Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow people

Go to place

Event W czasie likwidacji domu Korczaka autorka zostaje złapana. Z Umschlagplatzu zostaje uratowana przez włąsnego dziadka, który na wozie z ciałami zmarłych wywozi autorkę poza teren placu.
Date from (daily) 1942-05-08
Time The Second Deportation Action
Działania terror
Varia Umschlagplatz
Institutions children,author's relative/acquaintance,care / social welfare
Źródło Jakub Gutenbaum Anna Lata??a "Dzieci Holocaustu M??wiÄ?... t. 2"
Komentarz do źródła Wspomnienia ocalonych dzieci żydowskich z okresu okupacji hitlerowskiej w Polsce. Relacje dotyczą okresu przedwojennego, samej okupacji jak i wydarzeń powojennych. Zachowano orginalny styl i język rękopisów.
Strony źródła 96-97
Comments Opracowano na podsawie tekstu autorstwa Jadwigii Kotowskiej pt. Mała szmuglerka; s. 94-100 (w:) Dzieci Holocaustu Mówią t. 2Print record Wyślij rekord

E-mail address:
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: