Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Chciała rozmienić 100 zł w sklepie, właściciel nie miał, ale przypadkowy klient ofiarował się, że to zrobi - rozmienie w mieszkaniu, mieszka niedaleko. Łatwwierna kobieta dała mu pieniądze , Wziął pieniądze i zniknął.
Date from (daily) 1941-02-11
Date to (daily) 1941-02-11
Działania crime
Źródło  "Gazeta ??ydowska 1941"
Strony źródła nr 12/4Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: