szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEGÓŁY WYBRANEGO REKORDUPrzejdź do wydarzenia

Płeć (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) M
Imie (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Adolf
(1,8,13) Adolf Abraham
Nazwisko (1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13) Berman
(9) Berman (Michał)
Miejsce urodzenia (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) Warszawa
Życiorys (1) Doktor, zaangażowany w sprawy ochrony dzieci w ghettcie.
(2) Reprezentant ŻKK po aryjskiej stronie, lider Poale Zion Left.
(3) Działacz Komitetu Żydowskiego po aryjskiej stronie.
(4) Działacz Poalej Syjon Lewicy, przed wojną -- kierownik poradni psychologicznej przy Centosie. W getcie -- kierownik Centosu. W sierpniu 42r. mieszkał z J. Barskim przy Lubeckiego 4. Pomagał Barskim, gdy ukrywali się po aryjskiej stronie. Przynosił pieniądze od Żegoty. Z ramienia Centosu członek Komisji Dożywiania Dzieci ( właściwie była to tajna komisja szkolnictwa)
(5) Członek dyrekcji "Centosu". Psycholog, przed wojną kierownik poradni psychologicznej. W getcie działacz społeczno-oświatowy. Po opuszczeniu getta w 1942 r. sekretarz Rady Pomocy Żydom. Od 1947 do 1949 przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. W 1950 wyemigrował do Izraela. Działacz Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu /FJR/, poseł do parlamentu, autor licznych publikacji n.t. getta warszawskiego.
(6) Mąż autorki. Absolwent gimnazjum Michała Kreczmara, studiował psychologię, historię i filozofię. Jeden z pionierów poradnictwa zawodowego wPolsce. Działacz Poalej Syjon-Lewicy.
(7) po zabójstwie Briańskiego - przedwojennego szefa Centosu, adowkata; Poale-Syjon leiwca; w Yikor
(8) pomagał dzieciom w getcie
(9) Żydowski Komitet Narodowy
(10) Był bliskim przyjacielem Ringelbluma.Współpracował z Archiwum Ringelbluma. Po pierwszej akcji likwidacyjnej przeszedł wraz z żoną na aryjską stronę. 1 marca 1944r. ,wraz z Ringelblumem opracowali sprawozdanie o kulturalnej pracy i losie szeregu pisarzy, aktorów i działaczy kulturalnych w getcie. Przeżył wojnę
(11) dr,dyr. Centosu, a w prezydium akademii MD zabiera głos na kademii na zako,czenie MD przemawia nad grobem Zabłudowskiego - 01-42 Podziękowanie od rodziny Zabłudowskich
(12) doktor (filozofii); w getcie członek dyrekcji Centosu (Centralne Towarzystwo Opieki nad Sierotami). Jeden z organizatorów Bloku Antyfaszystowskiego. Po nielegalnym wyjściu z getta w 1942, jako mąż zaufania polskiego i żydowskiego ruchu oporu, działał w konspiracji, sprawując m.n. funkcje sekretarza tajnej organizacji "Żegota", będącej Komitetem Pomocy społeczeństwa polskiego dla Żydów, uciekinierów z ghetta. Po wyemigrowaniu do Izraela (1950) był prezesem Związku Kombatantów-Bojowników Antyhitlerowskich w Izraelu i członkiem kierownictwa Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu "FIR".[przyp.]
(13) Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewica Poalej Syjon. Współpracował z polskim ruchem robotniczym. Był członkiem i działaczem „Centosu"- organizacji zajmującej się opieką nad dziećmi. W 1936r. zostały utworzona przy Centosie komórki udzielające porad psychotechnicznych. Do wybuchu wojny A.Berman kierował tymi punktami konsultacyjnymi. We wrześniu 1939r. wszedł do ścisłego, konspiracyjnego kierownictwa partii Poalej Syjon- Lewica. W getcie w-skim był we władzach tej organizacji, oraz, nieco później, od początku 1942r. był działaczem Bloku Antyfaszystowskiego. Jednocześnie, oficjalnie, pełnił funkcję dyrektora Centosu w getcie od listopada 1940r.Do sierpnia 1942r. był w w-skim getcie. Po pierwszej akcji likwidacyjnej, kiedy wszystkie punkty pomocy dzieciom zostały zniszczone a dzieci wysłane do obozów śmierci ,wraz z żoną, opuścił getto. Przeszli na stronę aryjską, w W-wie. Tam brał udział w działaniach społecznych i politycznych. Był członkiem prezydium Żydowskiego Komitetu Narodowego, w Koordynacjnej Komisji Żegoty. Po wojnie był przewodniczącym Poalej Syjon-Lewica i reprezentował ją jako dlegat w parlamencie PRL. Wyjechał, wraz z żoną, do Izraela
Instytucje (1) lekarze
(2,3,5,8,9,11) działacze
(4) działacze, opieka
(6) rodzina Autora
(7,12,13) bogaci
(10) inteligencja
Źródło (1) Stanisław Gombiński "Moje wspomnienia"
(2) Władka Meed "On Both Sides of the Wall. Memoirs from the Warsaw Ghetto"
(3) Stanisław Adler "In the Warsaw Ghetto 1940-1943 An Account of a Witness. The Memoirs of Stanisław Adler."
(4) Józef Barski "Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji"
(5) Janusz Korczak "Pamiętnik"
(6) Basia Temkin-Bermanowa "Dziennik z podziemia"
(7) Jonas Turkow "C´etait ainsi. 1939-1943 la vie dans le ghetto de Varsovie"
(8) Ludwik Hirszfeld "Dzieje jednego życia"
(9) Józef Ziemian (Zysman) "Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży"
(10) Rachela Auerbach "Warszewer cawoes [Warszawskie testamenty]"
(11) "Gazeta Żydowska 1941"
(12) Adam Czerniaków "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
(13) Adolf Berman "Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]"
Strony (1,3) , cz.2 str.86
(2,3) 108
(3,4) [s., 11,, 19,, 20,, 37]
(3,5) 105, p
(3,6) 226
(3,7) 64,96,199,203, 210
(3,8) 298
(3,9) 12
(3,10) s.191, 209,208,280,348
(3,11) nr 90/4og,120/3, III 4/2,5og
(3,12) 216
(3,13) str.5-7,37,53,100, 119,206,207,211Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: