Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Zofia Ringman jako dyrektorka tajnych kompletów w getcie prowadziła matematykę i fizykę.
Date from (daily) 1940-10-00
Działania study/teaching/learning,work
Varia standard of living
Institutions activists,Intelligentsia
Źródło Zofia Ringman "Relacja 301- 6095, Archiwum ??IH; autor: Ringman Zofia; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Rozmowa z Zofią Ringmanową, byłą dyrektorką Gimnazjum im. Kaleckiej o tajnym nauczaniu na poziomie szkoły średniej w getcie warszawskim.
Protokołowała R. Pups.
Spisano 1 października 1964 roku.
Oryginał, mnp. 1 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5 00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl
http://www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 1Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: