szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPrzejd?? do wydarzenia

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Kwalifikator ulicy przy
Ulica Zaokopowa
Numer domu/mieszkania 6
Getto nie
Działania dzia??alno??Ä?;kryj??wka;pomoc;
Varia adres;aryjska strona;poziom ??ycia;??wiadomo??Ä? Zag??ady;
Instytucje dzia??acze;krewny/znajomy autora;ukrywanie;
Uwagi mieszkała tam w 1942 roku 71-letnia staruszka Stachórska, która ukrywała w swoim mieszkaniu w latach 1942-43 "Dankę" oraz przez bardzo krótki czas Furmańską Malę i Grinszpan Reginę.
Źródło Boles??aw; Stanis??aw Fabjanowicz; Wo??niak "Relacja 301- 6099, Archiwum ??IH; autor: Fabjanowicz Boles??aw, Wo??niak Stanis??aw; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Pomoc Żydom podczas ukrywania się przed terrorem hitlerowskim. Ucieczka szczęśliwców przed męczeńską śmiercią.
Spisano 1 maja 1946 roku w Warszawie. Fragmenty zebrał i ułożył Bolesław Fabjanowicz przy współpracy Stanisława Woźniaka.
Oryginał, mnp. 7 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 1Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: