Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginDATABASE QUERY SEARCH

event
Plany przejścia na aryjską jest tam kuuzynka męża, żona honorowego konsulla Jugosławii - Sabina telefonuje do nich - żeby wzięli Lilkę - nie chce sama - po 2 tygddniach się zgadza wychodzi z placówką Ostbahnu- tą samą placówką wyprowadza swoje dziecko siostra Bielicka  
Przeżycia Autora po stronie aryjskiej. Wraz z żoną na Wielkej - często przychodzą szmalcownicy przenoszą się na Chłodną - do rodziny kolejarzy polskich - aż do wybuchu wielkiego powstania Puncuh pomagał wydatnie moralnie i materialnie. Zginął w Powstaniu  
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: