Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Po wyzwoleniu Warszawy Stefan Mikołajewski otrzymał polecenie zorganizowania Starostwa Śródmiejskiego w Warszawie. Dokładniejszy opis tworzenia starostwa znajduje się na stronie 21 relacji.
Date from (daily) 1945-01-17
Date to (daily) 1945-01-17
Działania activity
Varia standard of living
Institutions activists,Pole
Źródło Stefan Miko??ajewski "Relacja 301- 6120, Archiwum ??IH; autor: Miko??ajewski Stefan; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
Spisano 17 lutego 1965 roku.
Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 21
Comments starostą został J. Drzewicki, którego ze względu na zły stan zdrowia musiał zastąpić Stefan Mikołajewski. s.21Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: