Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event = 27.06.42 Wczoraj koło Dworca Wschodniego robotnicy Żydzi z placówki pobili się z polskimi kolejarzami. W wyniku jeden polski robotnik zabity, 2 żydowscy robotnicy ukamienowani, wielu Żydów poranionych.
Date from (daily) 1942-06-27
Date to (daily) 1942-06-27
Działania crime; work
Varia Polish-Jewish antagonisms
Institutions workers
Źródło Adam Czerniak??w "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
Komentarz do źródła Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942
Strony źródła 292Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: