Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Córka Sophie obchodzi urodziny. Sophie nie może jej nic podarować oprócz starego misia.
Po południu przychodzi policjant przysłany przez męża Sophie. Przynosi wiadomość, że u niego wszystko dobrze, tylko przykro mu z powodu brata. Sophie odpisuje, że jego brat jest razem z nią i jest zdrów. Dopiero później uświadamia sobie, że chodziło o jej własnego brata. Wyszedł on na chwile ze schronu, aby przynieść wodę i został śmiertelnie raniony.
Date from (daily) 1939-09-26
Date to (daily) 1939-09-26
Time September 1939
Działania family,death
Varia accidents
Źródło Sophie Goetzel-Leviathan "PamiÄ?tniki ??yd??w; sygn. 302/231; w Archiwum ??IH; autor: Sophie Goetzel-Leviathan; tytu??: Der Krieg von innen [Wojna od wewnÄ?trz]"
Komentarz do źródła Pamiętnik 302/231 w Archiwum ŻIH
Początek okupacji niemieckiej w Warszawie, rozporządzenia antyżydowskie(mąż autorki był więziony za brak żydowskiej opaski). Życie w getcie warszawskim, praca w szopie Schulza. W styczniu 1943 r. autorka opuściła getto, ukrywała się w Konstancinie i Milanówku, była prześladowana przez
szantażystów. Mąż i córka ukrywali się oddzielnie. W lipcu 1943
cała rodzina zgłosiła się do Hotelu Polskiego w Warszawie, po czym zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Opis warunków życia w obozie, ewakuacja obozu w kwietniu 1945 r., wyzwolenie i wyjazd do Paryża.
Autorka pochodziła z rodziny polskich Żydów mieszkających przez pewien czas w Niemczech. Przed wojną studiowała w Paryżu. Po wojnie wyjechałado Izraela.
Strony źródła 13-14Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: