony na konfrontację ojciec, poznał oszusta. „Osuzst - typ międzynarodowego hochsztaplera, władający kilkoma językami obcymi i ubrany z jaskrawą elegancją...”
1781.1941-03-07 -
Zaginęli
1782.1941-03-07 -
Śmierć na ulicy na ul Niskiej przechodnie znaleźli mężczyznę ok. 35 - lekarz stwierdził .mierć. Rysopis: wysoki szatyn, oczy niebieskie, ubrany w spodnie ciemne, czapkę szarą, wszystko bardzo zniszczone. Na Twardej- na dziedzińcu kobieta NN ok. 60 lat, żadnych dokumentów tylko torebka zawierająca 2,84 zł.
1783.1941-03-07 -
Skradziono ze strychu bieliznę wartości ok. 500 zł na szkodę
1784.1941-03-07 -
Skradziono garderobę i bieliznę damską, łącznej wartości ok. 3.500 zł
1785.1941-03-07 -
Skradziono kotły i wanny wartości 1000 zł
1786.1941-03-07 -
Schwytany na gorącym uczynku kradzieży na szkodę Jankla B
1787.1941-03-08 -
Ponieważ istnieje podejrzenie, że zabójca wywodzi się z kręgów teatralnych, wszyscy polscy artyści, czy to zatrudnieni w teatrach, czy w kabaretach i kawiarniach, będą mogli pracować przez miesiąc. Obwieszczenia wywołują poruszenie w mieście: jest jasne, że morderca się nie zgłosi ani nie zostanie znaleziony, a zatem zatrzymani notable zostaną rozstrzelani. To może oznaczać początek ważnych zmian politycznych.
1788.1941-03-08 -
Zarządzeniem Władz godzina policyjna dla dzielnicy żydowskiej zostaje przesunięta z 21 na 20 i trwa, jak dotąd, do godz 5 rano.
1789.1941-03-08 -
Znaleziono dokumenty, do odbioru w I Rejonie SP KE zgubiła dokumenty 8-03 w godz. 12-13, w rejonie ulic Siennej-Wielkiej-Pańskiej-Mariańskiej
1790.1941-03-09 -
Jeżeli Niemcy zauważą w ogóle fakt ochotniczego przyjęcia restrykcji w getcie - mogą podejrzewać Żydów o "grę w jednej lidze" z buntowniczymi Polakami i o sympatię dla nich. Patriotyzm Czerniakowa będzie unicestwieniem Żydów, uważa Kapłan.
1791.1941-03-09 -
Po zabójstwie kolaboranta Żydzi w getcie cieszą się i martwią zarazem: są zadowoleni, że Bóg dał im getto, bo gdyby nie byli w getcie, mieliby takie same kłopoty jak Polacy. Martwią się, bo skoro Niemcy zmienili godziny policyjne gojom, szmugiel będzie bardzo utrudniony.
1792.1941-03-09 -
"Rozumny i bystry" Judenrat, jak stwierdza ironicznie autor, dla patriotycznego prestiżu na własną rękę zdecydował się na niebezpieczny krok: ogłosił w getcie godzinę policyjną także od 20.00, choć Niemcy wyraźnie stwierdzili w obwieszczeniach, że odnosi się ono do Polaków.
1793.1941-03-11 -
Zmiana godziny policyjnej okazała się nie być pomysłem Czerniakowa. Rodacy w getcie podejrzewali go o patriotyzm niesłusznie. Niemcy, zaostrzając przepisy po stronie aryjskiej, nie chcą by Żydzi byli uprzywilejowani - w getcie zatem również godzina policyjna ma być od 20.00. "Gdy idzie o kary, jesteśmy równi" - pisze z goryczą autor.
1794.1941-03-11 -
Zakładnicy wiedzą już, że zostaną rozstrzelani. Wielu z nich znajdzie się w ten sposób w długim szeregu polskich męczenników i bohaterów, którzy ginęli w każdym pokoleniu odkąd Polska straciła niezależność. Na przekór ich nienawiści do Żydów, żydowskie serca wyrywają się do nich: jesteśmy w tej samej sytuacji, pisze autor.
1795.1941-03-11 -
Kupię używaną garderobę i inne przedmioty domowego użytku
1796.1941-03-11 -
W związku z przybyciem do Warszawy wielkich rzesz przesiedleńców .. RŻ otworzyła nowy oddział Wydziału Ewidencji Ludności Żydowskiej urzęduje w godz. 8.30-15.30
1797.1941-03-11 -
Biuro Toporolu przeniesione z Leszno 29
1798.1941-03-11 -
Złapano złodziei grasujących na poczcie - kradzieże z torebek, kieszeni itp. Usiłował wyciągnąć pieniądze z kieszeni Klenieca
1799.1941-03-11 -
"Podrzucone dzieci; na klatce schodowej Gęsia 31a - Wolf Grajcer 4 tyg, kartka przy ubranku na klatce Lubeckiego 5 - niemowlę płci męskiej - ok 5 mies. Dzielna 8 - noworodek płci żeńskiej sień domu Zamenhofa 18 - 1,5 roczna dziewczynka w lokalu TOZ Gęsia 43 - dwie dziewczynki: 7 lat Dina i 1 rok Estera (siostry) - matka bez śodków do życia, nie mogła patrzeć na cierpienia swych dzieci wszystkie dzieci przesłano do schronisk"
1800.1941-03-11 -
Śmierć na ulicy: przed bramą domu Gęsia 43 dwóch mężczyzn NN - jeden na posterunku policji, drugi - przywędrował z Błonia
1801.1941-03-11 -
"Przed kilkoma dniami usiłowała popełnić samobójstwo; wyszła z domu i nie wróciła. Brunetka, szczupła, wysoka, ubrana w ciemne palto"
1802.1941-03-11 -
Kierownictwo SP zawiadamia o następujących osobach poszukiwanych
1803.1941-03-11 -
Do restauracji przyszedł dostatnie ubrany człowiek - kazał podać rozmaite potrawy. Rachunek 21 zł, klient oświadczył, że nie zapłaci, bo nie ma pieniędzy odstawili go do PP
1804.1941-03-11 -
Kupno i sprzedaż znaczków pocztowych do zbiorów
1805.1941-03-11 -
Robactwo wytępiam doszczętnie. Szybko - tanio od 10 do 17-ej, prócz sobót i niedziel
1806.1941-03-13 -
W głodującym getcie obchodzone jest święto Purim, 5701 r. Księga Estery nie może być czytana w synagogach, ale mimo wszystko Żydzi radują się klęską perskiego Hamana. Autor wraz z innymi syjonistami świętuje w kuchni syjonistów na Zamenhofa.
1807.1941-03-13 -
Spotkanie w kuchni syjonistów zebrani zawdzięczali dr I.Schiperowi, M. Kirszenbaumowi, Blochowi i Kaminarowi. Autor pisze, że ludzie przyszli smutni i wyszli smutni - ale pomiędzy tymi smutkami przeżyli kilka miłych chwil, za co niech Bóg wymienionych błogosławi.
1808.1941-03-14 -
Żydzi polscy mają niski poziom kultury, zarazem wykazując praktyczną mądrość w życiu codziennym. W handlu wykazująniezwykły talent. Z natury lubią korzystać z życia i cieszą się nim, łatwo wydają pieniądze na siebie i nie są hojni dla innych. Cokolwiek dają, dawane jest w skąpych ilościach i niechętnie. Miłosierdzie jest czynione przez nich jedynie w nadziei zapłaty za nie w życiu przyszłym. Brak im poczucia braterstwa, więzi ze wspólnotą, w której żyją i z której się wywodzą. /opinia autora/ Oceniwszy niezbyt pochlebnie polskich Żydów, autor zaznacza, że nieszczęścia ich uzdrawiają. W obliczu nieszczęścia jednoczą się, znajdują się pomiędzy nimi działacze społeczni, którzy swoją pracę wykonują na najwyższym poziomie.
1809.1941-03-14 -
Choroby wewnętrzne
1810.1941-03-14 -
Rejestracja wytwórców galanterii skórzanej od 17 do 17 oprócz sobót, codziennie rejestracja czapników - odbyła się w ub. tygodniu dodatkowo mogą we własnym interesie zarejestrować się codziennie w godz. 11-14
1811.1941-03-14 -
Komisja dla Spraw Przesiedleńczych przy RŻ zorganizowała następujące punkty schronienia i opieki nad przesiedleńcami: RŻ uzyskała zezwolenie Władz na rekwizycję lokali, kin, firm handlowych i fabrycznych na terenie dz żydowskiej, obecnie nieczynnych, dla umieszczenia w nich przesiedleńców
1812.1941-03-14 -
Ambulatorium Szpitala na Czystem przeniesione, już czynne
1813.1941-03-14 -
Wypróżnianie skrzynek pocztowych dokonuje się codziennie w godz. 16-18, a w gmachu Urzędu Pocztowego Zamenhofa 19 do godz. 19 Z dzielnicy żydowskiej zostaje przez Urząd Pocztowy poczta odsyłana codziennie w godzinach porannych
1814.1941-03-14 -
Wydział Inspekcji Handlowej podaje do wiadomości, że Kasa Miejska przyjmuje wpłaty za dzierżawienie gruntu miejskiego, witryn, wykuszy, rusztowań itp dla celów handlu ulicznego. Nieuiszczenie wspomnianych opłat spowoduje cofnięcie zezwolenia na korzystanie z gruntu i mienia miejskiego
1815.1941-03-14 -
Za zezwoleniem Władz RŻ przystąpiła do zorganizowania Związku Transportowców. Żydowscy robotnicy transportowi dostaną pracę w pierwszym rzędzie na punkcie przeładunkowym
1816.1941-03-14 -
Władze udzieliły zezwolenia na uruchomienie własnej dukarni Radzie Żydowskiej. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona, będzie obsługiwać wszystkie agendy rady
1817.1941-03-14 -
"Dostał ataku szału na ulicy na przeciw Ogrodu Krasińskich; zaczął wyć nieludzkim głosem, potem pogryzł H., następnie jeszcze trzech mężczyzn. Uciekał Bonifraterską, złapany na rogu Nowiniaskiej zaalarmowane władze założyły choremu kaftan bezpieczeństwa i odstawiły do Domu Zdrowia"
1818.1941-03-14 -
Nieudana próba samobójcza. Wyskoczył z okna 2 piętra, ale spadł na przejeżdżającą furmankę z przesiedleńcami. Jedna z osób na furmance doznała złamania ręki.
1819.1941-03-14 -
Wypadek - platforma konna zderzyła się z tramwajem motorowym nr 8253. Jeden z koni zabity, woźnica ranny. W tramwaju wybite szyby przerwa w komunikacji - przeszło 1/2 godziny
1820.1941-03-14 -
Potrącony przez rower. Rowerzysta zbiegł. Starzec doznał ogólnych obrażeń
1821.1941-03-14 -
Dom zamknięty na skutek zarządzenia urzędu zdrowia. Jeden z mieszkańców chciał wydostać się przez zamkniętą bramę. Rzucił się na stojącego przed bramą funkcjonariusza SP, raniąc go ciężko nożem w ramię. Przewieziono rannego do ambulatorium TOZu. awanturnika - odprowadzono do V Komisariatu PP
1822.1941-03-14 -
Skradziono mu palto z przedpokoju. Następnego dnia udał się na targowisko publiczne przy pl. Parysowskim, znalazł złodzieja sprzedającego palto - oddano do PP
1823.1941-03-14 -
Zmarli na ulicy - Wołyńska 21 znaleziono zwłoki nieznanego mężczyzny pogrzeb - Pinkiert Pawia 6 - zasłabła nagle kobieta NN, lekarz stwierdził śmierć. Pogrzeb , Pawia 2
1824.1941-03-14 -
Podrzucone dzieci: dziewczynka ok 6 lat na ul. Zamenhofa chlopiec ok 2 lat - przy Dzielnej 22 dzieci odesłano do schroniska przy ul. Dzielnej
1825.1941-03-14 -
Dr med, stomatolog godz 10-18
1826.1941-03-14 -
Lekarz dentysta z Pruszkowa g 11-1 i 4-6
1827.1941-03-14 -
Wieczne pióra zakład mechaniczny naprawy piór wiecznych i ołówków mechanicznych, d. Graniczna 8, obecnie: kupno-sprzedaż-zamiana
1828.1941-03-14 -
Dr choroby wewnętrzne
1829.1941-03-14 -
Chirurg, przeprowadził się z Chłodnej 39 a na
1830.1941-03-14 -
Choroby dzieci
1831.1941-03-14 -
Oszczędnościowe kuchenki elektryczne montuje oraz naprawia wszelkie grzejniki. Warsztat
1832.1941-03-14 -
Gorsety, ceny przystępne, także przeróbki
1833.1941-03-14 -
Zgubiono portfel zawierający dowód osobisty, talon rejestracyjny oraz potwierdzenie powtórnego zarejestrowania na nazwisko Dowody unieważniam Znalazcę proszę o zwrot za wynagrodzeniem
1834.1941-03-14 -
Agenci i domokrążcy branży mydlarskiej od zaraz poszukiwani do sprzedaży artykułu pierwszej potrzeby. Zarobek 20 zł dziennie zapewniony
1835.1941-03-14 -
Panna posażna, ładna, pozna adwokata, doktora, inżyniera, dwa obce języki pożądane bezwzględnie rosyjski (matrymonialne) . Oferty „Szlachetna”, Adm. warszawska
1836.1941-03-14 -
Młoda, ładna, wysoka, własność w Palestynie, poślubi odpowiedniego. Przemysłoweic, usytuowany - z mieszkaniem poślubi sympatyczną, samodzielną. Pośrednictwo matrymonialne
1837.1941-03-14 -
Młoda, przystojna, pomoże materialnie do przetrwania wojny lekarzowi, inżynierowi (architektowi) miłej powierzchowności (35-45). oferty: „Osamotniona”, adm. warszawska 25-letni kawaler, handlowiec, średniego wzrostu - zapozna pannę młodą do 25-ciu, najchętniej interesem, z dobrej rodziny. Cel matrymonialny. Oferty „Matrymonialne” administracja warszawska
1838.1941-03-15 -
Prasa niemiecka opublikowała tego dnia słowa nazistowskiego zarządcy wojskowego w Holandii, Seyss-Inquarta, stwierdzającego, że Holendrzy zachowają swoją pozycję - ale Żydzi to nie Holendrzy. Żydzi są wrogami, z którymi nigdy nie zostaną zawarte żadne umowy pokojowe i którzy będą zwalczani zawsze i wszędzie - a kto zechce temu przeciwdziałać, czyni to na własne ryzyko. Chaim jest przerażony perspektywą niemieckiego zwycięstwa.
1839.1941-03-15 -
0000-00-00
Już bez specjalnej przepustki w ogóle Żyd nie mógł jechać pociągiem. Nareszcie zabroniono w ogóle jechać pociągami. Wreszcie i na przejazd tramwajem trzeba było mieć pozwolenie, dodatek do biletu, w przeciwnym razie płaciłeś poczwórnie za bilet. Wreszcie odseparowano Żydów w tramwajach dając specjalne wagony dla Żydów, aż wreszcie uruchomiono specjalne tramwaje z tarczą Dawida, jako oznakę, w których to mogli tylko Żydzi przejeżdżać. W końcu i to ustało.
1840.1941-03-16 -
Dla wygody mieszkańców części południowej dzielnicy żydowskiej rozpoczęła składnica Pocztowa przyjmować listy polecone krajowe, kartki zagraniczne i telegramy codziennie (z wyjątkiem soboty) w godz. 14.30 - 19.30 można nabywać znaczki pocztowe po cenach nominalnych. Telegramy przyjmowane przez Składnicę zostają oddawane Poczcie Niemieckiej codziennie o godz. 13-ej
1841.1941-03-17 -
Na podstawie zarządzenia Władz wszyscy Żydzi w wieku 16-60 lat posiadać winni karty pracy, ustalające stosunek do obozów pracy.(zarządzenie Szefa Dystryktu z 17-03-41) Wydział Pracy przy RŻ zawiadamia że posiadanie karty pracy obowiązuje wszystkich mężczyzn... wszyscy nie posiadający prolongaty karty winni być przygotowani do wyjazdu
1842.1941-03-18 -
Opieka nad uchodźcami, kwarantanna - Leszno 109, Stawki 21, magazyny bagaży, 150 Punktów, opieka medyczna nowy punkt w sali kina Acron
1843.1941-03-18 -
Rada Żydowska przejmuje uprawnienia Magistratu. Z polecenia Władz - jest uprawniona do udzielania zezwoleń na otwieranie przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, na wykonywanie rzemiosła. RŻ będzie też wykonywała inspekcję handlową i przemysłową, dzierżawę targowisk, stoisk, regulację i nadzór ruchu handlowego Zajmie się tym Wydział Przemysłowo-Handlowy, który rozpoczął organizowanie odpowiedniego aparatu
1844.1941-03-18 -
Utworzono ognisko dla dzieci żebrzących staraniem Centosu Całodzienna opieka przeszło 100 dzieci zebranych z ulic. Dzieci zostały przyjęto po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu, dezynfekcji, wykąpaniu. Otrzymują 3 posiłki i korzystają z pieczołowitej opieki wychowawczej i sanitarnej
1845.1941-03-18 -
Kierownictwo SP podaje zawiadomienie o osobach zaginionych wraz z adresem, pod który należy kierować odszukanych lub informacje o nich:
1846.1941-03-18 -
W Rejonie SP „Gmina” znajduje się główna składnica rzeczy odnalezionych w dzielnicy żydowskiej. Osoby poszukujące zagubionych przedmiotów, dowodów osobistych, talonów rejestracyjnych itp winny zgłaszać się do kancelarii rejonu „Gmina” w godz 9-11 codziennie oprócz sobót.
1847.1941-03-18 -
Pani zechce zgłosić się w biurze Norddeutscher Lloyd w Warszawie, Leszno 15
1848.1941-03-18 -
Podrzucone dzieci: w klatce frontowej domu Twarda 44 Ita Weltman i Władysław Lindenfeld znaleźli niemowlę niewiadomego pochodzenia:odesłane do Głównego Domu Schronienia Moryc Klinger znalazł owinięte w chustkę dziecko 10 mies, płci żeńskiej. Przyjął je Dom Podrzutków
1849.1941-03-18 -
Sprzedawczyni pieczywa - chciano ją oszukać płacąc nieważnymi banknotami Banku Polskiego. Sprawcy ujęci
1850.1941-03-18 -
Wyjątkowym brakiem moralnych skrupułów odznaczył się ZE, przesiedleniec z Piaseczna. Okradał z ostatniego mienia swych współlokatorów w punkcie dla przesiedleńców, aż wreszcie został schwytany przez kierownika schroniska na gorącym uczynku przywłaszczania pościeli jednego z mieszkańców schroniska
1851.1941-03-18 -
Zasłabł nagle chłopiec ok. 14 lat, NN. przeniesiony do mieszkania dozorcy, zmarł. Pogrzeb - „Ostatnia droga”
1852.1941-03-18 -
Zmarli na ulicy w bramie domu Muranowska 1 znaleziono rankiem zwłoki kobiety NN 65-70 l na ulicy Nowolipie upadł i zmarł przed przybyciem lekarza mężczyzna NN, ok. 45 lat
1853.1941-03-18 -
Ogrywał przechodniów w grę zwaną „kiszką”. SP zatrzymała oszusta, przekazała go PP
1854.1941-03-18 -
Okradziony na ulicy Miłej - woreczek z ostatnimi pieniędzmi - 260 zł. Złodziej uciekł. Następnego dnia spotkał przypadkowo złodzieja na ulicy - przy pomocy funkcjonariuszy SP złodzieja przyprowadzono do komisariatu
1855.1941-03-18 -
Przechodzący przez jezdnię na ul Smoczej, przejechany przez auto. Złamanie nogi. Wezwane Pogotowie przewiozło ofiarę wypadku do domu
1856.1941-03-18 -
Kupuję, sprzedaję, patefony, płyty, części rowerowe
1857.1941-03-18 -
Pralnia parowa „WAPOR” poszukuje zdolnej osoby do sortowania bielizny za kaucją 400-500 zł
1858.1941-03-18 -
Odnajmę, odstąpię skład z szopą
1859.1941-03-20 -
0000-00-00
Utworzenie dzielnicy żydowskiej w Krakowie.
1860.1941-03-20 -
0000-00-00
ŻSS zmienia lokal.
1861.1941-03-21 -
Wpadł pod przejeżdżający samochód na ul Dzikiej opatrzyło pogotowie, ogólne obrażenia
1862.1941-03-21 -
Dr med, chirurg ortopeda godz 4-6 pop i Lecznica Nalewki 17 (Zamenhofa 14) (08-41)
1863.1941-03-21 -
Analizy lekarskie, mgr farmacji i bakteriolog obecnie:
1864.1941-03-21 -
Skórne, weneryczne od 4-6
1865.1941-03-21 -
Lekarz-dentysta godz. 11-2, 4-5
1866.1941-03-21 -
Technik dentystyczny, przyjmuje
1867.1941-03-21 -
Poradnia Przeciwgruźlicza „Brijus” szczególna opieka nad dziećmi gruźlików
1868.1941-03-21 -
Przeniesienie kuchni samowystarczalnej z Zamenhofa 22
1869.1941-03-21 -
Wykaz dokumentów i rzeczy znalezionych na terenie dz. żyd do odebrania w Rejonie „Gmina” ŻSP przy ul. Grzybowskiej 26
1870.1941-03-21 -
Potknął się na Dzikiej, złamał prawą nogę
1871.1941-03-21 -
Wpadła na Żelaznej pod tramwaj, ogólna kontuzja i wstrząs mózgu
1872.1941-03-21 -
Znalezione dzieci:Tauba Hochman znalazła 4-letni chłopczyk NN - do Głównego Domu Schronienia przy ul. Nalewki w bramie znaleziono noworodki-bliźnięta - chłopczyka i dziewczynkę, ok 3 mies - do Domu Podrzutków, NN
1873.1941-03-21 -
Podziękowanie A . Gancwajcha z rodziną wszystkim, - serdeczne „Bóg zapłać” wyrazy współczucia dla Abrahama Gancwajcha - Administratorzy przy Biurze Administracji Leszno 13, wyrazy gł. współczucia - Delegacja Inwalidów Wojennych z 1939 roku - patronat nad Kuchnią „Centosu” - Elektoralna 22
1874.1941-03-21 -
Zegarmistrz, pierwszorzędna siła fachowa, jak również rzeczoznawca tej branży, poszukuje zajęcia
1875.1941-03-21 -
Salon mód (dawniej Felicji Mirel) poleca: wiosenne i letnie kapelusze oraz przeróbki 11-4
1876.1941-03-21 -
Ostrzeżenie! wykryto bandę fałszerzy pieprzu firmy „Saturn” - ostrzega firma S wszystkich, którzy nabyli, żeby sprawdzili, czy pieprz jest oryginalny. Falsyfikaty należy natychmiast zniszczyć, aby konsument uniknął oszustwa, w przeeciwnym razie, gdy Władze znajdą falsyfikat, właściciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej Niefałszowane wyroby firmy S , słynące ze swej dobroci prosimy PP Właścicieli w interesie własnym nabyć w hurtowniach lub u agentów zaufanych
1877.1941-03-23 -
Kapłan odwiedził uchodźców z Gdańska i wyszedł z rozdartym sercem: getto przyzwyczaiło ludzi do głośnej rozpaczy, krzyków, jęków i lamentów. Gdy wszedł do wielkiego budynku byłej szkoły biznesu na Prostej 12, przygniotła go cisza nieszczęśników pogrążonych w smutnych rozmyślaniach, o zgasłych oczach.
1878.1941-03-25 -
Lokalne radio informuje, że Niemcy weszli do Jugosławii. Następnego dnia jej rząd oficjalnie ma przystąpić do Porozumienia Trójstronnego. Spodziewano się ofensywy niemieckiej na wiosnę - podchody dyplomatyczne na południowym wschodzie Europy zaczęły się wcześniej. Słuchacze są przybici bardziej, niż byli po podbiciu Bułgarii.
1879.1941-03-25 -
Ujęcie złodzieja. ukradł z mieszkania BK futro męskie oraz większą ilość bielizny męskiej i damskiej. Właściciele mieszkania spostrzegli szabko kradzież, zaczęli szukać złodzieja. Znaleziony na strychu. Tłomaczył się, że w ten sposób chciał wyrównać swoje rachunki z BK, który rzekomo jest mu wienien 300 zł. odstawiony do V Komisariatu PP
1880.1941-03-28 -
Rejestracja prowadzących meldunki - muszą się zarejestrować - WELŻ rozpoczął wydawać legitymacje (w jęz niemieckim i polskim) dla zarejestrowanych prowadzących meldunki w cenie 2 zł Celem uzyskania należy złożyć za pośrednictwem Delegatur WELŻ przy Okrągowach Biurach meldunkowych podanie na odpowiednim druczku i załączyć 2 fotografie dopuszczalne jest, by każdy rządca prowadził meldunki najwyżej w 4 domach
1881.1941-03-28 -
Od kwietnia karty aprowizacyjne będą wydawane wyłącznie osobom zameldowanym. W myśl obowiązujących przepisów każda nowoprzybyła osoba winna być zameldowana w ciągu 24 godzin prowadzący meldunki winni zgłosić się po odbiór wykazów i kart do następujących OBRKA:
1882.1941-03-28 -
Władze poleciły Radzie Żydowskiej zorganizowanie zbieraczy metali nieżelaznych (i szmat - w nr 26) Z polecenia Władz Rada Żydowska przeprowadza rejestrację kominiarzy na terenie dzielnicy żydowskiej.
1883.1941-03-28 -
Złodziej wpadł pod tramwaj. Rubin Grosbaum wyciągnął Joskowi KalszteinowiK portfel na Karmelickiej, uciekał w stronę Dzielnej. Pogoniło kilku przechodniów. Na Dzielnej wpadł od tramwaj, zginął
1884.1941-03-28 -
RZ wjechał na chodnik wózkiem naładowanym towarem najechał na kobietę - doznała poranienia nogi i obrażeń zewnętrznych - amputowano jej nogę w szpitalu na Leszno 1. Sprawca do VIII Komisariatu PP Wózek z towarem oddano wspólnikowi wózkarza
1885.1941-03-28 -
W czasie wskakiwania do tramwaju, będącego w ruchu pzy zbiegu Karmelickiej i Nowolipek - poślizgnął się i wpadł pod koła, doznał obcięcia stopy
1886.1941-03-28 -
Podrzucone dzieci - na Pańskiej 4 dzieci na chodniku, matka zmuszona była je porzucić - na Dzielną 39 na terenie Gminy zostawiony chłopczyk, 5 lat. Wiedział że meiszka na Nowolipiu, rozpoznał dom
1887.1941-03-28 -
Okradł mieszkanie na Pańskiej 51 - palto z kołnierzem futrzanym, 2 kapelusze, kilka obrusów, ręczniki, koszule oraz drobiazgi og wartość 1000 zł. Złapany
1888.1941-03-28 -
Na gorącym uczynku kradzieży bielizny na strychu przyłapani bracia - na VIII Kom PP
1889.1941-03-28 -
Złapani w chwili włamywania się do piwnic Grzybowska 29. Oddani do PP
1890.1941-03-28 -
Funkcjonariusz SP zauważyli podejrzanego osobnika niosącego naładowany worek. Wezewany do zatrzymania rzucił worek, zaczął uciekać. Złapany (pomoc przechodniów) w worku - rzeczy ukradzione w jednym z domów na Zamenhofa 2000 zł wartości w ręce PP, rzeczy właścicielowi
1891.1941-03-28 -
Okradziono w nocy mydlarnię
1892.1941-03-28 -
Lekarz dentysta 11-13
1893.1941-03-28 -
Lekarz dentysta, obecnie:
1894.1941-03-28 -
Hotel poleca pokoje umeblowane poleca codziennie higieniczne wanny po cenach przystępnych
1895.1941-03-28 -
Unieważniam zagubiony talon rejestracyjny
1896.1941-03-28 -
Unieważniam talon rejestracyjny
1897.1941-03-28 -
Stenotypistka wykwalifikowana, perfect niemiecki, polski, niemiecki, polska stenografia, poszukuje zajęcia. Pierwszorzędne referencje
1898.1941-03-28 -
Pierze, czyści i farbuje FRYDA uruchomiony dział bielizny na wagę kg zł 2,80
1899.1941-04-00 -
0000-00-00
Wraz z pogłoskami o obozach pracy i pierwszych łapankach zaczęły się tworzyć tzw. „szopy” – zatrudniające rzemieślników. Tworzono głównie szopy krawieckie, gdzie miano szyć mundury dla wojska.
1900.1941-04-00 -
0000-00-00
Markowi Stokowi udało się w skutek silnych starań dostać w charakterze urzędnika do szopy krawieckiej przy ulicy Prostej 12 w gmachu dawnej szkoły handlowej.
1901.1941-04-00 -
0000-00-00
Marek Stok w wyniku złapania kilku znajomych krawców podczas łapanki ulicznej poszedł interweniować w ich sprawie do Komendy Służby Porządkowej (K.S.P.), czyli do sztabu głównego policji żydowskiej i został w „dowód niezwykłej łaski” przyjęty bardzo uprzejmie przez samego p. Lejkina, który tłumaczył się, że wypełnia „robotę społeczną”.
1902.1941-04-00 -
0000-00-00
Rodzina Weicherta przenosi się do Krakowa.
1903.1941-04-01 -
Władze udzieliły pozwolenia na uruchomienie instytucji ubezpieczeń społecznych. Rada przystąpiła do opracowywania odnośnych projektów
1904.1941-04-01 -
Do pralni włamali się onegdaj jacyś nieznani złodzieje, którzy splądrowali magazyny pralni, zabierając większe ilości bielizny i garderoby, wartości 50.000 zł
1905.1941-04-01 -
Z okazji zaślubin - składają najserdeczniejsze życzenia- Morycostwo Kon i Zygmunt Heller Zamiast kwiatów zaofiarowaliśmy zł 60 na rzecz uchodźców
1906.1941-04-01 -
Dr, choroby oczu od g 3 p.p
1907.1941-04-01 -
Zlecenia pocztowe. Załatwia listy zagraniczne, telegramy, przekazy , elektryczność, gaz, telefon, ubezpieczalnia. Ciepła 14 mieszkanie prywatne: Kupiecka
1908.1941-04-01 -
Kupuję pióra wieczne firmowe - używane płacę najwyższe ceny. dawniej Marszałkowska 101
1909.1941-04-01 -
Otwiera się agentura Gazety Żydowskiej - będzie prowadzić w tej okolicy sprzedaż gazet oraz przyjmować wszelkie złecenia ogłoszeniowe. Nekrologi przyjmuje z całej dzielnicy żydowskiej Prenumerata wraz z doręczeniem do domu - 2,60 zł miesięcznie
1910.1941-04-01 -
Rada Żydowska przejęła apteki w dz żyd. Dotychczas uruchomionych 13 aptek Z powodu wywoezienia urządzeń niektórych aptek część z nich jest narazie nieczynna.
1911.1941-04-01 -
Rada Żydowska przejęła Biuro sprzedaży biletów tramwajowych (miesięcznych) dla mieszkańców dzielnicy ceny kart podstawowych i biletów mies. podwyższone o 25% opłaty: karta podst. 6,25 zł z legitymacją - 7,60 bilet mies. 22,50 bilet normalny jednorazowy 25 gr (można go wykupyać tylko za okazaniem karty podstawowej)
1912.1941-04-01 -
Rozporządzenie Gen Gubernatora: publiczne środki komunikacyjne - tylko za zezwoleniem: koleje żelazne (także kolejki linowe) komunikacja miejska, wodna (z wyjątkiem promów) pozwolenie wydaje Starosta Miejski (Powiatowy), pozwolenia tylko na najniższą klasę z wyłączeniem pociągów przyspieszonych i pośpiesznych, motorówek - na jaki środek, czas wezwanie do sądu jest jednocześnie pozwoleniem do używania środków publicznych
1913.1941-04-01 -
Z początkiem bm uruchomiono nowy teatrzyk rewiowy pn „Na pięterku” Stworzyła go grupa artystów żydowskich dawnych scen polskich. Program jest mieszany, wykonany w języku polskim i żydowskim, a przeplatany humorem, śpiewem i tańcami. teatrzyk daje zatruenienie grupie aktoró żyd. mówiących po polsku. Pierwsza rewia nazywa się „Wiosna idzie” - pióra A. Tura...
1914.1941-04-03 -
Zbliża się święto Paschy - autor uważa, że tak jak wyjście Żydów z Egiptu, tak uwolnienie się od Niemców stanie się wielkim świętem, obchodzonym przez całe wieki. Rok wcześniej o obchody świąteczne zadbał Joint - i choć krytykowany, nakarmił głodnych, a Żydom niczego do Paschy nie brakowało. Tego roku brak wszystkiego, Pascha ma być głodna i zimna.
1915.1941-04-04 -
W porozumienieu z Wydziałem Zdrowia przy RŻ Wydział podatku Szpitalnego przystąpił do ściągania specjalnej opłaty na rzecz walki z chorobami zakaźnymi w wysokości 50 gr od każdej izby
1916.1941-04-04 -
Kuchnia domowa - obwodowa, z którą współpracuje 13 Komitetów Domowych
1917.1941-04-04 -
Gdzie wpłacać? Za gaz - w specjalnej ekspozyturze Gazowni dla dzielnicy żyd - Ekspozytura gazowni Dzika (zamenhofa) 28 - sklwep frontowy nie przyjmuje wpłat, jedynie w wypadkach awarii
1918.1941-04-04 -
Ujęcie „szopenfeldziarki” Do jednego z większych sklepów przy Karmelickiej przyszła elegancko ubrana kobieta, żądając puderniczki. Oglądała wiele przedmiotów, wybrała puderniczkę za ok. 20 zł. kazała ją odłożyć, mówiąc że idzie do odmu po pieniądze (zapomniała portmonetki). Po wyjściu klientki właścicielka stwierdziła z przerażeniem, że brak jej kilku przedmiotów, oglądanych wartości ok 200 zł. Pobiegli, schwytali szopenfeldziarkę
1919.1941-04-04 -
Zatruli się po zjedzenu nieświeżego mięsa. Wezwany lekarz Pogotowia po przepłukaniu żołądka pozostawił ofiary zatrucia w domu
1920.1941-04-04 -
Okradziony w tłoku Przy Dzielnej kilku osobników grało w 3 karty gromadząc gapiów. Jednemu z przechodniów ukradli portfel - dokumenty, papiery, 150 zł. Dzięki pomocy przechodniów poszkodowany zdołał schwytać jednego ze złodziei - oddano go w ręce PP
1921.1941-04-04 -
Podrzutki na ul Nowolipki - rano dwoje dzieci chł ok 4 lat. dz. ok 3 lat (kartki z imionami - Menuchum i Sara) - do schroniska u zbiegu Dzielnej i Zamenhofa podrzucono niemowlę płci męskiej, dające słabe oznaki życia - do schroniska
1922.1941-04-04 -
Premiera „Komediantki” - recenzja [H.Cz] R. Cukier - „był to istny koncert gry aktorskiej. Pani C., obdarzona wybitnym talentem, tym razem wykrzesała z siebie wszystkie ognie sztuki teatralnej.” [rewelacyjne wykonanie piosenek]
1923.1941-04-04 -
Przeprowadzili się - choroby dzieci i choroby wewnętrzne
1924.1941-04-04 -
Dr LG, obecnie:tel (nie ma w spisie abonentów)
1925.1941-04-04 -
Unieważnia się zagubiony dowód osobisty Łaskawy znalazca proszony jest zwrócxić dozorcy domu, za wynagrodzeniem
1926.1941-04-04 -
Potrzebni chemiczarz i prasowacz do pralni. Wiadomość:
1927.1941-04-04 -
Kąpiele ‹Termy” Łaźnie dla panów w piątki i soboty Łaźnie dla pań w czwartki Wanny codziennie. W tygodniu przedświątecznym łaźnie czynne cały tydzień.
1928.1941-04-04 -
0000-00-00
Żebraków z getta można było podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to żebracy mieszkaniowi, do których należały głównie stare kobiety i dzieci, choć nie brak było starców, a nawet młodych mężczyzn i chłopców – chodząc brudni w łachmanach starali się wzbudzić litość swym wyglądem, prosili w błagalny, jęczący sposób, odwołując się do sumienia i Boga, płacząc i stękając. Niektórzy nosili ze sobą koszyki i dzbanki, aby zbierać po kartoflu czy cebuli. Metody żebraków były rozmaite – niektórzy nachalnie stukali w drzwi i nawet złorzeczyli.
1929.1941-04-04 -
0000-00-00
Żebraków z getta można było podzielić na trzy kategorie. Druga kategoria to żebracy uliczni, którzy mieli swoje ustalone posterunki i te same zawołania odwołując się do dobroci serc żydowskich, krzywiąc przy tym nieprzyjemnie twarze, jęcząc i piszcząc. Obok żebraków pochodzenia proletariackiego albo byłych rzemieślników, zdarzali się też i inteligenci – jeden wygłaszał po niemiecku formułę, że jest uchodźcą, Żydem niemieckim i prosił o wsparcie, inny apelował do pańskiego sumienia.
1930.1941-04-04 -
0000-00-00
Żebraków z getta można było podzielić na trzy kategorie. Trzecia kategoria to żebracy artyści uliczni: śpiewacy i muzycy. Wśród śpiewaków wyróżniał się pan w okularach o bardzo pięknym głosie, jego żona wraz z dzieckiem w wózku zbierała datki. Był też śpiewak melodii boznicznych, który czasem obchodził klatki schodowe. Na ul. Ciepłej śpiewała jakaś dziewczynka hebrajskie piosenki. Była też „gidia”, czyli kobieta wysoka i szczupła z inteligencji, która śpiewała cienkim głosem: „Życie bardzo nikczemnie uderzyło mnie w skroń, siostro przystań tu przy mnie, siostro podaj mi dłoń”, czasem śpiewa o „ulicy Siennej” albo „umówiłem się z nią na dziewiątą”. Byli tez muzykanci – charakterystyczną grupę stanowili: jeden kulawy, grający na trąbie i dwaj niewidomi śpiewacy śpiewający po żydowsku „o mieście Jeruzalem”. Na ulicach było też kilku skrzypków – tylko niektórzy z nich umieli dobrze grać.
1931.1941-04-04 -
0000-00-00
Na ul. Siennej siwowłosy i szanownie wyglądający starzec nieustannie mówił po żydowsku: „Mam 78 lat, jeść muszę, pomóżcie mi”. W pobliżu siedziała kobieta o kuli i prosiła o pomoc, wybuchając od czasu do czasu bezsilnym łkaniem, co wzbudzało litość i datki. Niedaleko kaleka z jedną ręką o szlachetnej twarzy krzyczał rozpaczliwie będąc u kresu wytrzymałości nerwowej. Jakiś obszarpany typ, brudny i zarośnięty, leżąc w błocie, krzyczał po wariacku: „Brojt”. Od czasu do czasu głodny nędzarz wyrywał ludziom z ręki bochenek chleba i zjadał go w biegu.
1932.1941-04-04 -
0000-00-00
Przed sadem na Lesznie siedział stary Żyd, który głośno się modlił i czytał psalmy. Stały tam też całe rodziny, ludzie z wynędzniałymi dziećmi, wygłodniali i wystraszeni próbując oddziaływać na przechodniów wyglądem i mową.
1933.1941-04-06 -
Odczuwa się brak środków dezynfekcyjnych i w ogóle leków. Zamówione dawno w Transferstelle. Tr. uzasadnia pobieranie 15% tym, że getto jest "eksterytorialną strefą celną"
1934.1941-04-06 -
Rabinat zezewala na spożywanie potraw z fasoli, gochu itp [zakazane w czasie świąt Paschy, tym razem dozwolone ze względu na głód] w obawie, że nie będzie dość macy
1935.1941-04-08 -
Ostatnio uruchomiono i obsadzono nowe punkty dla przesiedleńców
1936.1941-04-08 -
Na skutek starań Rady Żydowskiej Władze udzieliły zezwolenia na wybudowanie mostu między ulicami Rynkową a Ptasią. RŻ przystąpiła już do pac wstępnych Most ten uczyni zadość naglącej potrzebie komunikacyjnej dzielnicy żydowskije, gdyż skróci znacznie trasę między okolicami północnymi a południowymi dz żyd i przyczyni się do odciążenia ruchu na mocno przeciążonych ulicach Żelaznej i Lesznie
1937.1941-04-08 -
Wszelkie podania o zezwolenia na zakładanie nowych punktów handlu ulicznego, w sprawie zmiany miejsc itp., należy kierować do Inspekcji Handlowej - przez pocztę lub telefonicznie
1938.1941-04-08 -
Nowodołączona część ulicy do dzielnicy żydowskiej
1939.1941-04-08 -
Lekarz dentysta, przeprowadził się
1940.1941-04-08 -
Odciski, wrośnięte paznokcie usuwam bezboleśnie systemem prof. Scholl’a. Pedicure
1941.1941-04-08 -
Gwarantowana naprawa wszelkich grzejników elektrycznych
1942.1941-04-08 -
Zgubiono Ausweis firmy Broun-Rowiński na nazwisko
1943.1941-04-08 -
Kawiarnię, jadłodajnię elegancką, z pełnym urządzeniem, inwentarzem, zezwoleniem, patentem 1941 r , - wydzierżawię. Zgłaszać się:
1944.1941-04-08 -
Zaginął dowód osobisty znalazcę proszę o zwrot
1945.1941-04-08 -
Obecnie tylko znana cerownia Kellera (dawniej: Marszałkowska 118, Marszałkowska 34, Nowy Świat 37, Nalewki 15, Zamenhofa 12, Nowolipki 23) kapelusze, krawaty odświeżamy, guziki obciągamy Na żądanie cerujemy na poczekaniu ceny fabryczne firma w sobotę nieczynna
1946.1941-04-10 -
Podział łapówek na punktach wylotowych: na podarki dla Niemców, połowa z tego co zostaje - dla polaków, druga połowa - dla Żydów.
1947.1941-04-10 -
Powstaje instytucja, która będzie konkurencją dla Leszna 13. Oderwali się i wydostali specjalne pozwolenie od Urzędu Szefa Dystryktu
1948.1941-04-10 -
Słyszałem, że Kobryner ma 7 czy 8 płatnych posad, a ostatnio również punkt sprzedaży warzyw, zjednoczenie farmaceutyczne, itp. W jednym miesiącu zarobił 60.000 zł. Gdyby nawet było o jedno zero mniej, też byłoby aż nadto. I to jeden spośród tzw porządnych ludzi Gminy
1949.1941-04-11 -
Frank wprowadza zarządzenie, że wszelkie decyzje administracyjny podejmowane w getcie mają być zatwierdzone przez specjalnego komisarza- Auserwalda.
1950.1941-04-11 -
Zgubił książeczkę inwalidzką
1951.1941-04-11 -
Podania oraz tłumaczenia i korespondencja niemiecka i rosyjska. Informacje — Koncesjonowane Biuro.
1952.1941-04-11 -
Podajemy do wiadomości, że z okazji świąt pesachowych, na karty chlebowe wydawane będą w odnośnych sklepach aprowizacyjnych mace.
1953.1941-04-11 -
Kierowniczce kawiarni skradziono torebkę dokumenty - w kawiarni
1954.1941-04-11 -
Przechodzącej ulicą Twardą , mieszkającej w schronisku skradziono z torebki dokumenty i fotografie
1955.1941-04-11 -
Zgubił książeczkę wojskową, 2 talony rejestracyjne
1956.1941-04-11 -
W kolejce przed urzędem Komisji poborowej do Batalionu Pracy skradziono dowód osobisty, 2 talony rejestracyjne
1957.1941-04-11 -
Zgubił talon rejestracyjny, poświadczoną fotografię i inne dokumenty
1958.1941-04-11 -
Zagubił paszport, książeczkę wojskową i talon rejestracyjny
1959.1941-04-11 -
Zagubił książeczkę wojskową i talon rejestracyjny
1960.1941-04-11 -
Kierownictwo SP podaje następujący wykaz osób zaginionych:
1961.1941-04-11 -
Celofanowe torebki (Żelatynki) wszelkiego rodzaju, pergaminowe i inne
1962.1941-04-11 -
Kawiarnia „Pałacyk” Codziennie koncert pod dyrekcją Salcberga W soboty i niedziele poranki Futurini w swoim emocjonującym programie Smaczen obiady i dania barowe pod zarządem Ewy Gałkowej ze Śródborowa Ogród przy kawiarni
1963.1941-04-11 -
Uwaga Komiety Domowe! Znakomity artyta, Bolesław N-N, musi być zamówiony 3 tygodnie przed urządzeniem imprezy. Kiedy przychodzimy — Zajęty!!! Humor! i zadowolenie!! Kasa!!! Od 4 -6 codziennie
1964.1941-04-11 -
Agentów (ek) dzielnych - poszukujemy do zbierania zamówień. Zarobek dobry
1965.1941-04-11 -
Gabinet nowoczesnej kosmetyki i wyroby Doktorowej Kleniec-Adlerowej przy ul. Naświetlania pod dozorem lekarza
1966.1941-04-11 -
Najgłębsze wyrazy ubolewania koledze naszemu grup. Fersztowi z powodu śmierci Ojca jego b. obywatela m. Lipna - wyrażają Dowódca i koledzy VI/2 S.P
1967.1941-04-11 -
Przeprowadził się dr
1968.1941-04-11 -
Dr, chor. wewnętrzne, obecnie:
1969.1941-04-11 -
Dr, choroby oczu od 4 do 7
1970.1941-04-11 -
Przeprowadził się, dr
1971.1941-04-11 -
Weneryczne i skórne, szczepienia przeciwdurowe 9-12 i od 3-6
1972.1941-04-11 -
Lekarz dentysta z ul Próżnej, obecnie:
1973.1941-04-11 -
Lekarz dentysta, obecnie:
1974.1941-04-11 -
Tanio, ładnie szybko wykonujemy zdjęcia do legitymacji, fotokopie, portrety kolorowe, nowości zagraniczne. Foto-Studio
1975.1941-04-11 -
Uwaga! posiadamy na składzie sita druciane i włósiane, łyżki drewniane, blaszane, aluminiowe, zabwki, noże Gerlacha, młynki do kawy i wszelkie inne wyroby kuchenne. dawniej ul. Graniczna 11 ceny na święta znacznie zniżone
1976.1941-04-12 -
Pierwszy raz otwarcie od soboty, 10. rano „FOTOPLASTIKON” Cały świat w przeźroczach W programie inauguracyjnym Egipt bilet wejścia 60 gr
1977.1941-04-12 -
Zmarłw dniu Erew Pesach w pogrzebie wzięło udział wielu działaczy z Warszawy i prowincji . Nad robem żegnał zmarłego
1978.1941-04-15 -
Wedle informacji z Wydziału Ziomkostw do końca marca 41 kwarantannę przeszło 19.000 osób. ponadto zarejestrowano przesiedleńców przybyłych w ostatnim okresie przesiedlenia różnymi środkami lokomocji w liczbie około 26.000 osób
1979.1941-04-15 -
Nowy punkt dla przesiedlonej młodzieży. Pensjonariusze tego punktu utrzymują się z pracy na mieście. Mają wspólną kasę i kuchnię i należą oni do młodzieży religijnej. ze względu na to, że są to przesiedleńcy chętni do wszelkiej pracy, zasługują ze wszech miar na poparcie
1980.1941-04-15 -
Listy za granicę (do krajów neutralnych: ZSRR, Ameryka) od uchodźców składa się w Gmachu centrali w każdą niedzielę i środę w godz. 10-14 cena listu 1,50 zł treść nieograniczona
1981.1941-04-15 -
W lokalu sympatycznego teatrzyku „Na pięterku” odbyła się dwukrotnie udana impreza dla dzieci. urządzona przez Kącik dziecięcy przy Majzelsa 8, grupujący dzieci z ul. Majzelsa, Nowolipek, Stawek. Całość składała się ze śpiewów, tańcu i skeczu. Wśród aktoreczek wyróżniły się: Reżyseria p. R.B - doskonała Dochód przeznaczony na dożywianie biednych dzieci przy Majzelsa 6
1982.1941-04-15 -
W związku z niedawnym rozporządzeniem władz w sprawie zakazu wysyłki wszelkich wiadomości osobistych do krajów prowadzących wojnę, dział nie przyjmuje żadnych listów. Czynny jest natomiast przy dziale listów zagranicznych ŻTOS dział przyjmujący i rozsyłający listy do żydowskich mieszkańców dzielnicy warszawskiej. Listy te napływają za pośrednictwem Czerwonego Krzyża Niemieckiego oraz Polskiego także krajów wojujących. W biurze działu znajduje się wykaz osób dla których są do odebrania listy l pozdrowienia od ich krewnych w krajach prowwadzących wojnę. Wykaz jest wywieszony i dostępny dla wszystkich
1983.1941-04-15 -
W szpitalu Bersonów i Baumanów amputowani nogę 11-letniemu chłopcu. Nie tracił dobrego humoru, śpiewał i zabawiał chore dzieci na całej sali. Wszyscy bardzo go polubili. Rodzice biedni - nie stać ich było na kupno protezy. Lekarze złożyli się na zakup protezy dla ich pupila
1984.1941-04-15 -
Pilna poczta do odebrania. ŻTOS - niżej wymienione osoby powinny zgłosić się, podane adresy - poprzenie danych osób
1985.1941-04-15 -
Lekarz-dentysta przeprowadziła się z ul. Próżnej
1986.1941-04-15 -
Do trumien przybory wysyłamy na prowincję. fabryka
1987.1941-04-15 -
Skradzione dowody osobiste oraz inne dokumenty, unieważnia się i proszę o zwrot za wynagrodzeniem
1988.1941-04-15 -
Damskie-męskie-dziecięce „Pogotowie krawieckie” wykonywa z powierzonych towarów na miarę oraz wszelkie przeróbki, nicowania, odświeżania
1989.1941-04-15 -
Zgubiono przy rejestracji na ul. Prostej portfel z dokumentami. Zwrot za wynagrodzeniem
1990.1941-04-15 -
Pierwsze egzaminy na kursach zawodowych wykazują wysoki poziom- Nadzwyczajny rozwój kursów - wielka różnorodność zawodów - 2407 uczniów i uczennic uczęszcza na kursy w najbliższym czasie - kurs pisania na maszynie Nowy kurs - kamieniarstwa budowlanego i dekoracyjnego - 6 miesięczny kandydaci 17-30 lat, zdrowi i silni, ukończona szkoła powszechna. zapisy:
1991.1941-04-16 -
Wielki wieczór benefisowy, fragmenty przedstawień „Di mazełdyke chasene” „Dus dorfs mejdł”, widowisko rewiowe z udziałem całego zespołu
1992.1941-04-16 -
Wydział Zdrowia RŻ celem umożliwienia ludności poddania się szczepienu ochronnemu przeciw durowi brzusznemu uruchamia dwa punkty szczepienia czynne codziennie 9-17 opłata za szczepienie - 20 gr Zwraca się uwagę ludności, że osoby, które nie poddadzą się szczepieniu, nie otrzymają kart żywnościowych na maj 41
1993.1941-04-17 -
Drożyzna : kg chleba 11 zł, ziemniaków około 3 zł, macy 16 do 18 zł nie wydawano na kartki ani chleba ani ziemniaków
1994.1941-04-18 -
„Photoplastikon” Cały świat w przeźroczach - W profgramie inauguracyjno-świątecznym Syria iEgipt codziennie od 10 do 8 wieczór Bilet 60 gr
1995.1941-04-18 -
Na skutek starań RŻ Władze zezwoliły na uruchomienie nowych wielkich warsztatów wytwórczych w dzielnicy żydowskiej. Będą to warsztaty krawieckie, szewskie, pończosznicze i czapnicze.
1996.1941-04-18 -
Komisja dla spraw dozorców przy RadzieŻydowskiej zakończyła definitywnie swe prace. Zamianowanmo ogółem 1285 dozorców w domach dielnicyz żydowskiej, 1088 podjęło swe placówki Wielka część dozorców w dzielnicy żydowskiej rekrutuje się ze sfer inteligencji oraz byłych kupców.
1997.1941-04-18 -
Pilna poczta do odebrania
1998.1941-04-18 -
Zgubiono portmonetkę z dokumentami, trochę gotówki. Proszę uczciwego znalazcę o zwrot za wynagrodzeniem
1999.1941-04-18 -
Paczki żywnościowe zawierające: herbatę, kawę, kakao, ryż, cukier, mleko kondensowane, czekoladę, masło i inne artykuły wysyłamy na zlecenie krewnych w Stanach Zjednoczonych
2000.1941-04-18 -
Prywatne kursy kroju, modelowania i szycia systemem nowoczesnym wyuczam dokładnie
2001.1941-04-18 -
Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych- chirurg-urolog g 4-6
2002.1941-04-20 -
Autorka daje recital, konferansjerka - Znicz akompaniament - L Boruński na Siennej występuje często po zaniżonych cenach, bo przyjaźni się z Belą Szwarc-Gelbard
2003.1941-04-22 -
RŻ przystępuje do zorganizowania wielkiej orkiestry symfonicznej (chcąc dać szerokim masom godziwą rozrywkę kulturalną a licznym muzykom żyd pracę). Na uruchomienie orkiestry uzyskano już zezwolenie Władz
2004.1941-04-22 -
Za karty aprowaizacyjne prowadzący meldunki bądą pobierać 10 gr od każdej karty żywnościowej. Prócz tego każdy mieszkaniec wpłaca, jak co miesiąc 1 zł na rzecz RŻ od każdej karty kupony marcowe: 43 - mydło toaletowe 80 gr - o,50 zł za jeden kawałek kupon 44 - 1 paczka (250 gr) kontyngentowego proszku zastępującego mydło do prania 0,75 zł za paczkę na dwie karty aprowizacyjne kupon 34 - sól biała 0,80 za kg 29 - marmelada 4,60 za 1 kg
2005.1941-04-22 -
Opłaty na rzecz SP. RŻ utorzyła Fundusz SP - sumy tytułem ofiar dobrowolnych oraz składka miesięczna. Przedsiębiorstwa przemysłowe od 10 do 100 zł miesięcznie Ludność za pośrednictwem Komitetów Domowych 80 gr od osoby/mies
2006.1941-04-22 -
Zmiana trasy tramwaju. Dotychczas wozy kursowały na trasie Żelazna - Chłodna, obecnie zaś - kierowane będą wzdłuż Żelaznej aż do rogu Gzrybowskiej, obok wylotu
2007.1941-04-22 -
Zagubiłem dowód osobisty na nazwisko
2008.1941-04-22 -
Zgubił: dowód osobisty, zaświadczenie inwalidzkie - unieważnia, proszę zwrócić - sowite wynagrodzenie
2009.1941-04-22 -
Zdolni sprzedawcy wózkami poszukiwani - zgłaszać się:
2010.1941-04-22 -
Naszemu CZłonkowi Komietetu , p. MB oraz Rodzinie z powodu przedwczesnego zgonu ich zacnej Żony i Matki serdeczne wyrazy współczucia wyraża Komitet Domowy i Koło Młodzieży
2011.1941-04-25 -
Zagubione dokumenty:
2012.1941-04-25 -
Tereny uprawne Toporolu: Gęsia 24, Gęsia 42, Pl. Grzybowski, Elektoralna 12, cmentarz na Gęsiej ogródki an szeregu podwórek przy ulicach: Elektoralna, Ogrodowa, Śliska, Grzybowska, Ceglana, Nowolipki, Smocza, Nowolipie, Leszno Dwa nowoczesne inkubatory do hodowli dobiu
2013.1941-04-25 -
Ostatnio nadeszła skóra kontyngentowa, którą rozdzielono pomiędzy szewców i kamaszników, członków Związku Rzemieślników Żydów. Nowy przydział daje zatrudnienie znacznej ilości fachowców w tej dziedzinie
2014.1941-04-25 -
Administracja domu zawiadamia handlujących, że otwieranie sklepów oraz handel podwórzowy winien się rozpoczynać nie wcześniej jak o godz. 8.30 rano. Zamykanie sklepów i koniec handlu podwórzowego nastąpić musi punktualnie o godz. 18. przyponmienie to - celem zaoszczędzenia opieszałym kupcom i handlarzom wielu nieprzyjemności
2015.1941-04-25 -
Referat Żydowski Izby Aptekarskiej: 1-04 41 Rada Żydowska przejęła apteki - cała dzielnica 21 aptek, nierównomiernie rozdzielone w dzielnicy - w niektórych straszny tłok, długo się czeka na sporzłąądzenie lekarstw. Inspektor Farmaceutyczny oświadczył, że sytuacja niedługo będzie opanowana - do czasu uruchomienia pozostałych aptek (chyba teraz czynnych tylko 10) - szybko sporządzają lekarstwa apteki pl Grzyb 10 i tw 46
2016.1941-04-25 -
Unieważniam zgubione: Ausweis der Handwerkerausbildungskurse, kartę rowerową, potwierdzenie rejestracji oraz Bescheinigung Władz niemieckivh - na nazwisko - oraz upraszam o zwrot tychże za wynagrodzeniem
2017.1941-04-25 -
Choroby kobiece i akuszeria
2018.1941-04-25 -
Analizy lekarskie dr med
2019.1941-04-25 -
Lekarz dentysta z Grodziska, obecnie:
2020.1941-04-25 -
Energiczna, niezależna, lat 42, siła fachowa, właścicielka pierwszorzędnego pensjonatu (obecnie nieczynnego) poszukuje posady, współudziału kawiarni, paszteciarni lub podobnym przedsiębiorstwie. Objąć może również zarząd domu pojedynczej zamożnej osoby. Oferty „A.K.”, Adm. warszawska
2021.1941-04-25 -
Zgubiono: Legitymację Izby Lek.-dentyst., „Ausweis” szpitala na nazwisko, unieważnam - proszę o zwrot za wynagrodzeniem
2022.1941-04-26 -
Wprowadzenie odpoczynku sobotniego począwszy od soboty 26-04 wszystkie sklepy żydowskie należy zamykać w soboty. Sklepy te jednak mogą być otwarte w niedziele
2023.1941-04-28 -
Ustanowienie Komisarza dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie - dziennik rozp GG z 28-04-41. celem wykonania swoich zadań posługuje się: 1( placówką transferu )Transferstelle) 2 przewodniczącym Rady Żydowskiej podlega Szefowi Okręgu w Warszawie - Wydziałowi Spraw Wewnętrznych placówka Transferu reguluje stos gospodarcze dzielnicy żydowskiej do świata zewnętrznego
2024.1941-04-29 -
Uruchomienie szkół w Warszawie [tł. druk] Szkoły dla 5000 dzieci - Komisja szkolna - Program - lokale Władze udzieliły RŻ zezwolenia na uruchomienie szkół powszechnych dla dzieci żyd w Warszawie. Na razie bądą uruchomione szkoły dla 5000 dzieci. Przewodniczący RŻ powołał Komisję Szkolną, w skład której wchodzą członkowie Rady, będący działaczami szkolnymi oraz przedstawicielle żydowskich organizacji szkolnych wszystkich typów. Komisja Szkolna odbyła już posiedznie i przystąpi do prac przygotowawczych dla najszybszego uruchomienia szkół. W najbliższym czasie zostanie opracowany program nauczania oraz plan organizacji szkół.
2025.1941-04-29 -
Władze udzieliły Radzie Żydowskiej zezwolenia na otwarcie 3 synagóg dla odprawiania w nich nabożeństw. Przewodniczący RŻ powołał specjalną komisję, która ma się zająć tą sprawą. Komisja czyni przygotowania dla otwarcia synagóg w najbliższym czasie
2026.1941-04-29 -
Po uprzednim skierowaniu trasy linii tramwajowych „16” i „22-B” z ulicy Leszno przez ul. Chłodną i ukończeniu prac wstępnych przy budowie muru u wylotu ulicy Tłomackie, punkt wylotowy przy zbiegu ul. Tłomackie i Bielańskiej został obecnie ostatecznie zamknięty
2027.1941-04-29 -
Na skutek oddania przez Władze gmachu towarzystwa „Collegium” do dyspozychji RŻ, obszerny ten, 5-piętrowy budynek włączony został w obręb dzielnicy żydowskiej. W związku z tym , parkan przy zbiegu ul. Leszno i Żelaznej został przesunięty w ten sposób, iż dotychczasowe połączenie aryjskich odcinków ulic Leszno i Żelaznej zniesiono. W chwili obecnej w gmachu mieści się centralny punkt etapowy dla wyjeżdżających do obozów pracy
2028.1941-04-29 -
Biuro Rozrachunku Bankowego przy RŻ wypłaca sumy przypadające z oszczędności złożonych swego czasu w P.K.O. i K.K.O. według oficjalnych tabeli wypłat, umieszczonej w Gazecie Żydowskiej. Kasy Biura znajdują się Wypłaty uskutecznie się w pn, wt, cz i piątki w godz 10-14
2029.1941-04-29 -
Komisja reestracyjnoj-lekarska dla wyjeżdżających do obozów pracy. Przed gmachem stoi długa kolejka- o5,6 rano pierwsi zajmują miejsca, czekają. Dwie grupy - chętnych i niechętnych. Pierwsi dopytują o warunki, termin wyjazdu drudzy - składają podanie o zwolnienie (na Twardej)
2030.1941-04-29 -
Rzeczy znalezione, do odebrania w Rejonie „Gmina” metalowy zegarek damski z paseczkiem metalowym pierzyna z powleczeniem 3 poduszki i stara bluzka niebieska damska
2031.1941-04-29 -
Unieważniam zgubione dokumenty: metrykę, prawo jazdy, talon. zwrot za nagrodą
2032.1941-04-29 -
Starszy felczer
2033.1941-04-29 -
Koncesjonowane Biuro Podań i Tłumaczeń b. adwokatów i b. tłumaczek przysięgłych. Odwołannia. Informacje. Porady. Korespondencja niemiecka, rosyjska
2034.1941-04-29 -
PAPIERY PAKOWE, SATYNKI, TEKTURę ZWYKłe I WALIZKOWe ITP ARTYKUłY POLECA
2035.1941-05-00 -
0000-00-00
Kolejny sposób szmuglu - Binem Motyl otrzymuje propozycję wykorzystania 3 przepustek dla Żydów uprawniających do poruszania sie po terenie powiatu Sochaczewsko-Błońskiego w celu skupywania dla potrzeb wojskowych starego żelaza, odpadków armat, szkła papieru itp. Wraz ze wspólnikami postanawia wykorzystać to jako okazję do sprzedaży towarów z getta ludności wiejskiej. Zakupuje spora ilośc bielizny, ubrań, tanich zegarków i ropoczyna handel. Korzysta także z pozwolenia na wysyłanie 10 kilogramowych paczek żywnościowych z Sochaczewa do getta.
2036.1941-05-00 -
0000-00-00
Utworzona został milicja żydowska i pogotowie ratunkowe. Milicja nosiła czapki z granatowym otokiem, pogotowie z czerwonym, a „Trzynastka” z zielonym.
2037.1941-05-00 -
0000-00-00
W pogotowiu „ukrywali się” lekarze przed robotami przymusowymi.
2038.1941-05-02 -
Nowe kursy przysposobienia rzemieślniczego: (wkrótce): zegarmistrzowskie - Grzyb 26 odlewnicze - Stawki 36 kreślarsko-architektoniczne Sienna 16 cukiernicze - Nowolipie 58
2039.1941-05-02 -
Gmina Żydowska wydzierxawila 12 aptek oraz 9 pun któw koncesjonowanych. W ciągu 2 tygodni udało się zaangażować personel i i zaopatrzyć w konieczne medykamenty wszystkie 12 aptek oraz ze wspomnianych punktów uruchomić 1 aptekę. Dalsze punkty - w przygotowaniu. Zatrudnionych 150 farmaceutów-Żydów oraz 120 osób pół- i niewykwalifikowanego personelu. Na czele każdej apteki - kierownik. Nadzór nad aptekami - dwaj wyznaczeni przez Gminę inspektorzy farmaceutyczni Istniejąca w dzielnicy koncesjjonowana hurtowania zaopatruje apteki we wszelkie konieczne środki lecznicze. Adresy nowopowstałych aptek:
2040.1941-05-02 -
W najbliższym czasie powstanie specjalna centrala telefoniczna dla dzielnicy żydowskiej. Osoby, które reflektują na założenie telefonu, winny przesłać za pośrednictwem komitetu Domowego podania zawierające dokładne dane, ich nazwisko, adres, zawód itp. Każde podanie winno być należycie umotywowane i powód założenia telefonu jasno sprecyzowany. Składanie podań obowiązuje również starych abonentów, którzy pragną zachować nadal telefony
2041.1941-05-02 -
Spadający gzyms zranił dwie osoby - w stanie poważnym odwieziono do szpitala
2042.1941-05-02 -
Agresywne zachowanie pijanego, pobił przechodnia. SP próbowała go obezwładnić - wpadł w szał - wydając dzikie ryki bił i kopał wszystkich dokoła - zbiegowisko, podarł na sobie ubranie. Doprowadzony do rejonu SP, wytrzeźwiał. po czym został surowo skarcony. Skruchę swą objawił przez złożenie odszkodowania za wszystkie spowodowane w czasie awantury szkody
2043.1941-05-02 -
Na ul Nalewki wpadł pod auto
2044.1941-05-02 -
Pkradzione mieszkania
2045.1941-05-02 -
Bójka na ulicy, ranny
2046.1941-05-02 -
Lekarz-dentysta, dawniej Żurawia 33 obecnie:
2047.1941-05-02 -
Dziś i codziennie o godzinie 6-ej, w sobotę o gfodz. 3 .p i 6 wiecz. Wielka premiera RYWKEŁE DEM REBNS komedia w 2 akt. (5 obrazach) Z Kalmanowicza. Muzyka M. Elsztejna reż. Karl Cymbalist w roli tytułowej Regina Cukier Znakomita obsada
2048.1941-05-02 -
Zaginął portfel z dokumentami. Prosi uczciwego znalazcę o doręczenie za wynagrodzeniem
2049.1941-05-02 -
Unieważnia zagubione: dowód osobisty, książeczkę wojskową 2 talony rejestracyjne. Wynagrodzenie za zwrot
2050.1941-05-02 -
Dyplomowana w Paryżu instruktorka wyucza w krótkim czasie nowoczesną ułatwioną metodą kroju, szycia, modelowania. Na żądanie próbna lekcja bezpłatna
2051.1941-05-06 -
Zamknięty został obecnie również punkt wylotowy Solna-Plac Mirowski. W związku ze zmianami na niektórych pogranicznych odcinkach dzielnicy żydowskiej wykaz obecnych punktów wylotowych:
2052.1941-05-06 -
Związek Drobnych Kupców Żyd. - załatwia dla członków wszelkie sprawy odnośnie zaopatrywania sklepów w konieczne towary, prawne i podatkowe sprawy - reprezentuje wszystkich handlujących detalicznie w dzielnicy, pośredniczy w agendach ŻZZ w Wydział Przemysłowo-Handlowy oraz w odnośnych działach an terenie magistratu Warszawy działalność charytaywna, udziela członkom pożyczek Dyrektor Związku przyjmuje interesantów codziennie (prócz sobót) 1-3 pp. Radca prawny udziela porad codziennie w godz 1-2
2053.1941-05-06 -
W Warszawie prowadzone są obecnie ciekawe doświadczenia nad zużytkowaniem łupin ziemniaczanych. Chodzi o zbieranie tych ostatnich w wielkich ilościach celem oddania ich do sprzedaży. Dochód przeznaczony jest na akcję dożywiania i roztaczania opieki nad najbiedniejszymi dziećmi. Kierownictwo świetlicy zwraca się za pośrednictwem Gazety Żydowskiej do komitetów Domowych oraz poszczególnych mieszkańców dzielnicy z gorącym apelem, aby nie wyrzucano obierek, lecz przechowywano na rzecz świetlicy
2054.1941-05-06 -
Na mocy rozporządzenia mają wstęp do gmachu Sądów ci Żydzi, którzy wykazują się wezwaniem sądowym lub nakazem płatniczym podatkowym. Przy wchodzeniu do gmachu Sądów nie wolno mieć przy sobie żadnych paczek, a teczki mogą służyć jedynie do przechowywania koniecznych dokumentów. W gmachu Sądów oprócz właściwych sądów znajdują się także biura Urzędów Skarbowych nr 12 i 15 oraz ekspozytura Urzędu Opłat Stemplowych.
2055.1941-05-06 -
Centos zawiadamia, że jeśli brama domu Leszno 2 jest zamknięta z jakiego bądź powodu, biura Centosu czynne zastępczo
2056.1941-05-06 -
Teatr Nowy Azazel dziś codziennie przebojowa rewia pt DI LUSTIKE KAPELE w 2 częściach - 18 obrazach początek codziennie o 5.30 w soboty o g 2.30 specjalne przedstawienia po cenach zniżonych 26-cio osobowy zespół na czele
2057.1941-05-06 -
Rentgen i wiertarkę elektryczną - kupię. Wiadomość
2058.1941-05-08 -
Z okazji przypadającego 8-05 dnia urodzin najukochańszego syna naszego składamy na rzecz najbiedniejszych na ręce Komitetu Domowego zł 10 Rodzice
2059.1941-05-09 -
Nieznani sprawcy skradli przy ul Ciepłej 4 karty aprowizacyjne na maj 41z kieszeni płaszcza
2060.1941-05-09 -
Awantura na tle zadawnionych porachunków. W krótkim czasie przenmieniła się w bójkę.Zusman zaatakowany ostrymi narzędziami i poraniony Wkroczyła SP - skierowani do PP
2061.1941-05-09 -
„Na pięterku” codziennie o godz. 17.30 Rewia humoru, śpiewu i tańca pt. Znicz na pięterku udział biorą
2062.1941-05-09 -
Zakład szklarski, obecnie Szyby okienne, wystawowe, matowe szklenie okien, wystaw, tylko pokostowym kitem
2063.1941-05-09 -
Aktywność wykazuje Związek Rzemieślników Żydów - 4 sekcje dziane: trykotowa, pończosznicza, rękawicznicza i beretowa. 500 warsztatów urządzone zbiorcze warsztaty. Leszno 40 - już ukończony, drugi - wkrótce. 3000 zatrudnionych 1500 maszyn
2064.1941-05-09 -
Memoriał pracowników grupy „usług osobistych” - fryzjerzy, fotografowie o uchylenie wobec nich nakazu odpoczynku sobotniego - w ten dzień oni mają najwiącej pracy. Zakłady fryzjerskie i fotograficzne stanowią źródło utrzymania 10.000 ludzi Fotografowie przypominają, że przed wojną zakaz pracy w niedzielę ich nie dotyczył
2065.1941-05-09 -
Dla wygody publiczności poczta żydowska rozwiesiła szereg nowych skrzynek pocztowych, do których można wrzucać korespondencję zwykłą. Nowe skrzynki mieszczą się w następujących punktach dzielnicy:
2066.1941-05-09 -
Przeniesienie punktu etapowego dla uchodźców z gmachu tow. “Collegium” (Leszno 84) do budynku Leszno 109 poza obrębem dzielnicy żyd. Leszno 84 - teraz Biura Referatu Obozów przy Wydziale Pracy
2067.1941-05-09 -
Referat „Obsługa Obozów Pracy” uruchomił biuro przyjmowania przesyłek (z wyjątkiem listów) dla osób w obozach. Codziennie z wyj sobót 9-14 tamże dział informacyjny, w którym ustalić można miejsce pobytu
2068.1941-05-09 -
Wobec tego, że zdarzają się wypadki kłaniania się Żydów Niemcom na ulicach, Szef dystryktu wydał okólnik (nr 3/41 z dn 9-01-1941 Dz Urz nr 2) zabraniający tego rodzaju kłaniania się
2069.1941-05-09 -
W związku z zarządzeniem Władz , w myśl którego okolice punktów wylotowych mają być wolne od skupisk publiczności, zaleca się przechodniom, zdążającym ul Grzybowską w stronę Żelaznej omijanie tego narożnika i kierowanie się przez ulice: Waliców i Krochmalną. Instrukcja powyższa dotyczy również osób zmierzających w stronę przystanku tramwajowego na ul Żelaznej, względnie wysiadających w tym miejscu z tramwaju. ul Karmelicka zaś jest jedyną ulicą, łączącą centrum dzielnicy żydowskiej z rejonem nalewkowskim i muranowskim. Ponieważ jest to ulica bardzo wąska, a ze względu na swój ważny charakter komunikacyjny obciążona jest wielkim ruchem pieszym i kołowym, wprowadzony został na chodnikach ruch jednokierunkowy
2070.1941-05-09 -
Rada Żydowska uruchamia kurs grawertswa i metaloplastyki (zapisy Sienna 16 , Nalewki 13/I 10-13) oraz kursy biurowości i maszynopisania (zapisy w biurze Ort leszno 13 m. 37 15-19)
2071.1941-05-09 -
TOPOROL URUCHAMIA 6-TYGODNIOWY KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY OGRODNICTWA OZDOBNEGO DLA KOBIET. INFORMACJE I ZAPISY
2072.1941-05-09 -
Kradzieże dokumentów - skradziono przy ul Prostej kartę wojskową, 2 talony rejestracyjne i książeczkę Kasy Chorych
2073.1941-05-09 -
Skutki niedostatecznego nadzoru. Bawił się na jezdni ul. Nowolipie. Ze Smoczej wyjechała dorożka - wpadł pod kopyta końskie. Dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej uratowano dziecko od śmierci
2074.1941-05-09 -
Tegoż dnia uniknęła śmierci w ostatniej chwili, pozostawała bez opieki w mieszkaniu przy ul Miłej, a odkręciła kurek od maszynki gazowej. Powracający rodzice zastali dziewczynkę w stanie nieprzytomnym na podłodze. Wezwany lekarz zdołał ocucić dziecko
2075.1941-05-09 -
Nowy trick złodziejski : „Wiadomość od krewnych” W ostatnich dniach szereg mieszkań padło pastwą szajki złodziejskiej posługującej się w swej niecnej robocie nowym sposobem, jaki m.in został zademonstrowany w lokalu pani R.D. przy ul Żelaznej. Do mieszkania przybył nieznany osobnik mówiąc że ma ważne wiadomości od przebywającego zagranicą brata. Właścicielka wpuściła go do pokoju, wypytując o szczegóły. On poprosił o papier i ołówek, chcaąc zanotować swój adres. Pani D opuściła pokój, gdy wróciła - nieznajomego n ie było. Stwierdzono brak zegarka złotego i torebki damskiej zawierającej 75 zł i różne dokumenty.
2076.1941-05-09 -
Podrzucone dzieci. Borucha Ekerman znalazła pod drzwiami swojego mieszkania 9-mies. dziewczynkę: szatynka, oczy piwne, niebieska czapeczka włóczkowa, pyjamka niebieska, 2 sweterki, flanelowa niebieska kołderka Dozorca domu Grzybowska 29 znalazł w bramie 4-mies. chłopczyka - włoski jasno-blond, oczy piwne, biała koszulka, różowy kaftanik, barchanowa czapeczka, wełniana chustka, paletko, kołderka. Karteczka: imię chłopczyka Aron Oboje dzieci do Głównego Domu Schronienia
2077.1941-05-09 -
Dzielnicy przybył jeszcze jeden teatrzyk żydowski. założony przez grono aktorów grupujących się dookoła znanego gwiazdora scen żydowskich i utalentowanego reżysera Ch Sendlera nosi nazwę popularnego dawniej teatrzyku Nowy Azazel i znajduje się przy Sala, scena i cały budynek nowego teatru są przystosowane do wymogów nowoczesnych i robią na widzu b miłe wrażenie Na pierwszy raz wystawił pełną humoru i o wysokim poziomie literackim rewię pt Die Lustige Kapele
2078.1941-05-09 -
Biuro Pgrzebowe Wieczność Modela Pinkierta, Grzybowska 24, filie Zamenhofa 11 i 42 za zezwoleniem i zgodą rabinatu sprzedaje ubiory pośmiertne z papieru specjalnego na ten cel. Cena ubioru pośmiertnego zł 10 (dziesięć)
2079.1941-05-09 -
Papiery procentowe, kupony - kupię 10-3
2080.1941-05-09 -
Antykwarnia Artystyczna Warecka 11, zamieszkał: Srebra, Dywany, Brązy
2081.1941-05-09 -
Skradziono czy zgubiono: Prosta 12 podczas badania lekarzy do obozu pracy dowody osobiste Zwrot za nagrodą
2082.1941-05-09 -
Akwizytor energiczny do pokupnego artykułu spożywczego poszukiwany. Dobry zarobek. Kaucja. Pierwszeństwo rowerem
2083.1941-05-10 -
Kawiarnia Literacka w dolnych salonach Melody Palace rendezvous inteligencji żydowskiej Słońce*Powietrze* Muzyka wyborowa kuchnia Otwarce w sobotę
2084.1941-05-10 -
"Zmarła, lekarz weterynarii;w Otwocku, tamże pochowana zrozpaczeni Rodzice i siostra"
2085.1941-05-11 -
Ceny rosną jak na drożdżach - w związku z sytuacją polityczną cena ziemniaków - 5 zł, sprostowanie Tass co do stosunków niemiwcko-rosyjskich - spadek do 3,50 zł 9 05: chleb 12 zł, ziemniaki 3,40 - 4 zł
2086.1941-05-13 -
Powstało niezmiernie ważne i pożyteczne Towarzystwo, a mianowicie „Żydowskie Pogotowie Ratunkowe”... postawiło sobie za cel udzelanie pomocy doraźnej przy wypadkach ulicznych oraz szybkiej pomocy najuboższej ludności w dzielnicy. W dużym i ruchliwym mieście, jakim jest żydowska dzielnica Warszawy, nietrudno o wypadek... pogotowie uruchamia specjalne biura rejonowe w różnych punktach dzielnicy. Dniem i nocą będą w pogotowiu dwie karetki sanitarne Towarzystwa, które będzie można wzywać w razie wypadku zupełnie bezpłatnie. Oprócz tego Żyd Pogotowie Ratunkowe przystępuje do uruchomienia szeregu poradni i przychodni dla najuboższych chorych, gdzie udzielana będzie pomoc lekarska we wszystkich dziedzinach zupełnie bezpłatnie lub za minimalną opłatą. Uruchamia się także tzw izbę chorych, w której mieścić się będzie 150-200 łóżek. Ma być pewnego rodzaju małym szpitalikiem obserwacyjnym, przeznaczonym w pierwszym rzędzie dla ubogiej ludności dzielnicy. Projektowane jest również otwarcie apteki Towarzystwa dla najuboższych, gdzie wydawać się będzie wszystkie medykamenty bezpłatnie lub za małą opłatą
2087.1941-05-13 -
Na nr 1 i 2 kart majowych będzie wydawany w sklepach rozdzielczych chleb żytni. Począwszy od nr 3 kart majowych wydawany będzie chleb pszenny razowy w tej samej ilości co chleb żytni. Między 11 a 23 maja wydawany będzie w sklepach rozdzielczych cukier na karty majowe
2088.1941-05-13 -
TOZ - z przydziału Rady Opiekuńczej Miejskiej - zorganizował akcję rozdawania tranu dzieciom i chorym. Każde dziecko spośród wchodzących w rachubę (niedożywione, chore na gruźlicę, skrofulozę) 25.000 otrzymało 300 gr tranu na miesiąc - po 10 gr dziennie (1 łyżeczka). Z tranu skorzystała 1/3 część dzieci zakwalifikowanych
2089.1941-05-13 -
Pilna poczta do odebrania
2090.1941-05-13 -
Kącik sztuki i kultury żydowskiej (premiera w Nowym Azazelu w Warszawie) [Al. R-d.] Jest taki kącik w naszej dzielnicy gdzie słowo żydowskie stało się ciałem, przybrało formy sztuki i wyzsło na scenę żydowską niosąc śmiech i śpiew odziane w kulturalne szaty. “Nowy Azazel” nazywa się ów kącik ,,,, urządzony jest z talentem i samkiem. Wszystko lśni świeżośCIĄ z każdego szczegółu wygląda pieczołowita ręka zdolnego dekoratora wnętrz, który nadał ton modernistyczno-żydowski sali teatralnej i jej przyozdobieniom. Tu należy z uznaniem wspomnieć o ofiarności i oddaniu mecenasa sztuki żydowskiej, współkierownika teatrzyku, p. F., który dużo uczynił, by tę nową scenę żydowską uruchomić i zapewnić chleb grupie naszych aktorów przedstawienie przygotowane pieczołowiecie, wykonane po misttrzowsku przez cały zezpół, którego część grała jeszcze w dawnym Azazelu - .reżeyser, aktor, konferansjer Ch.S
2091.1941-05-13 -
Artystycznia pracownia ubiorów, kapeluszy dla dzieci, panienek pod kierunkiem... (dawniej Nowy Świat 22) przyjmuje wszelkie zamówienia, przeróbki. Ceny przystępne
2092.1941-05-13 -
Salon Mód „Rose-Marie”, (dawniej: Nowogrodzka 22) obecnie: przyjmuje przeróbki i odświeża kapelusze od zł 4.
2093.1941-05-13 -
Fryzjerka „Czeslawa” z Królewskiej 31, obecnie Farbowanie włosów, wieczna ondulacja, manicure, pedicure
2094.1941-05-13 -
Plany dla Wydz. Przemysłowo- Handlowego tanio wykonuje budowniczy
2095.1941-05-13 -
Obuwie kontyngentowe na karty zaopatrzenia
2096.1941-05-13 -
Rutynowana pielęgniarka, praktyka szpitalna, przyjmie pielęgnację chorego lub inną pracę za utrzymanie
2097.1941-05-13 -
Samodzielna wychowawczyni frebl. nauczaniem, posukuje posady. Wyjedzie. Oferty dla „Justyny” do “GŻ”
2098.1941-05-13 -
Pomieszczenie dla jednej kulturalnej osoby. Wiadomość
2099.1941-05-13 -
"Rywkełe dem rebns - recenzja [H.Cz] komedia w 2 aktach - motyw: walka ze zmurszałym, nieubłaganym kodeksem przesądów, zwyczyjów..nnóstwo charakterystycznych, zabawnych i wzrustzających epizodów. zasłużone oklaskirola tyt - RC - niezawodny talent, humor, temperament, dowcip i piosnka; Grynszpan w roli Lejzora w „Rywkełe dem rebns” - pierwszorządny amant, wybija się na czoło zespołu, ładny, melodyjny głos; w roli Dawida DB, zdobywając poklask publiczności; świetna interppretacja rutynowanej aktorki, arcykomiczna - rola starej panny, wiecznie nerwowej Brajny zabawny i budzący homeryczny śmiech jako narzeczony Josł Symche w pomniejszych rolach: Prawdziwą atraksją widowsika byŁ świetny balet IPrusickiej"
2100.1941-05-16 -
Zgubiłem zaświadczenie niemieckie, wydane przez Dystrykt Warszawski z podpisem Dra Kobylyńskiego.
2101.1941-05-16 -
Zgubiono: dowód osobisty, legitymację zawodową, talony rejestracyjne. Uczciwemu znalazcy - nagroda.
2102.1941-05-16 -
Zaginęła nominacja na prowadzącego meldunki przy ul. Orlej 5/7 wydana przez RŻ , uprasza się o zwrot:
2103.1941-05-16 -
Położna, przeprowadziła się
2104.1941-05-16 -
RŻ urządza kurs Przysposobienia Sanitarnego do Walki z Epidemiami, zatwierdzony przez Władze. Przedmiotem kursu będą następujące wykłady, wygłaszane przez najwybitniejsze powagi naukowe w dziedzinie różnych dyscyplin i specjalności wiedzy medycznej profesorów i docentów uniwersytetu oraz różnych innych specjalistów. Wykłady 6 razy w tygodniu, 3 godz. dziennie 5-8 wieczorem Miejsce i termin rozpoczęcia kursu będzie ogłoszone.
2105.1941-05-16 -
"Gazownia Miejska podja do wiadomości mieszkańców domów, gdzie zotał zamknięty dopływ gazu: 1) wstrzymany na skutek zalłegania z opłatą 2) otwarcie dopiero po wpłaceniu zaległych sum w Kasie Miejskiej 3) za otwarcie kurka głównego - 5 zł, za sprawdzenie instalacji - 5 zł od lokalu w którym znajduje się gazomierz; 4) z chwilą gdy pkt 2 będzie wypełniony - zgłosi się inkasent po opłaty za pkt 3 - otwarcie dopływu 5. Nie udziela się żadbnych informacji telefonicznych w powyższych sprawach"
2106.1941-05-16 -
Wiadomości do odebrania w redakcji Gazety
2107.1941-05-17 -
Wydział Zdrowia RŻ organizuje kurs dla lekarzy z dziedziny chorób zakaźnych i bakteriologii. Wykłady we środy soboty w godz. popołudniowych Kurs trwać będzie 2 miesiące. początek 17-05 zapisy codzienne w wydziale zdrowia - Tłomackie 11 5-7
2108.1941-05-18 -
Na skutek zarządzenia Szefa Okręgu dla każdego rodzaju ruchu towarowego wyznaczone bramy wejściowe: Chłodna/Żelazna i Nalewki/Park Krasińskich. Zabroniony transport towarowy przez pozostałe bramy
2109.1941-05-20 -
Z działalności Wydziału Opieki Społecznej przy RŻ - ambulatorium współpraca z ŻZOS, ORT , ZRzŻ. Nad istniejącymi schroniskami dla przesiedleńców utworzony specjalny inspektorat - pani H.M zapomogi: 1940 - 185.000, 45.000 - na pożyczki (przeważnie bezzwrotne)
2110.1941-05-20 -
Powierzę małżeństwu lub samotnej pani do troskliwego zaopiekowania się wraz z całkowitym utrzymaniem chłopca (5 lat) oraz dziewczynkę półtoraroczną za należytym wynagrodzeniem. Zgłoszenia do GŻ
2111.1941-05-20 -
Staraniem Centosu utworzono specjalny internat dla dzieci przesiedleńców w oddzielnym, przydzielonym na ten cel budynku: 60 dzieci opuszczonych i sierot. Mógłby przyjąć jeszcze 50-60 sierot, lecz brak inwentarza (łóżek, koców, pościeli itd)
2112.1941-05-20 -
"Rozwija się akcja Centosu opieki nad dziećmi ulicy. Półinternat - całodzienna opieka 130 dzieci. Organizuje dwa nowe ogniska-półinternaty - już czynne; w planach 4-ty półinternat w dzielnicy Grzybów-Twarda"
2113.1941-05-20 -
J.W. Panu Drowi I.S za trafną diagnozę i troskliwą opiekę przez cały czas choroby najserdeczniej dziękuję
2114.1941-05-20 -
Pod kierownictwem doświadczonych agronomów zasiano ostatnio dla celów naukowych 25 poletek pokazowych roślinami rolniczymi. Zasiano: pszenicę, owies, jęczmień, len, konopie, buraki pastewne, brukiew i rzepak Skwery przejęte przez Toporol od Wydziału Ogrodnictwa Zarządu Miejskiego m. Warszawy, Przekopano i zagospodarowano dwa duże skwery przy pl. Grzybowskim i na Tłomackie przed synagogą. Skwery będą dostępne dla dzieci
2115.1941-05-20 -
Utworzono Towarzystwo Wytwórczości ogrodniczo-rolniczej. Cel - pomoc dla ubogich oraz zasilanie rynku dzielnicy w wytwarzane w obrębie samej dzielnicy produkty ogrodniczo-warzywne. Z prowincją - korespondencja,przy Tow. powstał Komitet Pomocy dla pracy rolnej wśród Żydów - udziela wskazówek i instrukcji. W dzielnicy - zagospodarowywanie terenów - dwa ogrody wyrzywnicze. Pierwsze nowalijki z tych odrodów - przydzielono po w dzczęści domom starców i sierot w dzie, po części dostarczone 180 sklepom warzywniczym Towarzystwa. Chcą rozpocząć hodowlę drobiu i tereny po zburzonych domach an zasiewy - można tam uprawiać kukurydzę, fasolę, pomidory apel do mieszkańców, by we własnym unteresie zakładali na podwórkach ogródki warzywne. Instruktorzy Towarzystwa bezpłatnie pomogą
2116.1941-05-20 -
Poczta jest wprost oblegana przez chcących wysłać przekazy pieniężne do obozów i na prowincję. Długie kolejki, wielu odchodzi z niczym. Poczta wyjaśnia: poczta żydowska w dzielnicy została ograniczona w swoich możliwościach przekazywania pieniędzy z dzielnicy. Codzienne kwoty przekazowe, nadawane z dzielnicy, nie mogą przekraczać kwot nadchodzących do dzielnicy. Z tego powodu przyjmowanie przekazów pieniężnych przez pocztę żydowską musi być ściśle ograniczone i regulowane każdego dnia w stosunku do sum wpływających z innych urzędów do dzielnicy. Sprawy te są regulowane osobiście przez władze przełożone poczty. Wyjaśnienie to, dostatecznie uzasadnione, wskazuje na to, że kolejkom oraz natłokowi przy nadawaniu przekazów pieniężnych zapobiec nie można
2117.1941-05-20 -
Rada Żydowska podjęła walkę ze zbytkiem. Wystosowała do związków branżowych i org. gospodarczych wezwanie o ograniczenie do minimum, względnie zaniechanie produkcji artykułów zbytku
2118.1941-05-20 -
Wydział Ziomkostw przy ŻTOS podaje do wiadomości, że talony do pralni Żelazna 67 i Niska 55 wydawane są w gmachu centrali ziomkostw, Tłomackie 11, cena dla przesiedleńców wynosi 1,65 zł za kg. Najbiedniejszym udziela się dalszych ulg
2119.1941-05-20 -
Przystąpiono do prac przygotowawczych nad budową mostu, który połączy ul. Gęsią z cmentarzem żydowskim, ponad ul. Okopową
2120.1941-05-20 -
W I rejonie SP(Twarda 15) są do odebrania (codziennie 8-14 i 16-19) następujące dokumenty:
2121.1941-05-20 -
Pilna poczta do odebrania:
2122.1941-05-20 -
Choroby weneryczne, dawniej Marszałkowska 113
2123.1941-05-20 -
Młoda pozna z braku towarzystwa inteligentnego, samotnego pana, który się nią zainteresuje. Oferty - „Nietutejsza”
2124.1941-05-20 -
Wystawa po optyku do wynajęcia w drogerii
2125.1941-05-20 -
Zaginęły: dowód osobisty, książeczka wojskowa, talon rejestracyjny, 2 fotografie. Zwrot:
2126.1941-05-20 -
Unieważniam zgubiony dowód osobisty i kartę pracy na nazwisko- Odesłać za nagrodą
2127.1941-05-20 -
50 zł wynagrodzenia! Za zwrot zaginionej matury francuskiej. Wiadomość: dozorca
2128.1941-05-20 -
Pokój z korytarza na parę godzin dziennie odnajmę godz 12-2- popoł
2129.1941-05-20 -
Pan udzieli nauk handlowych młodej Pani z towarzystwa - władającej perfect niemieckim ofrty „D.Y.R.”
2130.1941-05-20 -
Władze zezewoliły na uruchomienie trzech synagóg. Obecnie przystępuje się do remontu, pierwsze nabożeństwa odbędą się w sobotę przed świętami Szawuoth
2131.1941-05-23 -
Nowy statut dla dzielnicy żydowskiej: rozporządzenie o żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej - 19-04-41:” komisarzem adwokat Auerswald wchodzi w życie 15-05 kompetencje Burmistrza dla Czerniakowa
2132.1941-05-23 -
Rada Żydowska przypomina z polecenia Władz, że wszelkie osoby prywatne, firmy handlowe oraz instytucje społeczne, znajdujące się w dzielnicy żydowskiej mogą zwracać się do Władz jedynie i wyłącznie za pośrednictwem Rady Żydowskiej i Transferstelle. Podania przesyłane z pominięciem tej drogi nie będą przez Władze rozpatrywane
2133.1941-05-23 -
Wydział Pracy: w roku bieżącym zarejesrtowanych do pracy przymusowej 102.261 mężczyzn 15-60 lat na podstawie danych wykupionych kart itp. Ludność męską szacuje się na 180.210 dusz Stosunek mężczyzn i kobiet w Warszawie przedstawia się 100: 122
2134.1941-05-23 -
Wydział Zdrowia przy Radzie Żydowskiej uruchomił składnicę sanitarną dla dzielnicy. Zadania: zaopatrywanie w środki dezynfekcyjne niezbędne do odkażania mieszkań i ludzi oraz dostarczanie materiałów niezbędnych kolumnom dezynfekcyjnym. Administratorzy domów winni zaopatrywać się w środki dezynfekcyjne dla posesji (dezynfekcji śmietników, ubikacji i rynsztoków w domach nieskanalizowanych)
2135.1941-05-23 -
Pozostawioną do dezynfekcji w Miejskich Zakładach Sanitarnych przy ul. Spokojnej 15 garderobę futrzaną odbierać można w Kwarantannie za zwrotem wydanych pokwitowań-karteczek z oznaczonymi numerami garderoby
2136.1941-05-23 -
Zakłady chirurgiczne TOZu, które dawniej mieściły się na Chmielnej 34 i Hożej 23 znajdują się obecnie w odpowiednio zaadaptowanym lokalu
2137.1941-05-23 -
Zakład Zaopatrywania informuje, że w najbliższym czasie zamierza przystąpić do rozdziału niektórych warzyw na kartkę ziemniaczaną na r. 1941, a mianowicie: brukwi, buraków i marchwi. Dostawa tych warzyw odbędzie się rejonami, stopniowo w miarę przybywania towaru, tak że rozdziału na całym terenie dzielnicy jednocześne nie będzie. W związku z powyższym należy poczynić odpowiednie przygotowania, a przede wszystkim porozumieć się z hurtownią, do której sklep został przydzielony, o czym wysłane były w swoim czasie zawiadomienia.
2138.1941-05-23 -
Uruchomiono kurs księgowości i maszynopisania przez Radzie Żydowskiej. Kurs jest koedukacyjny, praktyczne i teoretyczne wykłady z dziedziny: księgowości, maszynopisania, stenografii, arytmetyki handlowej, biurowości i korespondencji handlowej. WARUNKI PRZYJęCIA: UKOńCZONYCH 16 LAT I WYKSZTAłCENIE CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE SZKOłY POWSZECHNEJ INFORMACJE: ORT
2139.1941-05-23 -
Pilna poczta do odebrania
2140.1941-05-23 -
Ekspedientka wykwalifikowana potrzebna do branży cukierniczo-kolonialnej od zaraz
2141.1941-05-23 -
Akuszer-ginekolog (d. Sienna 27) wznowił przyjęcia od 5-7 w Lecznicy Zamenhofa 9 poniedziałki i środy 1-2
2142.1941-05-23 -
Farby do farbowania wełny, bawełny, skóry i papieru poleca
2143.1941-05-23 -
Ceny ogłoszeń: po tekście w 1 szpalcie (szer. szp 22 mm) 30 gr. Drobne za słowo 20 gr. Pierwsze słowa tłusty druk (najwyżej trzy słowa) 30 gr, drobne handlowe 25 gr, tłusty druk handlowe 35 gr, poszukiwanie pracy za słowo 15 gr, minimalna opłata za ogł. poszukiwanie pracy 2 zł, minimalna opłata za ogł drobne 3 zł
2144.1941-05-25 -
Otwarcie ruchomej kuchni, ACz w przemówieniu zapowiedział Obiady dla 120.000 ludzi. Podziękował tym, którzy się przyczynili Felicja w krótkich słowach przedstawiła cel kuchni pierwszego dnia rozdano 700 porcyj
2145.1941-05-27 -
Pogotowie Ratunkowe zapoczątkowało akcję rozdziału chleba i herbaty dla najbiedniejszych, która rozwija się pomyślnie. Co rano kilka tysięcy biedaków otrzymuje bezpłatne porcje. Centos uruchomił w tych dniach w części północnej dzielnicy aż dwa punkty rozdziału chleba i kawy dla najbiedniejszych. Chleb i kawę wydaje Centos bezpłatnie jedynie najbiedniejszym dzieciom. Dalsze punkty znajdują się w stadium tworzenia
2146.1941-05-27 -
"TOZ zorganizował kursy sanitarne dla opiekunów domowych. Program obejmuje: wykłady z anatomii i fizjologii człowieka, o chorobach zakaźnych i walce z nimi, z działu higieny społecznej ze szczególnym uwzględnieniem higieny miasta, posesji i mieszkań; pomoc w nagłych wypadkach Wykładowcami są m.in znani lekarze żyd:"
2147.1941-05-27 -
AK, obecnie: uprzejmie zawiadamia Sz. Klientelę, iż objęła swą pracę
2148.1941-05-27 -
Nauczyciel b. szkoły państwowej przyjmuje dzieci w wieku szkolnym. Opłata przystępna od 16 do 18
2149.1941-05-27 -
Nauczycielka, 13-letnia praktyka szkolna, niemiecki, francuski, hebrajski, poszukuje lekcji, półkondycji ewtl. wyjazd
2150.1941-05-30 -
Tramwaje konne będą kursować w dzielnicy żydowskiej. Oto zabytek ten odradza się na naszych oczach: jak się dowiadujemy. w odpowiedzi na poczynione w tej dziedzinie starania, Władze udzieliły zezwolenia na uruchomienie 25 tramwajów konnych na terenie dz ż. Wozy tramwajowe zaopatrzone będą na stronie zewnętrznej w specjalne emblematy Władze przyznały licencję na 50 dorożek konnych w dzielnicy
2151.1941-05-30 -
Zapowiedziany rozdział buraków i brukwi odbywa się kolejno w różnych rejonach Warszawy. Warzywa wydaje się na karty ziemniaczane na kupon nr 1 - brukiew albo na kupon nr 2 - buraki
2152.1941-05-30 -
Władze udzieliły zezwolenia na na użytkowanie boiska Skry do celów agronomicznych
2153.1941-05-30 -
Stały teatrzyk kukiełek, grający w języku polskim otwarty w kuchni ludowej „Buratino” gra codzienie o 17.00 Wystawiona w tym teatrze marionetek groteska Tuwima „Przygody pajacyka Buratino”. Przedstawienie jest udane i cieszy się powodzeniem . W afiszach teatrzyk ogłasza swe kukiełki jako przedstawienie „dla dzieci do lat stu”...
2154.1941-05-30 -
Rada Żydowska otrzymała zezwolenie na uruchomienie dwóch kin. O szczegółach dotyczących miejsca i charakteru programów tych dwóch placówek powiadomimy Czytelników jak najrychlej
2155.1941-05-30 -
W Rejonie SP „GMINA