Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Z Dworca Głównego, gdzie przyjechał pociąg z jeńcami z obozu w „Hohenstein” (Olsztynek) w drodze do domu Henryk G. wskoczył w biegu do jadącego tramwaju. W wagonie siedziało trzech pasażerów i konduktor. Autor poszedł skasować bilet i spytał się przy okazji czemu tak pusto na ulicy. Konduktor w odpowiedzi mruknął coś niezrozumiale. Potem do tramwaju wsiadł granatowy policjant, usiadł na wprost Henryka G. i zaczął mu się przyglądać. Gdy tramwaj zajechał do placu Krasińskich autor wyskoczył i pobiegł do domu teścia.
Date from (daily) 1940-01-28
Date to (daily) 1940-01-28
Działania communication / transportation
Varia atmosphere
Institutions Polish Blue Police
Źródło Henryk G-ski "PamiÄ?tniki ??yd??w. Sygn. 302/286; w Archiwum ??IH; autor: Henryk G-ski; tytu??: Warszawa â?? getto. Warszawa po tzw. â??stronie aryjskiejâ?."
Komentarz do źródła Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

Strony źródła 8
Comments przez całą drogę z Dworca Głównego Henryk G. konsumował ćwiartkę chleba, którą dostał od kobiety przy wyjściu z peronu. Ciężko mu szło to jedzenie, gdyż odzwyczaił się od niego. s.8Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: