Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Lektury Czerniakowa: = 21.06.40 - W nocy czytałem na przemian wspaniałe dzieło Fabre´a "Souvenire entomologiques" i nudne wspomnienia Wojciechowskiego. Z Żydów - powiada - zaufanie można było mieć tylko do "cudownego dziecka" Perla. Mendelson dziwnie zmienił przekonania, a on nie.
Date from (daily) 1940-06-21
Date to (daily) 1940-06-21
Działania books
Varia privacy
Źródło Adam Czerniak??w "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
Komentarz do źródła Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942
Strony źródła 122Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: