szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPrzejd?? do wydarzenia

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Kwalifikator ulicy przy
Ulica Dzielna
Numer domu/mieszkania 34
Lokalizacja kamienica
Działania dzia??alno??Ä?;
Varia adres;
Instytucje dzia??acze;
Uwagi Brama, kamienica, schody. Na ul. Dzielnej gnieździły się grupy różnych kibuców i pojedynczy towarzysze, którzy nie zdołali przebić się na wschód. Kamienica - komuna kierownictwa Hechaluc - zamieszkiwana przed wojną przez kilkudziesięciu aktywistów, potem rozszerzyła się. Pomieściła kilkaset osób ze wszystkich krańców Polski. Kibuc na Dzielnej był domem nie tylko dla towarzyszy przybywających tam ze wszystkich krańców kraju, lecz również dla ludzi dalekich od ruchu chalucowego, a nawet dla jego przeciwników lub takich, którzy nigdy nie słyszeli o takiej organizacji. Dzielna stała się centralnym ośrodkiem młodzieży żydowskiej - przez długi czas jedynym. Tutaj wdowa po Herszele Danielewiczu przyniosła archiwum i wiele wierszy męża.
Źródło Cywia Lubetkin "Zag??ada i powstanie; autor: Cywia Lubetkin"
Komentarz do źródła Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.
Strony źródła 21,23,24, 28, 52, 166-167Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: