szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPowiÄ?zane osoby PowiÄ?zane miejsca PowiÄ?zane wydarzenia

Tytuł PamiÄ?tniki ??yd??w, sygn. 302/25 Cz I, Archiwum ??IH; autor: Micha?? Weichert; tytu??: PamiÄ?tnik Micha??a Weicherta, cz. I â?? getta: Warszawa, Krak??w, Lw??w
Imie autora Micha??
Nazwisko autora Weichert
Gatunek pamiÄ?tnik;
Publikowane Nie
Pisane w czasie wojny tam i wtedy
Język oryginału polski;
Komentarz Pamiętniki Żydów, sygn.302/25 Cz.I-sza; Archiwum ŻIH

Michał Weichert
1890-1967

bez tytułu

Część I. Kampania wrześniowa. Powstanie żydowskiej Komisji
Koordynacyjnej przy Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej.
Początki okupacji niemieckiej w Warszawie, ukonstytuowanie się
Judenratu, łapanki do robót przymusowych, wyjazdy działaczy
żydowskich za granicę, przepisy uniemożliwiające Żydom działalność
gospodarczą.
Rozmowy autora z władzami niemieckimi, powstanie i działalność
Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS). Funkcjonowanie Judenratów i
Żydowskiej Służby Porządkowej (OD). Powstanie Naczelnej Rady
Opiekuńczej, wybór władz ŻSS. Wspomnienie o J. Korczaku.
Wysiedlenie Żydów z Krakowa na prowincję. Wybór autora na prezesa ŻSS,
organizacja lokalnych ogniw ŻSS, pomoc dla więźniów obozów pracy. Zamknięcie
getta warszawskiego. sytuacja prawna żydowskich placówek opieki
społecznej.
Organizacja opieki nad dziećmi, placówek higienicznych, kuchni
ludowych, schronisk dla uchodźców. Pośrednictwo ŻSS w kontaktach z
zagranicą, rozdział leków. Warunki życia w getcie warszawskim,
szmugiel żywności, los przesiedleńców. Sylwetka A. Czerniakowa. Życie
kulturalne w getcie. Warunki życia w getcie krakowskim, sylwetki funkcjonariuszy
OD i konfidentów niemieckich. Współpraca z Radą Główną
Opiekuńczą. Sytuacja w gettach w Kielcach, Radomiu i Częstochowie. Sylwetki
warszawskich działaczy ŻSS. Podróż autora do Lwowa i Przemyśla,
sylwetka L. Landaua.
Część II: Organizacja niemieckich przedsiębiorstw w gettach.
Problemy finansowe ŻSS. Wy-siedlenia z getta krakowskiego do obozów zagłady,
starania autora o uchronienie pracowni-ków ŻSS. Likwidacja ŻSS (1
grudnia 1942 r.). Likwidacja getta krakowskiego, udział OD w ściganiu
ukrywających się Żydów. Informacja o przebiegu likwidacji gett w
Tarnowie, Rze-szowie, Bochni i Wieliczce. Pobyt autora w Warszawie
podczas wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku. Informacja o
przebiegu likwidacji gett w Radomiu, Częstochowie i Lublinie. Warunki
życia w obozie w Płaszowie. Wznowienie działalności ŻSS pod nazwą
Centrali Po-mocy dla Żydów (Judische Unterstutzungstelle - JUS) w
marcu 1943 r. i jej funkcjonowanie do wiosny 1944 roku. Brak zakończenia
pamiętnika.
Autor był reżyserem teatralnym, podczas II wojny światowej
przebywał w Warszawie i Krakowie pełniąc funkcję prezesa ŻSS. Od lata 1944 r.
do wyzwolenia ukrywał się wraz z rodzi-ną. Po wojnie został potępiony
przez opinię żydowską za prowadzenie działalności, która pomagała
władzom hitlerowskim ukryć przed zagranicą rozmiary dokonanego ludobójstwa.
Aresztowany w 1945 r. pod zarzutem kolaboracji, został uniewinniony i
zwolniony z więzie-nia w 1946 roku. W 1957 r. wyjechał do Izraela.

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.plDrukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: