Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Mąż Doroty Miler był w Białymstoku do jesieni 1941 roku. Potem udało mu się przedostać do Warszawy.
Date from (daily) 1941-00-00
Date from (descriptive) jesie?? 1941
Działania family
Varia standard of living
Institutions author's relative/acquaintance
Źródło Stanis??awa; Dorota DÄ?bowska; Miler "Relacja 301- 6100, Archiwum ??IH; autor: DÄ?bowska Stanis??awa, Miler Dorota; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Strona 2-3 Prośba Stanisławy Dębowskiej o pomoc materialną od Gminy Izraelskiej.
Strona 17-18 zeznanie Doroty Miler o pomocy Żydom przez Stanisławę Dębowską (rękopis tego zeznania na stronach 4-16).
Spisano 12 stycznia 1965 roku.
Oryginał, rkp., mnp. 15 s., 210 x 295 mm., jęz. polski + 2 s. odpis
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 17Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: