Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Znany z długoletniej działalności społecznej - do czasu wojny sekretarz zakładu pogrzebowego "Ostatnia Posługa", założył nowe biuro pogrzebowe pod firmą "Ostatnia Droga" i prowadzi je pod swoim sprężystym kierownictwem przy ul. G. 28. W pełnym rozumieniu obowiązku społecznego ciążącego an żydowskim przedsiębiorstwie pogrzebowym 0Ostatnia Droga" nie baczy na wysokie koszty związne z urządzaniem pogrzebów i często przeprowadza bezpłatnie pogrzeby biednych , a zwłaszcza pogorzelców i uchodźców. fachowe i sprężyste przeprowadzenie wszystkich formalności pogrzebowych przez "Ostatnią Drogę" zyskało już powszechne uznanie.
Date from (daily) 1940-09-10
Time formation of the ghetto
Działania services
Źródło  "Gazeta ??ydowska 1940"
Strony źródła 15, og??Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: