Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginSOURCES

MEMOIR:
list of found sources - 44
 
no. author title type of source
1. Ruth Cyprys A Jump for Life: A Survivor's Journal from Nazi-Occupied Poland, ed., Elaine Potter, London: Constable, 1997 memoir
2. Janina David A square of a sky, London 1992 memoir
3. Stefan Ernest Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943 (About the War between Great Germany and Warsaw Jews 1939 - 1943); Jewish Historical Institute memoir
4. Zofia S Kubar Double identity, Toronto 1989 memoir
5. Wiktoria Śliwowska Dzieci Holocaustu Mowia... (Children of the Holocaust Speak), vol. 1 memoir
6. Jakub Gutenbaum Anna Latała Dzieci Holocaustu Mówia...(Children of the Holocaust Speak), vol. 2 memoir
7. Basia Temkin-Bermanowa Dziennik z podziemia (An Underground Diary) memoir
8. Basia Temkin-Bermanowa Dziennik z podziemia (An Underground Diary), Basia Temkin-Bermanowa; preface, study, footnotes Anka Grupinska and Pawel Szapiro memoir
9. Henryk Bryskier Fragments of the testimony printed in: 'Warsaw Ghetto Diaries, the: Who, What, Where, When', ed. M. Grynberg (Owl Publishing Company, 1998) memoir
10. Ita Dimant Moja czastka zycia (My Particle of Life) memoir
11. Szymon Rogoziński Moje szczesliwe zycie (My Happy life) memoir
12. David Gilbert No place to run, London 2002 memoir
13. Jerzy Pfefer Jews' Diaries; sygn. 302/239; Jewish Historical Institute Archives; title: Moja ucieczka z Majdanka (My escape from Majdanek) memoir
14. N N Jews' Diaries, sygn. 302/129, Jewish Historical Institute Archives; title: 'Memoirs of an Anonymous Waraw Ghetto Policeman' memoir
15. Henryk (Władysław) Bryskier (Janowski) Jews' diaries, Sygn. 302/90; Archives of the Jewish Historical Institute, author: Henryk (Władysław) Bryskier (Janowski), title: Zydzi pod swastyka czyli getto w Warszawie w XX-tym wieku (The Jews under the Swastika, or the Ghetto in Warsaw in th memoir
16. Binem Motyl Jews' Diaries, sygn. 302/206; Jewish Historical Institute Archives; author: Binem Motyl; title: Do moich ewentualnych czytelnikow (To my potential Readers) memoir
17. Michał Weichert Jews' Diaries, sygn. 302/25; Part I, Jewish Historical Institute Archives; author: Michal Weichert; title: Pamietnik Michala Weicherta, cz. I - getta: Warszawa, Krakow, Lwow (Michal Weichert's Diary: Part I - the Ghettos: Warsaw, Cracow, Lvov) memoir
18. Michał Weichert Jews' Diaries, sygn. 302/25; Part II, Jewish Historical Institute Archives; author: Michal Weichert; title: Pamietnik Michala Weicherta, cz. II - Warszawa, Krakow, oboz - Plaszow, Lwow - getta (Michal Weichert's Diary: Part II - Warsaw, Cracow, c memoir
19. Karol Rotgeber Jews' Diaries, sygn. 302/48; Jewish Historical Institute Archives; author: Karol Rotgeber; title: no title memoir
20. Anatol Weksztein Jews' Diaries, sygn. 302/204, Jewish Historical Institute Archives, author: Anatol Weksztein, no title memoir
21. Jakub Nieznane Jews' Diaries, sygn. 302/110 Jewish Historical Institute Archives; author: Jakub N.; title: no title memoir
22. Natan (Jan) Żelechower (Kurczab) Jews' Diaries; sygn. 302/139; Jewish Historical Institute Archives; author: Nathan (Jan) Zelechower (Kurczab); title: no title memoir
23. Chaim Hasenfuss Jews' Diaries. Sygn. 302/157; Jewish Historical Institute Archives; author: Chaim Hasenfus; title: Two Years of the War (Experiences and Reflections) memoir
24. Stanisław Sznapman Jews' diaries. Sygn. 302/198; Jewish Historical Institute Archives; author: Stanislaw Sznapman; title: Warszawa po kapitulacji. Warszawa - getto - po tzw. 'stronie aryjskiej'. (Warsaw after the Capitulation. Warsaw - the Ghetto - on the so-called 'Ar memoir
25. Henryk G-ski Jews' Diaries, sygn. 302/286; Jewish Historical Institute Archives; author: Henryk G-ski; title: Warszawa – getto. Warszawa po tzw. 'stronie aryjskiej (Warsaw - the Ghetto. Warsaw on so-called 'Aryan side') memoir
26. N [Józef] N [Rode] Jews' Diaries, sygn. 302/129; Jewish Historical Institute Archives; author: NN [Józef Rode].; title: no title memoir
27. Łucja Seid Jews' Diaries, sygn. 302/194; Jewish Historical Institute Archives; author: Lucja Seid; title: no title memoir
28. Roma Elster Jews' Diaries, sygn. 302/200; Jewish Historical Institute Archives; author: Roma Elster; title: no title memoir
29. Rachela Kleiner Jews' Diaries, sygn. 302/201; Jewish Historical Institute Archives; author: Rachela Kleiner; title: no title memoir
30. N. [Nieznane] N. [Nieznane] Jews' Diaries, sygn. 302/21; Jewish Historical Institute Archives; author: name unknown; title: no title memoir
31. Łazarz Menes Jews' Diaries, sygn. 302/223; The Jewish Historical Institute Archives; title: Wspomnienia (Memoirs); author: Lazarz Menes memoir
32. NN Jews' Diaries, sygn. 302/228; Jewish Historical Institute Archives; title: Noc na dzien 18 maja (The night of 18 May); author: name unknown; memoir
33. Sophie Goetzel-Leviathan Diaries of Jews, 302/231, Jewish Historical Institute Archives; Title: The War from the Inside (Der Krieg von innen). memoir
34. N [nieznane] N [nieznane] Jews' Diaries, sygn. 302/239; the Jewish Historical Institute Archives; title: Sprawa 'specjalnych' domow w dzielnicy zydowskiej (The issue of 'Special' Houses in the Jewish District) memoir
35. N [nieznane] N [nieznane] Jews' Diaries, sygn. 302/240; Jewish Historical Institute Archives; title: no title; author: name unknown memoir
36. Henryk Rudnicki Jews' Diaries, sygn. 302/49; Jewish Historical Institute Archives; author: Henryk Rudnicki; title: Historia martyrologii i wykonczenia getta warszawskiego Anno Domini 1942 (The History Of Martyrdom and Extermination of the Warsaw Ghetto A.D. 1942) memoir
37. Franciszka Grunberg Jews' Diaries, sygn. 302/97; Jewish Historical Institute Archives; author: Franciszka Grunberg; title: no title memoir
38. Beniamin Horowitz Jews' Diaries, sygn. 302/121, Jewish Historical Institute Archives; author: Beniamin Horowitz; title: 'Memoirs of an Anonymous Waraw Ghetto Policeman' memoir
39. Samuel Puterman Jews' Diaries, sygn. 302/27; Jewish Historical Institute Archives; author: Samuel Puterman; title: no title memoir
40. Jan Kostański Szmuglerzy (Smugglers) memoir
41. Adam Starkopf There is always time to die, New York 1981 memoir
42. Adolf Berman Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [What the fate intended for me. With the Jews in Warsaw 1939-1942] memoir
43. Jan (Jonas) Przedborski Wspomnienia i wrazenia z okresu drugiej wielkiej wojny swiatowej (Reminiscences from World War II) memoir
44. Cywia Lubetkin In the Days of Destruction and Revolt; author: Zivia (Cywia) Lubetkin; transl. from the Hebrew by Ishai Tubbin; revised by Yehiel Yanay; Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Pub. House: Am Oved Pub. House, 1981 memoir
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: