Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Po wojnie Alicja Barduek pojechała do Belgii, a później do Szwajcarii.
Date from (daily) 1945-09-00
Institutions author's relative/acquaintance
Source Teodor Janicki "Relacja 301- 6062, Archiwum ŻIH; autor: Teodor Janicki, Zeznania ocalałych Żydów."
Remarks on the source Relacja dotycząca udzielenia pomocy i ratowania dwóch osób – Żydówek, z którymi zawarto przyjaźń na całe życie przez Państwo Janickich. Na strona 1-2 znajduje się skan koperty wysłanej z Chojnic do ŻIH w Warszawie.
Spisano 4 września 1964 roku.
Oryginał, rkp. 5 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, brak odpisu.
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Page of source 3Print record E-mail entry
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: