Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Przed utworzeniem getta „Spójnia” była szkołą męską. Zaś komplety w getcie były koedukacyjne.
Date from (daily) 1940-10-00
Działania study/teaching/learning
Varia standard of living
Institutions activists,Intelligentsia,young people
Źródło Zdzis??aw Libera "Relacja 301- 6094, Archiwum ??IH; autor: Libera Zdzis??aw (Libin); tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Tajne nauczanie w getcie. Organizacja tajnych kompletów. Protokołowała R. Pups. Spisano 10 listopada 1964 roku.
Oryginał, mnp. 2s., 210 x 295 mm., jęz. polski.

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5 00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl
http://www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 1Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: