szukaj w artyku??ach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPoka?? miejsce na mapie

Miasto (1,2,3,4) Warszawa
Ulica (1,2,3,4) Dzielna
Numer domu/mieszkania (1,2,3,4) 34
Getto (1,2,3,4) tak
Czasowe (1,2,3,4) getto
Instytucje (1,2,3,4) dzia??alno??Ä?
Uwagi (1) siedziba kibucu"Dror Freiheit"; zob. Ring. I, 1116 - zaproszenie dla Hersza Wassera od kibucu Droru z ul. Dzielnej 34 do wzięcia udziału w zakończeniu II-go krajowego seminarium w dniu 31 I 1942 r.; Kuchnia ludowa (wg. GŻ, X 1940)
(2) działał Gutman
(3) Mieści się centrala ruchu Hechaluc Hacair. Jej działaczami byli m.in. Cywia Lubetkin i Icchak /Antek/ Cukierman, późniejsi przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestnicy powstania warszawskiego, po wyjeździe do Palestyny - współzałożyciele Kibucu Beit Lohamei Hagetaot /hebr. Dom Bojowników Gett/. Korczak już przed wojną współpracował z młodzieżowymi organizacjami syjonistycznymioraz kilkoma czasopismami wychodzącymi w W-wie po hebrajsku, m. in. z miesięcznikiem "Hechulac Hacair".
(4) Centralny lokal organizacji Hehaluc w getcie w-skim
Źródło (1) Helena Rufeisen-Sch??pper "Po??egnanie Mi??ej 18. Wspomnienia ??Ä?czniczki ?šydowskiej Organizacji Bojowej"
(2) Anka Grupi??ska "Po kole. Rozmowy z ??ydowskimi ??o??nierzami"
(3) Janusz Korczak "PamiÄ?tnik"
(4) Adolf Berman "Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczy?? los. Z ??ydami w Warszawie]"
Strony źródła (1) 48
(2) 233
(3) 58, 107 p
(4) 201Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: