Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSPRESENTED PLACE IS LOCATED BEHIND MAP OF THE GHETTO

Town Warszawa
Street ENGINE street
Street Franciszka??ska
Home/flat number 65/12
Ghetto yes
Działania housing
Varia address
Institutions Judenrat
Comments Mieszkała tu Sara Etlingerowa, która zalegała z płatnościami za gaz za czas do 1941-05-15.
Źródło  "Zesp???? nr 483/II w Zbiorze: Der Obman Des Judenrates Warschau [w:] Archiwum Pa??stwowe M.St. Warszawy"
Komentarz do źródła Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego w Warszawie.
Strony źródła 32/S-3914Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: