szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEGÓŁY WYBRANEGO REKORDUPrzejdź do wydarzenia

Płeć (1,2,3,4) K
Imie (1) Roża
(2) Rozalia
(3) Róża
(4) Roza
Nazwisko (1,2,4) Simchowicz
(3) Simchowicz.
Życiorys (1) Dr. W getcie pracowała w oddziale pomocy dzieciom ulicy przy Centosie.Pedagog i psycholog. pochodziła ze znanej, bogatej żydowskiej rodziny z Rosji. Jej bratem by hebrjski pisarz i historyk dr I.L.Szimchoni/?/. W młodości skończyła uiwersytet i znany instytut pedagogiczny im. Jean Jaque Rouseau w Genewie. Specjalizowała się w pedagogice i psychologii. Była autorem wielu prac naukowych . Od wczesnej młodości związana z problemami, językiem i kulturą żydowską i problemami związanymi z żydowskim dzieckiem. W 1921r. została wykładowcą w żydowskim seminarium nauczycielskim w Wilnie. Pracowała jako inspektor w centralnej żydowskiej organizacji szkolnictwa CISZO i współredagowała jej pedgogiczny miesięcznik ,,Nowa Szkoła". Działała w IWO w Wilnie. 1937r. wygłosiła refrat na międzynarodowym kongresie pedagogicznym w Paryżu o żydowskich problemach wychowawczych. W getcie pracowała z najbiedniejszymi dziećmi. Pracowała w oddziale dzieci ulicy powstałym przy Centosie. Zajmowała się przydzielaniem dzieci z ulicy do centowskich domów opieki.. W Centosie kierowała również referatem pracy kulturalnej w jidysz/ była w kierownictwie Centralnego Komitetu Imprez dla dzieci, odpowiedzialna za imprezy w jęz. żydowskim/. Zajmowała się organizowaniem imprez kulturalnych dla dzieci , z udziałem dzieci mówiących w jidysz i w języku polskim. Wraz z B. Berman brała udział w akcji popularyzowania wśród dzieci książki żydowskiej.Była też związana z pracą podziemną IKORu. Zaraziła się od dzieci tyfusem i po ciężkich cierpieniach umarła.
(2) Psycholog, pedagog szkół żydowskich, zmarła w getcie
(3) Psycholog dziecięcy i pedagog. Przez pewien czas żyła i uczyła się w Londynie.Przed wojną brała udział w międzynarodowych kongresach pedagogicznych jako przedstawiciel żydowskiego szkolnictwa w Polsce.Prelegentka IKORu. W getcie opiekowała się dziećmi. Była pracownicą Centosu. Umarła późną jesienią 1941r. na tyfus
(4) pracowała w Centosie z dzićmi, zaraziła się tyfusem, zmarła
Instytucje (1) inteligencja, pedagog
(2,4) działacze
(3) inteligencja
Źródło (1) Adolf Berman "Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]"
(2) Basia Temkin-Bermanowa "Dziennik z podziemia"
(3) Rachela Auerbach "Warszewer cawoes [Warszawskie testamenty]"
(4) Jonas Turkow "C´etait ainsi. 1939-1943 la vie dans le ghetto de Varsovie"
Strony (1) 118-119,130,139
(2) 28, 264
(3) .str.254-260
(4) 64Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: