szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieWYSZUKIWANIE W BAZIE DANYCH

imienazwisko
FrajdaZylberfogel  
JanekZylberfarb  
JadiwgaZingfogel  
LejzorZenftman  
MordechajZafman  
MojszeWulf  
MajerWulf  
JolaWolfstein  
JakubWolfson  
MajlochWolfraj  
JakóbWetlaufer  
JoelWarhaftig  
JakubWajskopf  
JWajsfeld  
LejbWajdenfeld  
ZajdlerWajdenfeld  
MojżeszUpfel  
BenjaminUbfall  
JózefUbfal  
JanuszTrefler  
MajerTotenfinder  
MordechajTenenbaum- Tamarof  
MajerTempelhof  
LejaSzyfman  
Chaja (Chama)Szyferman  
SzyjaSzyf  
JosefSzufman  
JózefSztrumpfman  
BajłaSztrumpfeld  
Moszek-JakubSztrumfeld  
JaninaSztarkopf  
JuliaSzpilfogel  
JuliaSzlifersztejn  
Moszek JoelSzlajfa  
MojżeszSzlafsztejn  
SzajndlaSzlafsztajn  
MojżeszSzenfeld  
Jankiel ChaskielSzejnfeld  
JudytaSzejnfeld  
NojechSzefer  
MojżeszSzarfsztajn  
JojnSzarffarc  
JojnSzarffac  
FajgaSzafrańska  
MojżeszSzafran  
LajbekSzafran  
LejzorSzafran  
SzyjaSzafran  
JózefStrasfogel  
JosekSteinlauft  
JasiaStarkopf  
Mendele MojcherSforim  
Ludwik JanSafian  
JanRuff  
JakubRozenfrid  
JozefRozenfrid  
SzajaRozenfeld  
FelicjaRozenfeld  
SzyjaRozenfeld  
JRozenfarb  
Chil JanaszRozenfarb  
JakubRozenfarb  
JózefRozenfarb  
JacobRotkopf  
MojżeszRotenfunden  
LajbRosenfeld  
JanuszRosenfarb  
FrajdaReinfeld  
FrajdaRatafia  
JakowRajzfeder  
SzajndlaPfeleder  
JerzyPfefer  
ŁajaPerynfeld  
JozefOfman  
JózefOfman  
JanNieznane, szofer Szulca  
JózefNeufeld  
JagaNeufeld  
LejzorNajhof  
ChajaNaffeld  
PejsachMusaf  
WojciechMinkierdorf  
FelicjaMarkusfeld  
MajerMarkusfeld  
Józef (Izaak)Lifszyc  
FajgaLifmanowicz  
Henryk JakóbLichtenfeld  
JózefLewartowski-Finkelstein  
Chaja RuchlaLefeld  
PejsachLaufer  
Szejna-MalaLaufer  
Izrael JosefKupfersztejn  
Abram Mojsze i TaubaKupferstein  
JerzyKupfer  
Benjamin JankielKuperfarb  
Benjamin-JankielKuperfarb  
JechielKornfeld  
JulianKornfeld  
BenjaminKornfand  
JózefKolega Adama Starkopfa  
PejsachKoffner  
JonatanKlepfisz  
Aron LejzorKlepfisz  
Dwora-ŁajaKlepfisz  
JKirjasefer  
MojżeszKiferbaum  
LejbKertenkopf  
MojsieKaufman  
MojszeKaufman  
JojneKaufman  
Szaja BerKaufman  
JochwetKaufman  
JaninaKaufman  
Abram-MajerKaufman  
Majer-BerkKaufman  
JudaKaufman  
AndrzejKaftal  
MojszeJungfermilch  
JennyJoffe  
JózefJoffe  
JózefJakobsfeld  
JózefJakobsfeld  
JadwigaHufnagel  
MajerHopfenblum  
Mojżesz IcchokHoffman  
AzrjelHoffman  
Pinkus LejbHoffenberg  
BenjaminHofer  
JózefHirszfeld  
MajerHirszfeld  
SzajndlaHimelfeld  
J.Herszfinkiel  
FajgaHerszenkraft  
JakubHelfman  
Abram LejbHelfgot  
JerachmilHelfgot  
Chaja FajgaHelfgit  
JakubHeberfeld  
MikołajHalfter  
ChajaHaberfeld  
Jakub MenachemGutfrajnd  
SzyjaGutfrajn  
A.J.Gurfinkiel  
MojszeGurfinkiel  
Chaja JentaGurfinkiel  
JózefGryfenberg  
JankielGrosfirt  
RojzaGraff  
JerzyGraff  
JGraff  
JerzyGraf  
JankielGraf  
ŁajaGotfryd  
JosekGotfryd  
JankielGotfryd  
Małka SzajndlaGotfryd  
Lejb WolfGolfeld  
LejzorGolfeder  
RojzaGoldfryd  
JerzyGoldflam  
JaninaGoldflam  
JosefGoldflam  
AjzykGoldfeld  
AndrzejGoldfeder  
LejzorGoldfeder  
LajbGoldfarb  
JGoldfarb  
FelicjaGoldfarb  
JerzyGoldfarb  
Chaim JosekGoldfarb  
Benjamin MajlochGoldfarb  
MojżeszGoldfarb  
ŁajaGolbfarb  
JakubGodfryd  
SzajaGnadenhof  
Izrael JosekGeldfajn  
JakóbGelbfisz  
JerzyGelbfisz  
Josyf/ JózefGefen  
JózefGarfinkiel  
JGarfinkiel  
JankelGarfinkiel  
JanFusswerg  
LejzerFurmański  
JakubFurmański  
FajgaFurmańska  
RyjaFurmankiewicz  
ŁajaFurcejg  
JankielFuks  
ŁajaFuks  
JakubFuks  
BajniszFuks  
JózefFuks  
MojżeszFuks  
Moszek JosekFuks  
LejzorFuks  
MajerFukertaub  
JurekFuerstenberg  
Chaim LejzorFuchs  
Jadwiga EugeniaFryszman  
JerzyFryszman  
JakubFryszland  
JakubFrysz  
LejaFrysz  
JózefFryling  
MajlechFrydrych  
ŁajaFrydrych  
J.Frydman  
Icek-MajerFrydman  
JakubFrydman  
JakubFrydman  
JakubFrydman  
FajgaFrydman  
Chaim JosekFrydman  
Hersz JosekFrydman  
JosekFrydman  
FrajdaFrydman  
LejbFrydman  
JakubFrydman  
JFrydlender  
ChajaFrydlender  
DwojraFrydenson  
JaninaFryde  
SzajaFryd  
JakubFryd  
FelicjaFruchtman  
Felicja (Lusia)Fruchtman  
JankielFruchtenbaum  
BrejaFront  
Cyja SabaFroman  
Szyja Uszer vel SzajaFrojman  
JakubFriszman  
JózefFriling  
JakubFriling  
Jehoschua HirschFriedmann  
LejaFriedman  
Chaim-JosekFriedman  
JoselFreud  
JanFrenkl  
JeremiaszFrenkiel  
BenjaminFrenkiel  
JankielFrenkiel  
AlicjaFrenkel  
Majer SzyjaFrenkel  
JakóbFrenkel  
JaninaFrenkel  
JerzyFrenkel  
JózefFrenkel  
JohanFrendler  
Adam-AndrzejFrendler  
JózefFreider  
JaninaFreider  
Uszer-Lejb-ŻelikFrauwith  
FajgaFrauwirth  
SzyjaFrankiel  
SzyjaFrankenszein  
JFrank  
Jakub JózefFralleren  
ArjelFrajtsztej  
Izrael JakubFrajt  
Majer SzulimFrajerman  
JelukimFrajerman  
JosefFrajdenberg  
SzajaFotman  
JosekForman  
JankielFolman  
JakowFolkennest  
MojżeszFogiel  
JózefFogelnest  
Alicja MariaFogelman  
JuliuszFogel  
AlicjaFlorman  
AlicjaFlorman  
MojszeFlom  
DwojraFlint  
LejbFlint  
JakubFlind  
JulianFliederbaum  
Dwojra SuraFleker  
JankielFleiszer  
JaninaFlatau  
BenjaminFlancrajch  
JakubFlancrajch  
MordechajFlancrajch  
LejbFlancer  
JakubFiszwan  
MojżeszFiszman  
JFiszman  
JerzyFiszman  
FajwelFiszman  
JózefFiszman  
JosefFiszhaut  
JaninaFiszhaut  
JózefFiszhaut  
JulekFiszgrund  
JuliuszFiszgrund  
JózefFiszer  
FelicjaFiszer  
SzajndlaFiszelson Grinblat  
Abracham MordechajFiszelson  
JerzyFiszelson  
Abraham MordechajFiszelson  
SzyjaFiszel  
RojzaFiszbin  
Mordcha JehudaFiszbin  
Aron GrincwejgFiszbejn  
MojszeFiszbaum  
ŁajaFisz  
Jakub AbrahamFischer  
FelicjaFinkier  
JakubFinkielsztejn  
JudkaFinkielsztejn  
JudaFinkielsztejn  
JakubFinkielsztein  
ChajaFinkielsztajn  
Helena ChajaFinkiel  
Hersz-LejbFinkiel  
FajgaFinkiel  
SzajaFinkelsztein  
JózefFinkelsztajn-Lewartowski  
MojżeszFingerhut  
JakubFilut  
LejbuśFilcman  
BencjonFiks  
JakubFigman  
LejbFiga  
Szenia-DwojraFiga  
Ojzer-CałyFiga  
Ruchla-JochwetFiga  
LejbFiga  
Szejna-DwojraFiga  
SzajaFiałko  
Fajga, FeciaFersztówna  
JakubFerszt  
JózefFerszt  
JózefFerszt  
MajerFerszt  
JaninaFerster  
JechimFerder  
JerzyFenihel  
MojszeFelszer  
J.Fels  
SzajndlaFelner  
FelicjaFelhorska  
FelicjaFelhorska  
JakubFeldzanen  
JehudaFeldwurs  
BencjonFeldszul  
JosimaFeldszuh  
JózefFeldsztejn  
MojszeFeldsztajn  
JuliaFeldmanowa  
JoelFeldman  
LejbuśFeldman  
JankaFeldman  
JózefFeldman  
JosekFeldman  
ŁajaFeldberg  
LajaFeldberg  
JosekFelbaum  
JakubFejnmesser  
DwojraFejnberg  
JakubFejgin  
JózefFeinberg  
MojszeFeiler  
JakubFeigenblatt  
JuliaFeferberg  
JudaFefer  
SzajndlaFefer  
MojżeszFedorowski  
BencjanFederman  
JulianFederbusch  
JosekFaterlauf  
JosefFastag  
JosefFarber  
JosefFarber  
JakubFarber  
JaninaFamilier-Hefner  
JózefFamilier  
JochwetaFajnzylber  
JózefFajntuch  
MojszeFajntuch  
LejbFajnsztejn  
AlicjaFajnstajn  
LejbFajnson  
JakubFajnmesser  
FajwelFajner  
Chaim JosekFajn  
LejbFajl (Fail)  
Sznajdla ChajaFajgman  
MojszaFajgenblum  
JózefFajgenbaum  
JakóbFajgenbaum  
MojżeszFajgenbaum  
JehoszuaFajgenbaum  
FajgaFajgeles  
JoelFajersztajn  
SzajaFajerman  
JózefFajer-Fajerman  
Ajzen SzmulFajer  
JakowFagelblat  
JF  
JakubF  
SzlojmeF  
JulianF  
JaninaEkedorf  
JankielEjzenfus  
JózefDorfman  
Chil-JankielBraff  
FelicjaBraff  
SzajaBlumenkopf  
Aron-Szoel-JakubBlaufukus  
JBlaufuks  
JakubBlaufuks  
JudaBinenfeld  
JosekBinenfeld  
SzyjaBerfogel  
MojszeApfelbaum  
Judka LejbAjzenfus  
Judka-LejbAjzenfus  
Jankiel-SzulimAjzenfus  
JankielAjzenfus  
JankielAjzenfus  
ChajaAjzenfisz  
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: