szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEGÓŁY WYBRANEGO REKORDUPowiązane osoby Powiązane miejsca Powiązane wydarzenia

Tytuł Pamiętniki Żydów; sygn.302/121; w Archiwum ŻIH; autor: Beniamin Horowitz; tytuł: Przesiedlenie w zaświaty
Imie autora Beniamin
Nazwisko autora Horowitz
Gatunek pamiętnik;
Publikowane Częściowo
Pisane w czasie wojny tam i wtedy
Język oryginału polski;
Komentarz Pamiętniki Żydów; sygn.302/121; w Archiwum ŻIH; Beniamin Horowitz (Władysław Pawlak)
Autor był urzędnikiem Zakładu Zaopatrywania w getcie warszawskim. Pracował nad swoim dziełem ukrywając się w Warszawie po tzw. aryjskiej stronie, po wyzwoleniu opracował je ponownie. Maszynopis został przygotowany do druku w wydawnictwie „Wiedza” (redakcja stylistyczna, niewielkie ingerencje cenzury). Do problematyki żydowskiej autor powrócił do-piero w 1986 r. (zbeletryzowane wspomnienia „Urodzeni w Warszawie”, pod nazwiskiem Władysław Pawlak).
Fiszki sporządzono na podstawie oryginału pamiętnika

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.plDrukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: