Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Farsleben to malutkie miasteczko, liczące zaledwie 500 mieszkańcow. Jak, więc może pomieścić 2500 chorych, wygłodzonych ludzi, potrzebujących opieki? Amerykanie postanawiają przetransportować większość do innego, większego miasta. W Farsleben mają pozostać tylko chorzy. Mąż Sophie zatrudnia się jako pomoc w szpitalu i zostają na miejscu. Małżeństwo, u którego mieszkają bardzo dobrze się nimi opiekuje, zresztą dostali taki rozkaz od Amerykanów.
Praca w szpitalu jest bardzo ciężka, więc mąż Sophie zatrudnia się w roli tłumacza. Amerykanie nie umieją mówić po niemiecku,a Niemcy po angielsku, więc jego obecność jest bardzo przydatna. W zamian dostaje jedzenie, papierosy i ubrania.
Date from (daily) 1945-04-00
Date to (daily) 1945-05-00
Date from (descriptive) kwiecie?? 1945
Date to (decriptive) maj 1945
Działania activity
Varia standard of living
Źródło Sophie Goetzel-Leviathan "PamiÄ?tniki ??yd??w; sygn. 302/231; w Archiwum ??IH; autor: Sophie Goetzel-Leviathan; tytu??: Der Krieg von innen [Wojna od wewnÄ?trz]"
Komentarz do źródła Pamiętnik 302/231 w Archiwum ŻIH
Początek okupacji niemieckiej w Warszawie, rozporządzenia antyżydowskie(mąż autorki był więziony za brak żydowskiej opaski). Życie w getcie warszawskim, praca w szopie Schulza. W styczniu 1943 r. autorka opuściła getto, ukrywała się w Konstancinie i Milanówku, była prześladowana przez
szantażystów. Mąż i córka ukrywali się oddzielnie. W lipcu 1943
cała rodzina zgłosiła się do Hotelu Polskiego w Warszawie, po czym zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Opis warunków życia w obozie, ewakuacja obozu w kwietniu 1945 r., wyzwolenie i wyjazd do Paryża.
Autorka pochodziła z rodziny polskich Żydów mieszkających przez pewien czas w Niemczech. Przed wojną studiowała w Paryżu. Po wojnie wyjechałado Izraela.
Strony źródła 92-93Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: