SZCZEG???Y WYBRANEGO REKORDUPoka?? miejsce na mapie

Miasto Warszawa
Typ ulicy ulica
Ulica Franciszka??ska
Numer domu/mieszkania 37
Getto tak
Działania dzia??alno??Ä?;handel;us??ugi;
Varia adres;
Instytucje kupcy;
Uwagi Mieścił się tu sklep Zejmana Szulima Jojny, który zalegał z płatnościami za gaz za okres do 1941-05-15.
Źródło  "Zesp???? nr 483/II w Zbiorze: Der Obman Des Judenrates Warschau [w:] Archiwum Pa??stwowe M.St. Warszawy"
Komentarz do źródła Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego w Warszawie.
Strony źródła 7/S-3915