szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEGÓŁY WYBRANEGO REKORDUPowiązane osoby Powiązane miejsca Powiązane wydarzenia

Tytuł Relacja 301- 6236, Archiwum ŻIH; autor: Śliwczyński Jerzy, Perkiel Ella, Perkiel Frank; tytuł: Zeznania ocalałych Żydów.
Imie autora Jerzy, Ella, Frank
Nazwisko autora Śliwczyński, Perkiel, Perkiel
Gatunek relacja;
Publikowane Nie
Pisane w czasie wojny po wojnie
Język oryginału polski;
Komentarz Kontakty z gettem, m.in. przenoszenie do getta korespondencji, dokumentów, lekarstw. Ukrywanie Żydów po stronie aryjskiej. Wyrabianie fałszywych dokumentów.
Spisano – 23 lipca 1965 roku (Frank Perkiel), 30 września 1965 roku (Jerzy Śliwczyński), 30 lipca 1965 roku (Ella Perkiel).
Oryginał, rkp., mnp. 10 s., format różny, język polski + 5 s. odpis (strony podane w rekordach są oznaczone „o” – dotyczą one po kolei stron odpisu).
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.plDrukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: