Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Nieznany mężczyzna podchodzi do Janiny na ulicy. Mówi, że był z jej ojcem w Majdanku. On i paru innych mężczyzn uciekli. Błagali Marka, żeby uciekł z nimi, ale był chory, nie miał siły. Ojciec opowiadał wszystkim o Janinie, był z niej bardzo dumny. Wszyscy się czuli jakby ją znali. Prosił, aby odnaleźli ją po wojnie i przekazali jak bardzo ją kochał, ile o niej myślał.
Date from (daily) 1946-00-00
Date to (daily) 1946-00-00
Varia atmosphere
Źródło Janina David "A square of a sky - Skrawek nieba, London 1992"
Komentarz do źródła W wieku 9 lat Janina David prowadziła w Polsce spokojne życie ze swoją dobrze prosperującą rodziną żydowską. Rok później wszyscy zmagają się z głodem w warszawskim getcie.
W swoich wspomnieniach z dzieciństwa spędzonego podczas wojny, Janina David opisuje walkę rodziny z przeciwnościami losu. Kiedy staje się jasne, że nikt nie przeżyje, 13-letnia dziewczynka opuszcza getto, by zamieszkać z zaprzyjaźnioną rodziną - polską kobietą i urodzonym w Niemczech mężczynzą. Gdy pobyt tam staje się zbyt niebezpieczny Janina zostaje wysłana do klasztoru katolickiego, gdzie żyje w ciągłym strachu przed zostaniem wykrytym.
Strony źródła 400-428Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: