Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event Łucja wraca do Kalisza. Nie zastaje tam nikogo z rodziny. Mieszkanie jest zajęte przez lekarza z prowincji. Lekarz nie chce zgodzić się na odnajęcie choćby jednego pokoju. Łucja czuje się jak żebraczka we własnym mieszkaniu.
Date from (daily) 1945-03-00
Date to (daily) 1945-03-00
Działania housing
Varia atmosphere
Źródło ?ucja Seid "PamiÄ?tniki ??yd??w; sygn. 302/194; w Archiwum ??IH; autor: ?ucja Seid; tytu ??: bez tytu??u"
Komentarz do źródła Początek okupacji w Warszawie. Utworzenie getta, głód, epidemia. Wywózki do obozu zagłady. Autorka dwukrotnie wychodziła z getta na tzw. aryjską stronę, ale nie mogła znaleźć schronienia. Praca w szopie, pomyślna ucieczka z getta (kwiecień 1943 r.). Pobyt u znajomych w Warszawie (przejściowo w Klembowie), powstanie warszawskie, wysiedlenie. Autorka doczekała wyzwolenia w Kielcach.

Autorka była żoną lekarza z Kalisza, podczas okupacji używała nazwisk Janina Dąbrowska i Janina Jaran.

Oryginał, rękopis, s. 1-12, format: 290 x 210 mm, jęz. polski
Odpis: maszynopis, s. 1-10, format: 290 x 210 mm


Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 10Print record Wyślij rekord

E-mail address:
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: