szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPREZENTOWANE MIEJSCE ZNAJDUJE SIÄ? POZA MAPÄ? GETTA

Przejd?? do wydarzenia

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Kwalifikator ulicy przy
Ulica Wsp??lna
Numer domu/mieszkania 54/27
Getto nie
Działania dzia??alno??Ä?;kryj??wka;pomoc;
Varia adres;aryjska strona;atmosfera;??wiadomo??Ä? Zag??ady;
Instytucje dzia??acze;krewny/znajomy autora;ukrywanie;
Uwagi mieszkanie Ireny Schultz; dom ten był jednym z punktów „Pogotowia Ratunkowego” w sprawach nocowania, wyszukiwania stałego schronienia.
Źródło Irena, Tadeusz, Wincenty Sendlerowa, Witwicki, Ferster "Relacja 301- 6274, Archiwum ??IH; autor: Sendlerowa Irena, Witwicki Tadeusz, Ferster Wincenty; tytu??: Zeznania ocala??ych ??yd??w."
Komentarz do źródła Pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej. Ratowanie dzieci z getta. Załatwianie fałszywych dokumentów. Komunikacja z gettem.
Spisano – 15 kwietnia 1966 roku (Irena Sendlerowa), 7 lipca 1966 roku (Tadeusz Witwicki), 15 lipca 1966 roku (Wincenty Ferster), 22 października 1983 roku (artykuł o Irenie Schulz), 5 października 1983 roku (dane pochodzące od Hanny Hartwig).
Uwaga: dwie strony w relacji są dołączone przypadkowo – strona 7 i 9. Strony z oznaczeniem "o" dotyczą stron odpisu, z oznaczeniem "a" artykułu.
Oryginał, rkp., mnp. 14 s., format różny, język polski + 7 s. odpis, zdjęcie Ireny Schultz, artykuł o Irenie Schultz.
b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 1o;15aDrukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: