szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPREZENTOWANE MIEJSCE ZNAJDUJE SIÄ? POZA MAPÄ? GETTA

Przejd?? do wydarzenia

Miasto (1,2,3) Warszawa
Typ ulicy (1,2,3) ulica
Ulica (1,2,3) Dworska
Numer domu/mieszkania (1,2,3) 17
Getto (1,2) nie
(3) tak
Uwagi (1) Szpital Starozakonnych Na Czystem [obecnie Szpital Wolski na ul. Kasprzaka]. [założony w 1799 r. na Nowolipiu, mieścił się kolejno przy ul.: Marszałkowskiej, Zielonej, Pokornej, a od 1902 r. w nowej siedzibie na Czystem. Wzniesiony przez Artura Goebla w latach 1894 - 1902 na terenach dawnego majątku Czyste, istniał do końca 1940 r., tj. do czasu przeniesienia go do getta na ul. Stawki. [Dr Adam Zamenhof był ordynatorem szpitala, od 16.09.39 pełnił funkcję dyrektora. Aresztowany po wkroczeniu Niemców do W-wy. Po jego aresztowaniu dyrektorem zostaje dr Julian Rotstadt, również aresztowany 15.12.39]. Personel i chorzy wywiezieni do Treblinki. W budynkach poszpitalnych od końca 1940 do czerwca 1941 r. mieścił się Szpital św. Ducha przeniesiony z ul. Elektoralnej. (wg. K. Mórawski, W. Głębocki, "Bedeker warszawski, W-wa 1996, s.365-366)] W zapisach Czerniakowa: =15.11.39. - Zwalono mi na głowę 4 wysiedlone miasteczka, szpital, domysierot, Annopol i luzem wariatów. = 18.11.39 - W przejęcia szpitala porozumieć się z dr Schrempfem. = 28.11.39 - Jutro idę do dra Richtera w sprawie przejęcia szpitala na Czystem. Przyjąłem delegację ze szpitala. = 4.12.39 - W południe wezwanie przez p. Piątkowskiego do szpitala na Czystem w sprawie przejęcia szpitala ... [Szpital Starozanonnych Na Czystem przed wojną był szpitalem miejskim z budżetem 2 700 000 zł. rocznie. Z Zarządu Miejskiego otrzymywał 1 300 000 zł., z Ubezpieczalni Społecznej 400 000 zł., resztę z różnych instytucji i od osób leczących się na koszt własny. (przyp.)] = 7.12.39 - Kradzież 1200 zł ofiarowanych szpitalowi na Czystem w szpitalu. Wezwanie Piątkowskiego, aby wypłacił nową sumę. = 30.12.39 - Posiedzenie w sprawie budżetu szpitala na Czystem 150 - 200 000 zł miesięcznie oprócz remontów, inwestycji etc. = 10.01.40 - Wieczorem posiedzenie w domu w sprawie szpitala na Czystem. Mają do szpitala podobno dać komisarza. = 20.01.40 - zezwolono mi wnieść podanie o zwolnienie z licznego grona aresztowanych lekarzy ze szpitala na Czystem. = 8.02.40 - urzędników... w szpitalu na Czystem jest 496.
(2) - tu mieściła się Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie; założona 8.07.1923; w 1925 w gmachu administracyjnym szpitala dobudowano trzebie piętro na internat dla słuchaczek; - w czasie oblężenia gmach szkoły uszkodzony przez bombę na III piętrze, potem odremontowany, usunięte gruzy; - po zamknięciu getta szkoła przeniesiona do gmachu byłej Ubezpieczalni społecznej przy ul. Pańskiej 34, róg Mariańskiej; - po zlikwidowaniu małego getta podczas wielkiej akcji likwidacyjnej szkoła przeniesiona do 6-pokojowego mieszkania przy ul. Gęsiej 33; - po zakończeniu akcji liwidacyjnej "Dom Pielęgniarek" umieszczono w domu przy ul. Franciszkańskiej 24 -> wszystkie pielęgniarki pracowały w szpitali przy Gęsiej 4/6.
(3) Szpital na Czystem
Źródło (1) Adam Czerniak??w "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
(2) Luba Blum-Bielicka "Szko??a PielÄ?gniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie (1923-1943). Wspomnienia"
(3) Ber Baskind "La grande epouvante. Souvenirs d´un rescape du ghetto de Varsovie"
Strony źródła (1) [62;, 64;, 67;68;71;74;84]
(2) [66-75]
(3) 9Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: