Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Sprawa obiadów: = 18.02.42 Delegacja u mnie w sprawie obiadów. Ma się akcję wstrzymać, o ile nie udzielę pomocy materialnej. a wolno mi dać na luty 310 000 zł. Potrzeba 800 000 zł. = 19.02.42 [u Auerswalda] poruszyłem sprawę obiadów, prosząc o powiększenie zł 310 000, które ma dać Rada, 410 000. Użyłem argumentu, że Rada jest winna 700 000 zł za obiady. To wpłynęło na jego decyzję w sprawie 410 000 zł. [na posiedzeniu Rady] omówiono sprawę pomocy w obiadach na okres najbliższych miesięcy. Luty jest załatwiony. Co do marca i kwietnia wybrano komisję, celem opracowania planu.
Date from (daily) 1942-02-18
Date to (daily) 1942-02-19
Działania supplying food
Varia kitchens
Institutions Judenrat
Źródło Adam Czerniak??w "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
Komentarz do źródła Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942
Strony źródła 254
Comments kitchensPrint record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: