Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event W Rejonie SP "Gmina" znajduje się główna składnica rzeczy odnalezionych w dzielnicy żydowskiej. Osoby poszukujące zagubionych przedmiotów, dowodów osobistych, talonów rejestracyjnych itp winny zgłaszać się do kancelarii rejonu "Gmina" w godz 9-11 codziennie oprócz sobót.
Date from (daily) 1941-03-18
Varia lost
Institutions Jewish Policeman
Źródło  "Gazeta ??ydowska 1941"
Strony źródła 22/3Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: