Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Henryk G. wspomina, że przed wojną atmosfera w Polsce kształtująca antysemityzm była doskonała. Duża część społeczeństwa polskiego była wychowywana w duchu wrogości przeciw Żydom. Nawet dzieci straszono Żydami. Były słynne organizacje O.N.R (Obóz Narodowo-Radykalny), którzy swoją ideologię budowali na gruncie wrogości do Żydów. Dochodziło często do poważnych zajść chuligańskich. Szczególnie w latach 1933 – 1938 zdarzały się częste napaście na przechodniów żydowskich, napady na ich sklepy, gdzie wybijano szyby a nawet rabowano towary. Żydzi ograniczali wychodzenie na ulice do dzielnicy polskiej, gdzie można było porządnie oberwać.
Date from (daily) 1963-01-25
Date to (daily) 1963-01-25
Działania anti-Semitism,privacy
Varia atmosphere,privacy
Institutions Pole
Źródło Henryk G-ski "PamiÄ?tniki ??yd??w. Sygn. 302/286; w Archiwum ??IH; autor: Henryk G-ski; tytu??: Warszawa â?? getto. Warszawa po tzw. â??stronie aryjskiejâ?."
Komentarz do źródła Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.
Strony źródła 5Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: