szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieWYSZUKIWANIE W BAZIE DANYCH

zdarzenie
Pogrzeb Menachema Kipnisa. Jesień 1941r. Jeszcze można było organizować pogrzeby i towarzyszyć konduktowi na cmentarz. Zebrali się wtedy , na pogrzebie, wszyscy pozostali w W-wie kantorzy i chazani z , oficjalnie nie działających wtedy, domów modlitwy, którzy utworzyli spontanicznie nad grobem Kipnisa chór. Dyrygował Dawid Ajzensztat, dyrygent chóru synagogi na Tłomackie 5.Na pogrzebie był obecny ,również Abraham Gancwajch, szef żydowskich szantażystów i donosicieli znanych pod nazwą "Trzynastka". Zjawił się ze swoimi fotografami i kazał się fotografować na tle grup, w których znajdowali się ludzie z kręgów literackich. Kipnis został pochowany na cmentarzu na Gęsiej.  
"Wtajemniczeni"- według autora protegowani Gestapo - przed Wielką Akcją wysyłali na zasadzie specjalnych przepustek od swoich protektorów swoje rodziny poza Warszawę, do Otwocka, gdzie miało być na razie bezpieczniej. W ślad za wtajemniczonymi takież kroki poczyniło jeszcze kilkadziesiąt tysięcy osób udając się tam również.   
Według autora Służba porządkowa została wzmocniona przez przydzielenie urzędników ze specjalnymi białymi opaskami oraz przez członków pogotowia ratunkowego „spod znaku Gancwajcha” jak wyraził się autor.  
Istniały dwa pogotowia, jedno mieściło się w budynku dawnego pogotowia przy ulicy Leszno 58 i było ono placówką prowadzoną z ramienia ogólnej instytucji opieki społecznej. Drugie było niezależne od Rady Żydowskiej, powstałe z inicjatywy Gancwajcha. Pracownicy tego drugiego pogotowia nie pełnili żadnych funkcji, mieli zapewnione tylko bezpieczeństwo za ogromne sumy wpłacane kierownictwu jako haracz. Pogotowie to działało za zgodą gestapo, które również zyskiwało na tym procederze. Mieściło się w dawnej kwaterze „trzynastki” przy ulicy Leszno 13, stąd było nazywane pogotowiem spod trzynastki.   
Część nieruchomości wydzielono spod opieki Wydziału Zabezpieczonych Nieruchomości i przekazano pod zarząd specjalnego pełnomocnika (Sonderbeauftragte), który nie był zależny od wydziału Rady Żydowskiej, założył swoje biuro i mianował własnych administratorów. Takim specjalnym pełnomocnikiem był szef "Trzynastki", a wydzielonymi nieruchomościami domy wzdłuż Leszna i ulic poprzecznych.  
Komenda Policji Polskiej wydaje Służbie Porządkowej rozkaz zwalczania "lichwy żywnościowej"  
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: