szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPrzejd?? do wydarzenia

Miasto (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Warszawa
Ulica (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Ch??odna
Getto (1) nie
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) tak
Lokalizacja (1,3,6,8,10,11) kawiarenka
(2,3,6,8,10,11) naro??ny dom
(3,4,6,8,10,11) ulica
(3,5,6,8,10,11) Ma??e Getto
(3,6,7,8,10,11) I piÄ?tro,
(3,6,8,9,10,11) blisko bramy getta
(3,6,8,10,11,12) zak??ad fotograficzny Buchcara
Czasowe (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) I akcja
(1,2,3,4,6,8,9,10,11,12) tworzenie getta
Instytucje (1,4) dzia??alno??Ä?
(2,4,7,9,12) mieszkaniowe
(3,4) praca
(4,5) terror
(4,6,10,11) komunikacja
(4,8) szmugiel
Uwagi (1) Miejsce, w którym Władka spotyka Jurka Irgę, szukającego pomocy ŻKK.
(2) mieszkali Czaplińscy
(3) fabryka chemiczna Kosowskiego do pocz.lipca 42
(4) część ulicy zwolniona przez aryjczyków i przyłączona do getta (grudzień 1941)
(5) W sierpniu 1942 roku Niemcy ogłosili likwidację Małego Getta, wymuszając przeprowadzki osób zatrudnionych i grożąc śmiercią bezrobotnym, którzy nie stawią się na Umschlagplatz.
(6) Źelazne wrota otwarte na przemian dla ruchu aryjskiego i żydowskiego.
(7) mieszka Ignacy Baumberg z rodziną
(8) szmugiel przez płoty
(9) mieszka Stok, przyjaciel Turkowa
(10) komunikacja na odcinku znajdującym się w getcie
(11) historia mostu
(12) tu wprowadza się JBD wraz z matką
Źródło (1,5) W??adka Meed "On Both Sides of the Wall. Memoirs from the Warsaw Ghetto"
(2,10,11) Henryk Makower "PamiÄ?tnik z getta warszawskiego. Pa??dziernik 1940 - stycze?? 1943; opr.i uzup. N. Makowerowa,"
(3,7) Helena Szereszewska "Krzy?? i mezuza"
(4) Ludwik Fischer "Raporty Ludwiga Fischera, gubernatora Dystryktu Warszawskiego 1939-1944, wyb. i opr. K. Dunin-WÄ?sowicz, M. Getter, J. Kazimierski, J.Ka??mierska"
(6) Stanis??aw Gombi??ski "Moje wspomnienia"
(8) Moj??esz Passenstein " Szmugiel w getcie warszawskim"
(9) Jonas Turkow "C´etait ainsi. 1939-1943 la vie dans le ghetto de Varsovie"
(12) Stefan Chaskielewicz "Ukrywa??em siÄ? w Warszawie. Stycze?? 1943 - stycze?? 1945"
Strony źródła (1) 247
(2) 209
(3) 293
(4) [434]
(5) 68,154
(6) str.16
(7) 97,98, 100
(8) 46
(9) 154
(10) 173,174
(11) 175,176
(12) 115Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: