Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event = 2.03.42 Jakaś Żydówka przyniosła list od Probsta, aby jej dawano 20 ton miesięcznie cukru. Grozi, że jeśli się nie załatwi, to przyjdzie "Leutnant" i zrobi porządek. Dzwoniłem do Auerswalda, który polecił przekazać sprawę do Z[akładu] Z[aopatrywania], Żydówki polecił nie ruszać. = 4.03.42 [u Auerswalda] Poruszyłem... sprawę Żydówki, która poleciła sobie dać 20 ooo kg cukru na podstawie listu Probsta. Zinterpelowany Probst oświadcza, że list jego do mnie był grzecznościowy i że nie obstaje przy tym, aby wstrętnej kombinatorce dać cukier (na pasek). Auerswald to potwierdza.
Date from (daily) 1942-03-02
Date to (daily) 1942-03-02
Działania aprowizacja; kolaboracja; zarzÄ?dzenie
Źródło Adam Czerniak??w "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
Komentarz do źródła Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942
Strony źródła 257
Comments Zakład ZaopatrywaniaPrint record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: