Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Warunki w obozach pracy: = 10.05.41 - Zabłudowski zwiedził z Wielikowskim i komendantem Lagerschutzu kpt. Meissnerem obozy grupy kampinowskiej: Roztoki, Warty, Piekło. Potem Szymanów przy Żyrardowie. Miedniewice na rzece Suchej i 2 obozy przy Łowiczu: Kapituła i Malszyce. Jedzenie niżej krytyki. Robotnicy mieli otrzymywać 18 dkg chleba, 1 - 1,3 kg kartofli, cukier, marmoladę, mięso, kawę etc. Kartofli brak, chleba otrzymują 12 - 15 dkg. Brak tłuszczów. Firma Juske, pl. [Trzech] Krzyży 23 redukuje bon na żywność podwójnie w stosunku do ceny kontyngentowego produktu. Baraki mają kiepską słomę, wiatr wieje przez ściany. Robotnicy w nocy marzną, kąpieli nie ma. Klozetu nigdzie nie ma. Buty w mokrym piasku lub glinie robotnicy zniszczyli. Nie ma lekarstw i opatrunków. Stosunek Lagerschutzu w wielu miejscowościach zły. Meissner zabronił bić robotników. Lonu nie wypłacono. Robotnicy na ogół przedstawiają materiał dobry. Wszystko zależy do wyżywienia.
Date from (daily) 1941-05-10
Date to (daily) 1941-05-10
Działania aprowizacja; praca; terror
Institutions camps
Źródło Adam Czerniak??w "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
Komentarz do źródła Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942
Strony źródła 179
Comments slave labour campsPrint record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: