szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPREZENTOWANE MIEJSCE ZNAJDUJE SIÄ? POZA MAPÄ? GETTA

Przejd?? do wydarzenia

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Kwalifikator ulicy przy
Ulica Ch??odna
Numer domu/mieszkania 24 (?)
Getto tak
Działania dzia??alno??Ä?;nauka;
Varia adres;poziom ??ycia;
Instytucje dzia??acze;krewny/znajomy autora;
Uwagi tuż przy moście po stronie małego getta prowadzono tajne komplety; przez krótki czas w maju/czerwcu 1941 roku chodzili tam bracia Szulman.
Źródło Edward, W??adys??aw i Marianna, Maria, Kacper Boles??aw, S. Szulman, ??ejmo, Ma??ecka-Keller, Skowro??ski, T. "Relacja 301- 6277, Archiwum ??IH; autor: Szulman Edward, ??ejmo W??adys??aw i Marianna, Ma??ecka-Keller Maria, Skowro??ski Kacper Boles??aw, S.T.; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Tworzenie getta. Życie w getcie. Tajne nauczanie. Praca po stronie aryjskiej. Ukrywanie się po aryjskiej stronie.
Relacja S.T. pt. „Nazywali go ‘Meszugener…’” zamieszczona w dodatku do „Nasz Głos” z 30 kwietnia 1959 roku (Nr 9/58) oraz Edwarda Szulmana pt. „Tomaten” z 19 kwietnia 1961 roku.
Spisano – 8 października 1966 roku (Edward Szulman), 25 września 1966 roku (Maria Małecka-Keller), 25 września 1966 roku (Marianna i Władysław Żejmo), 16 września 1966 roku (Kacper Bolesław Skowronski), 19 września 1966 roku (wyciąg z ewidencji ludności), 30 kwietnia 1959 roku (dodatek do „Nasz Głos”), 19 kwietnia 1961 roku (dodatek do „Nasz Głos”).
Oryginał, mnp. 22 s., format różny, język polski.
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 3Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: