SZCZEGÓŁY WYBRANEGO REKORDU



Pokaż osoby

Przejdź do miejsca

Zdarzenie Po wojnie Alicja Barduek pojechała do Belgii, a później do Szwajcarii.
Data od (dzienna) 1945-09-00
Instytucje krewny/znajomy autora;
Źródło Teodor Janicki "Relacja 301- 6062, Archiwum ŻIH; autor: Teodor Janicki, Zeznania ocalałych Żydów."
Komentarz do źródła Relacja dotycząca udzielenia pomocy i ratowania dwóch osób – Żydówek, z którymi zawarto przyjaźń na całe życie przez Państwo Janickich. Na strona 1-2 znajduje się skan koperty wysłanej z Chojnic do ŻIH w Warszawie.
Spisano 4 września 1964 roku.
Oryginał, rkp. 5 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, brak odpisu.
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
secretary@jewishinstitute.org.pl
www.jewishinstitute.org.pl
Strony źródła 3