Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginPEOPLE

The list displayed below is put in an alphabetical order. Every element of the list (name) is a reference mark to a page containing more information on a given person. Such a page has a form of a table which can display a detailed bit of information on a selected person or people of the same name. At every element of the table a button "show" is displayed. After clicking it a new window containing detailed information on a given registration will appear.


The line of reference marks - letters - displayed above the list makes possible to move to the list of names beginning with a given letter.A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż

no.family name and given name
1.J
2.J Gerszon
3.J Henryk
4.J Teofil
5.J.
6.J. Jakub Aron
7.J. Mira
8.J.B.D.
9.J.B.D. matka
10.Jablonka Jakub
11.Jabłonka
12.Jabłonka Abram
13.Jabłonka Chemia
14.Jabłonka Fajwel
15.Jabłonka Gerszon
16.Jabłonowicz Aron
17.Jabłonowicz Moszek
18.Jabłonowicz Ruchla
19.Jabłonska
20.Jabłoń Nuchim
21.Jabłońska Helena
22.Jabłońska Janina
23.Jabłoński
24.Jabłoński
25.Jabłoński Abel
26.Jabłoński Leon
27.Jabłoński Mosze
28.Jabłoński Seweryn
29.Jabłoński Załmen
30.Jachimiak A
31.Jachimowicz Hanka
32.Jachman Fritz
33.Jachmanowa Donia (Danka)
34.Jachmen Kurt Hans-Fryc
35.Jacobson-Osserowa Raja
36.Jacobzohn Abram
37.Jacobzohn Szyja
38.Jacyna Aniela
39.Jaeger Juliusz
40.Jagmin Helena
41.Jagmin Stanisław
42.Jagoda Abram
43.Jagody
44.Jagodzińska
45.Jagodzińska Regina
46.Jagodziński
47.Jagodziński
48.Jagodziński Jankiel
49.Jagodziński Josef
50.Jagodziński Mosze
51.Jahn
52.Jahn
53.Jahrke
54.Jakób Anulka
55.Jakimowicz Władysław
56.Jakobobind Ewa
57.Jakobsfeld Gustaw
58.Jakobsfeld Józef
59.Jakobsfeld Ludwik
60.Jakobsfeld Maria
61.Jakobsfeld Sewania
62.Jakobson
63.Jakobson Chil-Majlech
64.Jakobson Jakub
65.Jakobson Mojżesz
66.Jakobson Sara Alina
67.Jakont Jakub
68.Jakubiak
69.Jakubienis Marian
70.Jakubisiak Janina
71.Jakubowicz
72.Jakubowicz
73.Jakubowicz Abe
74.Jakubowicz Abram
75.Jakubowicz Artur
76.Jakubowicz B.
77.Jakubowicz Bencyjan
78.Jakubowicz Berysz
79.Jakubowicz Chaim
80.Jakubowicz Dawid M.
81.Jakubowicz Dyna
82.Jakubowicz E
83.Jakubowicz Helena
84.Jakubowicz Heniek
85.Jakubowicz Klara
86.Jakubowicz Mosze
87.Jakubowicz Paulina
88.Jakubowicz Rubin
89.Jakubowicz Rywka
90.Jakubowicz Sonia
91.Jakubowicz Srul
92.Jakubowicz Szalom i Pesa
93.Jakubowicz Szymonek
94.Jakubowicz Zachariasz
95.Jakubowicz Łaja
96.Jakubowiczowa Gustawa
97.Jakubowska
98.Jakubowska
99.Jakubowska Anna
100.Jakubowska Cypojra
101.Jakubowska Zysla
102.Jakubowski
103.Jakubowski
104.Jakubowski Henryk
105.Jakubowski Herman
106.Jakubowski Hersio
107.Jakubowski Jakub Dawid
108.Jakubowski Józef
109.Jakubowski S
110.Jakubson Ch.M.
111.Jampoler
112.Jampoler Gerszon
113.Jampoler Maria
114.Janak
115.Janasz Hersz
116.Jancarz J
117.Janczewski Włodzimierz
118.Janczyn Marek
119.Janicka
120.Janicki Teodor
121.Janiny David Wujek
122.Janiszówna
123.Janiszówna
124.Janiszewski
125.Jankielewicz
126.Jankielewicz Adam
127.Jankielewicz Sura-Łaja
128.Jankielewicz Szulim
129.Jankielewiczowa
130.Janklowicz Markus
131.Janklowicz Rózia
132.Jankowscy
133.Jankowska Wanda
134.Jankowski
135.Jankowski Jan
136.Janow Chaim
137.Janower Jakub
138.Janower M
139.Janowska
140.Janowska Ala
141.Janowska Guta
142.Janowska Irka
143.Janowska Lonia
144.Janowski
145.Janowski
146.Janowski Janek
147.Janowski Jankiel
148.Janowski Józef
149.Janowski Mordka
150.Januszewicz pseudonim Mamusia
151.Januszewska Maria
152.Januszewski Jerzy
153.Januszewski Stanisław
154.Januszkiewicz
155.Jarecka Berta
156.Jarecka Donisława
157.Jarecka G
158.Jarecka Gustava
159.Jarecka Gustawa
160.Jarecki Karol
161.Jarecki Majer
162.Jarecki Marek
163.Jarkowska
164.Jarlicht Hersz
165.Jarmołow Ira
166.Jarnicka Tamara
167.Jarnuszkiewicz
168.Jarnuszkiewicz Konrad
169.Jarokiel Mendel
170.Jarokier Chana
171.Jaronowska N. [Nieznane]
172.Jarost Józiek
173.Jarosław Natan
174.Jarsz Moszek
175.Jarząbek Felka
176.Jarząbek Marysia
177.Jasan
178.Jasiewicz Eugeniusz
179.Jasionowska Anna
180.Jasionowski Dawid
181.Jasionowski Herman
182.Jasińscy
183.Jasińska
184.Jasińska Aurelia
185.Jasińska Janina
186.Jasińska Luna
187.Jasiński
188.Jasiński Jerzy
189.Jaskółka Lewi
190.Jaskółka Szajndla
191.Jaskółko Szandla
192.Jaskułowski Bolesław
193.Jasnogwiazda
194.Jasny Dawid
195.Jasny Józef
196.Jastrząb Icek
197.Jastrzębiec-Kozłowski
198.Jastrzębiec-Porczyńska Michalina
199.Jastrzębska
200.Jastrzębska Idessa
201.Jastrzębski Józef
202.Jaszuńska
203.Jaszuńska Bronka
204.Jaszuńska Estera
205.Jaszuńska Róża
206.Jaszuńska Zofia
207.Jaszuńska Zurika
208.Jaszuński
209.Jaszuński
210.Jaszuński Franciszek
211.Jaszuński J
212.Jaszuński Jakub
213.Jaszuński Józef
214.Jaszuński Josef
215.Jaszuński Josif
216.Jaszuński Michał
217.Jaszuński Natan
218.Jaszuński Naum
219.Jaszuński.
220.Jaszuński? Janeczek
221.Jatkowski Wiktor
222.Jawerbaum
223.Jawerbaum Berek
224.Jawerbaum Jerzy
225.Jawerbaumówna Fela
226.Jawert
227.Jaworowski
228.Jaworska Zofia
229.Jaworski Zbigniew
230.Jałowiecki Andrzej
231.Jaśkiewicz-Gałecki
232.Jaźwiński Beniamin
233.Jóźwiak Franciszek
234.Jóźwiak Franciszek ps. Witold
235.Jedlicki Abraham
236.Jedlicki Abram Jakub
237.Jedwab Fajga
238.Jedwab Lutka
239.Jedwab Szymon
240.Jedwabna Ruchla
241.Jedwabnik Wolf
242.Jedwabny Fiszel
243.Jedynakowa Marysia
244.Jelen Frajda
245.Jeleniowa
246.Jelenkiewicz
247.Jelenkiewicz Janina
248.Jelenkiewicz Lucjan
249.Jelenkiewicz Maria
250.Jeleń
251.Jeleń Dorka
252.Jeleń Frajdla
253.Jeleń Henia
254.Jeleń Itka
255.Jeleń Kazio
256.Jeleń Liza
257.Jeleń Moszek i Wolf
258.Jeleń Owsiej
259.Jeleń Pinkus
260.Jelin Ewa
261.Jelin M
262.Jelinowicz Oskar
263.Jelnik Majer
264.Jenta A
265.Jerechmiel Chaba
266.Jerich
267.Jerman Icek
268.Jermułowicz Stefan
269.Jernekimson Maria
270.Jerozolimska Mira
271.Jerozolimski Moszek
272.Jeruchem Alfred
273.Jeruchem Artur
274.Jeruchem Augusta
275.Jeruchem Hedvig
276.Jeruchenson Anna
277.Jeruchenson Bolek
278.Jeruchenson Maurycy
279.Jeruminiak
280.Jerzman Sarah Braha
281.Jerzyński Ludwik
282.Jesion Jakow
283.Jesion Pejsach
284.Jesion Szmul
285.Jesionowski
286.Jesionowski Feliks
287.Jesiotr
288.Jesiotr Salomon
289.Jesuiter Max
290.Jeszuron
291.Jetscha J
292.Jewardowa Maria
293.Jewart
294.Jezierski Kazimierz
295.Jezior
296.Jezioro Izrael Józef
297.Jezuiter
298.Jeżow
299.Joan
300.Joanisgartel Szmul
301.Jochimiwicz Gitla
302.Jochwed
303.Jofe Lui
304.Jofe-Glikson H
305.Joffe Fania
306.Joffe Józef
307.Joffe Jenny
308.Joffe Larysa
309.Joffe Maria
310.Jofo Alfred
311.Jofo Feliks
312.Jofo Paweł
313.Jofo Teresa
314.Jojna Zejman Szuli
315.Jojne Róża
316.Jonas
317.Jonas Balbina
318.Jonas Bronisława
319.Jonas Janusz
320.Jonas Maria
321.Jonas Stanisław
322.Jonas Stella
323.Jonasowa
324.Jonisz Lejb
325.Jonisz Menucha
326.Jonisz Paweł
327.Jonisz Szymon
328.Jonzeck
329.Jordan Szlojmo-Simon
330.Jorgensztern Chana
331.Josełson
332.Joskowicz Blima
333.Joskowicz Icchok
334.Joskowicz Moszek
335.Joskowicz Wencjan
336.Jospentał Tobiasz
337.Jucht Icek
338.Jucht Noech
339.Judelewicz Jakub
340.Judka Ruta
341.Judkiewicz Abram
342.Judkowicz Nuta
343.Judkowska Hania
344.Judkowska Necha vel Mnycha
345.Judkowski
346.Judkowski Noemi
347.Judkowski Szmerk Josef vel Józef
348.Judkowski Zajdel
349.Judowiczówna Zofia
350.Judt
351.Judt E
352.Judt Rywka vel. Regina
353.Judtówna R
354.Judtowa
355.Judtowa Regina
356.Judzki
357.Jungerlewi Gerszon
358.Jungerlewin Rachela
359.Jungerman
360.Jungerman Gitla
361.Jungermann
362.Jungfer Balbina
363.Jungfer Mafel
364.Jungfermilch Mojsze
365.Jungman Bronisława
366.Jungstein Chaja
367.Jungsztein Abram-Uszer
368.Jungsztein Berk
369.Jungsztein Hersz-Icek
370.Juniter Aleksander
371.Juniter Izaak
372.Juniter Olga
373.Jur Aleksander
374.Jurandot
375.Jurandot Jerzy
376.Jurblim
377.Jurga - Błaszkowski
378.Jurga-Błaszkowski
379.Jurga-Błaszkowski Adolf
380.Jurieff
381.Jurinek
382.Jurkowski
383.Jurkowski Eugeniusz
384.Jurman Majer
385.Jurysta Szaul
386.Juspe Szejna
387.Jussym Andrzej
388.Just
389.Justma Abram
390.Justman Aron
391.Justman Henoch vel Henech Maniela
392.Justman Maria
393.Justman Moszek
394.Justman Reginka
395.Justyn Jankiel
396.Jutta Henryk
397.Juwiler Szajndla
398.Juwiler Wolf
399.Juzman Lemel
400.Jędraszko
401.Jętkiewiczowie
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: