szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieSZCZEGÓŁY WYBRANEGO REKORDUPrzejdź do wydarzenia

Płeć (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) M
Nazwisko (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Zweibaum
Życiorys (1) docent dr nauk przyrodniczych; specjalista w dziedzinie histologii i embriologii; studiował w Liége i Bolonii, adiunkt uniwersytetu w Modenie i Warszawie, autor szeregu prac naukowych. Razem z prof. Hirszfeldem prodził w getcie wyższe Kursy Medycyny. Po wojnie prof. Akademii Medycznej w Warszawie.
(2) Docent. Inicjator tajnych kursów uniwersyteckich dla młodzieży w getcie warszawskim.
(3) Wykładowca na Uniwersytecie w getcie docent - wykłada histologię
(4) Prof. UW, w getcie kierownik Kursów Przysposobienia Sanitarnego do Walki z Epidemiami i wykładowca histologii na Kursie autor relacji 301-4108
(5) docent histolog, po wojnie - członek PAN, profesor AM
(6) Doc dr, wykłada histologię na kursie Gminy zagajenie na otwarciu kursów, 17-05 będzie wykładał na kursie farmaceutycznym - farmakognozja, biologia komórki w Instytucie Bakt-Chem, stwierdził dodatnie działanie witamin na funkcje fizjologiczne
(7) Doc., organizator kursów medycznych w getcie pomoc dla inteligencji
(8) docent,znany histolog warszawski, współtwórca kursów dla studentów medycyny, wpadł podczas łapanki na Lesznie, wśród funkcjonariuszy znalazł się jeden ze studentów, któremu udało się niedawno dostać do SP - z narażeniem życia wyciągnął docenta z szeregu. Po niedługim czasie pędzonym w szopie "małego Schultza" na Lesznie 78 Zweibaum, którego rodzina już wpierw przeniosła się na aryjską stronę przedostał się do swoich
(9) docent medycyny, histiolog, wykładał na kursach w getcie
(10) Docent uniwersytetu w-skiego. Histolog. W getcie w-skim współpracował w oddziale sanitarnym CENTOSu. Był jednym z kierowników tajnych, uniwersyteckich kursów medycznych w getcie gdzie wykładał histologię.Po pierwszej akcji przeszedł na stronę aryjską. Po wyzwoleniu przez długie lata był profesorem na Uniwersytecie W-skim
(11) Docent, zaangażowany w sprawy komisji do spraw opieki nad przedstawicielami nauki i sztuki.
Instytucje (1,4,5,6,7,9,10) lekarze
(2) inteligencja, działacze
(3,8,11) inteligencja
Źródło (1) Adam Czerniaków "Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942"
(2) Zofia Szymańska (Rozenblum) "Byłam tylko lekarzem..."
(3) Leon Tyszka "Sukcesy i klęski jednego życia"
(4) Juliusz Zweibaum "Relacja 301-4108; w Archiwum ŻIH"
(5) Emanuel Ringelblum "Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943"
(6) "Gazeta Żydowska 1941"
(7) Tadeusz Stabholz "List o kłopotach z zaliczeniem wykształcenia medycznego (zdobytego w getcie) w USA; w Archiwum Yad Vashem"
(8) Henryk Makower "Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 - styczeń 1943; opr.i uzup. N. Makowerowa,"
(9) Ludwik Hirszfeld "Dzieje jednego życia"
(10) Adolf Berman "Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczył los. Z Żydami w Warszawie]"
(11) Stanisław Gombiński "Moje wspomnienia"
Strony (1,4,7) 172
(2,4,7) [s., 143]
(3,4,7) [58;, IIop1,]
(4,5,7) [327p]
(4,6,7) 38/3,42/3,110/2, III 40/2, 85/2
(4,7,8) 98,184
(4,7,9) 252,307,342
(4,7,10) 164,165
(4,7,11) , cz2 str.85Drukuj rekord Wyślij rekord
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: