Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Janina jest bardzo chora. Znowu nasila się szkorbut i dziąsła boleśnie krwawią. Pojawiły się również pęcherze z ropą na skórze. Siostry wyrokują, że ma świerzb. Janinie jest strasznie wstyd z tego powodu. Zostaje brutalnie wyszorowana i wysłana na strych. Leży w zimnie, cierpiąc katusze z bólu.
Date from (daily) 1944-10-00
Date to (daily) 1944-00-00
Activities diseases
Source Janina David "A square of a sky - Skrawek nieba, London 1992"
Remarks on the source W wieku 9 lat Janina David prowadziła w Polsce spokojne życie ze swoją dobrze prosperującą rodziną żydowską. Rok później wszyscy zmagają się z głodem w warszawskim getcie.
W swoich wspomnieniach z dzieciństwa spędzonego podczas wojny, Janina David opisuje walkę rodziny z przeciwnościami losu. Kiedy staje się jasne, że nikt nie przeżyje, 13-letnia dziewczynka opuszcza getto, by zamieszkać z zaprzyjaźnioną rodziną - polską kobietą i urodzonym w Niemczech mężczynzą. Gdy pobyt tam staje się zbyt niebezpieczny Janina zostaje wysłana do klasztoru katolickiego, gdzie żyje w ciągłym strachu przed zostaniem wykrytym.
Page of source 361-370Print record E-mail entry
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: