szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPREZENTOWANE MIEJSCE ZNAJDUJE SIÄ? POZA MAPÄ? GETTA

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Ulica Ch??odna
Numer domu/mieszkania 15 lub 17
Instytucje policjanci ??yd.;
Uwagi Od 1942 siedziba drugiego rejonu SP
Źródło N [J??zef] N [Rode] "PamiÄ?tniki ??yd??w; 302/129; w Archiwum ??IH; ; autor: NN [J??zef Rode]; tytu??: bez tytu??u"
Komentarz do źródła NN [Józef Rode]

bez tytułu

Organizacja Żydowskiej Służby Porządkowej (ŻSP) w getcie warszawskim. Sylwetka ko-mendanta ŻSP, Józefa Szeryńskiego. Udział ŻSP w łapankach do obozów pracy. Współpraca funkcjonariuszy ŻSP ze szmuglerami. Funkcjonowanie więzienia w getcie. Wielka akcja wy-siedleńcza w 1942 roku. Działalność Sonderkommando SS urzędującego w budynku komen-dy ŻSP. sylwetki esesmanów. Udział ŻSP w wysiedleniach. Selekcja funkcjonariuszy (część wywieziono do Treblinki, część na Majdanek). ŻSP w szczątkowym getcie. Akcja wysiedleń-cza w styczniu 1943 roku. Rozważania o psychologii Niemców i Żydów.

Anonimowy tekst został przekazany do Żydowskiej Komisji Historycznej przez Zalcberga, który odmówił podania nazwiska autora. O autorze wiemy, że pochodził z Włocławka, że był adwokatem, że pełnił kierownicze funkcje w ŻSP i że w lutym 1942 r. opuścił getto. Pamięt-nik pisał od kwietnia do lipca 1944 roku. Być może był nim Stanisław Gombiński (Jan Ma-wułt).

Maszynopis, s. 1-153, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

ul. Tłomackie 3/5

00-090 Warszawa

tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72

email: secretary@jewishinstitute.org.pl

http://www.jewishinstitute.org.pl/
Strony źródła [s., 3]Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: