Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSShow place on map

Town Warszawa
Street ENGINE street
Street Franciszka??ska
Home/flat number 37
Ghetto yes
Działania activity,trade,services
Varia address
Institutions merchants
Comments Mieścił się tu sklep Zejmana Szulima Jojny, który zalegał z płatnościami za gaz za okres do 1941-05-15.
Źródło  "Zesp???? nr 483/II w Zbiorze: Der Obman Des Judenrates Warschau [w:] Archiwum Pa??stwowe M.St. Warszawy"
Komentarz do źródła Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego w Warszawie.
Strony źródła 7/S-3915Print record Wyślij rekord
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: