szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPrzejd?? do wydarzenia

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Kwalifikator ulicy przy
Ulica Ch??odna
Numer domu/mieszkania 15
Getto nie
Lokalizacja r??g ul. Walic??w
Czasowe 0;
Działania dzia??alno??Ä?;kryj??wka;pomoc;pr??by ratunku;
Varia adres;aryjska strona;poziom ??ycia;??wiadomo??Ä? Zag??ady;
Instytucje dzia??acze;inteligencja;krewny/znajomy autora;ukrywanie;
Uwagi 4 izbowy lokal na III piętrze, gdzie przygotowała kryjówkę dla swoich przyjaciół Irena Kucharzak; pod koniec 1941 roku zamieszkali tam: Gena Troman (Henia), jej matka Mira Troman, brat Mietek Troman z żoną Stefą i 4 letnim synem Markiem, Jadwiga i Henryk Wolkenheim, Rachela Gurmanowa oraz koledzy brata Heni – Mietek Sieraczek i Leon Fefer do czasu wsypy w sierpniu 1943 roku; ukrywali się za dorabianą ścianą z zamaskowanym wejściem;
Źródło Irena Kucharzak "Relacja 301- 6115, Archiwum ??IH; autor: Kucharzak Irena; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Niesienie pomocy Żydom przez Irenę Kucharzak – ukrywanie, żywienie Żydów oraz jej działalność w Ż.O.B. Strona 1-2 skan koperty do ŻIH od Karnaś Michała z Leżajska. Oświadczenie Ireny Kucharzak o jej działalności podczas okupacji hitlerowskiej – niesieniu pomocy Żydom. Zaświadczenie Stefani Seifert, list do pani Mirki od znajomej Ireny Kucharzak (podpis nieczytelny), oświadczenie Tadeusza Bednarczyka, odpis zaświadczenia Marka Edelmana, odpis oświadczenia Rachel Gurman oraz zaświadczenie ŻIH o udzielaniu pomocy ludziom ściganym przez Niemców przez Irenę Kucharzak w latach 1943-45. Odpis zaświadczenia Racheli Auerbach – kierowniczki Oddziału Zbierania Zeznań Jad Waszem na temat przeżyć Racheli Gurman w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce (zeznanie spisane w 1955 roku oznaczone sygnaturą 03/43/I-G zawierające opis kolejnych akcji wysiedleńczych w getcie warszawskim w latach 1942-43, aż do wyjścia pani Gurman z getta w przededniu wybuchu powstania żydowskiego).
Spisano 10 września 1964 roku (Irena Kucharzak), 2 grudnia 1964 roku (Stefania Seifert), 7 października 1964 roku (druga data – 3 grudnia 1965 roku znajoma Ireny Kucharzak – podpis nieczytelny), 1966 rok (Tadeusz Bednarczyk), 17 listopada 1964 roku (Marek Edelman), 20 stycznia 1966 roku (Rachela Gurman), 21 lutego 1965 roku (Rachela Auerbach) oraz 10 marca 1966 roku (ŻIH).
Oryginał, rkp., mnp. 23 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, brak odpisu.
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 3;8;12;18;23Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: