Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginThis entry was not yet translated into English.

DETAILS OF CHOOSEN RECORDSGo to event

Sex M
Name Szymon (Marek)
Surname Drenger
Born (daily date) 1916-00-00
Died (daily date) 1943-00-00
Curriculum vitae Członek kierownictwa konspiracyjnego ruchu Akiba, którego centrum znajdowało się w Krakowie. Należał do odnowicieli ruchu w Generalnej Guberni, był także jednym z organizatorów i dowódców ŻOB w getcie krakowskim. Kierownik techniczny biura fałszowania niemieckich dokumentów. W styczniu 1943 r. został aresztowany przez gestapo. W więzieniu na Montelupich spotkał innych członków ŻOB, którzy również wpadli w ręce gestapo p zamachu z grudnia 1942 r. 29 kwietnia 1943 r. został wyprowadzony z Labanem (Abrahamem Lejbowiczem) i innymi bojowcami na śmierć. Zdołał uciec. Przybył w okolice Bochni. Spotkał tam towarzyszkę swego życia Gustę. Redagował krakowski organ ŻOB "Hechaluc Helochim" (Chalucowi Bojowcy). Wzywał w nim pozostałych przy życiu Żydów, by się nie poddawali, lecz przygotowywali się do powstania. Jesienią 1943 r. wpadł razem z Gustą w niejasnych okolicznościach w ręce gestapo. Miał 27 lat.
Institutions activists
Comments Autorka jest niekonsekwentna. Relacjonując wyprowadzenie na śmierć jego i Lejbowicza w innym miejscu (s.186) mówi o 20 kwietnia 1943 r.
Source Cywia Lubetkin "Zagłada i powstanie; autor: Cywia Lubetkin"
Remarks on the source Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania.
Pages 83, 167, 186, 187Print record E-mail entry
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: