SZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPoka?? miejsce na mapie

Przejd?? do wydarzenia

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Ulica Franciszka??ska
Getto tak
Działania aprowizacja;
Varia pogoda;
Uwagi Na ulicy Franciszkańskiej znajdował się hydrant, z którego, w czasie, gdy wodociągi nie działały, mieszkańcy getta korzystali, by zdobyć wodę.
Źródło Karol Rotgeber "PamiÄ?tniki ??yd??w, sygn. 302/48; w Archiwum ??IH; autor: Karol Rotgeber; tytu??: bez tytu??u"
Komentarz do źródła Autor rozpoczyna pamiętnik od wspomnień z okresu I wojny światowej
(ewakuacja na Syberię i powrót przez Amerykę do kraju po rewolucji).
Następnie opisuje losy Żydów Warszawy podczas wojny, przeplatając
wspomnienia rozważaniami historiozoficznymi.
Mówi o oblężeniu Warszawy w 1939 roku, antyżydowskich rozporządzenia władz
okupacyjnych, przesiedleniach Żydów z prowincji do Warszawy, działalności
Żydowskiej Służby Porządkowej i agentów gestapo, warunkach życia w getcie,wielkiej akcji likwidacyjnej w 1942 r. Opisuje także Umschlagplatz, wyjaśnia na czym polega organizacja
szopów. Mówi o selekcjach pracowników szopu, także przywołuje opowieści uciekinierów z Treblinki. Autor z żoną przetrwał w szopie szczotkarskim, jego syn został
wywieziony. Autor opuścił getto i ukrywał się z żoną po aryjskiej stronie.
Pamiętnik był pisany w ukryciu. Autor wraz z żoną przeżył wojnę
(zarejestrował się jako Kalman Rotgeber). W 1945 r. przekazał pamiętnik
do Żydowskiej Komisji Historycznej w Warszawie.
Maszynopis, s. 1-215, format: 290 x 210 mm.
Odpis: maszynopis (dublet)
Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 424-425
(fragmenty); Karol Lewap, Pamiętnik z okresu okupacji, Kalendarz
Żydowski-Almanach, 1995-1996, s. 212-131 (fragmenty)
Strony źródła 18